Bakım tesislerinde koruyucu önlemler ve sağlık

Bakım tesislerinde de koruyucu önlemler ve sağlık teşviki önem taşır. Burada amaç, bakıma muhtaç kişilerin sağlığının korunmasını veya iyileşmesini sağlamak ve aynı zamanda, bağımsızlık ve hareket kabiliyetlerini teşvik etmektir.

Bir bakışta

  • Bakım sigortası şirketleri, bakım tesislerinde koruyucu önlemler ve sağlık teşvikini desteklemekle yükümlüdür.
  • Burada amaç, bakıma muhtaç kişilerin sağlığının iyileşmesini veya korunmasını sağlamak, başka bozuklukları önlemek ve aynı zamanda, bağımsızlık ve hareket kabiliyetlerini teşvik etmektir.
  • Konular beslenme, hareket, ruh sağlığı, duygusal refah ve şiddetin önlenmesidir.
Bakım tesislerinde önlem alma: Festival havasında giyinmiş yaşlı bir adam, üzerinde yaşına ithafen 90 sayısı bulunan bir doğum günü pastasının üzerindeki muma üflüyor. İki genç insan onun etrafında durmakta, gülümsüyor ve alkışlıyor.

Yatılı hasta bakım tesislerinde sağlık teşviki

İnsanlar yalnızca uzun değil, mümkün olduğunca kendilerinin belirledikleri ve sağlıklı bir yaşam isterler; bu durum bakım tesislerinin sakinleri için de geçerlidir. Çünkü bakıma ihtiyaç duyulsa bile, genellikle sağlığı iyileştiren, bozulmasını engelleyen ve ilerideki bozuklukları önleyen imkanlar mevcuttur.

2015 yılında bakım yasasıyla, yatılı hasta bakım tesislerinde sağlık teşviki ve koruyucu önlemler yasaya bağlanmıştır. Bakım sigortası şirketleri böylece açıkça sağlığı, önleyici tedbirleri ve sağlık sorunlarının erken aşamada belirlenmesini desteklemekle görevlendirilmiştir.

Yasal Sağlık Sigortası Birliği (GKV-Spitzenverband), "§ 5 SGB XI uyarınca yatılı hasta bakım tesislerinde koruyucu önlemler yönergesi"nde önleme tedbirlerinin hangi içeriği ve kalite gerekliliklerini sağlaması gerektiğini düzenlemiştir.

Bakım tesislerinde sağlık teşviki neden önemlidir?

Almanya’da bakıma muhtaç kişilerin sayısı sürekli olarak artmaktadır: 2017 yılının sonunda Almanya’da bakıma muhtaç yaklaşık 3,4 milyon insan yaşamaktaydı. Uzmanlar, bu sayının 2050 yılına kadar yaklaşık 5,9 milyona çıkacağını hesaplamaktadır. Yatılı veya kısmen yatılı hasta bakım tesislerinde kalanların da sayısının artması olasıdır.

Bakım ihtiyacı olsa da, sağlığın teşvikine ve korunmasına yönelik önlemler yararlı olabilir.

Bakım tesislerinde hangi tedbirler teşvik edilmektedir?

Sağlık, koruyucu önlemler yasasında kapsamlı olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle, yalnızca doğrudan hastalıkları veya bozuklukları hedefleyen tedbirler uygulanmaz. Bakıma muhtaç kişilerin genel refahını gözeten tedbirler de buna dahildir. Bu tedbirler, bakım tesislerinin sakinlerinin bağımsızlığının desteklenmesine ve sağlanmasına katkıda bulunmalıdır.

Bakım tesislerinin imkanlarını güçlendiren tedbirler teşvik edilmektedir. Bunlar örneğin, yeni tasarlanan çalışma süreçleri ve koşullar aracılığıyla, kilit altına almak ve sabitlemek gibi tedbirleri barındırmayan, şiddet içermeyen bir bakımı sağlayan sağlığı destekleyici yapıların inşası olabilir.

Bakım tesislerinde önleme şu alanları kapsar: Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz, zihinsel sağlık ve duygusal refah.

Ek olarak, bakıma muhtaç insanların kişisel sağlığını iyileştiren tedbirler de teşvik edilmektedir. Bunlar aşağıdakilere yönelik tedbirleri içerir:

  • Sağlıklı beslenme
  • Fiziksel aktiviteler ve egzersiz
  • Ruh sağlığı
  • Duygusal refah

Sağlıklı beslenme

Çeşitli, çekici ve sağlıklı yeme ve içme, sağlık şikayetlerini önleyebilir ve duygusal refahı yükseltir. Örneğin mümkünse yemek planında sakinlerin tercihleri göz önünde tutulabilir. Ayrıca, yetersiz beslenmenin sık rastlanan nedenlerinden biri olan yutma ve çiğneme sorunları da kontrol edilmelidir.

Fiziksel aktiviteler ve egzersiz

Düzenli egzersizler düşmelere karşı koruma sağladığı gibi, refahı da yükseltir ve kronik hastalıklara bağlı riskleri azaltır. Bakıma muhtaç kişinin durumuna uygun olarak, merdiven çıkmak, yürümek, denge alıştırmaları ve daha kapsamlı egzersiz programları uygulanmalıdır. Her küçük adım önemlidir ve sağlığı destekler.

Ruh sağlığı

Hafızayı ve kavramayı çalıştıran faaliyetler ve alıştırmalar, sakinleri ruhsal açıdan formda tutar. Fiziksel aktiviteler de buna yardımcı olur.

Duygusal refah

Sakinlerin benlik saygısını yükselten, sosyal ilişkilere teşvik eden ve kişisel ilgilerini destekleyen aktiviteler genel refahı iyileştirir. Dolayısıyla, depresyonları ve bağımlılık sorunlarını önleyebilir.

Tesisimdeki sağlık teşviki nasıl tasarlanmış?

Tedbirlerin faydalı bir etkiye sahip olması için, bunları ilgili tesisin koşullarına, sakinlerine ve bakıcılarına uygun hale getirmek önem taşır. Bu amaçla, başlangıç durumu ve tedbirlerin üzerine inşa edileceği ihtiyaçlar belirlenir.

Bakım tesisleri bu tür tedbirlerin planlanmasında ve uygulanmasında bakım sigortası şirketleri tarafından desteklenirler. Genellikle, tedbirlerin planlanmasına ve değerlendirilmesine bakıma muhtaç kişiler, bakımevi danışma kurulları, yakınlar ve yasal vasiler gibi tüm aktörler dahil olduğunda sağlık teşviki daha etkili olmaktadır.

Siz veya yakınlarınız tesisinizdeki sağlık teşviki hakkındaki sorularınız için bir bakım görevlisine veya tesis idaresine danışabilirsiniz.

Diğer bilgiler

Verbands der Ersatzkassen (vdek) (Sağlık Sigortası Şirketleri Birliği) "sağlıklı yaşam alanları" web sitesinde bakım tesislerindeki sağlık teşviki hakkında daha fazla bilgiye ve örneklere ulaşabilirsiniz.

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGSMP, Alman Pnömoloji ve Solunum Tıbbı Derneği) tarafından onaylanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?