Gözyaşı kanalı hastalıkları

Gözyaşı kanalı hastalıkları, hem gözyaşı bezlerini hem de lakrimal sistemin gözyaşı boşaltma yollarını içerir. Bu yazıda, gözyaşı kanallarının tıkanması ve gözyaşı kanallarının iltihaplanmasının belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi edineceksiniz.

Bir bakışta

 • Doktorlar, gözyaşı kanallarının tıkanmasını gözyaşı kanalı stenozu veya dakriyostenoz olarak adlandırır.
 • Bu durumda gözyaşı sıvısı artık gözyaşı kanallarından buruna yeterince akamaz.
 • Çocukların yaklaşık yüzde 6'sı doğuştan gözyaşı kanallarında tıkanma ile doğar.
 • Tıkanma, özellikle masajlarla, tedavi edilirse genellikle yaşamın ilk birkaç ayında düzelir.
 • Gözyaşı kanalı iltihabına dakriyoadenit denir.
 • Bu bakteriler, virüsler veya başka bir hastalık tarafından tetiklenebilir. Bazı durumlarda bunun nedeni bilinmez.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Yaşlı bir kişinin sulanmış gözü

Gözyaşı kanalı hastalıkları nelerdir?

Gözyaşı sistemi, gözyaşı üreten ve boşaltan göz ve burun çevresindeki yapıları içerir. Lakrimal aparatın önemli yapıları şunlardır:

 • Gözün üst tarafında göz yuvasında bulunan ve gözyaşı sıvısı üreten (ana) gözyaşı bezi
 • Her göz kapağında gözyaşı sıvısı akışı için gözyaşı kanalına açılan bir gözyaşı deliği
 • Gözyaşı sıvısını gözyaşı kesesine boşaltan gözyaşı kanalları
 • Gözyaşı sıvısını toplayan ve burun boşluğuna yönlendiren gözyaşı kesesi

Gözyaşı kanallarının bozuklukları ve hastalıkları:

 • Doğuştan olabilir, bu durumda gözyaşı kanalının doğuştan tıkalı olmasından (dakriyostenoz) söz edilir
 • Bakteri veya virüsler neden olmuş olabilir; genellikle gözyaşı bezlerinin iltihaplanmasıdır (dakriyoadenit)
 • Yaralanma sonucu veya yabancı bir nesne gözyaşı kanalını tıkadığında ortaya çıkabilir
 • Belirlenebilir bir neden olmadan ortaya çıkarsa, idiyopatik bir gözyaşı kanalı hastalığından söz edilir

Yeni doğanların yaklaşık yüzde 6'sında gözyaşı kanallarında doğuştan tıkanma vardır. Fakat bu aynı zamanda, örneğin iltihaplanma yoluyla yaşamın bir döneminde de gelişebilir.

Gözyaşı bezi iltihabı, göz veya konjonktiva enfeksiyonundan sonra veya glandüler ateşin etken maddesi olan Epstein-Barr virüsü ile enfeksiyon gibi başka bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Önemli bilgi: Gözyaşı bezlerinin akut iltihaplanması genellikle acı verirken, kronik iltihaplanmada genellikle ağrı olmaz.

Gözyaşı kanalı hastalıklarının semptomları nelerdir?

Gözyaşı kanalı hastalıklarının semptomları, nedene ve etkilenen bölgeye bağlıdır. Şikayetler çok farklı olabilir.

Gözyaşı kanalının doğuştan tıkalı olmasının belirtileri

Gözyaşı kanallarının doğuştan tıkalı olması durumunda (dakriyostenoz), açılmamış bir mukoza zarı genellikle gözyaşı sıvısının nazolakrimal kanaldan buruna akmasını engeller. Sonuç, gözün sık sık veya sürekli olarak sulanmasıdır. Gözyaşı kesesine hafif bir baskı, gözyaşının geri akışına ve gözle görülür bir salgı akmasına neden olabilir.

Önemli bilgi: Gözyaşı kanallarının tıkanmasının nadir bir komplikasyonu olarak, gözyaşı kesesi iltihabı (dakriyosistit) ile ağrı ve ateş gibi semptomlar gelişebilir. Yeni doğanlarda gözyaşı kesesinin akut iltihabı, derhal müdahale gerektiren acil bir durumdur.

Akut gözyaşı bezi iltihabının belirtileri

Gözyaşı kanallarının akut iltihabı (dakriyoadenit) genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanır ve genellikle tek taraflı olarak ortaya çıkar. Göz çukurunun yan üst kenarında kızarıklık ve bazen şiddetli şişlik ile fark edilir hale gelir. Bu, göz kapağının dış bölgesinin aşağı doğru itilmesine neden olur. Bakteriyel enfeksiyon irin oluşumuna da yol açabilir.

