gesund.bund.de hakkında

gesund.bund.de'nin amacı, sağlıkla ilgili bilgilerin güvenilir ve anlaşılır bir şekilde iletilmesidir. Sunulan içerik, vatandaşların sağlıkla ilgili bilgi edinmesini ve karar özgürlüğünü desteklemeyi amaçlar. Bu amaçla gesund.bund.de, sağlık konuları, klinik tablolar ve tedavi seçenekleri hakkında seçilmiş bilimsel ve kanıta dayalı kaynaklara dayanan önemli bilgiler sağlar.

Nitelikli, tarafsız ve anlaşılır sağlık bilgileri

Hastalık semptomları veya sağlık konularıyla ilgili bilgileri internette arayan vatandaş sayısı giderek artıyor. Arama sonuçları, genellikle bir vatandaşın hangi doktoru arayacağını ve hangi doktoru arayacağını belirler. Bu, arama sonuçlarının dayandığı kaynakların kalitesi değiştiği için ve bu bilgilerin değerlendirilmesi her zaman kolay olmadığı için tehlikeler barındırır. Bilimsel olarak sağlam kaynaklara dayanan içeriklerin yanı sıra, internette örneğin ticari çıkarlara göre şekillendirilen birçok yanlış ve yanıltıcı bilgi de bulunur.

gesund.bund.de, resmi bilgilendirme yetkisinin bir parçası olarak vatandaşlar için güvenilir bir iletişim noktası sunar. gesund.bund.de tarafından iletilen temel bilgiler, internetteki çok çeşitli özel basın yayınlarının yerini alamaz, ancak bunları tamamlar.

gesund.bund.de, örneğin aşağıdaki konularla ilgili bilgiler içerir:

 • Klinik tablolar ve semptomları
 • Önlemeye, teşhise ve tedaviye yönelik tıbbi hizmetler
 • Sağlık hizmetleri
 • Sağlık sisteminin yapısı
 • Sağlıklı yaşam
 • Bakım ve bakım hizmetleri
 • Sağlık ve bakım sigortasının hizmetleri
 • Elektronik hasta dosyası
 • Sağlık sistemindeki diğer dijital hizmetler
 • Hasta hakları
 • Sağlık sistemi hakkındaki hizmet konuları

Bir devlet sağlık portalı olarak gesund.bund.de, vatandaşların kendi sağlıklarını anlamalarına ve önleme, teşhis ve tedaviye yönelik tıbbi hizmetleri doğru bir şekilde sınıflandırmalarına yardımcı olur. Bunun için portal, nitelikli, bağımsız ve herkes tarafından anlaşılabilir sağlık bilgileri sunar. Sağlık hizmetleri ve sağlık sistemindeki bağlantılar da açık ve şeffaf bir şekilde aktarılır: Örneğin sağlık ve bakım sigortasının faydaları hakkında kapsamlı ve pratik bilgilerle.

Özetle, gesund.bund.de genel olarak sağlık konularıyla ilgilenen vatandaşlara olduğu gibi belirli bir hastalık hakkında güvenilir bilgi arayanlara yönelik de bir konu yelpazesi sunar. Ayrıca portalın yayıncısı ve operatörü olarak, içeriklerimizin doktor veya hemşire gibi sağlık çalışanlarına tavsiye ve açıklamalarıyla destek olmasını istiyoruz.

gesund.bund.de tarafından sunulamayan hizmetler

gesund.bund.de, vatandaşlar için bireysel bir danışmanlık hizmeti sunmaz. gesund.bund.de’nin sunduğu içerikler doktor ziyaretlerinin, doktorların kişisel tavsiyelerinin ve sağlık sisteminin profesyonel tesislerine yapılan ziyaretlerin yerine geçmez ve geçmemelidir. Kendi kendine teşhisten kesinlikle kaçınılmalıdır.

