COVID-19 aşısı: En önemli soruların cevapları

Korona aşısı ile kendinizi ağır geçecek ciddi bir COVID-19 hastalığına karşı koruyabilir ve olası uzun vadeli sonuçların riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca aşı, sağlık sisteminde ve tıbbi bakım kurumlarında yoğunluk oluşmasını önlemeye yardımcı olur. 

Bir bakışta

 • Korona aşıları, pandemiyi kontrol altına almak için önemli bir katkı sağlamaktadır. Mevcut bilgilere göre, Almanya'da kullanılan tüm COVID-19 aşıları etkili ve güvenlidir. 
 • Sistematik Aşı Kurulu (STIKO), 5 yaş ve üzeri herkese COVID-19'a karşı aşı yapılmasını önermektedir.
 • Aşı öncelikle, bir virüs varyantıyla enfekte olsanız bile, COVID-19 ile ağır şekilde hastalanmaya karşı koruma sağlar. Bunun için tam aşılama gereklidir.
 • Aşının sağladığı koruyucu bağışıklık belirli bir süre sonra azalır. Bir süre aşıya rağmen hastalanmak söz konusu olabilir. Ancak aşılı kişiler, aşısız kişilere göre daha az hastane tedavisine ihtiyaç duymaktadır.
 • STIKO, ciddi enfeksiyonları önlemek için 12 yaşından itibaren iki kez aşılanan herkese ve 5 yaşından itibaren daha önce hastalığı olan çocuklara da hatırlatma aşısı (güçlendirme dozu) önermektedir.
 • STIKO, özellikle yüksek enfeksiyon riski taşıyan veya hastalığı ağır geçiren kişiler için de ikinci bir hatırlatma dozu önermektedir. 

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Bir doktor yaşlı bir bayanın koluna aşı enjekte ediyor.

COVID-19 aşılarının faydaları nelerdir?

Aşılar pandeminin kontrol altına alınması için son derece önemlidir. COVID-19'a karşı ne kadar çok insan aşılanırsa SARS-CoV-2 ve varyantlarının yayılmasını önlemek o kadar kolay olur.

Özellikle, COVID-19'un ağır seyretmesi riski ve Long COVID olarak da adlandırılan, iyileşen bir Korona enfeksiyonundan sonra sağlık sorunlarının ve şikayetlerinin uzun süre devam etmesi durumunun da riski azalır.

Ayrıca aşı olarak, daha önceki bazı hastalıklar veya yaşam koşulları nedeniyle aşı olamayan diğer insanları da korursunuz. Aşılama oranı ne kadar yüksek olursa, toplum o kadar iyi korunur.

Önemli bilgi: Aşıya rağmen SARS-CoV-2 ile enfekte olmak ve virüsü bulaştırmak hala mümkündür. Bu nedenle enfeksiyondan korunma önlemlerine uymaya devam etmek önemlidir. Ayrıca bir güçlendirme aşısı ile bağışıklık korumasının zamanında yenilenmesi önemlidir.

Aşı nasıl işe yarar?

Aşağıdaki videodan, aşının nasıl işe yaradığını öğrenebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

COVID-19'a karşı hangi aşılar var ve nasıl işlev görüyorlar?

Almanya'da ve Avrupa Birliği'nde birkaç korona aşısı onaylanmıştır. mRNA, vektör ve protein bazlı aşılar arasında bir ayrım yapılmaktadır.

Bu aşılarda çoğalabilen patojenler yoktur ve bu aşılar herhangi bir hastalığı tetiklemez. Bu nedenle bunlar bir bakıma ölü aşılar gibidir.

mRNA aşıları

BioNTech/Pfizer (Comirnaty) ve Moderna (Spikevax) tarafından üretilen aşılar mRNA aşılardır. Bu, gen bazlı aşı grubundan yeni bir aşı sınıfıdır. Bu tür aşılar, laboratuvarda oldukça hızlı ve ucuz bir şekilde üretilebilme avantajına sahiptir.