Diğer olası semptomlar şunlardır:

 • Kabuklanma ve aşırı göz yaşarması
 • Lenf düğümü şişmesi
 • Ateş ve halsizlik
 • Önceden gelen veya eşlik eden bir konjonktivit

Kronik gözyaşı bezi iltihabı belirtileri

Gözyaşı kanallarının kronik iltihaplanmasının tipik özelliği, göz yuvasının yan üst kenarında, genellikle herhangi bir ağrıya neden olmayan tek taraflı veya iki taraflı şişliktir. Bu şişme genellikle akut iltihaplanmadan daha yavaş büyür.

Gözyaşı kanalı hastalıklarının nedenleri nelerdir?

Bir gözyaşı kanalı hastalığının nedenleri, hastalığın şekline bağlıdır - yani, gözyaşı kanallarının tıkanması mı yoksa gözyaşı kanallarının iltihaplanması mı?

Gözyaşı kanallarının doğuştan tıkanık olmasının nedenleri

Gözyaşı kanallarının doğuştan tıkanık olması (dakriyostenoz) durumunda neden genellikle gözyaşı kanalında burun mukozasına geçişte bulunan küçük bir kapak, yani Hasner kapakçığıdır: Bu kapak istendiği gibi kendi kendine açılmıyorsa doğumdan sonra gözyaşının buruna akışı engellenir veya tamamen tıkanır.

Akut gözyaşı bezi iltihabının nedenleri

Gözyaşı kanallarının akut iltihabı (dakriyoadenit) genellikle bakteri veya virüs enfeksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Patojenler ya konjonktiva yoluyla, ya komşu deri yoluyla ya da bir yaralanma yoluyla gözyaşı bezine ulaşır. Vücutta kan dolaşımı yoluyla yayılan sistemik enfeksiyonlar da akut iltihaplanmayı tetikleyebilir. Bunlara özellikle influenza virüsleri, Epstein-Barr virüsü, kabakulak virüsü, varicella-zoster virüsü, belirli bakteri türleri ve - çok daha az sıklıkla - belirli mantar enfeksiyonları dahildir.

Gözyaşı kanallarının akut iltihabına genellikle bir enfeksiyon neden olur.

Kronik gözyaşı bezi iltihabının nedenleri

Gözyaşı kanallarının kronik iltihabı, genellikle başka bir kronik enflamatuar hastalık ile ilişkilidir. Bunlara akciğer hastalığı olan sarkoidoz, vasküler hastalık Morbus Wegener veya gastrointestinal hastalık Crohn hastalığı dahildir. Ancak, gözyaşı bezlerinin kronik iltihabı olan birçok insanda doktorlar net bir neden bulamamaktadır.

Gözyaşı kanalı hastalıkları ne kadar yaygındır?

Gözyaşı kanallarının doğuştan tıkanması, yeni doğanların yaklaşık yüzde 6'sında görülür ve bebeklerde ve küçük çocuklarda kalıcı göz yaşarmasının en yaygın nedenidir.

Doğuştan tıkalı gözyaşı kanalları, yeni doğanların yaklaşık yüzde 6'sında görülür.

Gözyaşı bezi enfeksiyonlarının ne sıklıkla meydana geldiği bilinmemektedir. Bununla birlikte, genel olarak nadirdirler ve genellikle çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde görülürler.

Crohn hastalığı gibi bir otoimmün hastalıkla ilişkili olan gözyaşı kanallarının kronik iltihabı, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır çünkü genel olarak daha fazla kadın otoimmün hastalığa sahiptir.

Gözyaşı kanalı hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Gözyaşı kanalı hastalıkları genellikle açıkça fark edilir: Gözyaşı kanallarının tıkanması (dakriyostenoz) kendini tipik olarak gözlerde sulanma, gözlerde yaş ve bazen de salgıların akması olarak gösterir. Gözyaşı bezlerinin iltihaplanması durumunda (dakriyoadenit), gözyaşı bezleri bazen çok şişer.

Doktorlar bir muayene sırasında bu tür işaretleri tespit ederse, gerekirse daha ileri teşhis önlemlerini başlatabilirler.

Gözyaşı kanalının doğuştan tıkanması

Doktorlar çocuğun ebeveynlerine aşırı göz yaşarması gibi anormallikleri sorar ve ayrıca diğer göz hastalıklarını ekarte etmek için çocuğun gözlerini muayene eder. Genellikle bunlarla teşhis konulabilir.

