Hasta hakları: Haklarınız

Hasta hakları, tıbbi tedavide şeffaflığa daha fazla katkıda bulunabilir. Her şeyden önce, hastaları her an haklarını talep edebilecek sorumlu hastalar haline getirir. Bu tür haklar sadece doktorlara karşı değil, aynı zamanda sağlık sigortası şirketlerine ve diğer kurumlara karşı da geçerlidir.

Bir bakışta

 • Doktorlar gibi tedavi eden insanlara karşı hasta hakları bulunmaktadır.
 • Sağlık sigortası şirketlerine ve diğer kurumlara karşı haklar da halk dilinde hasta hakları olarak adlandırılır.
 • Birçok insan hasta hakları konusunda çok az bilgilidir veya hiç bilgi sahibi değildir.
 • Hastalar konuyla ilgili aydınlatılma ve bilgi alma hakkına sahiptir, aynı zamanda hasta dosyalarını inceleme hakkına da sahiptir.
 • Birçok hastanede, hasta temsilcileri hastaların haklarının farkına varmalarına yardımcı olur.
Hasta hakları: Mekanik bir tansiyon monitörü, masif ahşap bir masanın üzerinde bulunan büyük bir kitap üzerinde, hakim tokmağıyla birlikte duruyor. Arka planda kitaplar var.

Hasta hakları nelerdir?

Almanya'nın etkin bir sağlık sistemi olmasına rağmen, hastaları tedavi ederken istenmeyen sonuçlar ve hatta hatalar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin hastalar yanlış tedavi edilebilir veya tedavi belgelerine erişim reddedilebilir. Bazen kişisel tedavi talepleri de göz ardı edilir.

Önemli Bilgi: Hasta hakları, sizi tedavi edenlerle olan ilişkilerinizde her zaman sorumlu bir hasta olarak hareket edebilmenizi sağlamaya yardımcı olur.

Ne tür hasta hakları vardır?

Bir hastanın, onu tedavi edenlere karşı belirli hakları vardır. Bu haklarınız sadece doktorlara veya hastane, huzurevi gibi kurumlara karşı geçerli değildir. Hasta hakları, alternatif pratisyenler, ebeler veya psikoterapistler gibi diğer sağlık profesyonellerine karşı da geçerlidir.

Hastalar, diğer şeylerin yanı sıra, bilgi edinme ve eğitim alma, karar özgürlüğü, mahremiyet ve veri koruma ile tedavi hataları durumunda tazminat alma hakkına sahiptir.

Örneğin bir hasta olarak şunlara hakkınız vardır:

 • Özgür doktor seçimi.
 • Tedavi kayıtlarını ve hasta dosyasını görmek.
 • Hastaya uygun bilgi almak ve konuyla ilgili aydınlatılmak.
 • Bağımsız olarak karar vermek (tıbbi bir işlem ancak sizin rızanızla gerçekleştirilebilir).
 • Gizliliğinizin ve verilerinizin korunması.
 • Hasta makbuzu almak.
 • Tıbbi bakım, rehabilitasyon, hastalık ödeneği veya uzun süreli bakım yardımları gibi hizmetlerden yararlanmak.
 • Tedavi hatalarında hasar tazminatı talep etmek ve almak.
 • Yasal sağlık sigortasını özgürce seçmek (yasal sağlık sigortası olanlar için geçerlidir).

Önemli Bilgi: Tıbbi tedaviler söz konusu olduğunda, birçok hak ve yükümlülük tedavi sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Bu, örneğin hastaların teşhis, profesyonel standartlara göre terapi ve tedavi sonrası bakım hakkını içerir. Medikal tedavi öncesinde doktor fayda ve risklerini açıklamalı ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermelidir. Daha sonra, tıbbi işlem yapılmadan önce hastanın rızası alınmalıdır. 

Halk arasında hasta hakları olarak adlandırılan tüm haklar, tedavi edilen kişi ile tedaviyi sağlayan kişi arasındaki ilişki ile ilgili değildir. Örneğin, genel tabirle, kişinin kendi doktorunu seçme hakkı veya sağlık sigortasından yararlanma hakkı da hasta hakları olarak anılır. Genel olarak, yasama organı ve Gemeinsame Bundesausschuss (Federal Ortak Komite) (G-BA), sigortalıların haklarını şekillendirmede belirleyici bir rol oynamaktadır.