Prensip olarak, COVID-19'a karşı tüm mRNA aşıları çok benzerdir. Her hücrenin doğal bir bileşeni olan messenger ribonükleik asitten (mRNA) oluşurlar. Bir vücut hücresinin mRNA'sı, vücut yapı taşlarının planını içerir. Ancak aşılar söz konusu olduğunda mRNA, SARS-CoV-2'nin yüzeyinde bulunan bir protein olan spike proteinin yapı planını taşır.

Spike proteinin yapı planı nanopartiküller içinde paketlenmiştir. Bunlar vücut hücrelerine girebilen çok küçük yağ parçacıklarıdır. Araştırmaların gösterdiği üzre, insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmazlar.

Aşılamadan sonra vücut hücreleri, spike proteini kendileri üretmek için yapı planını kullanır. Daha önce vücut tarafından bilinmeyen bu protein, bir bağışıklık tepkisini tetikler. Böylece bağışıklık sistemi etkinleştirilir: Spike proteinine saldıran antikorlar oluşturulur ve savaşmak için gereken bilgi depolanır. Aşılanan kişi, gerçek virüsün spike proteini ile temas ederse, bağışıklık sistemi hızlı ve hedefe yönelik bir şekilde tepki verebilir.

Önemli bilgi: Aşılardan elde edilen mRNA, insan vücudunda uzun süre stabil kalmaz ve hızla parçalanır. Spike proteinin bundan sonra tekrar üretilmesi artık mümkün değildir. 

Vektör aşılar

AstraZeneca şirketinden Vaxzevria aşısı ve üretici Janssen Cilag International/Johnson & Johnson'dan JCOVDEN (eski adıyla COVID-19 Vaccine Janssen) aşısı vektör aşılarıdır.

Dolayısıyla bir vektör aşı, aşılanmış kişinin alması gereken plan için bir taşıyıcı (vektör) kullanır. Taşıyıcı genellikle bir virüstür. 

Vektör aşının amacı, aşılanan kişinin vücudunun - mRNA aşılarına benzer şekilde - belirli bir virüs proteini üretmesidir. Bu, bu aşılarda da spike proteindir. Taşıyıcı virüsler olarak, hastalığa neden olmayan virüsler kullanılır. Ayrıca o kadar değişmişlerdir ki artık insanlarda çoğalamazlar. Spike proteinin yapı planı taşıyıcı virüsün yardımıyla aşılanmış kişinin bazı hücrelerine ulaştıktan sonra spike protein burada üretilir ve bir bağışıklık tepkisini tetikler. Aktarılan yapı planı parçalandıktan sonra spike proteinin tekrar üretilmesi mümkün değildir.

Protein aşıları

Novavax şirketinin ürettiği Nuvaxovid aşısı, protein bazlı aşılar grubuna aittir. SARS-CoV-2'deki spike proteinin genetik yapı planını ileten mRNA aşıların aksine, Nuvaxovid laboratuvar ortamında üretilmiş, nanopartiküllerle birleştirilmiş bir spike protein içerir. Yani insan vücudunun bağışıklık reaksiyonunu tetiklemek için bunu üretmesine gerek yoktur. Bu durumda mRNA aşılarından daha düşük olan bağışıklık reaksiyonunu güçlendirmek için, ek olarak bir aktif güçlendirici (adjuvan) eklenir.

Avrupa Birliğinde hangi COVID-19 aşılarının onaylandığı hakkında daha ayrıntılı bilgi Paul-Ehrlich-Institut (PEI) (Paul-Ehrlich-Institut) web sitesinde bulunabilir.

COVID-19 aşıları ne kadar güvenlidir?

Avrupa Birliği'nde şimdiye kadar mevcut olan tüm aşılar, şartlı onay almadan önce uzmanlar tarafından kalite, güvenlik ve etkinlik bakımından kapsamlı ve eleştirel bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca ortaya çıkan yan etkilerin ve önceden bilinmeyen olası risklerin kayıt altına alınması için aşıların kullanımı yakından izlenmektedir. 

