ICD ve OPS kodları nedir?

ICD ve OPS kodları, tıbbi teşhisleri ve tedavileri yapılandırmak ve bunları standart bir şekilde adlandırmak amacıyla oluşturulmuştur.

ICD kodları, tıbbi teşhislerin standart bir şekilde adlandırıldığı, tüm dünyada kabul edilmiş bir sistemdir. ICD, "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" (Uluslararası İstatistiksel Hastalık Sınıflandırması ve İlgili Sağlık Sorunları) anlamına gelir. Almanca anlamı: "Internationale Klassifikation der Krankheiten". Güncel geçerli ICD-10 versiyonuna ek olarak Ocak 2022'de ICD-11 yeni versiyonu yürürlüğe girmiştir. Her iki versiyon da 5 yıllık geçiş dönemi süresince kullanılabilir. ICD-11 Almanya'da kullanılmaya başlanıncaya kadar kodlama sistemi ICD-10 versiyonuna göre devam edecektir.

"OPS", "Operasyon ve Prosedür Kodları" tanımının kısaltmasıdır. Operasyonları ve tedavileri kodlamaya yönelik bir sistemdir.

Hastalar bu kodlarla doktor yazışmalarında ve diğer tıbbi belgelerde karşılaşacaktır. Ancak çoğu kişi, açıklama sağlanmadığı takdirde bu kodların ne anlama geldiğini anlamayacaktır, çünkü resmi teşhis ve prosedür kodları, tıp uzmanı olmayanların anlaması zor olan teknik bir dilde yazılmıştır.

gesund.bund.de, size "Was hab' ich" ile birlikte ICD ve OPS kodları için kolay anlaşılır açıklamalar sunar. ICD ve OPS kodu aramak için buraya tıklayın.

ICD kodundaki harfler ve sayılar ne anlama geliyor?

ICD kodu, her pozisyonun bir anlamı olduğu sabit bir yapıya göre geliştirilmiştir. ICD-10 kodunda, baştaki harf ve sonraki iki rakam, teşhisin ana kategorisini belirtir. Örneğin solunum sistemi hastalıkları J harfi altında gruplandırılmıştır; J40 - J47 arası, alt solunum yollarının kronik hastalıklarını ve J45, bronşiyal astımı belirtir. Teşhis, bir noktayı izleyen ek rakamlarla daha kesin olarak tanımlanır: J45.0, "ağır alerjik bronşiyal astım" anlamına gelir ve J45.1, "alerjik olmayan bronşiyal astım" anlamına gelir.

ICD kodundan sonra ek kodlar belirtilmiş olabilir. Aşağıdaki harfler de ayrıca ayrıntılı bilgi sağlar:

 • R (sağ), L (sol) ve B (her iki taraf) ek kodları vücudun etkilenen tarafını belirtir. Örneğin çapraz bağ kopması durumunda, doktorlar bunu sol, sağ veya her iki dizin etkilenip etkilenmediğini belirtmek için kullanabilir.
 • Ek kod A (dışlanan teşhis), G (doğrulanmış teşhis), V (şüpheli teşhis) ve Z (ilgili teşhisten sonraki durum) teşhisin güvenilirliğini belirtir. Doktorlar bu kodları, örneğin çapraz bağ rüptürü olasılığının kanıtlandığını veya aksine dışlandığını belirtmek için kullanabilir.

Yeni sınıflandırma ICD-11

2022 yılından bu yana teşhisler, içerik ve teknoloji açısından günümüz koşullarına daha iyi uyarlanmış yeni bir sınıflandırma olan ICD-11'e göre uluslararası olarak kodlanmaktadır. Hastalıkları daha iyi sınıflandırmak için yeni bölümler oluşturulmasına ek olarak, teşhislerin daha doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için birden fazla kodu birleştirme olasılığı da eklenmiştir. Amaç, teşhislerin eskisinden daha spesifik olarak kodlanmasını kolaylaştırmaktır.

