Bakımevinde tam yatılı bakım

Tam yatılı bakım, bakıma muhtaç kişilerin artık evde bakılamadığı durumlar için bir seçenektir. Bu kişiler bakım tesislerinde günün her saati desteklenir. Bakımevi seçenekleri çok çeşitlidir. Bu nedenle, seçiminizi yaparken birkaç kriteri göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Bir bakışta

 • Tam yatılı hasta, kişinin bir bakım tesisinde günün her saatinde bakıldığı anlamına gelir.
 • Bakıma muhtaç insanlar için hayatın her alanında destek sunulur.
 • Bakım derecesi en az 2 ise, bakım sigortası bir ek ödenek sağlar. Kalan masraflar kişinin kendisi tarafından karşılanmalıdır.
 • Engelli insanlara yardım eden kurumların (entegrasyon yardımı) sakinleri de ek ödenek alır.
 • Tesis seçerken hem mesleki kriterlere hem de kişisel ihtiyaçlara dikkat etmek önemlidir.
Bir masada oturan yaşlı insanlar bir hasta bakıcıdan ilaç alıyor.

Bakımevinde bakım: Tam yatılı hasta bakımı nedir?

Bakım tesisleri, günlük yaşam ve bakım ihtiyaçlarıyla kendi evlerinde artık baş edemeyen kişileri destekler. Tam yatılı hasta, bakıma muhtaç bir kişiye günün her saatinde ve ayrıca hafta sonları bir bakım tesisinde bakılması anlamına gelir.

Tam yatılı bakım, bakıma muhtaç bir kişiye günün her saatinde ve ayrıca hafta sonları bir bakım tesisinde bakılması anlamına gelir.

Eğitimli hemşireler ve bakıcılar, bakıma muhtaç kişilere, desteğe bağımlı oldukları her yaşam alanında destek sağlar. Buna sadece bakım ve destek, sağlık hizmetleri, yemek ve konaklama dahil değildir. Örneğin buluşmalar, sohbetler ve topluluklar gibi sosyal ihtiyaçlar da karşılanır. Ayrıca, sakinlerin günlük yaşamlarını organize etmeleri desteklenir. Çünkü tam yatılı bakımın sadece hayati alanları kapsaması değil, aynı zamanda yeni bir yaşam merkezi olarak günlük yaşam ve genel hayat kalitesi sunması amaçlanmaktadır.

Bakım dereceniz en az 2 ise, bakım sigortanız bakım ve destek masraflarını karşılar. Kalan masrafları sizin karşılamanız gerekir. Bakım sigortası, yalnızca tesis ile sigorta şirketi arasında bir anlaşma olması durumunda ek ödenek sağlar. Buna "Bakım Sigortası Onayı" da denir.

Tam yatılı hasta bakımının masraflarını kendi başınıza karşılayamıyorsanız, belirli koşullar altında yerel sosyal yardım bürosuna "bakım yardımı" için başvurabilirsiniz.

Belirli koşullar altında barınma yardımı almak da mümkündür. Başvurular yerel barınma yardımı kurumuna yapılmalıdır.

Federal Sağlık Bakanlığı, bakımevinde kalanlar için barınma yardımı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Özel zorunlu bakım sigortası

Yardımlardan yararlanma hakkı ve katkı payı tutarı, yasal ve özel bakım sigortasına sahip olanlar arasında farklılık göstermez.

Compass Private Pflegeberatung GmbH, özel zorunlu bakım sigortası olanlar için ayrıntılı bilgi sağlar.

Bakımevinde bakım için nedenler

Bakımevinde hasta bakımının tercih edilmesinin pek çok nedeni vardır. Örneğin bakıma muhtaç bir kişi evde bakılamayacak durumda olabilir. Ya da evde bakım yapabilecek bir yakını olmayabilir. Ayrıca, bakıma muhtaç kişilerin dilerlerse tam yatılı bir tesiste yaşamayı tercih etme hakları vardır.

Bakımevinde bakım: Masraflar nelerdir?

