Robert Koch-Institut nedir?

Ulusal halk sağlığı kurumu olarak Robert Koch-Institut, Almanya'daki nüfusun sağlığının korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Enstitü, federal hükümetin biyotıp alanındaki merkezi kurumudur. Bu kurumun görevleri hastalıkları tanımak, önlemek, bunlarla mücadele etmek ve sağlık durumunu iyileştirmektir. Odak noktasında araştırma vardır. Robert Koch-Institut, geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Robert Koch-Institut’ta bilim adamları, diyabet ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar ve (yeni) biyolojik tehditler hakkında veri toplar ve bunları analiz eder. Enstitü, bilimsel ve kanıta dayalı olarak çalışır ve elde ettiği sonuçlarla, önleyici tedbirler veya tıbbi bakımın hedeflenen genişlemesi gibi kararlar için önemli bir temel sağlar. Güvenilir sonuç ve önerilerin sadece yüksek kaliteli verilerle elde edilebilmesi nedeniyle, Robert Koch-Institut’un bilimsel çalışmalarının ve altyapısının kalitesi düzenli olarak dahili ve harici olarak değerlendirilir.

Robert Koch-Institut, geleceğin sağlığının korunması için çalışır. Yapay zeka, veri bilimi ve biyoenformatik algoritmalarının yardımıyla yeni yöntemler geliştirilir ve test edilir. Robert Koch-Institut küresel sağlık için bir odak noktası olarak, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün birlikte çalıştığı önemli bir kurumdur. 90 farklı meslekten ve 50 ulustan, yarısı bilim insanı olan yaklaşık 1200 kişi insanların sağlığı için çalışır.