Bakım izni ve aile bakım izni - bakımı ve işi birleştirin

Sevdiklerinize bakmak ve aynı anda çalışmak zor olabilir. Bakım izni ve aile bakım izni bunu daha iyi birleştirmeye yardımcı olur. Yakın akrabaya bakan çalışanlar, geçici olarak tam veya kısmi izin alabilir. Burada olası modeller hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bir bakışta

 • Bakım izni en fazla altı ay ile sınırlıdır.
 • Aile bakım izni şu anlama gelir: Bakıcı haftada en az 15 saat çalışmaya devam eder. Azami süre 24 aydır.
 • Bakım izni ve aile bakım izni de birleştirilebilir, ancak ikisi birlikte bakıma muhtaç her bir yakın akraba için toplam 24 ayı geçemez.
 • Bakımı üstlenen yakınların geçici olarak tamamen veya kısmen işten izin almalarına olanak verir.
 • Çalışanlar, akut bakım durumlarında bakıma muhtaç bir yakınına uygun bakımı organize etmek veya bu süre içinde bakım sağlamak için on iş gününe kadar izin alma hakkına sahiptir.
 • Bakım izni veya aile bakım izni alan herkes faizsiz bakım kredisine başvurabilir.
Bakım izni ve aile bakım izni: Bir bey annesiyle yürüyüşe çıkıyor. İkisi birlikte gülüyorlar.

Bakım izni ve aile bakım izni: İş kaybedilmez

Bakıma muhtaç bir akrabaya bakan insanlar, belirli koşullar altında bakım ve/veya aile bakım izni alabilir. Bakım izninin bir parçası olarak altı aya kadar tam veya kısmi izin mümkündür. Çalışanlar, aile bakım izni kapsamında 24 aya kadar kısmi izin alabilir. Bakım izni ve aile bakım izni toplam 24 ayı geçemez.

Bakım izni en fazla altı ay talep edilebilir. Akrabanın bakım derecesinden bağımsızdır.

Ebeveyn iznine benzer şekilde, bakım izninde veya aile bakım izninde iş ilişkisi ve sosyal güvenlik, işten tam izin alındığında da korunur. Gelirin yetersiz olması halinde bu durum faizsiz bakım kredisi ile telafi edilebilir.

Bakım izni nedir?

2008'den bu yana, evde yakın bir akrabaya bakan çalışanlar, Bakım İzni Kanunu uyarınca işten ücretsiz izin alabiliyor veya çalışma saatlerinin azaltılmasını kararlaştırabiliyor. Aynı durum, çalışanlar evde veya ev dışında bakıma muhtaç bir yakın akrabaya bakıyorsa da geçerlidir.

Son safhada şiddetli, ilerleyen ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı olan ve yalnızca haftalar veya birkaç ay ile sınırlı bir yaşam beklentisine sahip ve palyatif bakıma ihtiyaç duyan bir yakın akrabanın bakımı için izin de mümkündür.

Önemli bilgi: Bakım izni, akrabanın bakım derecesinden bağımsızdır. Bu izin en fazla altı ay, ölüm refakati durumunda ise üç ay kullanılabilir.

15'ten fazla çalışanı olan işletmelerde işverene karşı bu konuda yasal bir talep hakkı vardır. Bakım izni almak isteyen herkes, bunu planlanan başlangıçtan en geç on iş günü önce işverenine yazılı olarak bildirmelidir. İznin hangi süre için ve ne ölçüde kullanılacağı (kısmi veya tam izin) belirtilmelidir. Sadece kısmi izin durumunda istenen çalışma saatleri belirtilmelidir. Ayrıca işveren ve işçi, sadece kısmi izin durumunda çalışma saatlerinin azaltılması ve dağıtılması konusunda yazılı bir anlaşma yapmak zorundadır. Burada işveren, işletmeyle alakalı aksini gerektiren acil nedenler olmadıkça çalışanın isteklerini yerine getirmelidir.

