İş yerinde sağlık teşviki (BGF)

İş yerinde sağlık teşviki (BGF), firma büyüklüğünden ve alanından bağımsız olarak, bütünsel firma sağlık yönetiminin önemli bir ayağıdır. İş yerinde sağlık teşviki isteğe bağlıdır, birçok önlem için oluşan masrafları sağlık sigortaları karşılar.

Bir bakışta

 • İş yerinde sağlık teşviki, her büyüklükte firmalar için, küçükler ve orta ölçekliler için de uygundur.
 • İş yerinde sağlık teşviki, iş yerine yönelik sağlık, güvenlik ve iş yeri entegrasyon yönetiminin yanı sıra bütünsel bir iş yerinde sağlık yönetiminin parçasıdır.
 • İş yerinde sağlık teşvikine yönelik önlemler işveren ve çalışanlar için isteğe bağlıdır.
 • Sağlık sigortaları iş yerinde sağlık teşvikine yönelik faydaları olan firmaları desteklemekle yükümlüdür.
 • İş yerinde sağlık teşviki birçok avantaj sağlayabilir: Örneğin yüksek performans yeteneği ve motivasyon, daha iyi bir çalışma ortamı, daha az hastalık izni ve daha istikrarlı koşullar.
 • Sağlık sigortası iş yerinde sağlık teşviki koordinasyon noktaları, büyüklük ve branştan bağımsız olarak her firma için ücretsiz hizmet sunar.
İş yerinde sağlığın teşvik edilmesi: Bir ofis binasındaki camlı bir odada 3 kişi yerde oturuyor. Bağdaş kurup oturmuşlar ve kollarını dizlerinin üzerine uzatmışlar. Mesai saatleri içinde meditasyon yapıyor gibiler.

İş yerinde sağlık teşviki nedir?

İş yerinde sağlık teşviki, iş yerine yönelik sağlık, güvenlik ve iş yerinde entegrasyon yönetiminin yanı sıra bütünsel bir iş yerinde sağlık yönetiminin esaslarından biridir. İş yerinde sağlık yönetiminde, bir firmanın tüm sağlık ile ilgili etkinlikleri bir arada ilerler. Diğer bir deyişle: Bir firmanın çalışanlarının sağlığını korumak ve takip etmek için yaptığı her şey, iş yerinde sağlık yönetiminin yardımıyla organize edilir, yönetilir ve kontrol edilir.

Önemli bilgi: İşverenler yasal olarak iş yerinde sağlığı, güvenliği ve iş yerinde entegrasyon yönetimini sağlamakla yükümlüdür. İş yerinde sağlık teşvikine yönelik önlemler ise isteğe bağlıdır. Ancak bu önlemler teşvik edilir: Çünkü sağlık sigortaları iş yerinde sağlık teşviki için hizmet sunmakla yükümlüdür.

İş yerinde sağlık teşvikinin, iş yerinde değişen sağlık hususlarına yanıt vermek için uygun bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Çünkü sağlıklı ve verimli çalışanlar olmadan firma başarılı olamaz. İş yerinde sağlık teşvikine yönelik önlemler diğerlerinin yanı sıra motivasyon ve performans yeteneği ile çalışma ortamını iyileştirmeye, hastalıklar sebebiyle oluşan devamsızlığı ve hastalıkla ilgili maliyetleri önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca firmalar böylece işveren olarak çekiciliklerini artırabilir.

İş yerinde sağlık teşvikinin hayata geçirilmesi bazı şirketler için altından kalkamayacakları bir yük oluşturabilir.

İş yerinde sağlık teşvikinin ilkeleri nelerdir?

İş yerinde sağlık teşvikinin hedefi, çalışanın sağlığı, performansı ve iyi hissetmesini sağlamaktır.