ICD-11 kodlarında en az dört ve en fazla altı karakter bulunurken ikinci karakter her zaman bir harftir. Örneğin ICD-10'a göre J45.0 olarak kodlanan alerjik astım, ICD-11'e göre CA23.0 olarak kodlanmıştır: CA solunum yolu hastalıklarıdır, 2 alt solunum yollarını ve 3 astımı belirtir. Noktadan sonra, astımın alerjik astım (.0), alerjik olmayan astım (.1), diğer astım türleri (.2) veya tanımlanmamış astım olup olmadığı belirtilir. (.3).

Vücudun hangi yanı olduğunu veya teşhis güvenilirliğini belirten ek kodlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu bilgiler için, "X" ile başlayan ve birincil koda "&" ile bağlanan kod uzantıları mevcuttur, örneğin sol için XK8G veya ön teşhis için XY7Z.

OPS kodundaki rakamlar ne anlama geliyor?

Operasyon ve Prosedür Kodları (OPS) ile farklı muayene ve tedaviler belirlenir.

Kodlar her yıl revize edilmektedir ve aşağıdaki bölümlere ayrılmaktadır:

 • 1: Teşhis önlemleri
 • 3: Görüntülemeli teşhis
 • 5: Ameliyatlar
 • 6: İlaçlar
 • 8: Ameliyat harici terapötik önlemler
 • 9: Ek önlemler

2., 4. ve 7. bölümler DSÖ'nün orijinal versiyonunda da bulunmaktaydı, ancak Alman sağlık sisteminde kullanılmamaktadır.

Bir OPS kodu en fazla altı haneden oluşur. Ayrıca, R (sağ), L (sol) ve B (her iki taraf) gibi ek göstergeler içerir. Bölüm numarası ve ardından bir tire ile başlar.

Örneğin böcek zehrine alerjisi olan bir kişide hiposensitizasyon 8-030.0 olarak kodlanmıştır: 8, cerrahi olmayan bir terapötik önlemi belirtir, 8-03, immünoterapiyi belirtir, 8-030, spesifik alergolojik immünoterapiyi belirtir ve .0 uzantısı, söz konusu zehrin arı veya eşek arısı zehri olduğunu belirtir.

Kodlar ne için kullanılıyor?

ICD ve OPS kodları, sunulan tıbbi hizmetlerin faturalanması ve hastanelerin istatistik ve kalite raporları oluşturması için önemli bir temel oluşturmaktadır.

ICD kodları ile hastalıklar dünyanın her yerinde net bir şekilde sınıflandırılır. Örneğin bu sayede uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir sağlık ve ölüm nedeni istatistikleri oluşturulabilir. Bununla birlikte, kodlar sadece hasta bakımında kullanılmaz: Bu verilerin araştırmalarda kullanılması, örneğin hastalıkların yayılması veya önlenmesi hakkında da fikir verir.

Doktor raporunda veya iş göremezlik belgesinde yer alan ICD ve OPS kodlarının ne anlama geldiğini bilmek ister misiniz? ICD ve OPS kodu aramak için buraya tıklayın.

Kaynak bilgileri

 • Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal İlaç ve Tıbbi Ürün Enstitüsü) (BfArM). ICD-11 MMS’nin yapısı. 27.10.2021 tarihinde erişildi.
 • Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal İlaç ve Tıbbi Ürün Enstitüsü) (BfArM). Kodlama hakkında temel bilgiler. 27.10.2021 tarihinde erişildi.
 • Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Alman Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgi Enstitüsü). ICD-10-GM. 20.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Jakob R. ICD-11 – Anpassung der ICD an das 21. Jahrhundert [ICD-11-Adapting ICD to the 21st century] (ICD-11 – ICD'nin 21. Yüzyıla Uyarlanması). Federal Sağlık Dergisi - Sağlık Araştırmaları - Sağlığın Korunması. 2018 Tem;61(7):771-777. German. doi: 10.1007/s00103-018-2755-6.
 • Dünya Sağlık Örgütü. Mortalite ve Morbidite İstatistiklerinde ICD-11. 27.10.2021 tarihinde erişildi.
 • Dünya Sağlık Örgütü. ICD-10. 20.05.2020 tarihinde erişildi.
 • Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Alman Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgi Enstitüsü). ICD-10-GM ve OPS'de hangi ek kodlar vardır ve bunlar nasıl kullanılır? 31.03.2021 tarihinde erişildi.