Acil durum için: Vekalet, vesayet yetkisi ve tıbbi vasiyet

Artık kendim yapmayacaksam kararları kim vermeli? Acil durumda hangi tıbbi önlemleri istiyorum ve hangilerini istemiyorum? Bu ve diğer sorularınızı üç belge düzenlemektedir: Vekalet, vesayet yetkisi ve tıbbi vasiyet.

Bir bakışta

  • Her insan kendi kararlarını veremeyeceği veya hareket edemeyeceği duruma düşebilir.
  • Başka bir şey öngörülmemişse mahkeme yasal vasi atamaktadır.
  • Vekalet ile acil durumda güvendiğiniz bir kişiye sizin adınıza karar verme ve hareket etme yetkisini verebilirsiniz.
  • Vesayet yetkisi ile acil durumda mahkemenin atayacağı vasinin kim olacağına karar verebilirsiniz.
  • Tıbbi vasiyet, acil durumda hangi tıbbi önlemleri istediğinizi ve hangilerini reddettiğinizi belirler.
  • Bu belgeler noter onayı gerektirmez, ancak bazı durumlarda bu faydalı olabilir.
Acil durumlara hazırlıklı olma: Önlem kelimesiyle etiketlenmiş bir dosyanın bulunduğu dosya çekmecesinin yakından görünümü.

Vesayet kanunu: Acil durum için önlem alma

Yaşlılık, ister hastalık veya kaza nedeniyle: Her insan artık karar veremeyecek ve kendi başına hareket edemeyecek durumda düşebilir. Bu durum için herhangi bir düzenleme yapılmamışsa vesayet kanunu uygulanmaktadır. Bunun anlamı şudur: Vesayet mahkemesi yasal bir vasi atar. Bu kişi -genelde- bir akraba olabilir, ancak kişinin hiç akrabası yoksa tamamen yabancı biri de atanabilir. Bu kişi, yaşamın tamamı veya yalnızca münferit alanları için yasal sorumluluk üstlenir ve örneğin nerede yaşanacağına, hastanede veya evde kalmaya, mali konular veya sağlık hizmetleri ile ilgili sorular hakkında kararlar verir.

Acil bir durumda haklarınızı kimin üstleneceğini kendiniz belirlemek istiyorsanız pek çok imkanınız bulunmaktadır. Vesayet yetkisi ile önceden kimin vasiniz olacağını belirleyebilirsiniz. Vesayeti tercih etmiyorsanız güvendiğiniz bir kişiye vekalet verebilirsiniz. Tıbbi vasiyet olarak adlandırılan başka bir olanak da bulunmaktadır. Tıbbi bir acil durumda hangi muayeneleri, tedavileri veya hayat uzatan önlemleri kabul ettiğinizi ve hangilerini reddettiğinizi belirttiğiniz bir belgedir. Her üç belge doğru şekilde düzenlendikleri sürece yasal olarak geçerlidir.

Tıbbi vasiyet neyi düzenlemektedir?

Vekalet veya vesayet yetkisi çıkarmış olmanızdan bağımsız olarak tıbbi uygulamalarla ilgili önleyici düzenlemeler yapabilirsiniz. Tıbbi vasiyet olarak adlandırılan bu belge hangi önlemlere izin verdiğinizi ve hangilerini reddettiğinizi düzenlemenizi sağlamaktadır. Acil bir durumda doktor, koşullarınızın mevcut durumunuza ne ölçüde uyduğunu kontrol etmelidir. İstekleriniz durumunuz için açıkça belirtilmişse doktorlar başka bir onay almadan isteğinize uygun hareket eder.

Muhtemel tıbbi vasiyet içerikleri hakkında bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz. Buna ek olarak onay verdiğiniz andan itibaren onaylayabilir. Tıbbi vasiyet, tıbbi bir onay almadan da geçerlidir.

Daha fazla bilgi için Federal Adalet ve Tüketici Koruma Bakanlığı'nın "Tıbbi vasiyet" broşürünü inceleyebilirsiniz.