Daha ileri teşhis için doktorlar aşırı göz yaşarmasını değerlendirmek üzere standart bir test uygulayabilir - örneğin Schirmer Testi olarak adlandırılan test. Üretilen gözyaşı miktarını değerlendirmek için konjonktival keseye turnusol kağıdından yapılmış bir test şeridi yerleştirilir. Konjonktival kese bir mukoza zarıdır. Bu, gözün kapak kenarından başlar ve göz kapaklarının göz küresine bakan arka yüzeyini kaplar.

Gerekirse, lokal anesteziden sonra alt göz kapağının gözyaşı deliğine dikkatlice yerleştirilen küçük bir kanül kullanarak gözyaşı sıvısının birikmesini de inceleyebilirler.

Akut ve kronik gözyaşı bezi iltihabı

Viral bir hastalık nedeniyle gözyaşı kanalları şişerse, genellikle başka test gerekmez.

Doktorlar, öncelikle aşağıdaki durumlarda genişletilmiş teşhis gerçekleştirir:

 • Gözyaşı bezi iltihabının nedeni belirsizse
 • Aslında gözyaşı kanallarının iltihabı mı yoksa başka bir hastalık mı olduğu açık değilse
 • Tedavi istenen etkiye sahip değilse
 • Yaşlı hastalarda
 • Her iki göz de etkilendiyse

Örneğin bir kan testi, bir otoimmün hastalığın olup olmadığı hakkında bilgi sağlayan belirli antikorları tespit edebilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme prosedürleri, gözyaşı bezindeki bir genişlemeyi veya değişikliği görünür hale getirebilir. Diğer bir seçenek ise biyopsi yapmak, yani doku örneği alıp incelemektir.

Gözyaşı kanalı hastalıkları nasıl tedavi edilir?

Gözyaşı kanalı hastalığının tipine bağlı olarak, tedavi seçenekleri farklılık gösterir: saf tıbbi takipten ilaç önlemleri ve cerrahi müdahaleye kadar uzanır.

Gözyaşı kanallarının doğuştan tıkanmasının tedavisi

Yeni doğanlarda gözyaşı kanallarının tıkanması (dakriyostenoz) genellikle yaşamın ilk birkaç haftasında çözülebilir. Doğuştan tıkanmayı tedavi etmek için göz kapağı hijyenine özen gösterilmesi ve etkilenen gözyaşı kanallarına ve gerekirse gözyaşı kesesine düzenli masaj yapılması önerilir. Ebeveynler her ikisini de uzman rehberliği ile kendileri yapabilir. Çoğu durumda, gözyaşı kanallarındaki tıkanma haftalar veya birkaç ay içinde çözülür.

Göz bölgesinde pürülan salgı birikirse, bu genellikle gözyaşı kesesinde bakteri kolonizasyonunun bir göstergesidir. Bu durumda doktor ayrıca bu bakterilere karşı etkili olan antibiyotikler reçete edebilir.

Çocuk altı aylık olduktan sonra gözyaşı kanalı daralması devam ederse, doktorlar gözyaşı kanallarını özel bir sonda veya kanül ile inceler. Gözyaşı kanalları basınçla dikkatli bir şekilde yıkanabilir.

Masaj, ilaç ve yıkamalar başarısız olursa ameliyat gerekebilir. Doktor, burun boşluğu ile gözyaşı kesesi arasında bir bağlantı oluşturur. Bu, gözyaşı kanalcıklarının tıkanmasına rağmen gözyaşı sıvısının gözyaşı kesesine akmasına izin verir.

Akut gözyaşı bezi iltihabının tedavisi

Virüslerin neden olduğu gözyaşı bezlerinin akut iltihabı (dakriyoadenit) genellikle 4 ila 6 hafta içinde kendi kendine iyileşir. İltihabın nedeni bakterilerse, antibiyotik - yani bakteri öldürücü ilaçlar - almak mantıklıdır. Pürülan bir inklüzyon (apse) oluşursa, küçük bir ameliyat ile açılması gerekebilir.

Doktorlar, gözyaşı kanallarının şişmesine karşı koymak için kortikosteroidler reçete edebilir: bu, antienflamatuar etkiye sahip bir grup ilaçtır.

Kronik gözyaşı bezi iltihabının tedavisi

Gözyaşı kanallarının kronik iltihabı genellikle başka bir hastalıktan kaynaklanır. Bu nedenle, her iki durumu da tedavi etmek önemlidir. Akut iltihaplanmada olduğu gibi, gözyaşı kanalının şişmesini azaltmak için kortikosteroidler kullanılır.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?