Onay süreci Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından koordine edilmektedir. EMA kısaltması, İngilizce Avrupa İlaç Ajansı adından türetilmiştir. Onay Avrupa Komisyonu tarafından verilir.

Önemli bilgi: Genel olarak, onaylanmış tüm aşılar güvenli kabul edilir ve şimdiye kadar nadiren yan etki görülmüştür. 

Paul-Ehrlich-Institut (PEI) COVID-19 aşılarının güvenliği hakkında düzenli olarak güncel raporlar yayınlamaktadır. 

Şartlı onay nedir?

Korona pandemisinde olduğu gibi ilaçlara veya aşılara acilen ihtiyaç duyulması durumunda ürünleri daha hızlı onaylayabilmek için EMA'daki test prosedürünün hızlandırılması mümkündür. Bu tür bir şartlı onay bir yıl boyunca geçerlidir ve her yıl yenilenebilir. Şartlı onay belirli yükümlülüklere tabidir. Bu durumda üretici, açık soruları netleştirmek için çalışmalar başlatmalı veya tamamlamalıdır. Yükümlülükler yerine getirilirse ve ilgili tüm veriler mevcutsa şartlı onay, düzenli bir onaya dönüştürülebilir.

COVID-19 aşılarının onay süreciyle ilgili ayrıntılı bilgileri Paul-Ehrlich-Institut'un (PEI) web sitesinde bulabilirsiniz.

COVID-19 aşıları ne kadar etkilidir?

Aşının etkisi genellikle uygulamadan 10 ila 14 gün sonra başlar. Aşıdan hemen sonra korunma henüz başlamamaktadır.

COVID-19 hastalığına karşı koruma

Mevcut bilgi durumuna göre, Almanya'da onaylanan tüm aşılar oldukça etkilidir ve ciddi COVID-19 hastalığına karşı iyi koruma sağlarlar.

Bugüne kadar onaylanan tüm aşılar oldukça etkilidir ve ciddi COVID-19 hastalığına karşı iyi koruma sağlar.

Birincil bağışıklama için iki doz aşı gereklidir. Bu sayede ortaya çıkan aşı korumasının tam olarak ne kadar sürdüğü henüz kesin olarak açıklığa kavuşturulmamıştır ve geçerli virüs varyantına bağlıdır. Mümkün olan en iyi koruyucu etki için - özellikle Omikron gibi varyantlara karşı - mevcut bilgilere göre bir hatırlatma aşısı gereklidir.

Sistematik Aşı Kurulu (STIKO), iki kez aşılanmış olan 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve daha önce hasta olan 5-11 yaş arası çocuklara hatırlatma aşısı yapılmasını önermektedir. Hangi durumda tam olarak hangi önerilerin geçerli olduğunu hatırlatma aşısı bölümünde okuyabilirsiniz.

Aşıya rağmen enfeksiyon ve bulaşma

COVID-19'a karşı aşılanmış kişilere SARS-CoV-2 yine de bulaşabilir. Güncel verilere göre, omikron varyantı ile enfekte olan aşılı kişilerin, aşısız insanlarla benzer şekilde bulaştırıcı olma olasılığı çok yüksektir.

Güçlendirici aşı bile bulaşma riskini önemli ölçüde azaltmıyor gibi görünmektedir, ancak temel bağışıklamaya göre belirgin şekilde daha iyi koruma sağlamaktadır. Çalışma sonuçlarına göre, bir hatırlatma dozu, omikron varyantı ile 10 enfeksiyondan 1 ila 2'sini önleyebilmektedir.

Önemli bilgi: STIKO, olası bulaşmaları önlemek için AHA+L kurallarına uyulmaya devam edilmesini tavsiye eder. Bu kurallar; günlük hayatta maske takmak, hijyen kurallarına uymak, mesafeyi korumak ve düzenli havalandırmadır.

