Hasta parası: Miktar, süre ve hesaplama

Altı haftadan uzun süre hastalık izninde olan yasal sağlık sigortasına sahip çalışanlar hasta parası alırlar. 12 yaşının altındaki hasta çocuklara baktığınız için çalışamadığınızda da hasta parası alırsınız. Hasta parasının miktarı gelire bağlıdır.

Bir bakışta

 • Hasta parası, yasal sağlık sigortası tarafından sağlanan bir yardımdır.
 • Çalışanların uzun süre hastalık izninde olması durumunda, devam eden maaş ödemeleri sona erdikten sonra ödeme sağlık sigortası tarafından karşılanır.
 • Hasta parasının miktarı düzenli gelire bağlıdır, ancak bir üst sınırı vardır.
 • Stajyerler ve işsizlik parası 1 alan kişiler de hasta parası alma hakkına sahiptir.
 • Talepler ve itirazlarla ilgili yasal sorularda danışmanlık merkezleri, yardımcı olurlar.
İş göremezlik belgeleri, ön planda bir kutu hap duruyor

Hasta parası nedir?

Hastaysanız ve çalışamıyorsanız, işvereniniz altı haftaya kadar maaşınızı ödemeye devam edecektir. Buna devam eden maaş ödemesi veya maaşın ödenmesine devam edilmesi denir. Kural olarak, hastalık izni (iş göremezlik belgesi veya AU) hastalığın üçüncü gününden sonra işverene sunulmalıdır - iş sözleşmesine veya şirket düzenlemelerine bağlı olarak, daha da erken olabilir. Ancak, iş göremezlik durumunda işverene derhal haber verilmelidir. Aksi halde bir uyarı verilebilir.

Sağlık sigortası şirketi, çalışamama ile ilgili verileri doğrudan dijital olarak doktorun muayenehanesinden alır. Teknik nedenlerle bu mümkün değilse, hastalar kağıt çıktısını sağlık sigortası şirketine göndermelidir.

Hastalık izni altı hafta sonra hala devam ediyorsa, hasta parası düzenlemesi geçerli olur ve sağlık sigortası devreye girer. Bu en azından şu durumlar için geçerlidir

 • yasal sağlık sigortası olan çalışanlar için
 • stajyerler için
 • ilgili bir yasal istek belgesi vermiş veya bir seçilebilir tarife akdetmiş olan isteğe bağlı sigortalı serbest meslek sahipleri için
 • işsizlik parası 1 (ALG I) alan kişiler için.

Özel sigortalılar bu durumda kendilerini kişisel olarak sigortalamak zorundadır.

Hangi durumlarda hasta parası alınır?

Yasal sağlık sigortalı bir çalışan olarak aynı hastalık nedeniyle altı haftadan uzun süre hastalık izni kullanmak durumunda kaldıysanız, sağlık sigortanızdan hasta parası alırsınız. Yeni bir işyerinde işe başlayan ve hastalık durumunda ilk dört hafta boyunca süren maaş ödemesi almayan herkes, hastalık izninin ilk gününden itibaren hasta parası alır. İş göremezlik hali işe girişin ilk dört haftasını aşarsa, işveren 29. günden itibaren maaş ödemeye devam eder. Sağlık sigortası rehabilitasyon masraflarını karşılıyorsa da, örneğin bir hastanede veya bir rehabilitasyon merkezinde daha uzun süreli yatarak tedaviler için, hasta parası alınabilir.

Yasal sağlık sigortası hasta parasını, aynı hastalık nedeniyle altı haftadan daha uzun bir süre kullanılan hastalık izinlerinde öder.

Hasta parası için diğer koşullar şunlardır:

 • Çalışma, sosyal güvenlik katkılarına tabidir. Bu, maaşın mini iş (Minijob) sınırını aştığı ve sağlık, bakım, işsizlik ve emeklilik sigortası primlerinin ödenmesi gerektiği anlamına gelir.
 • İş sözleşmesi en az on hafta süreyle akdedilmiştir.

İşsizlik parası 1 (ALG I) alan kişiler hasta parası için de başvurabilirler. Minijob işlerinde çalışanlar, öğrenciler, aile sigortası mensupları ve serbest meslek sahipleri hasta parası almazlar. Bununla birlikte, tam zamanlı serbest meslek sahipleri, hasta parası almak için kendilerini bir yasal sağlık sigortası şirketinde sigortalayabilirler. Bunun için bir yasal istek belgesi vermeleri veya bir seçilebilir tarife akdetmeleri gerekir.

