Yasal hastalık sigortasının bakım hizmetleri

Ağır bir hastalık nedeniyle veya hastanede kaldıktan sonra kısa bir süre kendi kendine bakamayacak durumda olanlar, bakım derecesi olmasa bile evde bakım, bir bakım tesisinde kısa süreli kalış veya sağlık sigortasından geçiş bakımı için destek alabilir.

Bir bakışta

  • Yalnızca geçiş dönemi için bakımı desteği ve ev yardımı gerektiğinde söz konusu olan çeşitli hizmetler bulunmaktadır.
  • Bunlara evde bakım, ev işlerine yardım, huzurevinde kısa süreli bakım ve hastanelerde geçiş bakımı dahildir.
  • Bu hizmetler sağlık sigortası kapsamındadır.
  • Bu şekilde bakım sigortasından veya bakım seviyesi 1 yardımlarından yararlanma hakkı olmayan insanlara da yardımcı olunur.
Yatağın kenarında yaşlı bir kadın oturuyor. Yanında genç bir kadın duruyor. Bakıma muhtaç olduğu anlaşılan yaşlı kadının saçlarını tarıyor.

Sağlık sigortası ne zaman bakım ve destek hizmetini karşılar?

Sağlık nedenleriyle kısa bir süre için hasta bakımı veya ev işlerine yardıma ihtiyacınız varsa, bunları sağlık sigortası şirketinden talep etmeniz mümkündür. Bu, örneğin bir hastalık aniden kötüleştiğinde veya yakın zamanda bir ameliyat geçirdiyseniz olabilir. Bu gibi durumlarda hastanede tıbbi tedavi her zaman gerekli değildir - ancak evde destek gereklidir.

Sağlık nedenleriyle kısa bir süre için hasta bakımı veya ev işlerine yardım desteğine ihtiyacınız varsa, bunları sağlık sigortası şirketinden talep etmeniz mümkündür.

Bu durumlarda, insanlar genellikle bu tür kısa vadeli destekleri finanse etmek için kullanılabilecek uzun vadeli bakım sigortası yardımlarından yararlanma hakkına sahip değildir. Çünkü bakım yardımları ancak bakım ihtiyacının en az altı ay sürmesi muhtemel ise alınır.

Aşağıdaki sağlık sigortası yardımları bu gibi durumlarda yardımcı olabilir:

  • Evde hasta bakım desteği
  • Ev işlerine yardım desteği
  • Bakım derecesi olmadan kısa süreli bakım hizmeti
  • Geçiş bakımı

Ek ödeme

Kural olarak, sigortalılar masraflara katkıda bulunmak zorundadır. Tüm belgeleri toplayın. Masraflar kişisel limitinizi aşarsa, ek ödeme yapma yükümlülüğünüzden muaf olabilirsiniz. Bazı durumlarda, maliyetleri vergi beyannamenizde olağanüstü gider olarak da belirtebilirsiniz.

Katkı payından nasıl muaf olacağınızı tüketici danışma merkezinin web sitesinde öğrenebilirsiniz.

Evde bakım desteği neleri kapsar?

Evde hasta bakımı günlük hayattaki hasta bakım hizmetlerini içerir. Buna tedavi bakımı (örn. bandaj değiştirme), temel bakım (kişisel hijyen konusunda yardım gibi) ve gerekirse ev işi desteği (örn. alışveriş) dahildir. Evde bakım, hastalık başına en fazla 4 hafta talep edilebilir. İstisnai durumlarda bu süre uzatılabilir - ancak yalnızca tıbbi servis tarafından tavsiye edilirse.

Sağlık sigortası, evde bakımı ancak evde bakımı gereken ölçüde yapabilecek kimse yoksa onaylar.

Evde bakım için, reçete başına 10 avro ve toplam masrafların en fazla yüzde 10'unu ödemeniz gerekir. Katkı payı ödemesi yılda 28 gün ile sınırlıdır.

Ev işlerine yardım desteği neleri kapsar?

Ev işlerine yardım hasta bakımıyla ilgisi olmayan tüm ev işlerini içerir. Buna örneğin çamaşır yıkamak, temizlik yapmak, alışveriş yapmak ve yemek pişirmek dahildir. Bu faaliyetlere ev hizmetleri de denir. Hastalık başına en fazla 4 hafta süreyle ev yardımı talep edilebilir.

Ev işlerine yardım hasta bakımıyla ilgisi olmayan tüm ev işlerini içerir.

