Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU)

Sağlık sektöründeki dijitalleşme, iş göremezlik belgesi gibi önceden kağıt esaslı olan prosedürlerin basitleştirilmesine ve daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. Elektronik iş göremezlik belgesinin (eAU) sigortalılar için en büyük avantajı şudur: eAU otomatik olarak işverene ve sağlık sigortası şirketine gönderilir.

Bir bakışta

 • Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) 1 Ekim 2021'den beri doktorlar tarafından kullanılabilmektedir.
 • Doktorlar iş göremezlik belgesini dijital olarak sağlık sigortasına gönderir.
 • 2023 yılının başından itibaren işverenler, sağlık sigortası şirketlerinden hastalık iznini elektronik olarak talep edebilecek.
 • eAU, örneğin hastalık ödeneğinin ödenmesi için önemli olan sağlık sigortalarında hastalık sürelerinin güvenilir ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini sağlar.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Cam bir masada dizüstü bilgisayar, tablet ve stetoskop. Birisi dizüstü bilgisayar klavyesinde yazıyor.

Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) nedir?

Bir hastalığın, hastanın işini tam olarak yerine getirmesini engellemesi halinde, bir doktor tarafından iş göremezlik belgesi verilir. Şimdiye kadar hasta, iş göremezlik belgesini sağlık sigortası şirketine ve işverene - genellikle mektupla - bildirmek zorundaydı.

Sağlık verilerinin iletimi için güvenli dijital ağ (telematik altyapısı) ile, hastayla ilgili bu tür veriler artık hedeflerine çok daha hızlı ulaşabiliyor. Bu ağda doktorlar, eczaneler, klinikler ve sağlık sigortası şirketleri, hasta verilerinin iletimi için elektronik olarak birbirine bağlıdır.

Telematik altyapısının bir amacı, kağıt esaslı süreçleri dijitalleştirerek basitleştirmektir. Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) bunun bir örneğidir.

eAU: iki adımda uygulama

Genellikle kısaca hastalık izni olarak adlandırılan, kağıt formundaki sarı renkli iş göremezlik belgesi, biri doktor, biri hasta, biri sağlık sigortası şirketi ve biri işveren için olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır. Bu dört hedef grup göz önünde bulundurularak, elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) iki adımda uygulanmaktadır.

1. adım: Sağlık sigortası şirketine bildirim

İlk adım, elektronik iş göremezlik belgesinin kararı veren doktor muayenehanesi tarafından hastanın sağlık sigortası şirketine elektronik olarak gönderilmesidir.

Bu bildirim aşağıdaki verileri içerir:

 • Sigortalının adı
 • İş göremezliğin başlangıcı ve sonu
 • Doktorun iş göremezliği belirlediği tarih
 • Bir başlangıç veya takip raporu olup olmadığı
 • İş göremezlik nedeninin bir (iş) kazası veya meslek hastalığı olduğuna dair belirtiler olup olmadığı
 • Teşhis

Doktorlar artık sağlık sigortası şirketlerine iş göremezlik belgelerini sadece dijital olarak iletmektedir. Sonuç olarak, sağlık sigortası şirketi için kağıt belge Ocak 2022'de kaldırılmıştır.

Gelecekte, sigortalıların elektronik iş göremezlik belgesini sağlık sigortasına ve işverene kendilerinin göndermesi gerekmeyecek.

2. adım: İşverene bildirim

İşverenler için basılı kopyalar Temmuz 2023'e kadar kullanılmaya devam edecektir. Bu sigortalılar için, bu tarihe kadar basılı kopyayı işverene kağıt olarak göndermeye devam etmeleri gerektiği anlamına gelmektedir.

2023'ten itibaren sağlık sigortası şirketleri, doktor tarafından bildirilen bilgileri güvenli ve şifreli bir veri bağlantısı aracılığıyla işverenlerin kullanımına sunacaktır. Teşhisle ilgili bilgiler bunun dışındadır.

Sigortalılar kendi kullanımları için iş göremezlik belgelerini basılı formda almaya devam edecektir.

eAU'nun avantajları

İlgili tüm taraflar, yani hastalar, doktorlar, sağlık sigortacıları ve işverenler için, elektronik iş göremezlik belgesine (eAU) geçiş avantajlar getirecektir:

 • eAU, sağlık sigortası şirketine ve işverene güvenli ve hızlı bir şekilde iletilir.
 • Gelecekte, sigortalıların iş göremezlik belgesini sağlık sigortasına veya işverene posta ile göndermelerine gerek kalmayacaktır.
 • Elektronik iş göremezlik belgesi, posta yoluyla iletime kıyasla maliyetleri düşürecektir.
 • eAU düzenlenir düzenlenmez işverene ulaşacağından, işveren böylece hastalık iznini iş planlamasında daha hızlı dikkate alabilecektir.
 • Ayrıca, elektronik iş göremezlik belgesi, sağlık sigortası şirketleri tarafından raporlu sürelerin güvenilir ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini sağlayacaktır. Böylece örneğin hastalık süresince sigorta ödemeleri her zaman doğru ve zamanında yapılabilecektir.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?