Bakım tesislerinin işletmecileri, aşağıdaki hizmetler için masraf hesaplar:

 • Bakım ve destek
 • Yemek ve konaklama
 • Yatırım maliyetleri
 • Eğitim maliyetleri
 • Seçilebilir ek hizmetler

Bakım ve destek

Bunlar şunları içerir:

 • Günlük yaşamın temel alanlarında destek: Örneğin yıkanma, yeme, içme ve tuvalete gitme
 • Tıbbi tedavi bakımı: İlaç verilmesi, bandajların takılması ve çıkarılması ve kan basıncının ölçülmesi vs.
 • Destek: Kişisel konularda, günlük yaşamda ve sosyal yaşamda yardım

2'den 5'e kadar olan bakım derecelerinde, sağlık sigortası bu masraflar için sabit oranlı bir ek ödenek sağlar. Tesis sakinleri de maliyetlere katkıda bulunmak zorundadır. Bakımla ilgili masraflar için tesis katkı payı (EEE - Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil) olarak adlandırılan ödemeyi yapmanız gerekir. Her bakımevinde bu katkı payı farklı olabilir. Bu ödeme bir tesisteki tüm sakinler için aynıdır ve bakım derecesine bağlı değildir.

Yemek ve konaklama

Buna örneğin yemek ve oda temizliği dahildir:
Bu masraflar, bir tesisteki tüm sakinler için aynıdır ve bakım sigortası tarafından karşılanmaz. Bunlara otel masrafları da denir. Beslenme tüpü (PEG) ile beslendiğiniz için normal yemek yiyemiyorsanız, yemek ücretinin tamamını ödemeniz gerekmez.

Yatırım maliyetleri

Bunlar, örneğin bina kirası veya bakıma muhtaç kişilere yansıtılabilecek bakım masraflarıdır. Bu masraflar bakım sigortası tarafından karşılanmaz ve kişisel katkı payı olarak ödenmelidir. Kendi geliriniz ve varlıklarınız yatırım masraflarını karşılamaya yetmiyorsa, bazı federal eyaletlerde sosyal yardım makamlarının bir ek ödenek vermesi mümkündür: Bakımevi ödeneği. Bu konuda bakım tesisinizden veya yerel sosyal yardım kurumundan bilgi alabilirsiniz.

Eğitim maliyetleri

Stajyerlerin ücretlerine ilişkin masraflar sakinlere yansıtılabilir.

Konfor ve ek hizmetler

Bunlar arasında, konaklama ve yemek için münferit olarak kararlaştırılan konfor hizmetleri ile özel donanıma sahip odalar, okuma hizmeti veya özel kutlamalar için ortak alanların kullanımı gibi destek ve bakım için özel hizmetler yer alır. 

Bunların masrafları sakinlere fatura edilir. Ek hizmetler sözleşmeyle kararlaştırılmalıdır. Bunlar ancak bu şartla fatura edilebilir.

Bakımevi, sizin ödemeniz gereken masraflar için aylık bir fatura düzenler. Tesis, bakım sigortasının kapsadığı masrafları doğrudan sigorta şirketinden alır. Faturalandırma veya olası hatalarla ilgili sorularınız varsa, özel sigortalılar için bakım merkezleri veya Compass bakım danışmanlığı gibi bakım danışma merkezleri size yardımcı olacaktır.

Tesisin kullanılmadığı süre için masraflar

Örneğin hastanede veya tatilde olduğunuz için tesisten uzun bir süre uzak kalırsanız, bakım, konaklama ve yemek masrafları yokluğunuzun dördüncü gününden itibaren ayarlanmalıdır.

Tesisin kullanılmadığı süre için masraflar hakkında ayrıntılı bilgiyi tüketici danışma merkezlerinden edinebilirsiniz.

Fesih durumunda masraflar

Sakinler bir bakım tesisi ile sözleşmelerini her ayın sonunda feshedebilir. Fesih yazılı olarak yapılmalı ve bakım tesisi tarafından ayın üçüncü iş gününe kadar alınmalıdır. Bakım yardımı alıyorsanız, tesise yalnızca gerçekten orada kaldığınız günler için ücret ödemeniz gerekir: Tesisten taşındığınız günden itibaren, ihbar süresi henüz dolmamış olsa bile artık ödeme zorunluluğunuz yoktur.

