İlaçlar: Masrafların karşılanması ve katkı payı

Bir doktor ilaç yazdığında, bu genellikle yasal sağlık sigortası şirketleri tarafından ödenir. Bununla birlikte, hastalar bir kısmını kendileri ödemek zorundadır: katkı payı.

Bir bakışta

  • Doktor reçetesi gerektiren ilaçlar vardır. Bunlar reçeteye tabi ilaçlar olarak adlandırılır.
  • Reçete gerektirmeyen ilaçlar eczaneden reçetesiz de alınabilir.
  • Reçeteye tabi ilaçlar söz konusu olduğunda, yasal sağlık sigortası masrafların çoğunu karşılar.
  • Yasal sağlık sigortası olan kişiler, reçeteye tabi ilaçlar için bir katkı payı ödemek zorundadır – minimum 5 avro ve maksimum 10 avro, ancak asla ilacın maliyetinden fazla olamaz.
  • Reçeteler farklı renklere sahip olabilir. Reçeteye bağlı olarak, reçetenin uygulanma şekli, geçerlilik süresi ve yasal sağlık sigortası tarafından masrafların karşılanması konusunda farklılıklar vardır. 
Bir adam eczacıya bir reçete uzatıyor.

Reçeteye tabi ilaçlar nelerdir?

Doktorlar genellikle reçeteyle ilaç yazar. Bu, etken maddeye ek olarak, hastanın ilacı alması veya kullanması gereken dozu da içerir. Eğer ilaç sadece eczanede reçeteyle satılıyorsa, reçeteli ilaçlardan veya reçeteye tabi ilaçlardan söz edilir. Reçete zorunluluğu, hastaların bu ilaçları sadece doktorların reçete ettiği şekilde kullanmasını sağlamaya yöneliktir.

Reçetesiz ilaçlar eczaneden reçetesiz olarak satın alınabilir. Bunlar, örneğin, belirli düşük dozlarda ağrı kesiciler veya merhemlerdir.

Farklı reçete renkleri ne anlama gelir?

İlaç reçeteleri farklı renklerde olabilir. Renge bağlı olarak özel veya sağlık sigortası reçeteleri gibi farklı reçete yönetmelikleri bulunmaktadır. Ayrıca geçerlilik süresi ve hastaya maliyeti açısından da farklılık gösterirler:

  • Pembe sağlık sigortası reçetesi: İlaçlar, yasal katkı payları dışında, genellikle yasal sağlık sigortası şirketleri tarafından ödenir. Pembe reçete düzenlendiği tarihten itibaren 28 gün süreyle geçerlidir. Giderek artan bir şekilde yerini elektronik reçete (e-reçete) almaktadır.
  • Mavi özel reçete: Reçeteli ilaçlar yasal sağlık sigortalılar tarafından ödenmelidir. Sigortalı hastalar, bu reçeteyi yasal sağlık sigortası şirketlerinin hizmet kataloğunda yer almayan ürünler için alır. Mavi reçete üç ay süreyle geçerlidir.
  • Yeşil reçete: Bu, reçetesiz ilaçlar için bir öneridir. Bunun masrafları genellikle yasal sağlık sigortası (GKV) tarafından karşılanmaz. Öneri süresiz olarak geçerlidir.
  • Sarı Reçete: Narkotik Reçete Yönetmeliği kapsamına giren ilaçlar için sarı formlar kullanılmaktadır. Reçeteler yedi gün süreyle geçerlidir.
  • Beyaz "T reçetesi": Hamilelik durumunda doğmamış çocuğa zarar vermesi muhtemel ilaçlar için özel reçete numaralandırılmıştır ve eczane için bir kopyası vardır. Altı gün geçerlidir ve yalnızca uygun bilgiye sahip belirli doktorlar tarafından ve hastayla görüştükten sonra verilebilir.

Sağlık sigortası bir ilacın masrafını ne zaman karşılar?

Reçeteli ilaçlar söz konusu olduğunda, yasal sağlık sigortası genellikle masrafların çoğunu karşılar. Sadece bir katkı payı ile katkıda bulunmanız gerekir. Reçetesiz satılan ilaçlar yasal sağlık sigortası kapsamında değildir. Bununla birlikte, on iki yaşın altındaki çocuklar ve bazı durumlarda gençler, bir doktor tarafından reçete edilen ve ücreti ödenen reçetesiz ilaçları da alabilir. Ayrıca yasal sağlık sigortası, bir hastalık için standart tedavinin bir parçasıysa reçetesiz satılan ilaçların masraflarını karşılar.

Yasal sağlık sigortası şirketleri, çoğu reçeteli ilacın masraflarını karşılamaktadır.

