Danışmanlık ve yardım

Bazı sağlık konularıyla ilgili sorularınız var ve kime başvurmanız gerektiğini bilmiyor musunuz?

Burada bazı danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini bulabilirsiniz. Bunlar genellikle diğer irtibat noktalarını ve irtibat kişilerini de bildirebilir. Ayrıca, ilgili konuyla alakalı başka nitelikli danışmanlık hizmetleri de olabilir.

Önemli bilgi: Bağlantılar ve telefon numaraları, harici noktalara aittir ve gesund.bund.de bünyesindeki danışmanlık hizmetleri değildir.

Hangi konuda tavsiye, bilgi veya yardım arıyorsunuz?

Hayati tehlike veya kalıcı bir hasar söz konusuysa, acil durum araması ile hızlı bir şekilde yardım alabilirsiniz.

Telefon: 112 
Uygulama:  nora Notruf

116 117 nöbetçi sağlık hizmeti, doktor muayenehanelerinin çalışma saatleri dışındaki acil sağlık sorunlarında yardımcı olur. Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği'nin bu hizmeti, hayati tehlikesi olmayan ancak bir sonraki görüşme saatine kadar da bekleyemeyecek hastalar içindir.

Telefon: 116 117
Web sitesi: https://www.116117.de

Yardım ve kriz hatları, ruh sağlığı sorunları için ilk temas noktası olabilirler.

Acil durum numaraları yazısında telefonla danışma hizmetlerine genel bir bakış bulabilirsiniz.

Federal eyaletlerin zehir kontrol merkezleri, insanların zehirlenmesi durumunda telefonla acil danışma hizmeti sunar. Hayatı tehlike oluşturan durumlarda, acil numarası 112 aranmalıdır.

Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL)

Yetkili zehir kontrol merkezinin telefon ve faks numarasını BVL'nin web sitesinde bulabilirsiniz.

Web sitesi: https://www.bvl.bund.de

Sağlık sigortası, hastalık durumunda korunmanızı sağlar. Almanya'da ikamet eden herkes için zorunludur. Sağlık sigortası iki farklı sistemden oluşur: yasal sağlık sigortası (GKV) ve özel sağlık sigortası (PKV).

Yasal sağlık sigortası 

Yasal sağlık sigortası olanlar için sağlık hizmetleri, yasal sağlık sigortasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kanununun Beşinci Kitabına dayanmaktadır. Sağlık sigortaları, üyelerini sağlık sigortası şirketine karşı hak, yükümlülük ve alacakları konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Federal Yasal Sağlık Sigortası Fonları Birliği, Almanya'daki tüm yasal sağlık sigortası şirketlerine genel bir bakış sunar.

Özel Sağlık Sigortası 

Özel sağlık sigortası şirketleri, müşterileri ile bireysel sigorta sözleşmesi akdeden sigorta şirketleridir. Bunlar, tarifeler ve sözleşmeli hizmetler hakkında kapsamlı bilgi vermekle yükümlüdür. 

Özel Sağlık Sigortası Derneği e.V., özel sağlık sigortası şirketlerinin iletişim bilgilerini sunar.

Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) 

BMG'nin vatandaş yardım hattı, genel olarak Alman sağlık sistemi ve sağlık sigortasıyla ilgili sorular hakkında bilgiler sağlar. 

Telefon: 030 340 60 66 01 
Web sitesi: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/buergertelefon.html

Tüketici Danışma Merkezleri e.V.  

Tüketici danışma merkezleri, sağlık sigortasıyla ilgili sorular hakkında bilgi, bireysel tavsiye ve yasal sorunlara yardımcı olur. Danışmanlık ücrete tabi olabilir.

Web sitesi: https://www.verbraucherzentrale.de/beratung

Sağlığın iyi olması, iş, boş zaman, arkadaşlar ve aile gibi yaşamın diğer alanlarının yanı sıra kişinin kendi yaşam kalitesi üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Çeşitli kurumlar sağlığın nasıl iyileştirilebileceği ve hangi önleyici, ihtiyati veya rehabilitasyon önlemlerinin yardımcı olabileceği konusunda tavsiyelerde bulunur.

Federal Sağlık Bilgi Merkezi) (BZgA)

BZgA, ilgili birçok sağlık konusu, tıbbi sorular ve önleyici tedbirler hakkında bilgi sağlar. Konular örneğin çocuk, kadın ve erkek sağlığı, bağımlılığı önleme, enfeksiyondan korunma, beslenme ve egzersizdir.