Bir tesis sakini olarak fesih hakkı hakkında ayrıntılı bilgi tüketici danışma merkezlerinden alınabilir.

Bakım sigortası hangi ek ödenekleri sağlar?

2 ile 5 arasındaki bakım derecelerinden birine sahipseniz, bakım sigortasından bakım, destek ve tıbbi tedavi masrafları için sabit oranlı bir yardım alırsınız. Kalan masrafları kendiniz karşılarsınız.

2 ile 5 arasındaki bakım derecelerinden birine sahip kişiler, bakım sigortasından bakım, destek ve tıbbi tedavi masrafları için sabit oranlı bir yardım alır.

Aylık ek ödeneklerin miktarı bakım derecesine bağlıdır:

 • Bakım derecesi 2: 770 avro/ay
 • Bakım derecesi 3: 1.262 avro/ay
 • Bakım derecesi 4: 1.775 avro/ay
 • Bakım derecesi 5: 2.005 avro/ay

Bakım derecesi 1 olan kişiler tam yatılı bakım hizmetlerinden yararlanamaz. Ancak, bir bakımevini seçerlerse, aylık 125 avroluk bir ek ödenek alırlar.

Yatılı bakım yardımları için bakım sigortasına veya özel bakım sigortasına başvuru yapmanız gerekir. Bir bakım danışma merkezi bu konuda size yardımcı olabilir.

Bakım masrafları kişisel katkı payına katkı

Bakım sigortası, tüm sakinlerin ödemekle yükümlü olduğu bakım maliyetlerinin kişisel katkı payına katkıda bulunmaktadır. Bu katkı payı, tam zamanlı bir bakım tesisinde geçirilen sürenin uzunluğu ile artmakta ve şu şekilde gerçekleşmektedir:

 • ilk yılda: Bakım masraflarının yüzde 15'i
 • ikinci yılda: Bakım masraflarının yüzde 30'i
 • üçüncü yılda: Bakım masraflarının yüzde 50'i
 • dördüncü yıldan itibaren: Bakım masraflarının yüzde 75'i

Bu ek yardıma başvuruda bulunulması zorunlu değildir ve bakımevinde kalış süresine bağlı olarak otomatik ve bireysel olarak değişir. Sürenin hesaplanması, yalnızca yatılı hasta bakım hizmetlerinin halihazırda ne kadar süredir kullanıldığına bağlıdır.

Tüketici merkezleri, bakımla ilgili kişisel katkı için ek ücret hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Sağlık teşviki ve bakım hizmetleri için ek yardımlar

Tam ve yarı zamanlı yatılı hasta tesislerinin sakinleri, gerekli sağlık hizmetlerine ek olarak önleme, sağlık teşviki ve danışma hizmetlerini alma hakkına sahiptir.

Hizmetler, sakinlerin fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra sosyal yaşamlarını da geliştirmeyi amaçlar. Bu hizmetler ayrı ve toplu olarak alınabilir.

Bu hizmetlere başvuruda bulunulması gerekmez ve ödemeleri sigorta tarafından doğrudan tesise yapılır. Bu nedenle tesis sakinlerine masraflar için fatura kesilmeyecektir. Tesisinizdeki hizmetlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bir bakım personeli veya tesis yöneticisi ile konuşun. 

Entegrasyon yardımı tesisleri: Bakım sigortası hangi masrafları karşılar?

Engelliler için tam yatılı bir tesiste yaşayanlar, masrafları karşılamak için bakım sigortası ek ödeneğine başvurabilir. 2 ila 5 bakım derecelerinden birine sahip olmaları şarttır.

Bu durumda ek ödenek bakım derecesine veya bakıma muhtaçlığa değil, tesis ücretinin miktarına bağlıdır. Bakımevi yardımı miktarı, tesis sağlayıcısı ile sorumlu sosyal yardım kuruluşu arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Bakım sigortası, aylık maksimum 266 avroya kadar, bakımevi ücretinin yüzde 15'ini karşılar.