İş yerinde sağlık teşviki aşağıdaki ilkelere dayanır:

 • Katılım: Tüm çalışanlar ve iş yeri uzmanları, örneğin iş yeri hekimleri, iş yerinde sağlık teşvikine yönelik önlemlerin planlanması ve uygulanmasında katılım sağlar.
 • Entegrasyon: İş yerinde sağlık teşviki tüm firma alanlarında ve önemli kararlarda anlamlıdır.
 • Proje yönetimi: Tüm önlemler ve program sistematik olarak uygulanmalıdır. Bireysel adımlar, bir ihtiyaç analizi, önceliklendirme, planlama, yürütme, sürekli kontrol ve sonuçların değerlendirilmesini içerir.
 • Bütünsellik: İş yerinde sağlık teşviki hem davranış hem de davranış odaklı önlemleri içerir. Risk azaltma yaklaşımını, koruyucu faktörlerin ve sağlık potansiyellerinin geliştirilmesi ile birleştirir.
İş yerinde sağlığın teşvik edilmesi katılım, entegrasyon ve bütünsellik yoluyla çalışanlar ve şirketler için faydalar sağlar.

İş yerinde sağlık teşvikine firma hangi önlemlerle katılabilir?

İş yerinde sağlık teşvikine yönelik önlemler geniş bir temele dayanmaktadır. Hem organizasyon olarak firmaya, hem de çalışanlara göre belirlenirler, bu esnada çalışanların çeşitliliği dikkate alınmalıdır. İş yerinde sağlık teşviki önlemleri aşağıdaki alanlarda toplanabilir:

 • İş ekipmanı
 • Çalışma ortamı
 • Çalışma süresi
 • Çalışma organizasyonu
 • Sosyal ilişkiler
 • Kişisel uyumlar

Sıklıkla iş ve özel yaşam dengesini iyileştirmek için çalışanların kesin yaşam şartları da desteklenir.

İş yerinde sağlık teşvikine dahil olmak isteyen firmalar farklı imkanlara sahiptir: Örneğin çalışma ortamlarını ve süreçleri düzeltebilir, işbirliği ve liderlik gibi sosyal konulara odaklanabilir ve hatta firma dışında aktif hale gelebilirler. Çalışanların daha sık egzersiz yapmasına yardımcı olacak önlemlerin yanı sıra beslenme danışmanlığı ve bağımlılık önleme kuruluşlarının hizmetlerinden de yararlanmak mümkündür.

İş yerinde sağlığı geliştirmeye yönelik önlemler, diğer şeylerin yanı sıra çalışma ortamını, iş ekipmanını, çalışma saatlerini ve sosyal ilişkileri ilgilendirir.

Firmalar iş yerinde sağlık teşviki çatısında bir proje yönetimi kurabilir, çalışma grupları yönetebilir veya sağlıkla ilgili konulara yönelik firma içi kamusal etkinlikler gerçekleştirebilir. Ayrıca başka firmalar ve organizasyonlarla ağ kurmak veya firma dışı deneyimleri paylaşmak da anlamlı olabilir.

İş yerinde sağlık teşvikine başlayan firmalar genellikle ilk önce aşağıdaki konulara yönelir:

 • Çalışma koşullarına bağlı fiziksel yükler, sırt sağlığı
 • Beslenme ve iş yeri bakımı
 • Stres gibi psikososyal yükler
 • Çalışma ortamında stresle başa çıkma becerileri
 • Sağlıklı personel yönetimi
 • Firmada sigara içme özgürlüğü
 • Uyuşturucu ve madde kullanımı

Sağlık problemlerinde hangi önlemler alınabilir?

İş yerinde sağlık teşvikinin önemli bir alanı da sağlık problemlerinin önlenmesine dair her şey olan tedbirlerdir. Önleyici tedbirler çalışanların davranışlarını değiştirmeyi hedefler; bu durumda davranış odaklı önlemler söz konusu olur. Veya firmada ilişkiler ve ortam koşullarını değiştirmeyi hedefler; bunlar da durum odaklı önlemler olarak tanımlanır.

Bir örnek: Çalışanlar için beslenme kursu, bir davranış odaklı önlemdir, firma kantininin daha sağlıklı öneriler sunması bir durum önlemidir.

