Diğer yazılar

Ağır işitme ve işitme kaybı

İşitme güçlüğü çeken insanlar konuşmaları, sesleri ve gürültüleri ancak sınırlı bir düzeyde algılar. İşitme yeteneği çok az ise veya hiç yoksa, buna işitme kaybı denir.

Çocuklarda işitme güçlüğü ve işitme kaybı

Çocuklarda işitme bozukluklarının farklı nedenleri olabilir. Sebepler ortadan kaldırılamıyorsa, işitme cihazları veya işitme protezi destek sağlar.

Yetişkinlerde işitme güçlüğü, işitme kaybı

İşitme güçlüğü çekiyorsanız, konuşmayı yalnızca sınırlı ölçüde anlarsınız. Diğer sesleri algılamak da zorlaşır. Hiçbir şey duyamıyorsanız veya hiç duymuyorsanız, buna sağırlık denir.