İş yerinde ruh sağlığı

Kişide ister depresyon, ister anksiyete bozukluğu veya tükenmişlik görülsün: İş, ruhsal sorunların ve bozuklukların gelişiminde rol oynayabilir. Bu nedenle iş yerinde ruh sağlığını desteklemek, bireyler, şirketler ve dolayısıyla toplum için çok önemlidir.

Bir bakışta

 • Ruh sağlığını koruyan ve geliştiren bir iş yeri, mesleki ve özel yaşam için büyük önem taşımaktadır.
 • Çalışanların ruhsal olarak yük altında hissetmesi veya hasta olması, şirketi ve toplumu etkilemektedir.
 • Ağır iş yükü, zaman sınırı baskısı gibi profesyonel faktörler, ruhsal strese ve hastalıklara yol açar.
 • İş yerinde ruh sağlığının korunması yasalarla güvence altına alınmıştır.
 • İyi tasarlanmış çalışma koşulları, çalışanların ruh sağlığını ve motivasyonunu güçlendirmeye ve sürdürmeye yardımcı olabilir.
Bir hemşire bir kupa ile masada oturuyor. Sol dirseği masada, eliyle yüzünü ovuşturuyor. Bir meslektaşı ellerini arkadan rahatlatıcı bir şekilde onun omuzlarına koyuyor.

İş yerinde ruh sağlığının desteklenmesi neden önemlidir?

Birçok çalışan işte ruhsal olarak yük altında hissetmeye ve bundan kaynaklanan rahatsızlıklara aşinadır. Buna ek olarak, birçok insan işi nedeniyle ruhsal olarak aşırı yük altında veya fazla strese maruz kalmış hisseder. Çalışanlar arasında yorgunluk, uyuşukluk, bitkinlik ve uyku bozuklukları gibi belirtiler son yıllarda artmıştır.

Bunun neden olduğu erken emeklilik ve hastalık günlerinin sayısı yüksektir. 2019'da erken emekliliklerin neredeyse yarısının nedeni ruhsal hastalıklar olmuştur. Aynı yıl, tüm izin günlerinin yüzde 17,5'i ruhsal hastalık ve davranış bozukluklarından kaynaklanmıştır. Eğilim yükselmektedir. Karşılaştırma için: Bu oran 2004'te neredeyse yüzde 11'dir. İş göremezlik durumlarının daha yüksek bir oranını yaklaşık yüzde 25 ile kas ve iskelet bozuklukları oluşturmaktadır.

İş göremezliğin en yaygın nedenleri: Kas-iskelet sistemi yüzde 24,6; ruhsal bozukluk yüzde 17,5; solunum sistemi yüzde 14; yaralanma/zehirlenme yüzde 10,9; diğer yüzde 32,9.

Ruhsal bozukluklar, iş göremezliğin ikinci en yaygın sebebidir, yalnızca kas-iskelet sistemi hastalıkları iş göremezliğin daha sık görülen nedenidir. Solunum sistemi bozuklukları ve yaralanma/zehirlenme, sırasıyla üçüncü ve dördüncü en sık görülen sebeplerdir.

İş yerinde ruh sağlığını desteklemek, birçok katılımcının yer aldığı ortak bir sorumluluktur. İşverenlerin özel bir sorumluluğu vardır. Artık iş yerinde ruh sağlığının daha iyi olması için federal hükümet, federal eyaletler veya kaza sigortası sağlayıcıları, sağlık sigortası şirketleri veya diğer sağlık kurumları tarafından sağlanan girişimlerle kapsamlı bilgi ve destek sunulmaktadır.

Önemli bilgi: Ruhsal hastalıklar hayatın her alanını etkiler. Ruh sağlığı diğer yandan mutlu bir özel ve mesleki yaşam için önemli bir faktördür. Bu nedenle ruh sağlığı sorunları yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda şirketler ve bir bütün olarak toplum için de önemli bir rol oynamaktadır.

Ruhsal hastalıkların işle ilişkisi nedir?

İş ve çalışma koşulları ruh sağlığını etkileyebilir. İş yoğunluğu, hareket ve karar verme kısıtlılığı birçok çalışan için yük oluşturur. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, kişinin performans kapasitesinin sınırlarına kadar çalışmasını veya şirketin geleceğini ve ilgili bilgileri planlarken sürece dahil edilmemesini içerir.

Sürekli yoğun iş yükü, ruhsal bir rahatsızlık nedeniyle hastalanma riskini yüzde 50 artırmaktadır. Ruhsal hastalıklar arasında depresyon ve anksiyete bozuklukları en sık görülen teşhislerdir.

Depresyon nedir?

