Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU)

Elektronik iş göremezlik belgesinin (eAU) sigortalılar için avantajları vardır: Bu belge dijital olarak yasal sağlık sigortası kurumuna ve işverene iletilir. Hastalık izni böylece hızlı bir şekilde ve iletim hataları olmadan belgelenebilir.

Bir bakışta

 • Doktorlar artık sağlık sigortalarına elektronik iş göremezlik belgesini (eAU) sadece dijital olarak iletmektedir.
 • Daha önce olduğu gibi, sigortalılar hastalık iznine ayrıldıklarında işverenlerini derhal bilgilendirmelidir.
 • İşverenler daha sonra hastalık raporlarını sağlık sigortalarından elektronik olarak isteyebilirler.
 • eAU, örneğin hastalık ödeneğinin ödenmesi için önemli olan sağlık sigortalarında hastalık sürelerinin güvenilir ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini sağlar.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Cam bir masada dizüstü bilgisayar, tablet ve stetoskop. Birisi dizüstü bilgisayar klavyesinde yazıyor.

Elektronik iş göremezlik belgesi (eAU) nedir?

Hastaysanız ve çalışamıyorsanız, maaşınızı veya hastalık ödeneğinizi almaya devam etmek için iş göremezlik belgesine (AU) ihtiyacınız vardır. Bu, sigortalıların sağlık sigortalarına ve işverenlerine çalışamayacak durumda olduklarını kanıtlamalarını sağlar. Hastalık raporu, çalışmaya devam etmenin kişinin hastalığını çalışamayacak kadar kötüleştirmesi riski varsa da verilebilir.

Geçmişte hastalar iş göremezlik belgesini - hastalık raporu ya da sadece "sarı kağıt" olarak da bilinir - yasal sağlık sigortasına ve işverene kendileri göndermek zorundaydı.

Çoğu durumda, elektronik iş göremezlik belgesi (eAU), sağlık verilerinin iletimi için güvenli bir ağ olan telematik altyapısı üzerinden dijital olarak iletileceğinden, 2023'ün başından itibaren buna gerek kalmamıştır.

Gelecekte, sigortalıların elektronik iş göremezlik belgesini sağlık sigortasına ve işverene kendilerinin göndermesi gerekmeyecek.

Elektronik iş göremez belgesi sağlık sigortasına nasıl ulaşır?

Bir doktor hastanın çalışamayacak durumda olduğunu belirlerse, muayenehane elektronik iş göremez belgesini elektronik olarak hastanın yasal sağlık sigortasına gönderir.

Aşağıdaki veriler iletilir:

 • Sigortalının adı
 • İş göremezliğin başlangıcı ve sonu
 • Doktorun iş göremezliği belirlediği tarih
 • Bir başlangıç veya takip raporu olup olmadığı
 • İş göremezlik nedeninin bir (iş) kazası veya meslek hastalığı olduğuna dair belirtiler olup olmadığı
 • Teşhis

Sigortalılar kendi kullanımları için iş göremezlik belgelerini basılı formda alacaktır.

İşverenler elektronik iş göremezlik belgesine nasıl ulaşır?

2023'ün başından itibaren sağlık sigortaları, doktor tarafından bildirilen bilgileri güvenli ve şifreli bir veri bağlantısı aracılığıyla işverenlerin kullanımına sunmaktadır. Teşhisle ilgili bilgiler bunun dışındadır.

İşverenler elektronik iş göremezlik belgesi verilerini yalnızca yetkili olmaları halinde sağlık sigortası kurumundan alabilirler. Bu durum,

 • talep edilen süre boyunca bir istihdam ilişkisinin var olduğu ve
 • çalışanın, işverene iş göremezliğini ve muhtemel süresini önceden bildirdiği zaman gerçekleşir.

Önemli bilgi: Hastalık raporu sunma zorunluluğu olmasa bile, çalışanların işverenlerini, hastalık nedeniyle izinli olduklarında hemen bilgilendirmeleri gerekmektedir. Başka bir deyişle: Belge sunma zorunluluğu ortadan kalkar, ancak bildirim yükümlülüğü devam eder.

eAU'nun avantajları

İlgili tüm taraflar, yani hastalar, doktorlar, sağlık sigortacıları ve işverenler için, elektronik iş göremezlik belgesine (eAU) geçiş avantajlar getirecektir:

 • eAU, sağlık sigortasına ve işverene güvenli ve hızlı bir şekilde iletilir.
 • Sigortalılar, artık iş göremezlik belgesini kendileri iletmek zorunda değildir. Yapmaları gereken tek şey, işverenlerini iş göremezlik durumları hakkında bilgilendirmektir.
 • Elektronik iş göremezlik belgesi, posta yoluyla iletime kıyasla maliyetleri düşürecektir.
 • eAU düzenlenir düzenlenmez işverene ulaşacağından, işveren böylece hastalık iznini iş planlamasında daha hızlı dikkate alabilecektir.
 • Ayrıca, elektronik iş göremezlik belgesi, sağlık sigortaları tarafından raporlu sürelerin güvenilir ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini sağlayacaktır. Böylece örneğin hastalık süresince sigorta ödemeleri her zaman doğru ve zamanında yapılabilecektir.

Ne zaman elektronik iş göremezlik belgesi olmaz?

Dijital belge şu anda şu durumlarda mümkün değildir:

 • Çocuk hastalığı (çocuk hastalık ödeneği)
 • Özel sigortalı kişiler ve özel muayenehaneler
 • Yurtdışından yapılan hastalık bildirimleri
 • İstihdam yasakları
 • Rehabilitasyon ve mesleki yeniden entegrasyon
 • Özel hanelerdeki mini işler

Bu durumlarda, çalışanlar sağlık sigortası, işveren ve kendileri için bir çıktı alırlar.

Teknik arızalar durumunda, elektronik iş göremezlik belgesi kağıt form ile değiştirilebilir.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?