Sabit oran şu masrafları kapsar:

 • Bakım
 • Destek
 • Tıbbi tedavi bakımı
 • Yardımcı bakım malzemeleri

Ayrıntılı bilgi Ek bağımsız katılım danışmanlığı - EUTB'den veya bakım sigortanızdan edinilebilir.

Bakımevlerinde tıbbi bakım nasıl sağlanır?

Özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin düzenli aralıklarla tıbbi muayeneden geçmeleri önemlidir. Hastalıkları ve sağlık sorunlarını erken tedavi etmek komplikasyonları önleyebilir.

Bu nedenle bakım tesisleri aile hekimleri, uzman hekimler ve diş hekimleri ile ve ayrıca ilaç temini için işbirliği anlaşmaları yapmakla yükümlüdür. Tıbbi ziyaretlerin sıklığı ve doktorların erişilebilirliği, nöbetçi sağlık hizmeti ve bakım düzenlemeleri ile ilaç temini hakkında bilgi tesisten alınabilir.

Ayrıca, sakinlerin kendi istedikleri doktoru seçme hakları da vardır. Masraflar her zamanki gibi elektronik sağlık kartı üzerinden faturalandırılır.

Akut problemlerde ve tedavi eden hekimlere ulaşılamaması durumunda, evde olduğu gibi 116 117 numaralı telefondan nöbetçi sağlık hizmetine ulaşılabilir. Acil durumlarda, acil durum hattı 112 aranmalıdır.

Acil sağlık sorunları, akut krizler ve zehirlenme durumlarında yardımcı olabilecek diğer önemli numaraları Acil numaralar makalesinde bulabilirsiniz.

Doğru bakımevini nasıl bulurum?

Günümüzde tam yatılı tesislerde çeşitli konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Bakım tesisleri ekipman, hasta bakımı, terapötik hizmetler ve amaç bakımından farklılık gösterir.

Aynı zamanda bakıma muhtaç insanların farklı ihtiyaç ve talepleri olduğu gibi, herkesin iyi bakım anlayışı da farklıdır. Örneğin bazıları çok çeşitli günlük aktiviteleri tercih ederken, diğerleri özellikle iyi sağlık bakımını tercih eder.

Bu nedenle, seçim yaparken hizmetleri ve fiyatları karşılaştırmak önemlidir:

 • Aramaya başlamadan önce, bu temelde bir ön seçim yapmak üzere sizin için önemli olan hususları yazmanız tavsiye edilir.
 • Sonra, seçilen bakımevlerinin hizmet ve ücretleri karşılaştırılabilir.
 • Ayrıca bakımevini ziyaret etmeniz, aklınıza takılan noktaları netleştirmeniz ve olası odayı görmeniz önerilir. Bazı bakımevleri ayrıca deneme imkanı da sunar.

Olası kriterlere ve sorulara örnekler:

 • İlkeler ve çalışma yöntemleri: Tesis hangi değerlere göre çalışıyor? Sakinlerin karar alma hakkı ve bağımsızlığı nasıl destekleniyor? Aktiviteler, sağlığı geliştirme ve şiddeti önleme için hangi konseptler mevcut?
 • Kalite: Çalışanların hangi nitelikleri var? Tıbbi hizmet (Medizinischer Dienst) tarafından yapılan yıllık kalite kontrolünün sonucu nedir?
 • Tıbbi bakım: Tıbbi bakım nasıl organize ediliyor?
 • İletişim ve işbirliği: Personel arasında sorunsuz koordinasyon ve işbirliği nasıl sağlanıyor? Sakinler ve aileleri nasıl bilgilendiriliyor?
 • Konaklama ve çevre: Tek kişilik ve paylaşımlı odalar arasında seçim yapabilir miyim? Kendi mobilyalarınızı getirmeniz mümkün mü? Toplu taşıma ile ulaşım olanakları uygun mu?
 • Hizmetler ve ek hizmetler: Günlük yaşam için kişisel ilgi ve ihtiyaçlara uygun hangi hizmetler var?
 • Masraflar: Toplamda ödenecek kişisel katkı payı ne kadardır?

