Legal Highs: Aslında yasal olmayan modifiye uyuşturucular

Legal Highs ya da yeni psikoaktif maddeler çoğu yasa dışı uyuşturucuları taklit eden modifiye uyuşturucular, "yasal kafa yapıcılar" veya "yeni psikoaktif maddeler" olarak adlandırılır. Legal Highs'ın sağlık risklerinin neler olduğunu ve Yeni Psikoaktif Maddeler Yasası ile bu maddelerin ticaretiyle nasıl mücadele edildiğini buradan öğrenebilirsiniz.

Bir bakışta

 • Legal Highs (yeni psikoaktif maddeler), uzun süredir bilinen uyuşturuculara kıyasla genellikle yalnızca küçük değişiklikler gösteren modifiye uyuşturuculardır. 
 • Satışları ve tüketimi, yasal bir boşluk nedeniyle 2016'da açıkça yasaklanıncaya kadar yasalarca cezalandırılmamıştır. Bugün Legal Highs artık yasal değildir.  
 • Legal Highs'ın etkileri ve yan etkileri çeşitlidir ve yeterince araştırılmamıştır, bu yüzden kullanılmaları risklidir.  
 • Organ hasarı veya anksiyete gibi vücut ve ruh için uzun vadeli sonuçlar ortaya çıkabilir.  
 • Sağlık risklerinden bağımsız olarak, Legal Highs genellikle "tütsü karışımları" veya "banyo tuzları" olarak satılır ve zararsızmış gibi gösterilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Kalp, yıldız veya gülen yüz gibi sembolleri olan renkli haplar.

Legal Highs nedir?

Legal Highs ya da yeni psikoaktif maddeler çoğu yasa dışı uyuşturucuları taklit eden modifiye uyuşturucular, "yasal kafa yapıcılar" veya "yeni psikoaktif maddeler" olarak adlandırılır.

Kimyasal bileşimleri açısından NPS, "kristal meth" gibi yasa dışı uyuşturuculardan farklı hale getirilmiştir ve bu nedenle Narkotik Yasasında (BtMG) listelenen yasaklanmış maddeler kapsamına girmez. Buna rağmen tüketimleri ne yasaldır ne de zararsızdır. Çoğu NPS'nin etki şeklinin ve uzun vadeli etkilerinin bilinmemesi, önemli bir risk oluşturmaktadır.

NPS esas olarak internet üzerinden "banyo tuzları", "tütsü karışımı" veya "gübre hapları" gibi belirsiz adlar altında satılır. İçinde bulunduğu iddia edilen bitkisel maddeler gerçekten mevcut olabilir, ancak bunlar sadece psikoaktif maddeyi kamufle etmek için kullanılır.

Neden "Legal" Highs tanımı kullanılmaktadır?

2016 yılı sonuna kadar yasama organı yeni uyuşturucuları yalnızca Narkotik Yasası (BtMG) veya Uyuşturucu Yasası (AMG) kapsamında yasaklayabilmiştir. Bununla ilgili sorun, her yeni modifiye uyuşturucu için belirli bir zaman alan ayrı bir yasaklama prosedürünün başlatılmasının ve uygulanmasının gerekmesiydi. Bu arada (yeni bir ilaç yasaklanıncaya kadar) üretim, satış, bulundurma ve tüketim açıkça yasallaştırılmamıştır, ancak cezai işlem de uygulanmamaktadır. Bu nedenle, yeni psikoaktif maddeler (NPS) İngilizce bir terim olan Legal Highs (yasal kafa yapıcı) olarak da bilinir.

Bununla birlikte, sorun yeni bir uyuşturucunun yasaklanmasıyla çözülmemiştir: Yeni bir madde kanunen yasaklandığı anda, üreticiler bu maddenin kimyasal yapısını, artık önceki madde üzerindeki yasal yasak kapsamında olmayacak şekilde kolayca değiştirebilmiştir. Sonuç olarak, yeni psikoaktif maddelerin ticareti sürekli olarak büyümüştür.

Bu gelişmeye karşı çok daha etkili önlem alabilmek için yasama organının daha etkin bir yasaklama prosedürü getirmesi gerekmiştir. Sonuç, 2016 yılında yürürlüğe giren Yeni Psikoaktif Maddeler Yasasıdır (NpSG).

