gesund.bund.de hakkında

gesund.bund.de'nin amacı, sağlıkla ilgili bilgilerin güvenilir ve anlaşılır bir şekilde iletilmesidir. Sunulan içerik, vatandaşların sağlıkla ilgili bilgi edinmesini ve karar özgürlüğünü desteklemeyi amaçlar. Bu amaçla, gesund.bund.de, seçilmiş bilimsel ve kanıta dayalı kaynaklara temel alan sağlık konuları, klinik tablolar ve tedavi seçenekleri hakkında önemli bilgiler sağlar.

Nitelikli, tarafsız ve anlaşılır sağlık bilgileri

Hastalık semptomları veya sağlık konularıyla ilgili bilgileri internette arayan vatandaş sayısı giderek artıyor. Arama sonuçları, genellikle bir vatandaşın hangi doktoru arayacağını ve hangi doktoru arayacağını belirler. Bu, arama sonuçlarının dayandığı kaynakların kalitesi değiştiği için ve bu bilgilerin değerlendirilmesi her zaman kolay olmadığı için tehlikeler barındırır. Bilimsel olarak sağlam kaynaklara dayanan içeriklerin yanı sıra, internette örneğin ticari çıkarlara göre şekillendirilen birçok yanlış ve yanıltıcı bilgi de bulunur.

gesund.bund.de, resmi bilgilendirme yetkisinin bir parçası olarak vatandaşlar için güvenilir bir iletişim noktası sunar. gesund.bund.de tarafından iletilen temel bilgiler, internetteki çok çeşitli özel basın yayınlarının yerini alamaz, ancak bunları tamamlar.

gesund.bund.de, örneğin aşağıdaki konularla ilgili bilgiler içerir:

 • Klinik tablolar ve semptomları
 • Önlemeye, teşhise ve tedaviye yönelik tıbbi hizmetler
 • Sağlık hizmetleri
 • Sağlık sisteminin yapısı
 • Sağlıklı yaşam
 • Bakım ve bakım hizmetleri
 • Sağlık ve bakım sigortasının hizmetleri
 • Elektronik hasta dosyası
 • Sağlık sistemindeki diğer dijital hizmetler
 • Hasta hakları
 • Sağlık sistemi hakkındaki hizmet konuları

Bir devlet sağlık portalı olarak gesund.bund.de, vatandaşların kendi sağlıklarını anlamalarına ve önleme, teşhis ve tedaviye yönelik tıbbi hizmetleri doğru bir şekilde sınıflandırmalarına yardımcı olur. Bunun için portal, nitelikli, bağımsız ve genel olarak anlaşılabilir sağlık bilgileri sunar. Sağlık hizmetleri ve sağlık sistemindeki bağlantılar da sağlık ve bakım sigortasının faydaları hakkında derinlemesine ve pratik bilgilerle açık ve şeffaf bir şekilde aktarılır.

Özetle, gesund.bund.de genel olarak sağlık konularıyla ilgilenen ve belirli bir hastalık hakkında güvenilir bilgi arayan vatandaşlara yönelik bir konu yelpazesi sunar. Ayrıca portalın yayıncısı ve operatörü olarak, içeriklerimizin doktor veya hemşire gibi sağlık çalışanlarına tavsiye ve açıklamalarıyla destek olmasını istiyoruz.

gesund.bund.de tarafından sunulamayan hizmetler

gesund.bund.de, vatandaşlar için bireysel bir danışmanlık hizmeti sunmaz. gesund.bund.de’nin sunduğu içerikler doktor ziyaretlerinin, doktorların kişisel tavsiyelerinin ve sağlık sisteminin profesyonel tesislerine yapılan ziyaretlerin yerine geçmez ve geçmemelidir. Kendi kendine teşhisten kesinlikle kaçınılmalıdır.

Farklı klinik tabloların semptomları çok benzer olabilir ve sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmelidir. Hastalıklar veya semptomlar için uygun tedaviler için karar verilirken de tıbbi tavsiye alınmalıdır.

gesund.bund.de’deki içerikleri bu şekilde bulabilirsiniz

gesund.bund.de’nin portalının ana sayfasında içeriklere yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

Bu sayfa, vatandaşların aradıkları bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde bulmalarını sağlayan arama penceresine sahip bir gezinme menüsü sunar. Metin görünümleri grafik görünümlerle açıklanır ve konular videolarla pekiştirilir. gesund.bund.de, birçok yerde vatandaşların daha ayrıntılı bilgi aramasını kolaylaştırma amacıyla ek bilgi için sağlık sistemindeki katılımcıların web sitelerine yönlendiren referanslar içerir.

