Digitale Medizin: Eine Ärztin hält ein Tablet in der Hand und tippt mit der anderen Hand auf den Bildschirm.

Sağlık ve dijitalleşme

Artan dijitalleşme, sağlık sistemindeki aktörler giderek daha fazla ağ oluşturduğundan sağlık hizmetlerini teşvik etmektedir. Ayrıca "reçeteli uygulamalar" tıbbi ve terapötik tedavileri tamamlar. Aynı zamanda bunun gibi birçok soru ortaya çıkıyor: Hangi yeni olanaklar var? Nasıl yararlanabiliriz? Dijital sağlık verileri nasıl korunur? Buradan ayrıntılı bilgi edinin.

Sağlık okuryazarlığını güçlendirmek

Sağlık okuryazarlığı, sağlık bilgilerini edinme, anlama, sınıflandırma ve kullanma yeteneğidir. Bu neden önemlidir ve güvenilir sağlık bilgilerini nerede bulabilirsiniz?

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme: genel bir bakış

Dijitalleşme sağlık sektörüne ne faydalar getirecek? Hastalar için faydaları nelerdir? Bir bakışta önemli bilgiler.

Sağlık sisteminde yenilikler ve modernizasyon

Sağlık sisteminde yenilikler: Güvenli bağlantı, teletıp, araştırma ve yapay zeka alanında önemli gelişmeler.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme: Veriler nasıl korunur?

Elektronik hasta dosyası, dijital sağlık uygulamaları, teletıp - Dijital sağlık sisteminde verilerim nasıl korunur?

Telematik altyapısı: Sağlık sisteminin dijital ağı

Telematik altyapısı, Alman sağlık sistemini dijital yolla birbirine bağlar. Doktor, diş hekimleri ve psikoterapistlerin muayenehaneleri, hastaneler ve eczaneler artık birbirine bağlı.