Virüs varyantlarına karşı koruma

Virüslerin genetik materyali zamanla değişir: virüsler mutasyona uğrar ve varyantlar ortaya çıkar. Sonuç olarak, aşıların etkinliği azalabilir. Bunun olup olmayacağı ve ne ölçüde olacağı, öncelikle spike proteinin ne kadar ve nerede değiştiğine bağlıdır.

Uzmanlar, mevcut COVID-19 aşılarının şu anda Almanya'da yaygın olan omikron varyantlarına karşı ne kadar iyi koruma sağladığını henüz kesin olarak söyleyememektedir. Bununla birlikte, çalışma sonuçları, Omikron'a karşı temel bağışıklamanın koruyucu etkisinin, daha önce baskın olan Delta varyantına göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermektedir. Hatırlatma aşısı (güçlendirme aşısı) ile, Omikron enfeksiyonunun neden olduğu ciddi bir hastalığa karşı koruma önemli ölçüde güçlendirilebilmektedir.

Ayrıca aşı üreticileri, Omikron varyantına uyarlanmış mRNA aşıları üzerinde de halihazırda çalışmaktadır. Uzmanlar, ilk "varyant aşıların" 2022 sonbaharının başlarında onay alacağını varsaymaktadır.

Hangi aşı reaksiyonları ve yan etkileri ortaya çıkabilir?

Aşıların güvenliği, aşılamadan sonra ortaya çıkan şikayetlerin sayısı ve türü ile tanımlanmaktadır. Bu sırada, aşı reaksiyonları ve yan etkiler arasında bir ayrım yapılır. 

Aşı reaksiyonları

SARS-CoV-2 koronavirüsüne karşı uygulanan aşılardan sonra, genellikle hemen ortaya çıkan ve sadece birkaç gün süren hafif şikayetler görülmektedir. Burada aşı reaksiyonlarından bahsedilmektedir. Bunlar, enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık veya şişmenin yanı sıra titreme, ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi grip benzeri semptomları içerir. Genel halsizlik ve mide bulantısı görülmesi de mümkündür.

Aşı reaksiyonu genellikle endişe verici olmayıp bağışıklık sisteminin istendiği gibi aktive edildiğinin bir göstergesidir. Aşı reaksiyonu genellikle birkaç gün sonra kaybolur.

Aşı reaksiyonu genellikle endişe verici olmayıp bağışıklık sisteminin istendiği gibi aktive edildiğinin bir göstergesidir.

Zararsız aşı reaksiyonları, daha önce kullanılmış tüm COVID-19 aşılarının uygulanmasından sonra oldukça sık meydana gelir. Bazı insanlarda ise bu görülmez. Ancak bu, aşının daha az etkili olduğu anlamına gelmez.

Yan etkiler

AstraZeneca ve Janssen Cilag International/Johnson & Johnson vektör aşılarının uygulanmasından sonra, nadir durumlarda kan pıhtıları (tromboz) oluşabilmektedir. Bazan kan pıhtıları alışılmadık yerlerde oluşur, örneğin beyinde sinüs ven trombozu gibi. Aynı zamanda, uzmanların trombositopeni olarak adlandırdığı - kan trombosit sayısında azalma oluşabilir.

Düşük trombosit sayısıyla ilişkili kan pıhtıları, ölüme yol açabilecek ciddi bir yan etkidir. Bunun olası işaretleri şunlardır:

 • Nefes darlığı
 • Karın ağrısı
 • Kollarda veya bacaklarda şişme
 • Şiddetli, kalıcı baş ağrısı
 • Noktasal cilt kanamaları

Özellikle bu semptomlar aşı reaksiyonu geçtikten sonra ortaya çıkarsa - yani aşılamadan yaklaşık 4 ila 16 gün sonra - dikkatli olunması tavsiye edilir. Bu durumda derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

BioNTech ve Moderna'nın mRNA aşılarının uygulanmasından sonra kalp kası ve perikard iltihabı çok nadir görülmüştür. Bunlar genellikle aşıyı olduktan sonraki 2 hafta içinde, çoğunlukla ikinci aşıdan sonra ve daha sık olarak genç erkeklerde meydana gelmiştir.