Diğer önleyici tedbirlere aşağıdakiler dahildir:

 • Hareket okulu
 • Ergonomik çalışma alanı tasarımı
 • Gevşeme kursları
 • Sağlıklı personel yönetimi
 • Sigarayı bırakma kursları
 • Çalışma ortamını iyileştirmek için önlemler
 • Sağlık çevrelerinin kurulması
 • Yeni çalışma modellerinin tanıtılması (örneğin esnek çalışma saatleri)
 • Şeffaf iletişim

Önemli bilgi: Her firma kendine has özelliklere sahiptir. Çalışanların da ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden "kullanıma hazır" önlemlerin etkisinin çoğunlukla yetersiz olduğu görülmüştür. Başarılı bir iş yerinde sağlık teşviki öncelikle kaynakları ve çalışanların isteklerini dikkate alır. Bunun için, tüm çalışanların olası önlemlerin geliştirilmesinde rol oynaması önemlidir.

İş yerinde sağlık teşviki hangi avantajları sağlar?

İş yerinde sağlık teşviki için önlemler alan firmalar, bir bütün olarak sağlık yönetiminin önemli bir ayağını güçlendirir. Çünkü bu esnada uzun süre sağlıklı kalmaları için çalışanları desteklerler. Ayrıca: Çalışma ortamında iyi hissetmeyi, iyi bir çalışma ortamını ve böylece çalışanların motivasyon ve performansını artırır. Bu aynı zamanda çalışanların şirketle daha iyi özdeşleşmelerini sağlar. Bu tür önlemler nihayetinde devamsızlığın azalmasına, üretkenlik ve kalitenin artmasına ve iyi bir imaja katkıda bulunur. Sonunda çalışanlar ve işveren eşit olarak fayda sağlar.

İş yerinde sağlık teşvikinin işveren için olası avantajları:

 • Çalışanların performansı korunur.
 • Çalışma motivasyonu artar.
 • Özdeşleştirme artar. Çalışanlar firmaya bağlı kalır.
 • Hastalık ve üretim kayıplarının azalması masrafları azaltır.
 • Daha sağlıklı ve daha memnun çalışanlar, üretkenliği ve kaliteyi arttırır.
 • Firma imajı güçlenir.
 • İşveren olarak rekabet gücü ve çekiciliği artar.

Çalışanlar için olası avantajlar:

 • Daha memnun edici çalışma koşulları
 • Daha iyi çalışma ortamı
 • Daha az hastalık riski
 • İş yerinde ve boş zamanda daha yüksek yaşam kalitesi
 • Daha güvenli çalışma koşulları
 • Hastalıklar sebebiyle daha az yük
 • Daha yüksek performans
 • Daha fazla katılım

Önemli bilgi: İşyerinde sağlık teşviki vergi açısından da desteklenmektedir. Çalışan başına yıllık vergi muafiyeti 600 Euro olur. Sağlık sigortaları iş yerinde sağlık teşvikine yönelik önlemlerde hem işverenin, hem de katılan sigortalının prim alacağını tüzüklerinde de şart koşabilir.

Hangi firmalar iş yerinde sağlık teşviki hakkından yararlanabilir?

Şimdiye kadar iş yerinde sağlık teşviki özellikle büyük firmalarda görülmektedir. Sosyal güvenlik primine tabi kişilerin çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar ile küçük ve mikro işletmeler tarafından istihdam edilmesine rağmen, bu firmalar henüz fırsattan nadiren yararlanmışlardır.

Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar, iş yerinde sağlık teşvikinin avantajlarından genellikle daha hızlı yararlanabilir: Burada kararlar genellikle daha az bürokratik olarak alınabilir ve çalışanlarla doğrudan temas, en baştan doğru önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

İş yerinde sağlık teşviki hakkında nereye danışılır?

Uzmanlar aracılığıyla ücretsiz danışmanlık İş yerinde sağlık teşviki sağlık sigortası koordinasyon merkezleri tarafından sunulmaktadır.

Büyüklüklerinden ve alanlarından bağımsız olarak tüm firmalara iş yerinde sağlık teşvikine yönelik sorularında yardımcı olurlar.

İş yerinde sağlık teşviki hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki internet sitelerinde bağımsız bilgiler bulabilirsiniz:

Federal Sağlık Bakanlığı: "İş yerinde sağlık teşviki" konulu sayfa

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı: Yeni Çalışma Kalitesi Girişimi

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?