Yeni Psikoaktif Maddeler Yasası (NpSG) nedir?

Yeni Psikoaktif Maddeler Yasası (NpSG), yeni uyuşturucularla etkili bir şekilde mücadele etmek için bir yasadır: Bu yasa, yalnızca modifiye uyuşturucular değil, tüm madde gruplarını yasaklar. Bunlar şu anda şunları içerir:

 • 2-fenetilaminden türetilen bileşikler
 • Kannabimimetikler/sentetik kannabinoidler
 • Benzodiazepinler
 • N-(2-aminosikloheksil)amidden türetilen bileşikler
 • Triptamin türevli bileşikler
 • Arilsikloheksilaminden türetilen bileşikler 
 • Benzimidazolden türetilen bileşikler

Gelecekte yasaya başka madde grupları da dahil edilebilecek veya mevcut madde grupları uyarlanabilecektir.

Önemli bilgi: Yeni Psikoaktif Maddeler Yasası'nın (NpSG) yürürlüğe girmesiyle, modifiye uyuşturucu üreticilerinin küçük kimyasal değişiklikler yaparak yasal yasakları aşmaları artık mümkün değildir.

Legal Highs nasıl sunulur ve satılır?

Legal Highs veya yeni psikoaktif maddeler (NPS) genellikle internette sunulur ve satılır. Dağıtıcılar yoluyla elden satış çok daha nadir görülür. Esas olarak, üreticiler modifiye uyuşturucuları çok az ön bilgiye sahip insanlara da sunabilir ve dünya çapında satabilir.

NPS genellikle içerdikleri psikoaktif maddeler belirtilmeden dikkat dağıtıcı ürün adlarıyla, renkli ambalajlarla ve yanıltıcı açıklamalarla kamufle edilir. Sonuç olarak "Legal Highs" ürünlerinin zararsızmış gibi gösterilmesi, bunların özellikle gençler için çekiciliğini artırmaktadır.

Legal Highs genellikle dikkat dağıtıcı ürün etiketleriyle, renkli ambalajlarla ve yanıltıcı açıklamalarla gizlenir.

Bununla birlikte, tüm kamuflaj ve gizleme mekanizmalarına rağmen belirli sunuş şekilleri mevcuttur. Tipik olarak "tütsü karışımları" veya "oda spreyi" etiketli ürünler içilir veya çay olarak demlenir, "banyo tuzları" burundan çekilir ve "gübre hapları" yutulur.

Önemli bilgi: Tipik sunuş şekilleri, NPS ürünlerindeki maddelerin bileşimi hakkında bilgi edinilmesine olanak vermez. Aksine: Başlangıçta bir "banyo tuzu" veya "tütsü karışımı" ile iyi deneyimleriniz olsa bile, bir sonraki teslimatın bileşimi tamamen farklı ve tehlikeli olabilir.

Kaç kişi Legal Highs kullanmaktadır?

Almanya'daki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 3'ü Legal Highs'ı veya yeni psikoaktif maddeleri (NPS) denemiştir. Alman yetişkinlerin neredeyse yüzde 1'i bu tür uyuşturucuları düzenli olarak kullanmaktadır. NPS, ergenler ve genç yetişkinler arasında daha az yaygındır.

Sentetik kannabinoidler en yaygın olarak tüketilenlerdir ve bunu sentetik katyonlar takip eder.

NPS kullanıcılarının saptanmasında karşılaşılan sorun, birçok NPS'nin geleneksel hızlı uyuşturucu testleri kullanılarak tespit edilememesidir. Tespit için genellikle yerinde veya her laboratuvarda yapılamayan ayrıntılı kan testleri gerekir.

Legal Highs'a bağlı olduğu tespit edilen ölümler şimdiye kadar nadirdi, ancak eğilim yükselmektedir: İstatistiklere göre 2016 yılında NPS tüketiminden 98 kişi ölmüştür ve 2015'te tespit edilen NPS'ye bağlı ölüm vakası bunun yarısı bile değildir.

Legal Highs'ın etkileri ve yan etkileri nelerdir?