Kısıtlamalar ve istisnalar

Esas olarak yasal sağlık sigortaları tarafından ödenmeyen reçeteli ilaçlar da vardır. Bunlar, cinsel güçlendiriciler veya iştah kesiciler gibi yaşam tarzı ürünlerini içerir.

Diğer ilaçlar, faydaları kanıtlanmadığı veya yeterince kanıtlanmadığı için veya çok az fayda ile çok pahalı oldukları için sağlık sigortası kapsamında değildir. Gemeinsamer Bundesausschuss'un (Federal Ortak Komisyon) (G-BA) ilaç yönergesi, hangi ilaçların yasal sağlık sigortasının ödemesi için reçete edilebileceğini belirtir. G-BA, sağlık sektöründe ortak özyönetimin en yüksek karar alma organıdır.

Önemli bilgi: Doktor sağlık sigortası kapsamında olmayan bir ilaç reçete ederse, hastayı bu konuda bilgilendirmelidir.

Bazı ilaçlar için sabit fiyatlar geçerlidir. Bu, terapötik olarak eşdeğer olan daha ucuz araçlar olduğunda geçerlidir. Masrafları sağlık sigortaları tarafından karşılanan bu ilaçlar için azami miktarlar (sabit miktarlar) belirlenmiştir.

Bu, eğer bir ilaç reçete edilecekse, doktorun, masrafları sağlık sigortasına ait olmak üzere reçete edebileceği, terapötik olarak eşdeğer birkaç ilaç arasından seçim yapabileceği anlamına gelir. Yine de sabit fiyattan daha pahalı bir ilaç reçete ederse, hasta aradaki farkı kendisi ödemek zorundadır. Bir de yasal katkı payı vardır.

Özel sağlık sigortasında masrafların karşılanması

Özel sağlık sigortanız varsa, reçete edilen ilaçları eczanede önce kendiniz ödersiniz. Masrafların karşılanması için reçete ve eczane makbuzu ile sigorta şirketine başvurabilirsiniz. Hangi ilaçların karşılanacağı söz konusu poliçenin kapsamına bağlıdır.

İlaçlar için ne kadar katkı payı ödenmelidir?

Reçeteli ilaçlar için, yasal sağlık sigortası olanlar genellikle paket başına yüzde 10, ancak en az 5 avro katkı payı öder. Üst limit 10 avrodur.

Yetişkinler genellikle reçeteli ilaçlar için bir katkı payı ödemek zorundadır.

Bir ilacın fiyatı 5 avrodan az ise, sadece ilacın bedeli ödenmelidir. 18 yaşından küçük çocuklar için ilaçlar ve hamilelik veya doğumla ilgili ilaçlar ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, sağlık sigortası şirketleri bazı ucuz ilaçları katkı payından muaf tutabilir. Bunlar katkı payından muaf olarak adlandırılır.

Katkı payından muaf olan ilaçların listesi, federal düzeyde yasal sağlık sigortası derneği olan GKV-Spitzenverband'ın web sitesinde bulunabilir.

Katkı payları yıllık gelirin belirli bir yüzdesini aşarsa, sonraki katkı paylarından muaf olabilirsiniz.

Eczane bana reçetede yazandan farklı bir ilaç verebilir mi?

Yasal sağlık sigortalılar bazen eczaneden reçetede belirtilenden farklı bir ilaç alır. Bu, aynı etken maddeye, karşılaştırılabilir dozaj formuna ve aynı güce sahip daha ucuz bir ilaçtır. Genellikle reçetede sadece etken madde belirtilir ve eczacı ucuz bir ilaç seçer. Sağlık sigortası şirketleri, bu ilaçlar için sıklıkla fiyat indirimi anlaşması yapmıştır. Eczaneler bu durumda sağlık sigortası şirketinin üreticileriyle indirim anlaşması yaptığı ilaçları teslim etmekle yükümlüdür.

Bu hüküm "aut idem kuralı" olarak bilinir.
Aut idem Latincede "veya aynı" anlamına gelir. Her sigorta reçetesinin üzerinde "aut idem" yazan bir kutu vardır. Üstü çizilmemişse, eczane aynı etken maddeleri içeren ucuz bir müstahzar vermelidir. Hala belirli bir üründe ısrar ediyorsanız, ek masrafları kendiniz karşılamanız gerekir. Tıbbi olarak haklı durumlarda, doktor değişimi engelleyebilir. Bu, örneğin belirli içerik maddelerine karşı alerji durumunda geçerlidir. Bu durumda reçete üzerindeki aut idem kutusunun üzeri çizilmelidir.

Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) (Almanya Bağımsız Hasta Danışmanlığı) ekibi, eczanede ilaç değişimi, ek ödemeler ve ilaç masraflarının karşılanması ile ilgili sorularda size tavsiyelerde bulunacaktır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?