Web sitesi: https://www.bzga.de

Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) 

BMG'nin sağlık önlemlerine ilişkin vatandaş yardım hattı, korunma ve sağlık ve uzun süreli bakım sigortalarının faydaları hakkında genel bilgiler sağlar.

Telefon: 030 340 60 66 03
Web sitesi: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/buergertelefon.html

Alman Emeklilik Sigortası (DRV)  

DRV, yasal sağlık sigortası olanlara tıbbi veya mesleki rehabilitasyon ile ilgili sorular konusunda tavsiyelerde bulunur. Ayrıca başvuru için, sigorta ve sosyal yardımlarla ilgili sorularda ve uygun bir klinik arayışında da yardımcı olur. 

Telefon: 0800 1000 4800 
Web sitesi: https://www.deutsche-rentenversicherung.de

Ruh sağlığı sorunları olan kişiler için çeşitli psikoterapi biçimleri mevcuttur.

Federal Psikoterapistler Odası (BPtK)

BPtK, diğer şeylerin yanı sıra, çeşitli terapi biçimleri, seansların seyri, psikoterapinin ne zaman anlamlı olduğu ve masrafların hangi koşullar altında sağlık sigortası tarafından karşılandığı hakkında bilgi sağlar.

Web sitesi: https://www.wege-zur-psychotherapie.org

BPtK aynı içeriği ruhsal sağlık sorunları olan çocuk ve gençler için de sunmaktadır.

Web sitesi: https://www.gefuehle-fetzen.net

Aşı, bulaşıcı hastalıklara karşı etkili bir korumadır. Enfeksiyonu ve dolayısıyla birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasını kontrol altına almaya veya tamamen önlemeye yardımcı olurlar.

Federal Sağlık Bilgi Merkezi (BZgA)

BZgA, aşılar konusunda arka plan bilgileri sunar ve Daimi Aşı Komisyonunun (STIKO) aşı önerileri hakkında bilgi sağlar.

Web sitesi: https://www.impfen-info.de

Organ ve doku bağışı, belirli hastalıklara sahip kişilere yaşam kalitelerinin bir kısmını geri verebilir, hatta hayat kurtarabilir. Kendinizin bağışlamak isteyip istemediği kişisel bir karardır ve ancak bunu açıkça kabul ettiyseniz mümkündür. Vasiyet bilinmiyorsa, ölümden sonra ölen kişinin menfaati için akrabalar da karar verebilir.

Federal Sağlık Bilgi Merkezi (BZgA)

BZgA, internet üzerinden ve organ bağışı bilgi telefonu aracılığıyla, organ ve doku bağışı konusunda bağımsız ve ucu açık bilgiler sağlar.

Telefon: 0800 90 40 400
Web sitesi: https://www.organspende-info.de

Aile planlaması ve hamilelik dönemleri, çiftlerin hamilelik ve doğum, ebeveynlik, çocuğun ve annenin sağlığı gibi konularda birçok soruları olduğu dönemlerdir.

Federal Sağlık Bilgi Merkezi (BZgA)

Aile planlaması, hamilelik ve doğumun yanı sıra çocuk sağlığı ile ilgili bilgiler BZgA'nın iki bilgi portalında bulunabilir.

Web sitesi "Familienplanung": https://www.familienplanung.de

Web sitesi "Kindergesundheit Info” (çocuk sağlığı): https://www.kindergesundheit-info.de

 pro familia – Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. (Alman Aile Planlaması, Cinsel Eğitim ve Cinsel Danışmanlık Derneği)  

Pro Familia, yetişkinlere ve gençlere cinsellik, ilişkiler ve aile planlaması konularında bilgi, kişisel tavsiye ve sosyo-eğitim desteği sunar. Bunlar doğum kontrolü, hamilelik, doğum, yerine getirilmemiş çocuk sahibi olma arzusu, kürtaj, cinsellik ve birlikteliği içerir.

Web sitesi: https://www.profamilia.de

Ulusal Erken Yardım Merkezi (NZFH)

Hamilelik sırasında ve üç yaşına kadar çocukları olan ebeveynlere erken yardım sunulur. Pratik yardım, tavsiye, arabuluculuk ve destek sunarlar. NZFH, günlük yaşam ve bebekler ve küçük çocuklarla ilgili sorunlar için ipuçları verir. Ayrıca bölgedeki erken yardım, ağlama poliklinikleri ve ebeveyn danışmanlığı merkezlerine yönlendirme sağlar.

