Bir masanın üzerinde bir tıp hukuku ders kitabı ve bir stetoskop var. Arka planda masanın üzerine yığılmış daha fazla kitap var.

Hasta hakları

Almanya’da hastaların yasal hakları vardır. Hasta dosyasında neler bulunur? Bir ameliyattan önce ikinci bir görüş alma hakkı ne zaman doğar? Hatalı tedaviden şüphelenildiğinde ne yapılabilir? Bu bölümde hasta haklarına ilişkin genel bilgi bulabilirsiniz. Haklarınızdan yararlanabilmek için önce bunları bilmeniz gerekir.  

Hasta hakları: Haklarınız

Hastaların kendi haklarını bilmeleri önemlidir. Bu yazıda hasta haklarının neler olduğunu ve doktorların yükümlülüklerini öğreneceksiniz.

Kanıta dayalı tıp (KDT)

Her hasta, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için etkili bir tedavi ister. Kanıta dayalı tıp bunun temelini oluşturur.

Ulaşım masrafları: Sağlık sigortası şirketi tıbbi tedaviye ulaşım masrafını hangi durumlarda karşılar?

Sağlık sigortası, tıbbi tedaviye ulaşım masraflarını karşılayabilir. Ancak bu sadece belirli koşullar altında mümkündür. Burada ayrıntılı bilgi edinin.

Sağlık sigortasının değiştirilmesi

Yasal sigortalı kişiler, sağlık sigortası şirketini özgürce seçme hakkına sahiptir. Peki ama bu değişiklik ne zaman avantajlı olur? Burada ayrıntılı bilgi edinin.

Tıbbi ikinci görüş: İkinci bir tıbbi görüş ne zaman alınabilir?

Yasal sağlık sigortalıların belirli ameliyatlardan önce ikinci bir tıbbı görüş alma hakkı vardır. Bu hak neden vardır ve nasıl talep edilebilir?

Sağlık sigortası bildirimine itiraz

Sigortalılar, sağlık sigortalarının geri ödeme başvurularını reddetmesi durumunda buna itiraz etme hakkına sahiptir. Ne yapabileceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini buradan okuyun.

Tıbbi tedaviler hakkında şikayetler

Kötü veya yanlış tedavi edildiğini hisseden veya hekimlerinin kuralları ihlal ettiğini düşünen hastaların hangi hakları vardır?

Hasta makbuzu

Yasal sağlık sigortalılar hasta makbuzu alma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinde daha fazla şeffaflık sağlar. Nasıl alınır? Bu hakka ne zaman sahip olunur?

Tedavi hatası

Bir tedavi istenen sonucu vermezse veya komplikasyonlara neden olursa hasta sıklıkla bir tedavi hatası olup olmadığını sorgular.

Hastalar ve tavsiye arayanlar için bilgi hizmetleri

Konu ister doktor seçimi olsun, ister hastalıklarla ilgili bilgiler, ister hasta hakları olsun: Sağlık sisteminde kendinizi yönlendirebilmek için iyi bilgiler önemlidir.

Hasta dosyası

Doktorlar hasta dosyaları tutmakla yükümlüdür. Yapılan tüm önemli tıbbi işlemler ve bunların sonuçları dosyada belgelenmelidir.