Aşağıdaki videodan, depresyonun belirtilerini öğrenebilirsiniz. Nasıl tetiklenir ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

İş dünyasında ayrıca, düzen veya temizlik takıntısı gibi obsesif - kompulsif bozukluklar ve somatoform bozukluklar da (saptanabilen bir fiziksel neden olmaksızın uzun süreli fiziksel şikayetler) rol oynar. Alkol ve ilaç bağımlılığı gibi bağımlılıklar da sık görülen ruhsal bozukluklardır. Tükenmişlik sendromu da - henüz bir hastalık olarak tanımlanmamasına rağmen fiziksel ve ruhsal bir tükenme halidir - iş yerindeki kronik stresin bir sonucu olarak önemlidir.

Tükenmişlik sendromu nedir?

Aşağıdaki videodan, tükenmişlik sendromunun olası nedenlerini, risk faktörlerini ve semptomlarını öğrenebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Almanya'da 18 ila 65 yaşları arasındaki çalışma çağındaki kişilerde ruhsal hastalık görülme oranı yüzde 30 civarında yüksek bir orandır. Ruhsal hastalıklar çalışanların üretkenliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir: Etkilenenlerin emeklilik yaşı düşerken işe gelmedikleri gün sayısı artmaktadır.

Neredeyse her iki erken emeklilikten birinin psikolojik nedenleri vardır.

Son yıllarda çalışanlarda ruhsal hastalık nedeniyle işe gelinmeyen gün sayısı artmıştır: Bu sayı 2004'te ortalama 24 günken, 2019'da neredeyse 30 gündür. Ruhsal bozukluklar hastalık izninin en yaygın nedeni olmasa da, bu teşhisler toplam hastalık günlerinin en büyük oranını oluşturmaktadır. Bu, özellikle ilk 6 haftada bunları ödemek zorunda olan şirketler için diğer şeylerin yanı sıra yüksek hastalık ödeme maliyetleri ile ilişkilidir.

Önemli bilgi: Almanya çapında yapılan bir araştırmaya göre, 10 çalışandan 4'ü boş zamanlarında genellikle işi düşünmeyi bırakmayı başaramamaktadır. Düşüncelerden uzaklaşamamak, işten kaynaklanan uzun süreli olası sağlık sorunları için bir uyarı sinyali olarak kabul edilir.

Ruhsal stresin ve hastalıkların nedenleri nedir?

Ruh sağlığında birçok faktör rol oynamaktadır. Bu nedenle, ruhsal rahatsızlıkların kesin nedenleri her zaman kolayca belirlenemez. Ancak araştırmalar, günümüzün iş dünyasının birçok durumda ruhsal stres hissini ve hastalıkların gelişimini tetiklediğini varsaymaktadır. Bununla birlikte, iyi tasarlanmış bir iş yerinin ve bunun sonucunda elde edilen çalışan memnuniyetinin fiziksel ve ruhsal sağlığı destekleyebileceğini hatırlamak da önemlidir.

Bilimsel araştırmalara göre aşağıdaki mesleki faktörlerin ruh sağlığı üzerinde özellikle etkisi vardır:

 • Hareket ve karar özgürlüğü
 • İş yoğunluğu
 • Çalışma saatlerinin organizasyonu
 • Çalışma ortamının tasarımı
 • Kişinin kendi duygu ifadelerini düzenlemesi (duygusal çalışma)
 • Topluluk ve iş arkadaşlığı duygusu
 • Çalışma atmosferi ve yönetim
 • İş güvencesi/güvencesizliği
 • İş-özel hayat dengesi (Work-Life-Balance)

Bu faktörlerin ruh sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Örneğin, iyi bir çalışma ortamının olumlu bir etkisi varken, kötü bir çalışma ortamının veya çalışanlarla veya yöneticilerle sık sık yaşanan çatışmaların olumsuz bir etkisi vardır. Ayrıca, işini kaybetmekten korkan çalışanların ruh sağlığı, genellikle işlerinin güvende olduğu hissi verilen çalışanlardan daha çok etkilenir.

Ruh sağlığının korunması yasalarla nasıl düzenlenmiştir?

Ruhsal hususlar, iş yerinde sağlığın bir parçasıdır ve yasalarla güvence altına alınmıştır. 1996 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki (ArbSchG) düzenlemeler önemlidir. Bütünsel bir sağlık kavramını tanımlar ve diğer şeylerin yanı sıra, "iş, yaşam ve sağlığa yönelik bir tehlikeden mümkün olduğunca kaçınılacak ve kalan tehlike oranı mümkün olduğunca düşük tutulacak şekilde tasarlanmalıdır" diye belirtir.

Amaç, "iş koşullarının insan odaklı hale getirilmesidir". Bu sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal hususları da kapsar. "Teknoloji, iş organizasyonu, diğer çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve çevrenin iş yeri üzerindeki etkisi" meselenin özüne uygun şekilde ilişkilendirilmelidir. Ruhsal olarak yük altında hissetme, yasal olarak öngörülen tehlike değerlendirmesine dahil edilmelidir. Risk değerlendirmesi, iş güvenliğinde önleyici tedbirler için ana araçtır. Bu çerçevede işverenler, her iş için olası ruhsal ve fiziksel streslerin belirlenmesini ve belgelenmesini sağlamalıdır. Ayrıca işverenler (ruhsal) sağlığı korumak için uygun önlemleri belirlemeli ve uygulamalıdır.