İşverene bildirimin yapıldığı tarihten itibaren, ancak planlanan başlangıç tarihinden en fazla on iki hafta önce bakım izninin sonuna kadar, işten çıkarmaya karşı özel koruma vardır.

Aile bakım izni nedir?

Aile bakım izni için yasal talep hakkı da vardır. Bu, bakım izninden daha uzun süre kullanılabilir, ancak işten tam izin alınmasını sağlamaz.

Önemli bilgi: Aile bakım izni durumunda, çalışma saatleri en fazla 24 ay olmak kaydıyla yıllık ortalama 15 saate kadar düşürülebilir. Bu hak da bakım derecesinden bağımsızdır.

Aile bakım izni, bakımı üstlenen yakınların yakın akrabalarının evde bakımı için daha fazla zamana sahip olmalarını sağlar. Reşit olmayan bakıma muhtaç yakınların ev dışında bakımı için de izin mümkündür.

Aile bakım izni için yasal bir hak sadece 25'ten fazla çalışanı olan bir işverene karşı vardır- Buna meslek eğitimi gören personel dahil değildir.

Aile bakım izni yasal olarak yalnızca 25'ten fazla çalışanı olan bir işverenden talep edilebilir. Stajyerler sayılmaz.

Aile bakım izni almak istiyorsanız bunu işverene sekiz hafta önceden bildirmeniz ve çalışma saatlerinin hangi süre ve ne ölçüde azaltılacağını açıklamanız gerekir. İşletmeyle alakalı aksini gerektiren acil nedenler yoksa işveren, çalışanın isteklerine uymak zorundadır. Çalışma saatlerinin dağılımını da içeren aile bakım izni yazılı olarak kararlaştırılır.

Daha küçük şirketlerde izin hakkı yoksa işveren gönüllü olarak da bakım veya aile bakım iznini onaylayabilir.

Bakım izni ve aile bakım izni de birbiriyle birleştirilebilir. Ancak bu durumda izin sürelerinin birbiri ardından uygulanması ve toplamda en fazla 24 ay sürmesi gerekir.

Kısa süreli iş göremezlik

Bakıma muhtaç yakın bir akrabanın veya bakıma muhtaç olması beklenen bir yakının bulunduğu akut bakım durumunda, ihtiyaç temelli bakımı organize etmek veya bu süre zarfında bakım tedarikini sağlamak için on iş gününe kadar işten uzaklaşma hakkı vardır. Çalışanlar bu hakka işverenin kaç kişi çalıştırdığına bakılmaksızın sahiptir.

Bu, bakıma muhtaç insanların yakınlarına örneğin bir inmeden sonra, bakım ihtiyacı veya olasılığı durumunda, bakımı kısa sürede organize etmeleri konusunda yardımcı olur. İşveren, çalışamama durumu ve bunun tahmini süresi hakkında derhal bilgilendirilmelidir. İşveren tarafından talep edilmesi halinde, yakının (olası) bakım ihtiyacını ve bakımın organize edilmesinin veya bakım tedarikinin sağlanmasının gerekliliğini belirten sağlık raporu ibraz edilmelidir.

İşveren, kısa süreli çalışamama durumunda ancak diğer yasal hükümlerden kaynaklanan bir yükümlülük olması durumunda maaşı ödemeye devam etmekle yükümlüdür.

Kaybedilen ücretlerin tazmini olarak, çalışanlar toplam on iş gününe kadar sınırlı bakım ödeneği talep edebilir.

Bakım desteği ödeneği, bakıma muhtaç yakının bakım sigortasından veya özel bakım sigortası şirketinden derhal talep edilmelidir. Bunun için akrabanın (olası) bakım ihtiyacını belirten bir sağlık raporu gereklidir ve bu da izin süresinin gerekli olduğunu açıkça gösterir.