İçerik oluşturma

Portal redaksiyonu

İçeriği oluşturan gesund.bund.de sitesindeki redaksiyon ekibi, sağlık sektöründe akademik uzmanlığa sahip redaktörlerin oluşturduğu sağlam bir kadrodan oluşur. Tıpta doktora yapmış, tıbbi ve bilimsel bir geçmişe (biyoloji ve sinirbilimleri dahil) sahip doktorlardan ve uzman redaktörlerden oluşur.

Portalda ele alınan "Hastalıklar", "Sağlıklı yaşam", "Sağlık ve bakım" ve "Dijital sağlık" gibi konu alanları, uygun meslek pratiğine ve konuyla ilgili deneyime sahip uzman redaktörler tarafından yönetilir.

Redaksiyon ekibi aynı zamanda tıp, insan biyolojisi ve diğer bilim dallarındaki serbest yazarlardan oluşan bir ağ ile çalışmaktadır.

Ekip, karmaşık, tıp veya sektör ile ilgili konuların uzman olmayanlar tarafından anlaşılacak şekilde sunulmasıyla ilgilenen deneyimli çalışanlar tarafından tamamlanmaktadır.

Birlikte çalışılan kurumlar

gesund.bund.de'nin redaksiyon ekibi, vatandaşlar için bilimsel olarak sağlam, tarafsız ve genel olarak anlaşılabilir sağlık bilgileri oluşturur.

Bu yüksek kalite standardını tam olarak karşılayabilmek için seçilmiş bilim kurumları (birlikte çalışılan kurumlar) ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.

Burada gesund.bund.de'nin birlikte çalıştığı kurumlar hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz:

Hizmet seçenekleri

gesund.bund.de, hizmet sağlayan diğer kurumlarla işbirliği içinde çeşitli arama hizmetleri sunar; bunlar hakkında ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Uzman doktorlara, hastanelere ve sağlık sisteminin diğer kurumlarına yapılan atıflar, vatandaşlar için diğer soruları yanıtlanması konusunda olası iletişim noktalarının seçiminde yönlendirme görevi yapar. İlgili bağlantılar ve telefon numaraları sadece hizmet olarak sağlanır. Sağlık sisteminin listelenen katılımcıları, danışma gibi tüm hizmetleri bağımsız olarak sağlar ve bu hizmetler ilgili katılımcının sorumluluğundadır. Sağlık sisteminin tıbbi hizmetleri ve diğer hizmetlerinin çeşitliliği nedeniyle, gesund.bund.de'deki listenin eksiksiz olması sağlanamaz ve liste düzenli olarak güncellenir.

Editör 

gesund.bund.de sağlık portalı, aynı zamanda yayıncı olarak hareket eden ve portaldaki tüm içerikten yasal olarak sorumlu olan Federal Sağlık Bakanlığı'nın bir girişimidir. Bu sağlık portalının yayınlanması herhangi bir ticari veya politik çıkar gözetmemektedir. gesund.bund.de’nin redaksiyon ekibinin çalışanları, Federal Sağlık Bakanlığı bünyesinde değildir. İçerikler, örgütsel ayrım nedeniyle, politik etki olmadan oluşturulur. Böylece, sağlıkla ilgili bilgilerin gesund.bund.de sağlık portalında nesnel ve tarafsız bir şekilde sunulması sağlanır.

gesund.bund.de’de kalite güvencesinin gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: Kalite güvencesi. 

gesund.bund.de’nin finansmanı

gesund.bund.de, bir Federal Sağlık Bakanlığı girişimidir. Teknik operasyon, tüm redaksiyon çalışmaları ve diğer hizmetler yalnızca Federal Sağlık Bakanlığı fonlarından finanse edilmektedir. Bu portal reklam içermez.

gesund.bund.de’nin sorumluluğu

gesund.bund.de, Federal Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan bir bilgilendirme hizmetidir. Federal Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Portaldaki içeriklerin sorumluluğu Federal Sağlık Bakanlığı’na aittir.

Sağlık sisteminin diğer kurumlarının sunduğu bilgilere ve web içeriklerine yönelik tüm bağlantılar, ilgili kurumların sorumluluğundadır.