Özel sigortalıların ayrıca, daha uzun bir hastalık durumunda teminat altına alınabilmeleri için özel günlük hasta parası sigortası yaptırmaları gerekir. Yasal hasta parası almazsınız ve hasta parası özel sağlık sigortasına (PKV) otomatik olarak dahil edilir.

Özel hasta parası sigortası hakkında ayrıntılı bilgi Verband der Privaten Krankenversicherung'un (Özel Sağlık Sigortası Derneği) "Der Privatpatient" web sitesinde bulunabilir.

Hasta çocuk: Çocuk hasta parası

Yasal sağlık sigortası olan kişiler, bir çocuğun hastalanması durumunda hasta parası için başvurabilir - bu halk arasında çocuk hastalığı parası olarak da adlandırılır. 12 yaşa kadar çocuğun bakıma muhtaç olacak şekilde hasta olması ve bu nedenle ebeveynlerin bu sürede çalışamaması durumunda geçerlidir. Ancak çocuk hasta parasına sadece işverenin maaş ödemeye devam etmemesi durumunda başvurulabilir.

Yasal sağlık sigortası olan her çocuk için yılda en fazla 10 gün çocuk hasta parası alma hakkı vardır. Bekar ebeveynler için bu süre 20 gündür. Bu yüzden yılda toplam 25 iş gününden fazla kullanılamaz. Bekar ebeveynler için sınır 50 iş günüdür. Çocuk hasta parası alma hakkı, hem hastalanan çocuk hem de çocuğa bakan ebeveyn yasal olarak sigortalıysa vardır.

Önemli bilgi: COVID-19 salgını nedeniyle, çocuk hasta parasından yararlanma hakkı artırılmıştır. Şimdi süre 30 veya 60 iş günüdür. Bu yeni bir karara kadar 2023'ün sonuna kadar geçerlidir.

Sağlık sigortasından çocuk hasta parası almak için ilk günden itibaren doktor raporu gereklidir. Bu, hasta çocuğun bakıma ihtiyacı olduğunu onaylar.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung'un (Federal Sağlık Bilgi Merkezi) (BZgA) kindergesundheit-info.de internet portalında çocuk hasta parası ve işten tam izin alma hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Hasta parası hangi miktarda ve ne kadar süreyle ödenir?

Hasta parasının miktarı düzenli gelir miktarına bağlıdır. Bu miktar sosyal güvenlik primlerine tabi brüt gelirin yüzde 70'i olup, net gelirin yüzde 90'ını geçemez. Bu düzenleme ile hasta parası normal net maaşı aşamaz. Tatil veya Noel ikramiyeleri gibi ek ödemeler hesaplamaya dahildir. Gece veya hafta sonu ikramiyeleri gibi katkı payı olmayan gelir bileşenleri ise dahil değildir.

Hasta parası, çalışanın hastalık izninde olduğu her takvim günü için ödenir. Bir tam takvim ayında ödeme her zaman 30 gün için yapılır. Emeklilik, işsizlik ve bakım sigortasına yapılan katkılar hasta parasından düşülür.

Normal maaşla karşılaştırıldığında, hasta parası önemli ölçüde daha düşük olabilir. Hastalık uzun sürerse, kişi kendini mali açıdan sıkıntıda bulabilir. Bu durumda korunmak isteyenler, özel günlük hasta parası sigortası yaptırmayı düşünebilir. Ancak, sadece net gelirdeki fark sigorta edilebilir. Bu, hasta parası ve günlük hasta parasının birlikte kayıp net geliri aşamayacağı anlamına gelir.

Özel sigortalılar için günlük hasta parası miktarı bireysel sözleşme koşullarına bağlıdır, ancak gelire bağlı olarak sınırlandırılır.

Hasta parası ödemesinin süresi

Yasal sağlık sigortalılar, aynı hastalık için üç yıl içinde en fazla 78 hafta hasta parası alabilir. Sürekli veya kesintili çalışamıyor olmak fark etmez. Hesaplama hastalık izninin ilk gününden başlar. Maaşın işveren tarafından ödenmeye devam edildiği süreler de sayılır. Rehabilitasyon önlemleri de dahildir. Aynı süre içinde başka bir hastalık ortaya çıkarsa süre uzatılmaz.

Yasal sağlık sigortası tarafından ödenen hasta parası, üç yıl içinde en fazla 78 hafta için alınabilir.