Novavax firmasının protein aşısından kaynaklanan ciddi bir yan etki henüz bilinmemektedir. Bu aşı ancak 2021'in sonundan beri onaylandığı için, nadir ve çok seyrek yan etkileri kaydetmek için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.

Ayrıca, herhangi bir aşı alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Reaksiyonun ciddiyetine bağlı olarak, yan etkiler hafif veya şiddetli olabilir. 

Alerjik reaksiyonlar genellikle çok hızlı oluşur. Alerjik reaksiyonlarda gereken müdahalenin hemen yapılabilmesi için her aşılanmadan sonra en az 15 dakikalık bir takip süresi öngörülmüştür. Bir doz aşıdan sonra alerjik reaksiyon oluşursa, bir sonraki doz için farklı bir aşı düşünülmelidir.

Önemli bilgi: Bir aşının belirli bileşenlerine alerjisi olduğu bilinen insanlar, COVID-19 aşısı olmadan önce bir alergoloji merkezinden tavsiye almalıdır.

Aşıya rağmen COVID-19 nasıl oluşur?

Aşıya rağmen enfeksiyon, bir kişinin tam aşı olmasına rağmen COVID-19 ile hastalanması - ve ayrıca hastalığa bağlı şikayetlerinin olması durumudur. Aşılı bir kişinin SARS-CoV-2 testi pozitif çıkarsa, ancak bu kişi semptom göstermezse, bu aşıya rağmen ortaya çıkmış bir enfeksiyon olarak kabul edilmez.

Aşıya rağmen enfeksiyon, nadir görülen bir durum değildir. Çünkü korona aşıları, SARS-CoV-2'nin çoğalmasını baskılayarak hastalığın ağır seyrine karşı etkili koruma sağlamaktadır. Ancak virüs kapmanızı engellemezler. Ayrıca aşının koruyucu etkisi zamanla azalmaktadır. Güçlendirici aşı, en az 3 ay boyunca ciddi bir hastalığa karşı korumayı etkili bir şekilde geri getirebilmektedir.

Önemli bilgi: Genel olarak, COVID-19'a karşı aşılanan kişilerin, aşı olmayanlara göre koronavirüs ile enfekte olma olasılığı daha düşüktür. Ayrıca aşılı kişilerde hastalığın yoğun bakım ünitesinde tedavi gerektirecek kadar ciddi seyretme olasılığı da çok daha azdır.

Robert Koch-Institut (RKI), Almanya'da COVID-19 durumu hakkında düzenli olarak haftalık raporlar yayınlamaktadır. Bu raporlarda enfeksiyon süreci ve yerel hastanelerdeki durum hakkında güncel verileri bulabilirsiniz.

Kimler COVID-19'a karşı aşı yaptırabilir?

Almanya'da 5 yaş ve üzeri herkes COVID-19 aşısı yaptırabilir. Yaşa bağlı olarak, mRNA aşıları Comirnaty (BioNTech/Pfizer) ve Spikevax (Moderna), protein aşısı Nuvaxovid (Novavax) ve vektör aşısı JCOVDEN (eski adıyla COVID-19 Vaccine Janssen) şu anda mevcuttur. 

Sistematik Aşı Kurulu (STIKO), 5 ila 30 yaşındaki kişilerin ve her yaştan hamilenin BioNTech/Pfizer'ın aktif bileşeni ile aşılanmasını önermektedir. STIKO tavsiyelerine göre 30 yaşından büyük yetişkinler BioNTech/Pfizer veya Moderna aşısı olmalıdır.