Legal Highs veya yeni psikoaktif maddeler, madde sınıflarına veya etki biçimlerine göre ayrılabilir.

Aktif uyarıcıların, halüsinojenlerin ve kannabinoidlerin etki grupları özellikle yaygındır.

Uyarıcılar

Adından da anlaşılacağı gibi, uyarıcıların "harekete geçirici" etkisi vardır, yani bunlar bir tür enerji vericidir. İyi bilinen yasa dışı uyarıcılar arasında kokain, "speed" ve "kristal" bulunur. Uyarıcı NPS'ler arasında sentetik katyonlar yer alır. Etkileri, "speed" gibi amfetaminlerinkine benzer. Bunlar artan konsantrasyona, uyanıklığa ve tetikte olma durumuna neden olur. Ek olarak, kendine güven ve hatta aşırı mutluluk hali görülür. Çekingenlik de azalır.

Uyarıcıların genel aktive edici etkisi nedeniyle, ani yan etkiler arasında hızlı kalp atışı, terleme ve hazımsızlık bulunur. Doz aşımı saldırgan davranışlara, bilinç bulanıklığına ve sanrılar gibi psikotik deneyimlere yol açabilir.

Halüsinojenler

Halüsinojenlere ayrıca psikedelik de denir. Muhtemelen en iyi bilinen yasadışı halüsinojen LSD'dir (liserjik asit dietilamid). Birçok NPS de halüsinojeniktir. Halüsinojenler algıyı etkiler, duyusal izlenimleri değiştirir, hayal gücünü uyarır ve halüsinasyonlara neden olabilir.

Halüsinojenlerin doğrudan yan etkileri arasında hızlı kalp atışı, ışığa duyarlılık ve ruh hali değişimleri yer alır. Muhtemel sonuçlar, aynı zamanda, etkilenenlerin gerçeklikle temasını kaybettiği, ilaca bağlı bir psikoza kadar, sanrılar ve kaygı ataklarıdır ("korku yolculukları").

Kannabinoidler

Modifiye uyuşturucu "Spice" gibi sentetik olarak üretilen kannabinoidler, vücuttaki kannabis içeriği THC - endokannabinoid reseptörleri ile aynı reseptörlere bağlanır. THC'nin etkisini taklit ederler, ancak etkileri bazen çok daha güçlü ve daha uzun olur. Olası etkiler, derin gevşeme ve sebepsiz neşeden yüksek enerji ve şiddetli halüsinasyonlara kadar değişir.

Potansiyel yan etkilerin kapsamı geniştir: taşikardi, dolaşım sorunları, nefes darlığı, ağız kuruluğu, mide bulantısı, nöbetler ve panik ataklar bunların arasındadır. Kannabinoidler, en güvenli olmayan ve dozlanması zor NPS'ler arasındadır.

Bunlar ve NPS'nin diğer aktif grupları hakkında ayrıntılı bilgi, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung'un (Federal Sağlık Bilgi Merkezi) (BZgA) www.drugcom.de web sitesinde bulunabilir.

Özel durum: Tıbbi amaçlı kannabis

Kannabinoidlerin aksine, kannabis doğal bir maddedir. Dişi kenevir bitkisinden elde edilir ve uzun zamandır insanlar tarafından sarhoş edici olarak kullanılmaktadır. Mart 2017'den bu yana doktorlar, örneğin ağrıyı tedavi etmek için ciddi bir hastalığı olan hastalara kannabis içeren tıbbi ürünler yazabilmektedir. Bununla birlikte, bu yalnızca önceki tedavi yöntemleri yeterince başarılı olmamışsa bir seçenektir.

Önemli bilgi: Tıbbi kannabisin terapötik faydaları belirsizliğini korumaktadır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ek olarak, tıbbi kannabis ile önemli yan etkiler de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, herhangi bir ilaç gibi, sadece artıları ve eksileri dikkatlice değerlendirdikten sonra alınmalıdır.

Legal Highs hangi uzun vadeli sağlık etkilerine neden olabilir?