Hasta parasından sonra

Hasta parası hakkınız toplam 78 hafta sonra sona erdiğinde, ideal olarak işe geri dönebileceğiniz noktaya kadar iyileşmiş olmanız umulur. Yalnızca kademeli olarak işe dönmek istiyorsanız, bunu Hamburg Modeli ile yapabilirsiniz: Bu kademeli şekil işe yeniden entegrasyonla, günlük çalışma saatleri yavaş yavaş artırılır. Bu süre zarfında hasta parası almaya devam edersiniz. Ancak dikkat: Bu süre, 78 haftalık hak süresine dahildir.

Hastalık izninde olmaya devam ederseniz, işsizlik parası 1 (ALG I) alma seçeneğiniz bulunur. Bu, önceki iş ilişkisinin devam etmesi durumunda da geçerlidir. Hasta parası alma hakkı sona erdikten sonra kalıcı olarak çalışamayacak durumda olan kişiler, maluliyet aylığı için başvurabilirler.

Böyle bir durumda yasal emeklilik sigortasından da danışmanlık alabilirsiniz. VdK veya SoVD gibi sosyal kuruluşlara üye olan kişiler, derneklerin danışma merkezlerine başvurabilir.

Hasta parası almak için ne yapmalıyım?

Doktor, iş göremezlik durumunuzu dijital olarak sağlık sigortası şirketine iletir. Sağlık sigortası için iş göremezlik belgesi size kağıt olarak verildiyse, bunu tercihen hemen sağlık sigortanıza iletin. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren işverene iş göremezlik belgesi (AU sertifikası) ibraz etme zorunluluğu artık geçerli olmayacaktır. Muayenehaneler, iş göremezlik durumunu sağlık sigortası şirketine iletir ve işveren, verileri doğrudan sağlık sigortası şirketinden alır. Bu tarihe kadar, iş göremezlik belgenizi işvereninize kendiniz iletmelisiniz. Rehabilitasyon veya hastanede tedavi durumunda, AU yerine hastanede yatış raporu verilir.

Hasta parasını hesaplayabilmek için sağlık sigortası şirketinin maaş kanıtına ihtiyacı vardır. Bu nedenle işveren, sağlık sigortası şirketine ücret beyanı yapar ve diğer şeylerin yanı sıra, çalışanına ne kadar süredir ücret ödemeye devam ettiğini de bildirir. Sağlık sigortası, hasta parasını ertesi günden itibaren öder. Hasta parası için başvuru yapmanıza gerek yoktur. Sağlık sigortası şirketi ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarsa sizinle iletişime geçecektir. Hasta parası almayla ilgili olarak sizden form doldurmanız veya başka bilgiler vermeniz istenirse, bu bilgileri hasta parasının ödenmesi için önemli olduğu derecede vermelisiniz. Çünkü hasta parası için başvuran veya hasta parası alan yasal sağlık sigortasına sahip kişilerin işbirliği yapma yükümlülüğü vardır.

İş göremezlik belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesi halinde en geç bir sonraki iş gününde tekrar muayenehaneye gitmeniz gerekir. Örneğin, hastalık izni Cuma günü sona eriyorsa, iş göremezliğin devam ettiğini Pazartesi günü belgelemeniz gerekir.

Önemli bilgi: Hastalığı kesintiye uğramadan devam eden kişiler, çalışamayacak durumda olduklarının bir doktor tarafından tam olarak belgelendiğinden emin olmalıdır. Hastalık izinleri arasında bir aydan daha az bir boşluk varsa, hasta parası hakkı tamamen kaybolmaz. Ancak hastalık izninin verilmediği günler için hasta parası alamazsınız.

Ek olarak, dikkate alınması gereken aşağıdaki noktalar vardır:

 • Takip raporu, ilk rapor ile aynı teşhisi içermelidir.
 • İş göremezlik belgesi, belirlenen iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde sağlık sigortasına ulaşmalıdır. Muayenehane raporu dijital olarak iletirse bu otomatik olarak gerçekleşir.

Hasta parası almam durumunda haklarım ve yükümlülüklerim neler?

Hastalık izninde olan kişiler, iyileşmelerini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmamalıdır: örneğin bel ağrısı çeken biri evinde tadilat yapmamalıdır. Böyle bir durumda yürüyüşe çıkmak veya bir termal tesise gitmeye ise izin verilir. Diğer AB ülkelerinde tatil yapmak da hasta parası ile mümkündür. Ancak Almanya'daki bir tatilden farklı olarak, sağlık sigortası şirketi başvuruyu önceden kabul etmelidir.