Alternatif olarak STIKO, 18 yaş ve üzeri kişilere Novavax aşısı yapılmasını önermektedir. 60 yaşın üzerindeki kişiler ilk aşı olarak Janssen aşısını tercih edebilirler. 6-11 yaş arası çocuklar için alternatif olarak Moderna aşısı onaya bağlı şekilde yapılabilmektedir.

Önemli bilgi: COVID-19 Aşısı Janssen aşısı olan kişilerin tam olarak aşılanmaları için bir mRNA aşısı ile ikinci bir aşıya ihtiyaçları vardır. Bu, Janssen aşısından 4 hafta sonra yapılabilir. Güçlendirilmiş olarak kabul edilmesi için bir doz daha mRNA aşısı gereklidir. 

12 yaşın altındaki çocuklar için aşı önerileri

STIKO, temel korumayı oluşturmak için 5 ile 11 yaş arasındaki sağlıklı çocuklara bir defaya mahsus aşı yapılmasını önermektedir. Bu yaş grubundaki daha önceden hastalığı olan çocuklar, birincil bağışıklama için 2 aşı olmaya devam etmelidir. Aynı durum daha önce hasta olmayan ve hastalanma riski yüksek olan ve aşı ile korunmayan kişilerle yakın temas halinde olan çocuklar için de geçerlidir. Buna bağışıklık sistemini zayıflatıcı ilaçlar kullanan kişiler örnek verilebilir.

Hamileler ve emzirenler için aşı önerileri

STIKO, daha önce aşılanmamış olan hamileler (hamileliğin ikinci üç aylık döneminden itibaren) ve emzirenler için BioNTech/Pfizer'ın mRNA aşısı ile aşılama yapılmasını önermektedir. Bununla hem kendinizi ciddi bir hastalıktan koruyabilir hem de korona enfeksiyonunun tetikleyebileceği gebelik komplikasyonlarını önleyebilirsiniz. 

Önemli bilgi: Henüz hamile olmayan çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar, tereddüt etmeden COVID-19 aşısı olabilir. Aşı doğurganlığı etkilemez ve olası bir gebelikten önce de optimum koruma sağlar.

Nasıl aşı olabilirim?

Kendisine veya çocuğuna aşı yaptırmak isteyen herkes bunu aile hekiminde, diş doktorunda, çocuk doktorunda veya uzman hekim muayenehanesinde yaptırabilir. Ayrıca şirket doktorları, çalışanları COVID-19'a karşı aşılayabilir. Artık eczanelerde de eğitimli personel tarafından aşılama yapılması mümkündür. Ayrıca bazı yerlerde aşı merkezleri ve gezici aşı ekipleri de hizmet vermektedir.

Kassenärztliche Bundesvereinigung'un (Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği) web sitesinde, federal eyalete göre sıralanmış irtibat noktalarının bir listesini bulacaksınız.

İyileşenler de aşı olmalı mı?

STIKO, geçmişte SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş (PCR testi pozitif olan) henüz aşılanmamış kişilere de temel bağışıklık için korona aşısı önermektedir. Öneriler doğrultusunda bu aşı, enfeksiyondan 3 ay sonra yapılmalıdır.

COVID-19 enfeksiyonu antikor bulgularıyla onaylandıysa, aşı dozu laboratuvar teşhisinden 4 hafta sonra uygulanabilir.

Önemli bilgi: Bağışıklık yetmezliği olan kişiler için kaç doz aşı gerektiğine doktor karar vermelidir.

Hangi aşı önerilerinin hangi aşılama ve iyileşme durumu için geçerli olduğu hakkında ayrıntılı bilgiyi Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Epidemiyolojik Bülteninde bulabilirsiniz.

Hatırlatma aşısı ne zaman yapılmalıdır?

COVID-19'a karşı temel bağışıklamayla sağlanan bağışıklık koruması azalırsa veya asıl aşıyla yeterli koruma sağlanamazsa, hatırlatma aşısı düşünülebilir.