Legal Highs veya yeni psikoaktif maddeler (NPS) genellikle araştırma kimyasallarına dayanır. Bunlar, orijinal olarak farmasötik araştırmalarda geliştirilmiş ürünlerdir. Sentetik olarak üretilen bu maddeler, kannabis ve kannabinoid örneğinin gösterdiği gibi, genellikle doğada bulunan "modellerden" çok daha etkilidir. Bu ayrıca NPS tüketiminde aşırı doz ve ciddi sağlık sonuçları riskini artırır.

Ayrıca, Legal Highs ambalajında ve ürün açıklamasında belirtilen hemen hemen hiçbir şey yoktur: NPS'nin büyük çoğunluğu, doğu ülkelerinde kontrolsüz üretim yapan laboratuvarlardan gelmektedir. Bu nedenle Legal Highs kullanıcıları genellikle kendilerini ne gibi bir tehlikeye attıklarının farkında değildir.

Çoğu maddenin etkileri, ilaçlardan farklı olarak insanlar üzerinde yapılan kontrollü çalışmalarda hiç test edilmemiştir. Muhtemel yan etkiler ve müteakip hasarlar bu nedenle çeşitlidir ve tahmin edilemez.

Legal Highs'ın olası yan etkileri ve sonuçta ortaya çıkan zararları çeşitlidir ve tahmin edilemez.

Olası fiziksel müteakip hasarlar şunları içerir:

 • Bağışıklık sisteminin zayıflaması
 • Organ hasarı
 • Bazen önemli kilo kaybı
 • Adet döngüsündeki bozukluklar
 • Doğum kontrol hapının güvensiz bir etkisi
 • Nazal ilaç kullanımı ile nazal septumun kırılgan hale gelmesi ve hatta koku ve/veya tat alma duyusunun kaybı
 • Hamilelik sırasında tüketildiğinde: doğum kusurları ve erken doğum veya ölü doğum riskinde artış

Olası zihinsel ve sosyal sonuçlar şunları içerir: 

 • Anksiyete, panik atak, depresyon, halüsinasyonlar, paranoya, psikoz
 • İntihar düşünceleri
 • Konsantre olmak ve hatırlamak için azaltılmış bir yetenek
 • Duygusal soğukluk gibi kişilik değişiklikleri
 • Uyku bozuklukları
 • Kullanılmadığında bile zihinsel belirtiler
 • Madde teminiyle ilgili yasal ve mali sorunlar
 • Sosyal ilişkide bozukluklar ve kendini izole etme eğilimi

Önemli bilgi: Diğer ilaçlarda olduğu gibi, NPS tüketimi de alışkanlığa yol açabilir. İstenen etkiyi elde etmek için dozu sürekli arttırmak gerekir. Dozu artırmamak, titreme ve anksiyete gibi yoksunluk belirtilerine neden olabilir.

Nereden ayrıntılı bilgi alabilirim?

Gençlerde, okul performansının düşmesinin, geçici saldırganlığın veya diğer göze çarpan davranışların arkasında birçok neden olabilir. Bununla birlikte, ebeveynler Legal Highs kullanımından şüpheleniyorsa, hemen yardım olanaklarını değerlendirmelidir.

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) (Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi) yardım arayan ebeveynlere, öğretmenlere ve tüketicilere, bağımlılığı önleme ve bağımlılık yönetimi konularında kapsamlı bilgi sağlar. Web sitesinde ayrıca yerel yardım olanakları hakkında bilgi veren bir broşür bulunmaktadır.

Özellikle ergenler ve genç yetişkinler, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Federal Sağlık Bilgi Merkezi) (BZgA) tarafından sağlanan bir hizmet olan drugcom.de sitesinde uyuşturucu kullanımı konusunda kapsamlı bilgiler bulabilir. Web sitesi yasa dışı uyuşturucuların etkileri ve riskleri hakkında bilgi sağlar.

Legal Highs nedir videosu, sentetik kannabinoidlere odaklanarak NPS hakkında anlaşılması kolay genel bilgi sağlar.

Yeni Psikoaktif Maddeler Yasası (NpSG) ile ilgili bilgiler Federal Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde bulunmaktadır.

Fachverband Sucht e.V. (Bağımlılıkla Mücadele Derneği) tarafından kontrol edilmiştir.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?