İş yerinde ruh sağlığı diğer yasal düzenlemelerde de rol oynamaktadır. Bunlar şunları içerir:

 • İş Güvenliği Yasası (ASiG)
 • İş yeri yönetmeliği (ArbStättV)
 • Makine yönetmeliği
 • Sosyal Yasa (SGB V)

Önemli bilgi: İş güvenliği, iş yerinde ruh sağlığını da kapsar. Anketler, işverenlerin ruhsal durumları da göz önünde bulundurma yükümlülüğüne hala her zaman uymadığını göstermiştir. Ancak, yasal durum açıktır: Şirketler, çalışanlarının fiziksel sağlıklarının yanı sıra ruhsal sağlıklarına da dikkat etmek zorundadır.

İşyerinde ruh sağlığı nasıl korunur?

Aşağıdaki önlemler, çalışanların ruhsal olarak sağlıklı ve memnun kalmalarını sağlamaya yardımcı olur:

 • Hareket ve karar özgürlüğü sağlamak
 • İş yükünü makul ve gerçekçi hale getirmek
 • Hem çalışanlar arasında hem de yöneticilerle saygılı ilişki
 • Çatışmaları ele almak ve çözmek
 • İyi bir iş-yaşam dengesi sağlayan makul çalışma saatleri
 • İş güvencesini mümkün olduğunca sağlamak
 • Daha çok eğitim olanağı sağlamak

Bu tedbirlerin alınıp alınmaması büyük ölçüde işverenlerin elindedir. Bununla birlikte, çalışanlar ayrıca bu konulara değinebilir, bunları önerebilir veya yöneticilere örneğin daha kapsamlı eğitim veya daha esnek çalışma saatleri gibi dilekleri iletebilir.

Halihazırda sorunlar varsa veya kendinizi rahatsız hissediyorsanız, bunu mümkün olduğunca erken ele almakta fayda vardır. Bir iş arkadaşınızla konuşmak genellikle yardımcı olacaktır. Ancak bazen amirinizle konuşmak daha mantıklıdır. Büyük şirketlerde, sorunlarınızı güvenle konuşabileceğiniz bir insan kaynakları temsilcisi de bulunmaktadır. Tüm çabalara rağmen sorunlar çözülemiyorsa ve mesleki durumunuzda aynı veya giderek daha rahatsız hissediyorsanız, iş yerinizi değiştirmeniz önerilebilir.

Önemli bilgi: Ruhsal krizler ve hastalıklar birçok şirkette hala tabu olan bir konudur. Bu konuyu açıkça ele almak, kendisinde ve başkalarında ruhsal sorunların belirtilerini erken bir aşamada tanımaya ve belirgin bir ruhsal bozukluğun gelişmesini önlemeye yardımcı olur.

İşten dolayı sık sık stresli hissediyorsanız ve artık evde zihninizi yeterli derecede boşaltamıyorsanız, strese karşı kendi çözümlerinizi üretmek en iyisidir. Düzenli egzersiz veya gevşeme yöntemleri de dahil olmak üzere stres yönetimi ve gevşeme için birçok önlem ve strateji vardır.

İş yerinde ruh sağlığı konusunda diğer bilgileri nerede bulabilirim?

İnternette iş yerinde ruh sağlığı hakkında kapsamlı bilgi sağlayan birkaç bağımsız kaynak vardır.

"psyGA" projesinin sunduğu seçenekler çok kapsamlıdır. Tamamen iş yerinde ruh sağlığına adanmış bir internet portalı sunmaktadır. psyGA, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 2002 yılında başlattığı İşin Yeni Kalitesi Girişimi'nin (INQA) sunduğu bir seçenektir. INQA yönlendirme komitesinde federal, eyalet ve belediye çatı kuruluşları, işveren dernekleri, sendikalar, şirketler, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu) ve deneyimli uzmanları yer almaktadır.

Ortak Alman İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisinin Ruhsal Durum Çalışma Programı, ruhsal olarak yük altında hissetme durumunu hesaba katan bir tehlike değerlendirmesi için çok çeşitli bilgiler ve eylem yardımları sunmaktadır.

Bu konuyla ilgili daha fazla yararlı bilgi Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş güvenliği başlığı altında ve Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin'in (Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu) web sitesinde bulunabilir.

BKK Dachverband e.V.'nin "İş yerinde ruhsal hastalık" broşürü, çalışma ortamında ruhsal hastalıklar konusunda kapsamlı bilgiler sağlar.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?