STIKO, daha önce iki kez aşılanmış olan 12 yaş ve üzeri tüm kişilere ve 5-11 yaş arası daha önce hastalığı olan çocuklara böyle bir hatırlatıcı aşıyı – aynı zamanda güçlendirici aşı olarak da bilinir – önermektedir. 18 yaş ve üzeri kişiler için hatırlatma aşısı temel bağışıklamadan 3 ay sonra, 12 ile 17 yaşları arasındaki çocuklar ve gençler için ise temel bağışıklamadan 3 ila 6 ay sonra uygulanmalıdır. Önceden hastalığı olan çocuk ve ergenler mümkün olduğunca erken, olmayanlarsa daha geç aşılanmalıdır. 5 ve 11 yaşları arasında daha önce hastalığı olan çocuklara, ilk aşılamadan sonra en erken 6 ay sonra güçlendirici aşı yapılmalıdır.

SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş olup temel bağışıklama için bir doz aşı yaptırmış olan kişiler için ise STIKO, ilk doz aşıdan 3 ay sonra bir hatırlatma aşısının yaptırılmasını önerir. Bu öneri 18 yaş ve üzeri olup iyileşmiş olan herkes için geçerlidir. 12 ila 17 yaşlarındaki iyileşmiş ve bir kez aşılanmış ergenler için, hatırlatma aşısı için ilk aşılamadan sonra 3 ila 6 ay geçmelidir, daha küçük çocuklar için bu süre en az 6 ay olmalıdır. 

Güncel olarak, bağışıklık korumasının tazelenmesi için genel olarak BioNTech/Pfizer veya Moderna tarafından üretilen bir mRNA aşısı kullanılmaktadır. 

Önemli bilgi: Temel aşıları olan sağlıklı çocuklara, başlangıçta bir destekleyici aşı yapılmamalıdır.

Kimler için başka bir hatırlatma aşısı daha önerilir?

STIKO, belirli insan gruplarının ikinci bir güçlendirici doz ile koronaya karşı bağışıklık korumalarını yenilemelerini tavsiye etmektedir. Örneğin:

 • 70 yaş üstü kişiler
 • Bakım tesislerinin sakinleri ve bu tesislerde muayene olan kişiler
 • Engelliler için entegrasyon yardımı tesislerinde kalan ve hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan engelli kişiler
 • 5 yaşından itibaren bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler
 • Tıbbi tesislerde ve bakım tesislerinde çalışanlar

Böyle bir ikinci hatırlatma aşısı, yüksek riskli hastalara ilk hatırlatma dozundan 3 ay sonra; personel içinse 6 ay sonra yapılmalıdır. Bunun için bir mRNA aşısı kullanılır.

Önemli bilgi: STIKO şu anda, yukarıda belirtilen gruplardan ilk hatırlatma aşısından sonra en az 3 ay sonra Corona ile enfekte olmuş kişiler için başka bir destek maddesi önermemektedir.

Hatırlatma aşısı konusuyla ilgili diğer soruları, Bundesministerium für Gesundheit (Federal Sağlık Bakanlığı) zusammengegencorona.de sitesinde cevaplamıştır.

Başka nereden bilgi edinebilirim?

Federal Sağlık Bakanlığı'nın (BMG) web sitesi olan zusammengegencorona.de adresinde COVID-19 aşısı hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Robert Koch-Institut'un web sitesinde COVID-19 ve aşı hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını (RKI) bulabilirsiniz.

Robert Koch-Institut (RKI) ve Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung'un (Federal Sağlık Bilgi Merkezi) (BZgA) bir broşürü olan "Herkes için aşı kitabı"nda aşılar, aşı araştırmaları ve COVID-19 aşısı ile ilgili toplu bilgiler mevcuttur. Eczanelerden ve internet üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Ukrayna'dan gelen kişiler, COVID-19 ve korona aşısı konusundaki en önemli bilgileri ana dillerinde infektionsschutz.de adresinde bulabilirler.

Robert Koch-Institut (RKI) ile birlikte hazırlanmıştır. Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?