Sağlıkla ilgili sorularınız hakkında bilgiler

Hastalıklar, ICD kodları, önleme ve bakım konularıyla ilgili uzmanlar tarafından onaylanmış bilgiler bulabilirsiniz.

Ukrayna'dan gelen sığınmacılar için sağlık hizmetleri hakkında bilgi

Ukrayna'dan gelen sığınmacılar Almanya'da ücretsiz tıbbi bakım almaktadır.

www.bundesgesundheitsministerium.de

Maymun çiçeği hakkında bilgiler

Mayıs 2022'den bu yana, Almanya'da maymun çiçeği vakaları giderek daha sık görülmektedir.

burada bulabilirsiniz.

Önerilen yazılar

Fıtık

Fıtıkta, periton veya iç organlar genellikle karın duvarındaki bir boşluktan dışarı çıkar. Kasık fıtığı en sık görülen fıtık formudur. Esas olarak erkeklerde gelişen bir fıtık formudur.

Hiperkolesterolemi

Uzmanlar, kandaki kolesterol seviyeleri belirli bir seviyenin üzerinde olduğunda hiperkolesterolemiden bahseder. Çok yüksek değerler kardiyovasküler hastalıklara neden olabilir.

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, karaciğerde değişiklikten kaynaklanır. Organ fonksiyonu hemen bozulmaz. Bununla birlikte, karaciğer yağlanması karaciğer sirozuna yol açabilir.

Doktor yardımına mı ihtiyacınız var?

Potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan durumlarda ve acil durumlarda, derhal kurtarma ekiplerini harekete geçirin.

Acil çağrı numarası 112

Geceleri, hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi sağlık hizmetinin tıbbi yardım hizmeti.

Telefon numarası 116117

Size uygun tıbbi hizmeti sunan bir muayenehane veya hastane bulun.

Doktor ve hastane arama

Seçili konular

Kalp ve dolaşım

Koroner kalp hastalığı gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, kalp performansını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir.

Gebelik ve doğum

Gebelik süreci birçok soruyu da beraberinde getiren, yoğun bir hayat tecrübesidir. Burada, gebelerin talep edebileceği danışmanlık ve muayeneler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Elektronik hasta dosyası (ePA)

Bulguları, teşhisleri ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri elektronik hasta dosyasına (ePA) kaydedebilirsiniz. ePA’nın işlevlerini ve ne gibi faydalar sunduğunu buradan öğrenin.