Web sitesi:  https://www.elternsein.info

Yasal Sağlık Sigortaları Birliği

Ebeler, hamilelik, doğum ve bebeğin hayatının ilk günleri ve haftaları boyunca anne baba adaylarına eşlik eder. Yasal Sağlık Sigortası Fonları Merkez Birliği tarafından sunulan ebe araması, sağlık sigortası şirketlerinin masraflarını karşılayacağı ebeleri listeler.

Web sitesi:  https://www.gkv-spitzenverband.de/service/hebammenliste

Bölgesel bilgi merkezleri

Bölgesel koordinasyon noktaları veya ebe merkezleri, birçok şehir ve belediyedeki yakınınızda bulunan uygun bir ebe bulmanıza yardımcı olabilir.

Gelişimsel bozuklukların yanı sıra zihinsel, fiziksel veya çoklu engelleri olan çocuklar ve yetişkinler, genellikle çeşitli uzmanlık alanlarındaki profesyonel ve disiplinler arası doktor ve terapist ekiplerinden özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyarlar.

Engelli Yetişkinler için Federal Çalışma Grubu Tıp Merkezleri e.V. (BAG MZEB)

Engelliler ve yakınları, BAG MZEB'in web sitesinde önemli bilgiler bulabilir ve yerel tedavi merkezleri için arama yapabilirler.

Web sitesi: https://bagmzeb.de/mzeb-finden

Alman Sosyal Pediatri ve Ergen Tıbbı Derneği e.V. (DGSPJ)

DGSPJ, çocuk ve ergenler için tedavi merkezleri araması sunar.

Web sitesi: https://www.dgspj.de/institution/sozialpaediatrische-zentren

Federal Sağlık Bakanlığı (BMG)

BMG'nin işaret dilinde danışma hattı, işitme engelli kişileri sağlık ve uzun süreli bakım sigortasının yanı sıra sağlığın korunması hakkında da bilgilendirir.

Videotelefon: https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/ 
Faks: 030 340 60 66 07
E-posta: info.gehoerlos@bmg.bund.de, info.deaf@bmg.bund.de

(Kanser Bilgi Hizmeti) (KID)

Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin (DKFZ) Kanser Bilgi Servisi (KID), kanser, kanseri önleme ve kanserin erken teşhisi konularında bireysel tavsiyeler sunmaktadır. Danışmanlık ücretsizdir.

Telefon: 0800 420 30 40
E-posta: krebsinformationsdienst@dkfz.de
Web sitesi: https://www.krebsinformationsdienst.de

Diabinfo 

Diyabet konusunda bağımsız ve güvenilir bilgiler, Alman Diyabet Araştırma Merkezi, Münih Helmholtz Merkezi ve Alman Diyabet Merkezi'nin ulusal bilgi portalı Diabinfo.de'de bulunabilir.

Web sitesi: https://www.diabinfo.de

Wegweiser Demenz (Demans rehberi)

Wegweiser Demenz portalı, demanslı kişilere, onların akrabalarına ve bakıcılarına, tıbbi geçmiş ve yasal haklar gibi demans konusunda genel bilgiler ve ayrıca yardım olanaklarını içeren bir veri tabanı sunar. Portal, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'nın (BMFSFJ) sağladığı bir hizmettir.

Web site: https://www.wegweiser-demenz.de

Allergieinformationsdienst (Alerji Danışmanlık Servisi 

Helmholtz Zentrum München'in alerji danışmanlık servisi, alerji araştırmalarının tüm alanlarından güncel, bilimsel olarak doğrulanmış bilgiler sağlar.

Web sitesi: https://www.allergieinformationsdienst.de

Avrupa Birliği'nde 10.000 kişiden 5'inden fazlasını etkilemeyen bir hastalık nadir olarak kabul edilir. Buna rağmen, 6.000'den fazla farklı nadir hastalıkla, toplam hasta sayısı halen yüksektir

.

Nadir Hastalıkları Olan Kişiler için Ulusal Eylem İttifakı (NAMSE)

NAMSE eylem ittifakı, mevcut girişimleri, araştırmacıları ve doktorları birbirine bağlar. Nadir hastalıkları olan kişiler burada daha fazla bilgi için iletişim bilgileri bulabilir.

Web sitesi: https://www.namse.de/

Bireysel sağlık hizmetleri (IGeL), çoğu durumda hastanın kendisi tarafından ödenmesi gereken bir doktor ziyareti sırasındaki tıbbi hizmetlerdir.

Federal Sağlık Servisi, KöR

Federal Sağlık Hizmetinin çevrimiçi portalı "IGeL Monitor", hangi bireysel sağlık hizmetlerinin mevcut olduğu hakkında bilgi sağlar ve bu hizmetlerin yararlarını ve risklerini değerlendirir.

