MeinDoc

MeinDoc, hastaların cerrahi prosedürleri anlama biçiminde devrim yaratan ve sağlık profesyonellerinin karmaşık doktor-hasta iletişimini basitleştirmesine yardımcı olan, bulut tabanlı bir 3D görselleştirme platformudur.

Cerrahi bir müdahale hastalar ve hasta yakınları için stresli bir olaydır. İdeal olarak hasta, kapsamlı cerrahi açıklamalarla hastalığı ve planlanan operasyonu anlamalıdır. Son yıllarda çok çeşitli teknolojik gelişmelere rağmen, hastalar tarafından cerrahi süreçlerin yeterince anlaşılamaması hala söz konusudur. Günlük klinik uygulamada hem doktorlar hem de hastalar açısından çeşitli engeller mevcuttur: Hastanın genellikle geniş tıbbi bilgisi yoktur, ancak aynı zamanda ameliyattan önce birçok sorusu da vardır. Öte yandan, doktorun hastalık ve ameliyatla ilgili karmaşık tıbbi konuları açıklamak için yalnızca sınırlı bir zamanı vardır. Ek olarak, doktorlar bugüne kadar yalnızca siyah beyaz, standartlaştırılmış ve genellikle hasta için yeterince anlaşılmayan kağıt tabanlı eğitim materyaline sahiptiler. Vizyonumuz, hastalar ve hasta yakınlarının yanı sıra doktorlar ve klinikler için bilgi sürecinde devrim yaratmaktır.

Yukarıdaki zorlukları aşmak için, cerrahi prosedürün her hasta için kişiselleştirilmiş bir 3D animasyonlu videosunu oluşturan bir uygulama geliştirdik. Bu video ve ilgili kişiselleştirilmiş bilgi formu yardımıyla, hastalık ve planlanan cerrahi müdahale bireysel olarak görselleştirilir ve açıklanır. Uygulama, doktor tarafından önceden girilen BT, MRT, ultrason ve röntgen bulgularından alınan bilgileri kullanır. Hasta daha sonra, planlanan cerrahi operasyonu görüntülemek için MeinDoc uygulamasını kullanabilir. Bu hem akıllı telefonda hem de bilgisayarda yapılabilir. Uygulamamız, hastalığın ve cerrahi prosedürün daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu, hastanın korkusunu ortadan kaldırmaya ve sağlık okuryazarlığını artırmaya yöneliktir.

Araştırmalar, sağlık okuryazarlığının iyileşme üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu sayede MeinDoc, daha önce hiç var olmayan bir şey başarır: Karmaşık cerrahi bilgileri - her hasta için - basit, açık ve anlaşılır bir şekilde sunmak. Eğitim videosunu, her şeyi anlayıncaya kadar tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bu sadece hastaların değil, yakınların kaygılarını da azaltır. 3D açıklama aynı zamanda çok dillidir, bu sayede dil engelleri de aşılabilmektedir. Etkili cerrahi bilgilendirme süreci, kliniklerin ve doktorların zamanlarını asıl temel yetkinlikleri için kullanmalarına olanak verir.