ICD kodu nedir?

ICD kodu, tıbbi teşhislerin tek tip olarak adlandırıldığı, tüm dünyada kabul edilmiş bir sistemdir. ICD, "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" (Uluslararası İstatistiksel Hastalık Sınıflandırması ve İlgili Sağlık Sorunları) anlamına gelir. Almanca anlamı: "Internationale Klassifikation der Krankheiten". ICD-10 sürümü şu anda yürürlüktedir. Ocak 2022'de ICD-11'in yeni versiyonu 5 yıllık bir geçiş dönemi ile yürürlüğe girecektir. 

Doktorlar, teşhisleri tek tip olarak adlandırmak için iş göremezlik belgelerinde ve diğer tıbbi belgelerde ICD kodlarını gösterir. Bu resmi ICD teşhis kodu, tıp uzmanı olmayanların anlayamayacağı, mesleki bir dilde yazılmıştır.

gesund.bund.de, size "Was hab' ich" ile birlikte ICD kodları için kolay anlaşılır açıklamalar sunar. ICD kodu araması burada yer almaktadır.

Harfler ve sayılar ne anlama geliyor?

ICD kodu, her pozisyonun bir anlamı olduğu sabit bir yapıya göre geliştirilmiştir. İlk harf ve sonraki iki rakam teşhisin ana kategorisini belirtir. Örneğin J45, "status astmatikus", yani astım anlamına gelir. Teşhis, bir noktayı izleyen ek rakamlarla daha kesin olarak tanımlanır: J45.0, "ağır alerjik bronşiyal astım" anlamına gelir ve J45.1, "alerjik olmayan bronşiyal astım" anlamına gelir.

L, R, B ve A, G, V, Z ek kodları ne anlama geliyor?

ICD kodundan sonra ek kodlar belirtilmiş olabilir. Bu harfler ayrıntılı bilgi sağlar:

R (sağ), L ​​(sol) ve B (her iki taraf) ek kodları vücudun etkilenen tarafını temsil eder. Örneğin çapraz bağ kopması durumunda, doktorlar bunu sol, sağ veya her iki dizin etkilenip etkilenmediğini belirtmek için kullanabilir.

Ek kod A (hariç tutulan teşhis), G (doğrulanmış teşhis), V (şüpheli teşhis) ve Z (ilgili teşhisten sonraki durum) teşhisin güvenilirliğini temsil eder. Doktorlar bunu örneğin çapraz bağ kopmasının kanıtlanıp kanıtlanmadığını veya - tam tersine - hariç tutulduğunu belirtmek için kullanabilir.

Teşhis kodu ne için kullanılır?

ICD kodu (veya ICD teşhis kodu) ile her hastalık dünya çapında aynı şekilde tanımlanabilir. Bu sayede örneğin uluslararası sağlık istatistikleri oluşturulabilir.

Almanya'da doktorlar teşhislerini ICD-10-GM'ye göre kodlamak zorundadır. ICD-10-GM uyarınca kodlama, iş göremezliği belgelendirme ve faturalandırma amaçları için kullanılmaktadır. "GM", "German Modification" (Alman Modifikasyonu) anlamına gelir: Bu, Alman sağlık sisteminin gerekliliklerine uyarlanmış uluslararası geçerliliği olan ICD-10-WHO versiyonunun bir versiyonudur. Uluslararası karşılaştırma ve araştırmaların yapılabilmesi için DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) versiyonuna sıkı sıkıya bağlıdır.

Almanya’da ek olarak uluslararası ICD-10 DSÖ versiyonu da kullanılmaktadır: Bu versiyon, 1998 yılından beri Almanya'da ölüm nedenlerinin kodlanmasını sağlar. Böylece ölüm nedenlerine ilişkin uluslararası karşılaştırılabilir, resmi istatistiklerin temelini oluşturmaktadır.

Kaynak bilgileri

  • Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Alman Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgi Enstitüsü). ICD-10-GM. 20.05.2020 tarihinde erişildi.
  • Dünya Sağlık Örgütü. ICD-10. 20.05.2020 tarihinde erişildi.
  • Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Alman Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgi Enstitüsü). ICD-10-GM ve OPS'de hangi ek kodlar vardır ve bunlar nasıl kullanılır? 31.03.2021 tarihinde erişildi.