Digitale Medizin: Eine Ärztin hält ein Tablet in der Hand und tippt mit der anderen Hand auf den Bildschirm.

Sağlık ve dijitalleşme

Artan dijitalleşme, sağlık sistemindeki aktörler giderek daha fazla ağ oluşturduğundan sağlık hizmetlerini teşvik etmektedir. Ayrıca "reçeteli uygulamalar" tıbbi ve terapötik tedavileri tamamlar. Aynı zamanda bunun gibi birçok soru ortaya çıkıyor: Hangi yeni olanaklar var? Nasıl yararlanabiliriz? Dijital sağlık verileri nasıl korunur? Buradan ayrıntılı bilgi edinin.

Tele Acil Servis ve Tele-Stroke-Unit ile acil bakım

İnme gibi acil bir durumda, her dakika önemlidir. Bir tele acil servis veya Tele-Stroke-Unit uzaktan hayat kurtarabilir.

Telekonsültasyon – Doktorlar arasında uzaktan danışmanlık

Telekonsültasyonda doktorlar zor vakalar hakkında veya alanları dışında kalan konularda dijital ortam üzerinden birbirleriyle görüş alışverişinde bulunur.

Sağlık okuryazarlığını güçlendirmek

Sağlık okuryazarlığı, sağlık bilgilerini edinme, anlama, sınıflandırma ve kullanma yeteneğidir. Bu neden önemlidir ve güvenilir sağlık bilgilerini nerede bulabilirsiniz?

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme: genel bir bakış

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme: Pek çok fırsatın yanı sıra soruları da beraberinde getiriyor. Süreçler basitleştirilebilir ve tedaviler iyileştirilebilir. Bir bakışta önemli bilgiler.

Sağlık sisteminde yenilikler ve modernizasyon

Sağlık sisteminde yenilikler: Güvenli bağlantı, teletıp, araştırma ve yapay zeka alanında önemli gelişmeler.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme: Veriler nasıl korunur?

Elektronik hasta dosyası, dijital sağlık uygulamaları, teletıp - Dijital sağlık sisteminde verilerim nasıl korunur?

Telematik altyapısı: Sağlık sisteminin dijital ağı

Telematik altyapısı, Alman sağlık sistemini dijital yolla birbirine bağlar. Doktor, diş hekimleri ve psikoterapistlerin muayenehaneleri, hastaneler ve eczaneler artık birbirine bağlı.