Ayrıca, hasta ve kendi kendine yardım kuruluşları, kendi pozisyonlarına çok çeşitli düzeylerde katkıda bulunur. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, yasal sağlık sigortaları tarafından sağlanan hizmetlerin kataloğu, ayakta tedavi eden doktorların dağılımı veya sağlık tesislerinde kalite güvencesi söz konusu olduğunda gerçekleşir. Bunlar da daha geniş anlamda hasta haklarıdır.

Bilgi ve aydınlatılma hakları nelerdir?

Kişinin hasta olarak, tedavi için önemli olan her şey hakkında kapsamlı bilgi edinme hakkı vardır. Bunlara örnek olarak teşhis, beklenen sağlık gelişimi ve doğru tedavi ile ilgili hususlar sayılabilir. Bu, diğerlerinin yanı sıra doktorların, hastanın kendi kaderini tayin etme hakkını kullanabilmesi ve tedavi veya müdahale konusunda üzerinde düşünülmüş bir karar verebilmesi için onu bilgilendirmekle yükümlü olduğu anlamına gelir. Bilgiler anlaşılır bir şekilde formüle edilmelidir.

Bireysel sağlık hizmetleri (IGeL) için hangi haklar vardır?

Bireysel sağlık hizmetleri (kısaca IGeL) yasal sağlık sigortasının sunduğu hizmetler kapsamına dahil olmayan ve genellikle hasta tarafından ödenmesi gereken hizmetlerdir. Bunlar, örneğin, faydalarına ilişkin yeterli kanıt bulunmayan veya Gemeinsame Bundesausschuss (Federal Ortak Komite) (G-BA) tarafından henüz bir fayda değerlendirmesine tabi tutulmamış hizmetlerdir. Hastalar tedavi öncesi doktora gittiklerinde masraflardan sorumlu oldukları konusunda bilgilendirilmelidir. Bu bağlamda maliyet riskine dair genel bir ipucu vermek yeterli değildir. Bu nedenle, olası maliyetlerin somut şekilde netleştirilmesi hakkı vardır.

Hasta dosyasını görme hakkı nedir?

Tedavi eden doktorların kanunen önemli durumları hastanın dosyasına gecikmeden kaydetmeleri gerekmektedir. Dokümantasyon dikkatli ve eksiksiz yapılmalıdır. Hasta dosyası, özellikle bulguları, müdahaleleri ve bunların etkilerini, ayrıca hastanın rızalarını ve bilgilendirilmesini içerir. Hasta olarak istediğiniz zaman hasta dosyanızı görebilir ve kopyalarını alabilirsiniz. İstisnalar vardır, ancak doktor buna izin vermediği takdirde kararını gerekçelendirmek zorundadır. Değişiklikler ve eklemeler doktor tarafından netleştirilmelidir. Bu, elektronik olarak tutulan dosyalar için de geçerlidir.

Belgelendirme sadece doktor-hasta ilişkisinde şeffaflık için değil, aynı zamanda örneğin tedaviye başka bir doktor tarafından devam edilmesi durumları için de önemlidir. Ancak, sorumluluk davalarında belgeler de önemli bir rol oynar. Örneğin, kişi hasta olarak tedavi hatalarına karşı yasal işlem başlatmak isterse buna ihtiyaç duyabilir.

Hastanede hasta hakları nasıl kullanılabilir?

Hastanedeyken hasta haklarını öğrenmenin birkaç yolu vardır. Rheinland-Pfalz, Hessen ve Berlin gibi bazı federal eyaletlerde, hastanelerde hasta temsilcilerinin bulundurulması kanunen zorunludur. Bunlar ombudsman olarak da adlandırılır. Ancak diğer federal eyaletlerde, hastaneye karşı hasta şikayetlerini temsil eden bağımsız hasta temsilcileri de vardır. Gerekirse doğrudan hastaneye sormak en iyisidir.

2013’ten bu yana hastaneler de hasta odaklı şikayet yönetimi sağlamak zorundadır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, kliniğin şikayet seçeneklerini tasarlamasını ve hastaları bu seçenekler hakkında yerinde bilgilendirmesini içerir. İlave olarak şikayetler hızlı ve şeffaf bir şekilde işlenmelidir.

Hasta hakları hakkında diğer bilgileri nerede bulabilirim?

Hasta haklarına ilişkin yasal düzenlemeler kapsamlıdır. Bu konuyla ilgili diğer bilgiler, örneğin "Hasta hakları danışmanı" tarafından sağlanmaktadır.

Hasta hakları danışmanı

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?