Hasta parası alınan sürede çalışmak mümkün değildir. Çünkü çalışan herkesin normal maaşını alma hakkı vardır, ancak hasta parası alma hakkı yoktur.

İş göremezliğin kontrol edilmesi

Sağlık sigortası, şüphelenmesi halinde, iş göremezlik durumu olup olmadığını kontrol ettirebilir. Bunun için Medizinischer Dienst (MD) devreye sokulur. MD, bir uzman görüşü oluşturmak için - bazen fiziki muayeneye de başvurarak - tıbbi belgeleri kullanır. MD, sizi tedavi eden doktordan daha farklı bir sonuca varabilir. Bu şu anlama gelir: Doktorun kararına göre çalışamayacak durumda olsanız bile, MD çalışabileceğinizi beyan edebilir ve sağlık sigortası hasta parası ödemeyi durdurabilir.

Bu durumda itiraz edebilirsiniz. Raporun bir kopyasını alma hakkınız da vardır. Her durumda, hastalık izni almaya devam etmelisiniz. İtirazınızın kabul edilmesi durumunda geriye dönük olarak hasta parası alabilmenizin tek yolu budur. Ayrıca doktorunuz sağlık sigortasına neden hala çalışamayacağınızı yazılı olarak açıklayabilir ve ikinci bir değerlendirme talep edebilir.

Önemli bilgi: Bir sağlık sigortası şirketinin, sigortalılarını iş göremezlik durumlarını kontrol etmek için öylece aramasına izin verilmez. Daha önce sağlık sigortasının size telefonla danışmanlık yapmasına onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilir ve iletişimin yazılı olarak devam etmesini talep edebilirsiniz.

Rehabilitasyon başvuru talebi

MD raporu, iş görme kapasitenizin önemli ölçüde tehlikede olduğunu veya azaldığını belirleyebilir. Böyle bir durumda sağlık sigortası şirketi, sizi emeklilik sigortası şirketine tıbbi rehabilitasyon veya "katılım ödeneği" başvurusunda bulunmaya mecbur edebilir. Bunu belirtilen on haftalık süre içinde yapmazsanız, hasta parası ödemeniz durdurulur.

Emeklilik sigortası başvuruyu inceler. Bu şu anlama gelir: Rehabilitasyon önleminin muhtemelen iş görme kapasitesinde kalıcı bir azalmanın ve dolayısıyla zorunlu emekliliğin önleyip önlenemeyeceğinin değerlendirilmesi. Eğer durum buysa, rehabilitasyon başvurusu onaylanır. Ancak, emeklilik sigortası tıbbi rehabilitasyonun başarılı olmasının beklenemeyeceği sonucuna varırsa, rehabilitasyon başvurusu otomatik olarak maluliyet aylığı başvurusu olarak değerlendirilir. Aynı şey, bir rehabilitasyon önleminin istenen başarıyı sağlamaması durumunda da geçerlidir.

Sağlık sigortasının talebine itiraz etme seçeneğiniz vardır. Ne yapacağınızdan emin değilseniz, bunun için danışmanlık alabilirsiniz.

Nereden danışmanlık alabilirim?

Hasta parasıyla ilgili kuralları anlamak bazen zor olabilir.

Yasal belirsizlikler, bireysel sorular veya hasta parasıyla ilgili problemlerde Unabhängige Patientenberatung (Bağımsız Hasta Danışmanlığı) (UPD) yardımcı olabilir.

Tüketici danışma merkezleri veya diğer sosyal hukuk danışma merkezleri de bu konularda danışmanlık vermektedir. Hasta parası ödemesinin reddedilmesi veya durdurulması halinde de bunlar doğru başvuru noktalarıdır.

Ayrıca dilerseniz, sağlık sigortası şirketinden iş görme yeteneğinizi geri kazanmak için bireysel danışmanlık ve yardım alma hakkınız da vardır. Bunu yazılı olarak onaylamanız gerekmektedir. Sağlık sigortası şirketleri bu danışmanlığı, iş göremez halde olan sigortalılar üzerinde - örneğin onları belirli önlemler almaya teşvik etmek adına - baskı oluşturmak için kullanmaz. Hiç kimse sağlık sigortası şirketinin sağladığı danışmanlığı almak zorunda değildir. Danışmanlık hizmetini rahatsız edici bulursanız onayınızı iptal edebilirsiniz.

Unabhängige Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) (Almanya Bağımsız Hasta Danışmanlığı) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?