Web sitesi: https://www.igel-monitor.de

Bakım sigortasına başvuran veya halihazırda alan sigortalılar, bireysel ve nitelikli bakım danışmanlığı alma hakkına sahiptir (§ 7a SGB XI). Bu sizin için ücretsizdir. Bakıcı akrabalar ve gönüllü bakıcılar da bakıma muhtaç kişinin kabul etmesi halinde bakım konusunda tavsiye alabilir.

Danışmanlığın konuları, örneğin bireysel yardım ihtiyacının belirlenmesi ve bunun bakım sigortası ve diğer sosyal sigorta hizmetleri yardımıyla nasıl organize edilip finanse edilebileceği ve ayrıca bakım değerlendirmesine hazırlık, evde bakım için ipuçları ve akrabalar için yardım seçenekleri olabilir.

Bakım sigortası

Bakım tavsiyesi için kendi bakım fonunuz veya özel bakım sigortanız genellikle ilk temas noktasıdır. Bunlar, danışmanlık vermekle yasal olarak yükümlüdür. Danışmanlık ya bakım sigortası tarafından yapılır ya da kalifiye bir bakım danışma merkezinde danışmanlık için bir kupon düzenlenir.

Compass Private Pflegeberatung GmbH, özel sigortalı kişilere özel sigorta şirketleri adına danışmanlık yapmaktadır. Özel Sağlık Sigortası Şirketleri Birliği'nin bağımsız bir iştirakidir.

Yasal bakım sigortaları  Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Fonları Birliği, Almanya'daki tüm yasal bakım sigortalarına
genel bir bakış sunar.

Compass Private Pflegeberatung GmbH
Telefon: 0800 101 88 00
Web sitesi: https://www.compass-pflegeberatung.de

Bölgesel bakım danışma merkezleri

Nitelikli bakım danışmanlığı, belediyelerin ve sosyal yardım kuruluşlarının ve sosyal kuruluşların bakım merkezlerinden ve danışma merkezlerinden de alınabilir. Danışmanlığın kalitesi hakkında önceden bilgi almanız önerilir.

Kalite ve Bakım Merkezi'nin (ZQP) veri tabanı üzerinden yerel danışmanlık merkezlerini aramak mümkündür.

Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı (BMFSFJ)

BMFSFJ'nin bakım yardım hattı, bakım veren akrabalara evde bakımın nasıl organize ve finanse edilebileceği, destek seçenekleri ve yardımın yanı sıra yerinde hizmetler hakkında bireysel olarak tavsiyelerde bulunur. Danışmanlık anonim, gizli ve ücretsizdir.

Telefon: 030 20 17 91 31
E-posta: info@wege-zur-pflege.de
Web sitesi: www.wege-zur-pflege.de

Federal Sağlık Bakanlığı (BMG)

BMG'nin bakım sigortası yardım hattı, yasal bakım sigortası ile ilgili sorular hakkında genel bilgiler sağlar.

Telefon: 030 340 60 66 02
Web sitesi: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/buergertelefon.html

Uygun bir bakım tesisi seçimi için birçok faktör rol oynamaktadır. Tüm bakım tesisleri için zorunlu olan dış kalite değerlendirmesinin sonuçları da önemli olabilir. Çeşitli portallar, tesislerin bireysel kriterlere göre aranabileceği ve kalite kontrol sonuçlarının görüntülenebileceği veri tabanları sunar.

Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung: Heimverzeichnis
Web sitesi: https://www.heimverzeichnis.de/

AOK-Bundesverband: Pflegenavigator
Web sitesi: https://www.aok.de/pk/cl/rh/pflege/pflegenavigator

BKK-Dachverband: PflegeFinder
Web sitesi: https://pflegefinder.bkk-dachverband.de

VDEK – Verband der Ersatzkassen: Pflegelotse
Web sitesi: https://www.pflegelotse.de

Sağlık alanında kendi kendine yardım, engellilik, kronik hastalıklar ve bağımlılık sorunlarıyla baş etmeyi kolaylaştırmaya ve kişisel yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kendi kendine yardım grupları için teşvik ve destek ulusal iletişim ve bilgilendirme noktaları (NAKOS)

NAKOS, uygun bir kendi kendine yardım grubunun aranmasına ve yeni grupların kurulmasına yardımcı olur. Bu amaçla, bölgesel kendi kendine yardım temas noktaları ve kendi kendine yardım grupları ile kendi kendine yardım hakkında daha fazla bilgi içeren çeşitli veri tabanları sunar.

