İçeriksel kaliteyi böyle sağlıyoruz

Sağlık bilgileri internette en çok aranan içeriklerden biridir. Ancak birçok kullanıcı için hangi sağlık bilgilerinin güvenilir, bağımsız ve bilimsel olarak test edilmiş olduğunu değerlendirmek kolay değildir. Bu nedenle, yanlış bilgilere yönelme riski vardır.

Bu, içeriğin kalitesini sürekli olarak koruyan ve şeffaf bir şekilde sunan bilgilendirme hizmetlerini daha da önemli hale getirir. Operatörler ve gesund.bund.de'nin redaksiyon ekibi olarak, bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık bilgilerini sürekli olarak yüksek kalitede sunmayı amaçlıyoruz.

Bu gereksinimi karşılamak için "Sağlık Bilgi Sistemlerinde Doğru Uygulamalar" kapsamında belirlenmiş kalite kriterlerini ve güncel araştırma bulgularını gözeterek çalışıyoruz.

En önemli dayanağımız: Kanıta dayalı tıbbi bulgular (EbM)

gesund.bund.de’nin "Hastalıklar" bölümünde yalnızca kanıta dayalı tıbbi bulgulara dayanan bilgileri bulacaksınız. "Kanıta dayalı", "kanıtları temel alan" anlamına gelir. Buradaki dayanak, tıbbi araştırmanın mevcut durumudur. Yazıları hazırlamak ve güncellemek için yalnızca bilimsel olarak tanınan kaynakları kullanırız. Temel alınan kaynakları her zaman ilgili yazının sonunda bulabilirsiniz. 

Pusulamız: "Sağlık Bilgi Sistemlerinde Doğru Uygulamalar" kapsamındaki kalite kriterleri

Sürekli olarak iyi kalitede yazılar sunmak için gesund.bund.de'nin redaksiyon ekibi ve birlikte çalıştığı kurumlar, belirlenmiş kalite kriterlerini temel almaktadır. Bu kalite kriterleri "Sağlık Bilgi Sistemlerinde Doğru Uygulamalar"a dayanmaktadır.

Buna aşağıdaki en önemli noktalar da dahildir:

 • Bilgiler, mevcut tıbbi bilgi durumuna dayanmaktadır.
 • Bunlar, ticari veya politik kaygılar gütmez.
 • Sağlık bilgileri kolay anlaşılırdır.
 • Buradaki yazılar, kullanıcı dostu şekilde yapılandırılmıştır.   
 • Engelsiz erişim sağlanır.
 • Yazıların oluşturulmasında, çıkar çatışmaları dikkate alınır.
 • Yazıların yazarları şeffaf bir şekilde sunulur.
 • Tüm bilgiler tarafsız bir yapıya sahiptir, bu nedenle bu bilgiler yargılayıcı değildir. Böylece örneğin, tehlikesi gibi gösteren veya endişe verici anlatımlar kullanılmaz.
 • İçeriğin anlaşılırlığı, grafik gösterimlerle (illüstrasyon, fotoğraf, video) desteklenir.

Avantajımız: Tanınmış kurumlarla iş birliği

Her yazıyla yüksek kalite standartlarını karşılamak için seçilmiş bilim kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz.
Yazıları oluştururken bize destek veren gesund.bund.de'nin birlikte çalıştığı kurumlar hakkında ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz:

ICD kodları için kolay anlaşılır açıklamalar, Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) adına "Was hab’ ich?" gemeinnützige GmbH tarafından sağlanmaktadır.

Redaksiyon sürecimiz

gesund.bund.de’nin görevi, ziyaretçilerinin sağlık bilgilerini ve sağlık okuryazarlığını mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde desteklemek ve güçlendirmektir. Buna göre, portal redaksiyon ekibi konuların seçim aşamasından itibaren genel ilgiye yöneliktir. Bu, korona pandemisi gibi güncel konuları ve ayrıca sık görülen hastalıkları (örneğin, bazı bulaşıcı hastalıklar veya alerjiler) içerir.

Metin, görsel veya video gibi tüm içerikler, portal redaksiyon ekibindeki uzman redaktörler veya birlikte çalıştığımız kurumlar tarafından araştırılır, oluşturulur ve kontrol edilir. Bu sürece, bilgi ve görüntülerin yanı sıra kullanılan kaynakların eksiksizliği, doğruluğu ve güncelliğine ilişkin bir çoklu kontrol de dahildir. Kalite güvencesinde, basit ifadelere ve kolay anlaşılırlığa özellikle dikkat edilir.

"Hastalıklar" konusundaki tüm yazılar sonunda içerik açısından kontrol edilir ve uzmanlar tarafından onaylanır:

 • İçeriğe katkı sağlayan DKFZ (Alman Kanser Araştırma Merkezi) ve IQWiG (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) tarafından oluşturulan içeriklere "... ile birlikte hazırlanmıştır" notu eklenmiştir.
 • "Hastalıklar" konusundaki diğer içerikler, tıp dernekleri tarafından kontrol edilmiştir. Bir yazının sonundaki "... tarafından kontrol edilmiştir" eki, bilgileri hangi kurumun kontrol ettiğini belirtir.

Ayrıca "Sağlıklı yaşam", "Bakım" ve "Dijital sağlık" gibi diğer konu alanlarının içeriği için tanınmış kurumları redaksiyon sürecine dahil ediyor ve seçilen uzmanlarla bir araya getiriyoruz.

Yöntemlerimiz ve süreçlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yöntem belgesinde bulabilirsiniz.

Birlikte çalıştığımız kurumlar, bilimsel kurumlar ve konu alanında uzmanlaşmış uzmanlarla yakın iş birliği içinde, yazıların sürekli kalite güvencesini garanti ediyoruz. Bunu konu bulmaktan, yayınlamaya ve güncellemeye kadar tüm adımlarda sağlıyoruz.

Güncelliğin önemi: İyi yazılar, güncel bilgilere dayanan yazılardır

Bilimsel olarak güvenli (kanıta dayalı) sağlık bilgileri, her zaman tıbbi araştırmaların güncel durumunu yansıtır. Araştırmalar kesintisiz olarak devam ettiğinden sürekli yeni bulgular elde edilir. Bu nedenle, tıbbi bilgiler içeren tüm yazılar güncellik açısından kontrol edilir ve en geç üç yılda bir uygun hale getirilir. Bunun kanıtı olarak ise her yazıya son güncellemeyi belirten bir tarih eklenir. Bu, düzenli olarak güncellenen, tıbbi olmayan konulardaki yazılar için de geçerlidir. 

Takdir, eleştiri ve iyileştirme önerileri 

Portalın redaksiyon ekibi, ister takdir ister eleştiri içeren önerileri değerlendirir ve bunları sunulan bilgileri geliştirmek için kullanır. Bu nedenle her yazının altında, içeriği değerlendirme ve anonim olarak yorum yapma seçeneği bulunur. Değerlendirme ve yorumlar yayınlanmaz. Tüm bilgiler güvenilir şekilde işlenir. Bu geri bildirim, kalite güvencesinin bir parçası olarak, yazıların kullanıcı dostu özelliklerle oluşturulmasına ve gerekli düzeltmelerin yapılmasına yardımcı olur.

Takdir, eleştiri ve iyileştirme önerilerini redaksiyon ekibine e-posta yoluyla da gönderebilirsiniz: kontakt@gesundbund.de