Buna ek olarak bakanlık yazılı tıbbi vasiyet için metinleri PDF ve metin dosyası olarak da düzenlemiştir.

Tıbbi vasiyet nedir?

Aşağıdaki videoda tıbbi vasiyetin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğrenin.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Vekalet neler sağlamaktadır?

Tıbbi vekalet ile işlerinizi yapamayacak hale geldiğinizde güvendiğiniz birinin sizin yerinize işlerinizi yürütmesine hak tanırsınız. Böyle bir vekalet varsa yasal vasi atanması gerekmez. Vekalet belirli konularla sınırlı olabilir veya tüm yasal konuları kapsayabilir.

Bir vekalet ile güvendiğiniz birinin sizin adınıza işlerinizle ilgilenmesine izin verirsiniz.

Vekaletin geçerli olması için noter onayı gerekmez. Ancak yine de ileride vekalete itiraz edilmemesi için noter onayı alınabilir. İmzanın vesayet makamına iletilmesi de işe yaramaktadır. Vekalet banka işlemleri için de geçerliyse vekalet vereceğiniz kişi ile birlikte finans kuruluşuna bizzat gitmeniz tavsiye edilir. Vekaletin resmi olarak geçerli kabul edilmesi için bir seçenek de Federal Noterler Odası Hükümler Merkezi Kayıt Defteri'dir. Burada vekaleti ve vekalet vereceğiniz kişinin adını bildirebilirsiniz.

Vesayet yetkisi neler sunmaktadır?

Vesayet yetkisi sosyal vesayeti değil, yasal temsili düzenlemektedir. Vekalet vermediyseniz ve akıl sağlığınız yerinde değilse, mahkeme size yasal bir vasi atar. Bu kişi sizin çıkarlarınız doğrultusunda hareket etmek ve mümkün olduğunca sizin isteklerinizi yerine getirmek zorundadır.

Vesayet ile mahkemenin acil bir durumda hukuk danışmanı olarak kimi atayacağını önceden belirleyebilirsiniz.

Vesayet yetkisi ile acil bir durumda vasinizin kim olacağını önceden belirleyebilirsiniz. Sizin sağlığınızı tehlikeye atmadığı sürece mahkeme bu karara bağlı kalacaktır. Kimlerin hiçbir koşulda vasiniz olmaması gerektiğini de belgede belirtebilirsiniz. Buna ek olarak şunları da yapabilirsiniz: Hangi alışkanlıklara saygı gösterilmesi gerektiğini veya bakımevinde mi yoksa evde bakımı mı tercih ettiğinizi belirtebilirsiniz.

Vesayet yetkisini vekalet ile birleştirebilirsiniz. Yetki, vekaletin etkili olmadığı durumlarda geçerli olur.

Vesayet yetkisi örneğini Federal Adalet ve Tüketici Koruma Bakanlığı web sitesinde bulabilirsiniz.

Vekaletname oluşturma: Neye dikkat etmeliyim?

Her üç belge de vekalet amaçlıdır: Bu belgeleri düzenleyen kişinin düzenleme esnasında resmi imza ve rıza kabiliyeti olmalıdır. Noter tarafından onaylanması zorunlu değildir, ancak onay alınırsa faydalı olabilir. Adalet ve Tüketici Koruma Bakanlığı'ndan alınan örnek belgeler çeşitli yönleri görmenize ve resmi gerekliliklere uymaya yardımcı olacaktır. Ayrıca acil bir durumda belgelerin bulunabilmesini sağlamalısınız. - Akrabalarınızı ve diğer güvendiğiniz kişileri bu belgeler hakkında bilgi vermelisiniz. Merkezi bakım siciline kayıt yaptırmanız da mümkündür.

  • Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Betreuungsrecht. Aufgerufen am 14.04.2020.
  • Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Patientenverfügung. Aufgerufen am 14.04.2020.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?