Tesisin kalitesi önemli bir kriterdir. Kişisel iyi bakım anlayışına ek olarak, yerine getirilmesi gereken profesyonel kriterler vardır. Zentrum für Qualität in der Pflege (Bakım Kalitesi Merkezi), iyi bakımı nasıl tanıyacağınız konusunda ipuçları içeren bir kılavuz sunar.

Medizinische Dienst Bund (KöR) (Federal Tıbbi Hizmet), yatılı hasta bakım tesislerinde kalitenin nasıl belirlendiği ve kontrol edildiği hakkında bilgi sağlar.

Heimverzeichnis der Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung gGmbH (Yaşlıların ve Engellilerin Yaşam Kalitesini İyileştirme Derneğinin Bakımevi Listesi), yaşlılıkta iyi bir yaşam kalitesinin tanınmış bir göstergesi olan Grüner Haken kalite damgasına sahip tesisleri listeler.

Önemli bilgi: İstenen bakımevinde boş yer yoksa, genellikle bir bekleme listesine yazılmak mümkündür. Tesis, fiili taşınmaya kadar geçen bekleme süresi için herhangi bir yer veya rezervasyon ücreti talep edemez. Bekleme süresi için önce başka bir tesise taşınmak mümkündür.

Bir bakımevi seçerken karar vermek için danışabileceğiniz diğer kurumlar: Zentrum für Qualität in der Pflege-ZQP (Bakımda Kalite Merkezi), tüketici merkezleri ve Federal Aile Bakanlığı.

Sözleşme öncesi bilgiler

Bir bakım tesisi tercih ettiğiniz tesisler arasındaysa, tesisin işletmecisinden "sözleşme öncesi bilgi" alma hakkınız vardır. Bu size tesis hakkında önceden kapsamlı bilgi edinme ve farklı tesisleri birbirleriyle karşılaştırma fırsatı verir. Daha sonra bir sözleşme yapılırsa, bu bilgiler bakım kuruluşu için bağlayıcı olur.

İlginç bilgi: Sözleşmeyi imzalamadan en az iki hafta önce sözleşme öncesi bilgileri almakta ısrar edin. Bu size boş zamanlarınızda bilgileri kontrol etmeniz ve diğer seçeneklerle karşılaştırmanız için yeterli zaman verir.

Karşılaştırma listeleri ve arama portalı

Bireysel kriterlere göre tesis araması yapılabilecek ve kalite kontrol sonuçlarının görüntülenebileceği çeşitli arama portalları vardır. Bu arama portalları, çeşitli sağlık ve bakım sigortası şirketleri veya Heimverzeichnis der Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung gGmbH (Yaşlıların ve Engellilerin Yaşam Kalitesini İyileştirme Derneğinin Bakımevi Listesi) gibi kaynaklar sunar.

Bakım sigortalarının hizmet ve fiyat karşılaştırma listeleri de onaylı bakımevleri hakkında kapsamlı genel bilgi sağlar. Bunlar internette bulunabilir veya ücretsiz olarak talep edilebilir.

Saygın arama portalları şunlardır:

 • Heimverzeichnis der Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung gGmbH (Yaşlıların ve Engellilerin Yaşam Kalitesini İyileştirme Derneğinin Bakımevi Listesi): Bakımevi Listesi
 • AOK Federal Derneği: Pflegenavigator
 • BKK çatı kuruluşu: PflegeFinder
 • VDEK - Yedek Sigortalar Derneği: Pflegelotse

Diğer bilgiler

Bakımda Kalite Merkezi, bakım tesislerinin kalitesi ve bakımevi bulma konusunda bilgi ve yönergeler sunar.

Tüketici danışma merkezi, örneğin bir tesise taşınma, ikamet edenlerin hakları, sözleşmeler, fesih bildirimleri, maliyetler ve şikayet yönetimi gibi yatılı hasta bakımı hakkında ayrıntılı bilgi sunar.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. (Rheinland-Pfalz Tüketici Danışma Merkezi) (VZ RLP) tarafından kontrol edilmiştir

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?