Ein Wissenschaftler, der einen Mundschutz trägt, hält ein streifenähnliches Testobjekt unter ein Mikroskop.

Enfeksiyonlar ve enfeksiyon hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları, bir patojen ile enfeksiyonun sonucu olarak ortaya çıkan hastalıklardır. Patojenin türüne bağlı olarak bunlar bakteriyel, viral, mikotik ve protozoal enfeksiyonlar olabilir. Mikotik enfeksiyon, "mantarlardan kaynaklanan" enfeksiyonu ifade eder. Protozoal enfeksiyon ise tek hücreli parazitlerden bulaşan enfeksiyondur. Örneğin sıtma, bu tür hastalıklardan biridir.