Kim bakım, aile bakım ve kısa süreli çalışmama izni alabilir?

Bakım, aile bakım ve kısa süreli çalışmama izni alabileceğimiz yakın akrabalar:

 • Büyükanne ve büyükbaba ve ebeveyn, kayınvalide ve kayınpeder ve üvey ebeveyn
 • Eş, evlilik dışı partner, evlilik veya evlilik dışı birlikteliğe benzer ortak yaşam partneri
 • Kardeşler, kardeşlerin eşleri ve eşlerin kardeşleri
 • Kardeşlerinin evlilik dışı partnerleri ve evlilik dışı partnerin kardeşleri
 • Biyolojik, evlat edinilen veya bakımı üstlenilen çocuklar
 • Eş veya evlilik dışı partnerin, biyolojik, evlatlık edindiği veya bakımını üstlendiği çocukları kayınpederi ve torunları

Memurlar ve askerler de 2016 yılından itibaren bakım ve aile bakım izni alma imkanına kavuşmuştur. Burada sunulan düzenlemeler esasen aynı etkiyle aktarılmıştır.

Sosyal güvenlik nasıldır?

Bakım izni veya aile bakım izni: Bakımı üstlenen yakınlar için sosyal güvenlik koşulları her iki modelde de aynıdır.

Aile bakım ve sadece kısmi izin alınan bakım izni sırasında, sağlık, uzun süreli bakım, emeklilik, işsizlik ve kaza sigortası kapsamındaki sigorta koruması temel olarak iş ilişkisi kapsamında devam eder.

Bakımı üstlenen insanlar, belirli koşullar altında bakım faaliyetlerinin bir parçası olarak sosyal güvenlik kapsamına alınır. Bireysel inceleme bakım sigortası tarafından yapılır.

Bakımı üstlenen insanların sosyal güvenliğine ilişkin bilgiler Federal Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde ve bakım hizmeti portalında sunulmaktadır.

Bakıcılar için kaza sigortası koruması hakkında bilgileri Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın web sitesinde bulabilirsiniz.

Faizsiz kredi

Bakım izni veya aile bakım izni alanlar, geçici olarak gelirlerinden feragat eder. Çalışanların yakın bir akrabaya bakmak için işten izinli oldukları süre boyunca (bakım izni ve/veya aile bakım izni) faizsiz kredi başvurusu yapma seçeneği bulunmaktadır. Bu, gelir kaybını azaltmak için izin öncesi ve sırasındaki sabit aylık net ücret arasındaki farkın yarısına eşit aylık taksitler halinde ödenir. Aylık kredi taksiti, aile bakım izninde haftada 15 saat olan ortalama çalışma süresine göre verilecek miktarla sınırlıdır. İzinler sona erdikten sonra kredi geri ödenmelidir.

Faizsiz kredi için Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Federal Aile ve Sivil Toplum Görevleri Dairesi) kurumuna başvurulur.

Kredi hakkında ayrıntılı bilgiyi Federal Aileler, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'nın bilgi sayfalarında bulabilirsiniz. Başvuru formları hizmet alanında indirilebilir.

Danışma ve yardım

Federal Aile Bakanlığı'nın bakım hattı

Bakımı üstlenen yakınlar, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'nın bakım hattından telefonla danışma hizmeti ve hızlı yardım alabilir: 030 20179131

Bakımı üstlenen çocuklar ve ergenler için danışmanlık hizmeti ve yardım seçenekleri

www.pausenttaste.de web sitesi, aile bireylerine bakan çocuklar ve ergenler için bilgiler sunmaktadır. Saha raporları, röportajlar ve okuma önerilerinin yanı sıra danışmanlık merkezlerinin bulunduğu bir veri tabanı bulunmaktadır.

Telefon ve e-posta üzerinden danışmanlık hizmeti Nummer gegen Kummer (Tasalanma, Ara) hattı tarafından sağlanmaktadır: 116 111

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?