Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU)

Sağlık sektöründeki dijitalleşme, iş göremezlik belgesi gibi önceden kağıt esaslı olan prosedürlerin basitleştirilmesine ve daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. Elektronik iş göremezlik belgesinin (eAU) sigortalılar için en büyük avantajı şudur: eAU otomatik olarak işverene ve sağlık sigortası şirketine gönderilir.

Bir bakışta

 • Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) 1 Ocak 2021'den beri doktorlar tarafından kullanılabilmektedir.
 • Ekim 2021’e kadar doktor muayenehaneleri ve sağlık sigortacılarının elektronik iletim sistemine geçmeleri gereken bir geçiş dönemi olacak.
 • 2022'den itibaren elektronik iş göremezlik belgesi, sigortalı kişilerin üzerindeki yükü tamamen hafifletecek ve bu kişiler artık hastalıklarını sağlık sigortalarına ve işverenlerine bildirmekle uğraşmak zorunda kalmayacak.
 • Elektronik iş göremezlik belgesi, doktorların (çıktı alınmasına gerek yoktur) ve hastaların (posta ile göndermeye gerek yoktur) maliyetlerini düşürür.
 • Ayrıca, elektronik iş göremezlik belgesi, sağlık sigortası şirketleri tarafından raporlu sürelerin güvenilir ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini sağlar.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Laptop, Tablet und Stethoskop auf einem Glastisch. Jemand tippt auf der Laptoptastatur.

Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) nedir?

Bir hastalığın, hastanın işini tam olarak yerine getirmesini engellemesi halinde, bir doktor veya diş hekimi tarafından iş göremezlik belgesi verilir. Şimdiye kadar, hasta iş göremezlik belgesini diğerlerinin yanı sıra sağlık sigortası şirketine ve işverene - genellikle mektupla - bildirmek zorundaydı.

Sağlık verilerinin değişimi için güvenli dijital ağ (telematik altyapısı) ile, hastayla ilgili bu tür veriler artık hedeflerine çok daha hızlı ulaşabiliyor. Bu ağda, diğerlerinin yanı sıra doktorlar, eczaneler, klinikler ve sağlık sigortası şirketleri, hasta verilerini değiş tokuş etmek için elektronik olarak birbirine bağlıdır.

Telematik altyapısının bir amacı, kağıt esaslı süreçleri dijitalleştirerek basitleştirmektir. Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) bunun belirgin bir örneğidir.

eAU: iki adımda uygulama

Orijinal, sarı renkli iş göremezlik belgesi, biri doktor, biri hasta, biri sağlık sigortası şirketi ve biri işveren için olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır. Bu dört hedef grup göz önünde bulundurularak, elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) iki adımda uygulanmaktadır.

İlk adım, elektronik iş göremezlik belgesinin kararı veren doktor muayenehanesi tarafından hastanın sağlık sigortası şirketine elektronik olarak gönderilmesidir. Bu işlem, sağlık sigortası için kağıt sertifika ihtiyacını ortadan kaldırır. Ancak, sigortalıların kendileri ve işverenleri için olan basılı kopyaları, Temmuz 2022’ye kadar mevcut olacaktır. Bu, sigortalılar için bu tarihe kadar karbon nüshayı işverene kendilerine ve kağıt olarak göndermeye devam etmeleri gerektiği anlamına gelmektedir.

Elektronik iş göremezlik belgesinin uygulanmasındaki ikinci adım, iş göremezlik belgesini 2022'den itibaren işverene elektronik olarak göndermek olacaktır. Ancak bu artık hastaların kendi sorumluluğunda değil, sağlık sigortalarının sorumluluğunda olacaktır. Sağlık sigortaları, elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) üzerindeki bilgileri dijital olarak işverenlere iletecektir.

Özetle: Eylül 2021'nin sonuna kadar bir geçiş döneminden sonra, doktorlar Ekim ayından itibaren sağlık sigortalılarına iş göremezlik belgelerini sadece dijital olarak gönderecektir. Sağlık sigortası şirketinden ilgili işverene elektronik olarak iş göremezlik bildirimi gönderimi, 2022 yılında uygulamaya konulacaktır. O zamana kadar hastalar çalışamayacak durumda olduklarını yine kağıt versiyonu kullanarak işverenlerine bildirecektir.

eAU'nun avantajları

İlgili tüm taraflar, yani hastalar, doktorlar, sağlık sigortacıları ve işverenler için, elektronik iş göremezlik belgesine (eAU) geçiş avantajlar getirecektir:

 • İş göremezlik bildirimi, işverene veya sağlık sigortası şirketine daha güvenli ve hızlı bir şekilde iletilecektir.
 • Gelecekte, sigortalıların iş göremezlik belgesini sağlık sigortasına veya işverene posta ile göndermelerine gerek kalmayacaktır.
 • Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) düzenlenir düzenlenmez işverene ulaşacağından, böylece hastalık izni iş planlamasında daha hızlı dikkate alınabilecektir.
 • Elektronik iş göremezlik belgesi, posta yoluyla iletime kıyasla maliyetleri düşürecektir.
 • Ayrıca, elektronik iş göremezlik belgesi, sağlık sigortası şirketleri tarafından raporlu sürelerin güvenilir ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini sağlayacaktır. Böylece örneğin hastalık süresince sigorta ödemeleri her zaman doğru ve zamanında yapılabilecektir.
 • Ayrıca, her yıl birkaç milyon yaprak kağıt tasarrufu sağlayacağından elektronik iş göremezlik belgesi çevre için de faydalı olacaktır. 

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?