Evde on iki yaşından küçük veya engelli çocuklar varsa, ev işleri hizmeti çocuklara bakma konusunda da yardımcı olabilir. Bu durumlarda ev işlerine yardım 26 haftaya kadar uzatılabilir.

Sağlık sigortası, ev işlerine yardımı ancak hanede yaşayan ve gerekli işleri üstlenebilecek kimse yoksa onaylar.

Ev işlerine yardım için, her gün için masrafların yüzde 10'unun ödenmesi gerekir, ancak bu günlük en az 5 avro ve en fazla 10 avro olacak şekilde yapılır.

Bakım derecesiz kısa süreli bakım hizmeti neleri kapsar?

Evde bakım veya ev işlerine yardım yetersizse, sağlık sigortası şirketi tam yataklı bakım tesisinde geçici bir konaklama için ödeme yapar. Bu tür bir konaklama sırasında bakım, destek ve tedavi bakımı, yılda maksimum 8 hafta ve maksimum 1.612 avroya kadar desteklenir. 1 Ocak 2022'den itibaren bu miktar yılda 1.774 avroya yükselecektir.

Sağlık sigortası, yalnızca evde yaşayan ve gerekli bakımı yapabilecek kimse yoksa kısa süreli bakımı onaylar.

Sağlık sigortası aynı zamanda sadece sabit bir miktarla bir yataklı bakım tesisinde kısa süreli bakımı karşılar. Bunun ötesinde ortaya çıkan her şey ile otel masrafları olarak da bilinen konaklama ve yemek masrafları kişinin kendi tarafından karşılanmalıdır.

Geçiş bakımı neleri kapsar?

Bakım derecesi olan veya olmayan kişiler hastanede tedavi gördükten hemen sonra daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlarsa, bu hastanede en fazla 10 gün bakılmaya devam etmeleri mümkündür. Bu süre, her bir hastane tedavisi için geçerlidir.

Bu hizmet, konaklama, yemek, temel bakım ve tedavi bakımı, ilaç, kür ve yardımcı maddelerin teminini ve ayrıca gerekirse tıbbi tedaviyi içerir.

Geçici bakım, yalnızca evde bakımın, kısa süreli bakımın veya tıbbi rehabilitasyonun mümkün olmadığı veya ancak büyük çabalarla mümkün olduğu durumlarda sağlık sigortası şirketi tarafından karşılanır.

Hastanede bakım için, sigortalıların günlük 10 avro daha ödemesi gerekir. Katkı payı ödemesi yılda 28 gün ile sınırlıdır.

Sağlık sigortasından geçici bakım yardımı almak için nasıl başvurabilirim?

Sağlık nedenleriyle geçici desteğe ihtiyacınız varsa, doktorunuzla iletişime geçin.

Yardımlar genellikle sağlık sigortası şirketinden talep edileceğinden, doktor raporu gereklidir. Rapor, teşhisi ve hangi nedenle geçici desteğin gerekli olduğunu ve ayrıca yardımın hangi süre için ve ne ölçüde gerekli olduğunu belirtmelidir.

Sağlık sigortanız, olası yardım talepleri ve sonraki işlemler hakkında size bilgi verebilir. Başvurunuz sırasında hastanedeki sosyal hizmet bölümünden de destek alabilirsiniz.

Başka nereden yardım alabilirim?

Geçici bakım ihtiyaçları için sağlanan yardımların ve ayrıca olası uzatmaların yetersiz olduğunu fark ederseniz, doktorunuza veya sağlık sigortanıza başvurun. Bakım sigortasına bir bakım derecesi için başvurmak da faydalı olabilir. Daha sonra bakıma muhtaç olup olmadığınız kontrol edilir, böylece uzun süreli bakım sigortası yardımları alabilirsiniz.

Sağlık sigortasının karşıladığı tüm haklarınızı kullanıp tükettiyseniz ve maddi ihtiyaç varsa, belirli koşullar altında sosyal yardım dairesine bakım yardımı için başvurabilirsiniz.

Şehrinizdeki veya bölgenizdeki sorumlu sosyal yardım dairesinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İş kazası nedeniyle desteğe ihtiyacınız varsa, kaza sigortası evde hasta bakımı ve bakım önlemlerinin masraflarını da karşılayabilir.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung’un (Alman Yasal Kaza Sigortası) danışma hattı, bu durumda kiminle iletişime geçmeniz gerektiği konusunda size bilgi verecektir. Telefon: 0800 60 50 404.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?