Diğer yazılar

Periferik arter hastalığı (PAH)

PAH'lı kişilerin bacaklarında veya daha az yaygın olarak kollarında kan damarları daralmıştır. Tipik bir semptom, yürürken hissedilen ve istirahatte azalan ağrıdır.