Farklı klinik tabloların semptomları çok benzer olabilir ve sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmelidir. Hastalıklar veya semptomlar için uygun tedaviler için karar verilirken de tıbbi tavsiye alınmalıdır.

gesund.bund.de’deki içerikleri bu şekilde bulabilirsiniz

gesund.bund.de’nin portalının ana sayfasında içeriklere yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

Bu sayfa, vatandaşların aradıkları bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde bulmalarını sağlayan arama penceresine sahip bir gezinme menüsü sunar. Metinler grafiklerle açıklanır ve konular videolarla pekiştirilir. gesund.bund.de, birçok yerde vatandaşların daha ayrıntılı bilgi aramasını kolaylaştırmak amacıyla, ek bilgi için sağlık sistemindeki katılımcıların web sitelerine yönlendiren referanslar içerir.

İçeriklerin oluşturulması

Portal redaksiyonu

gesund.bund.de’nin içeriğini hazırlayan redaksiyon ekibi, sağlık sektöründe akademik uzmanlığa sahip redaktörlerin oluşturduğu sağlam bir kadrodan oluşur. Tıpta doktora yapmış, tıbbi ve bilimsel bir geçmişe (biyoloji ve sinirbilimleri dahil) sahip doktorlardan ve uzman redaktörlerden oluşur.

Birlikte çalışılan kurumlar

gesund.bund.de'nin redaksiyon ekibi, vatandaşlar için bilimsel olarak sağlam, tarafsız ve genel olarak anlaşılabilir sağlık bilgileri oluşturur. Bu yüksek kalite standardını tam olarak karşılayabilmek için seçilmiş bilim kurumları (birlikte çalışılan kurumlar) ile yakın iş birliği içinde çalışılmaktadır.

Burada gesund.bund.de'nin birlikte çalıştığı kurumlar hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz:

Sunulan hizmetler

gesund.bund.de, hizmet ortaklarıyla birlikte, hakkında ayrıntılı bilgiyi burada bulabileceğiniz çeşitli arama hizmetleri sunar:

Sağlık sistemindeki uzman doktorlara, hastanelere ve diğer tesislere yapılan atıflar, daha fazla soruyu açıklığa kavuşturmak için olası iletişim noktalarını seçerken vatandaşlar için bir rehber işlevi görür. İlgili bağlantılar ve telefon numaraları sadece hizmet olarak sağlanır. Sağlık sisteminin listelenen katılımcıları, danışma gibi tüm hizmetleri bağımsız olarak sağlar ve bu hizmetler ilgili katılımcının sorumluluğundadır. Sağlık sisteminin tıbbi hizmetleri ve diğer hizmetlerinin çeşitliliği nedeniyle, gesund.bund.de'deki listenin eksiksiz olması sağlanamaz ve liste düzenli olarak güncellenir.

Yayınlayan

gesund.bund.de sağlık portalı, aynı zamanda yayıncı olarak hareket eden ve portaldaki tüm içerikten yasal olarak sorumlu olan Federal Sağlık Bakanlığı'nın bir girişimidir. Bu sağlık portalının yayınlanması herhangi bir ticari veya politik çıkar gözetmemektedir. gesund.bund.de’nin redaksiyon ekibinin çalışanları, Federal Sağlık Bakanlığı bünyesinde değildir. İçerikler, örgütsel ayrım nedeniyle, politik etki olmadan oluşturulur. Böylece, sağlıkla ilgili bilgilerin gesund.bund.de sağlık portalında nesnel ve tarafsız bir şekilde sunulması sağlanır.

gesund.bund.de kalite güvencesinin gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: Kalite güvencesi.

gesund.bund.de'nin finansmanı

gesund.bund.de, bir Federal Sağlık Bakanlığı girişimidir. Teknik operasyon, tüm redaksiyon çalışmaları ve diğer hizmetler yalnızca Federal Sağlık Bakanlığı fonlarından finanse edilmektedir. Bu portal reklam içermez.

gesund.bund.de’nin sorumluluğu

gesund.bund.de, Federal Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan bir bilgilendirme hizmetidir. Federal Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Portaldaki içeriklerin sorumluluğu Federal Sağlık Bakanlığı’na aittir.

Sağlık sisteminin diğer kurumlarının sunduğu bilgilere ve web içeriklerine yönelik tüm bağlantılar, ilgili kurumların sorumluluğundadır.