Telefon: 030 31 01 89 60
E-posta: selbsthilfe@nakos.de
Web sitesi: https://www.nakos.de

Birçok kulüp, dernek ve kişi, sağlık kısıtlamaları olan kişileri desteklemek için gönüllü olmaktadır. Bu, örneğin alışverişe yardım etmeyi, yürüyüşlerde insanlara eşlik etmeyi, yaşlıları ziyaret etmeyi ve bakım tesislerinde yardım etmeyi içerir.

Alman İçişleri Bakanlığı (BMI)

BMI web sitesi, uygun bir iş bulmanıza yardımcı olacak faydalı bilgiler ve bağlantılar içerir.

Web sitesi: https://www.bmi.bund.de

Bölgesel hizmetler

Gönüllü hizmetler ile ilgili bilgiler, sosyal yardım derneklerinde, sosyal derneklerde, şehir ve belediye idarelerinde ve gönüllü borsasında bulunabilir.

gesund.bund.de

Gesund.bund.de'deki doktor aramasını kullanarak, yerel doktorları aramak ve uzmanlık, yabancı dil ve doktor muayenehanesinin erişilebilirliğine göre filtrelemek mümkündür.

Web sitesi: https://gesund.bund.de/suchen/aerztinnen-und-aerzte

Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (KBV)

Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği'nin randevu hizmeti, kısa sürede bir doktor randevusu bulmanıza yardımcı olur.

Telefon: 116 117
Web sitesi: https://eterminservice.de/terminservice

gesund.bund.de

gesund.bund.de'deki doktor aramasını kullanarak, yerel bir psikoterapist aramak ve yabancı dile ve muayenehanenin erişilebilirliğine göre filtrelemek mümkündür.

Web sitesi: https://gesund.bund.de/suchen/aerztinnen-und-aerzte

Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (KBV) 

Federal Yasal Sağlık Sigortası KBV'nin randevu hizmeti, kısa sürede bir doktor randevusu bulmanıza yardımcı olur.

Telefon: 116 117
Web sitesi: https://eterminservice.de/terminservice

gesund.bund.de

gesund.bund.de'deki hastane araması ile bölgedeki hastaneleri aramak ve diğer şeylerin yanı sıra belirli uzmanlıklara göre filtreleme yapmak mümkündür.

Web sitesi: https://gesundheitsportal.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de

Fizyoterapi, konuşma terapisi, mesleki terapi, ayak bakımı ve beslenme tedavisi gibi terapötik hizmetler, sağlık hizmetleri olarak adlandırılır.

Sağlık hizmeti sağlayıcı listesi

Sağlık hizmeti sağlayıcı listesi, fizyoterapi, ayak bakımı, ergoterapi, beslenme tedavisi ve ses, konuşma, dil ve yutma tedavisi için yerel merkezleri aramak için kullanılabilen, Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Fonları Birliği tarafından sağlanan bir arama hizmetidir.

Sağlık hizmeti sağlayıcı listesi: https://gkv-spitzenverband.de/service/heilmittelerbringer

İlaçlar eczanelerden alınabilir. Çalışanlar, diğer şeylerin yanı sıra doğru kullanım, olası yan etkiler veya ilaç etkileşimleri ve ayrıca doğru saklama hakkında bilgi ve tavsiye verirler. Stokta olmayan ilaçlar genellikle aynı gün sipariş edilebilir.

ABDA - Alman Eczacılar Birlikleri Federal Birliği e.V.

ABDA eczane portalı üzerinden yakında çevredeki eczaneler aranabilir. Ayrıca nöbetçi eczane de arayabilirsiniz.

Eczane araması: https://www.aponet.de/service/apotheke-finden.html

Nöbetçi eczane araması: https://www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche

İlaçlar, eczanelerden ve ilaç satıcılarından online olarak sipariş edilebilir. Bu satıcılar Almanya'da onaylanmış ve tescil edilmiş olmalıdır. Saygın sağlayıcılar, zorunlu AB güvenlik logosuyla tanınabilir. Web sitesinin orijinalliği, logoya tıklanarak kontrol edilebilir.

Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü (BfArM)

Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü'nün (BfArM) siparişi kaydı, insanlar için ilaç satmasına izin verilen internet eczanelerini ve bayilerini listeler.

İlaç satıcıları: https://versandhandel.dimdi.de/pdfs/vhr-eh.pdf

Eczaneler: https://versandhandel.dimdi.de/pdfs/vhr-apo.pdf