I63.5: Serebral arterlerin belirtilmemiş oklüzyonu veya darlığına bağlı beyin enfarktüsü

Beyni besleyen bir kan damarınız kapandı. Bu, beyin dokusuna hasar vermiştir. Bu duruma inme adı da verilir.

Atardamarlar beyni kalpten gelen kanla besler. Beyinde beynin farklı bölgelerini besleyen pek çok atardamar mevcuttur. Beyninizdeki atardamarlardan yeterli miktarda kan akışı yoktur. Bu durumda beyin dokusuna yeterli miktarda kan ulaşmaz.

Bir atardamarın kapanmasının çeşitli nedenleri vardır. Atardamar birikmeler nedeniyle daralmış olabilir. Bu nedenle içinden yeterince kan geçmiyordur. Veya bir kan pıhtısı atardamarınızı tıkamış olabilir. Kan pıhtısı kalbinizde veya vücudunuzdaki başka bir yerde oluşabilir. Kan pıhtısı daha sonra kan ile beyin yönünde taşınabilir.

Bir atardamarın kapanmasına neden olabilecek çeşitli risk faktörleri mevcuttur. Bunlar arasında örneğin sigara kullanmak, aşırı kilo veya çok yüksek bir kan basıncı vardır.

Kan damarlarından beyne yeterince kan akmadığında, beyin hasar görebilir. Kan damarı kapanması bir tür inmedir. İnme sonucunda çeşitli şikayetler olabilir. Örneğin belirli kaslar gerektiği gibi hareket ettirilemeyebilir veya konuşma güçlüğü görülebilir. Şikayetler beynin hangi noktada hasar gördüğüne bağlıdır.

Ek kodlar

Tıbbi belgelerde, ICD koduna genellikle teşhisin güvenilirliği veya vücudun etkilenen tarafını tanımlayan harfler eklenir.

  • G: Güvenilir teşhis
  • V: Şüphe
  • Z: Durum kriteri
  • A: Hariç tutma
  • L: Sol
  • R: Sağ
  • B: İki taraflı

Diğer bilgiler

Not

Bu bilgiler kendi kendine teşhis için sağlanmamıştır ve hiçbir şekilde bir doktor tavsiyesinin yerini tutmaz. Kişisel bir tıbbi belgede ilgili bir ICD kodu bulursanız, teşhisin güvenilirliği için ek kodlara da dikkat edin.
Doktorunuz sizinle doğrudan görüşerek sağlıkla ilgili konularda daha ayrıntılı bilgi verebilir ve gerekirse ICD teşhis kodunu açıklayabilir.

Kaynak

Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) adına "Was hab' ich?" gemeinnützige GmbH tarafından sağlanmıştır.