Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme: Veriler nasıl korunur?

İster elektronik hasta dosyası, ister online görüntülü muayene veya sağlık uygulamaları olsun, kişisel veriler her yerde kullanılmaktadır. Bir yandan, hastalar ve doktorlar sağlık sisteminin dijitalleşmesinden yararlanabilir. Öte yandan, birçok hasta kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili önemli konuyu soruyor: Verilerim pratikte gerçekten güvende mi?

Bir bakışta

  • Dijitalleştirme, sağlık sisteminin tüm alanlarını etkilemektedir. Bu nedenle verilerin korunması önemli bir rol oynamaktadır.
  • Elektronik hasta dosyası (ePA) örneği: Veri hakimiyeti ve dolayısıyla kimin hangi verileri ne zaman görebileceğine ilişkin karar yalnızca hastalara aittir.
  • Reçeteli sağlık uygulamaları onaylı tıbbi ürünlerdir: Onay, yalnızca verilerin korunması garanti ediliyorsa verilir.
  • Telematik altyapısı (TI), hasta verilerinin sahteciliğe karşı korumalı ve kimlik kontrollü bir şekilde alınıp verilmesini sağlar.
  • Yüzde yüz veri koruması mümkün olmamasına rağmen, hasta verileri hedefe yönelik güvenlik önlemleriyle mümkün olan en iyi şekilde korunmaktadır.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Veri koruması: Bir doktor bir hastaya bir tablette bir şey gösteriyor.

Verilerin korunması nedir?

Hukukçular, verilerin korunmasından öncelikle kişisel verilerin uygunsuz kullanımdan ve yetkisiz depolama ve işlemeden korunmasını anlamaktadır. Tıbbi ortamda, özellikle verilerin sıkı bir şekilde korunmasını gerektiren, doktorların sır saklama yükümlülüğü de vardır. Hastalar kendilerini tedavi eden doktorlara da özellikle bu noktada güvenebilmelidir. 

Sağlık sisteminde her gün çok büyük miktarda kişisel veya hastalıkla ilgili veri toplanır ve yönetilir. Yapıların birbirleri arasında artan ağ bağlantıları (= telematik altyapısı) ile giderek daha fazla dijitalleşen bir sağlık sisteminde, bu hassas verilerin uygun kişisel ve kurumsal verilerin korunması önlemleri ile güvence altına alınması önemlidir.

Telematik altyapısı (IT) içinde paylaşılan veriler şifrelenir ve böylece yetkisiz erişime karşı korunur.

Sağlık verilerime kim erişebilir?

Doktor ayrıca elektronik sağlık kartında acil durumlar için bilgi ve elektronik ilaç planı saklayabilir. Ayrıca yasal sağlık sigortası olan herkes sağlık sigortası şirketlerinden elektronik hasta dosyası oluşturulmasını talep edebilir.

Gesundheitsdaten sind geschützt durch: Schlüssel auf der eGk, Netz der TI, Verschlüsselte Übertragung

Tüm bu dijital yeniliklerdeki en önemli şey: Hastalar, verileri üzerinde hakimiyet ve kontrol sahibi olur. Bir hasta elektronik sağlık kartını muayenehane personeline devrederse verilerinin o anda kullanılmasını aktif olarak kabul eder. Verilerin daha ileri düzeyde erişime açılması için ayrıca hastaların sağlık sigorta şirketlerinden aldıkları bir PIN (kişisel kimlik numarası) de girilmelidir. Sigortalının onayı olmadan kişisel sağlık verilerine erişim (örneğin iki muayenehane arasında dijital bilgi alışverişi için) mümkün değildir.

Bir doktor, örneğin bir hastanın sağlık kartındaki veya elektronik hasta dosyasındaki tıbbi verilere erişmek isterse elektronik sağlık uzmanı kartı ve ilgili PIN kullanılmalıdır. Ayrıca hasta, önceden bu doktor muayenehanesine elektronik hasta dosyasına erişim izni vermiş olmalıdır.

Elektronik hasta kaydı ve ePA uygulaması nedir?

Aşağıdaki videoda elektronik hasta kaydının veya kısaca ePA'nın avantajlarını ve veri aktarımının nasıl çalıştığını öğrenin.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Sağlık verileri gerçekten güvende mi?

Dijitalleşmenin temeli olarak veri güvenliği

Sağlık sisteminin dijitalleşmesi yüksek bir hızla ilerlemektedir. Reçete uygulamaları, elektronik sağlık kartı veya elektronik hasta dosyası: Bu yenilikler, hastaların her zaman kendi sağlık verilerini görebilmelerine ve bunların nasıl kullanılacağını belirlemelerine olanak verir.

Kişisel verilerin güvenli ve manipülasyona karşı korumalı bir şekilde alınıp verilmesi çok önemlidir. Bu nedenle, sağlık sisteminin dijitalleştirilmesi ancak kapsamlı verilerin korunması önlemleri ile el ele başarıya ulaşabilir. Güvenli veri alışverişi platformu olarak telematik altyapısı (TI), bunun temelidir.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?