Bakım hizmetleri başvurusu

Hukuki olarak bakıma muhtaç kabul edilen herkes, bakım sigortası hizmetlerinden faydalanmak için başvurabilir. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve nereye danışabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Bir bakışta

 • Bakım sigortası yardımı için bakım fonuna başvurmak gerekir. Bu, sağlık sigortası şirketinin bir parçasıdır.
 • Özel bakım sigortası olan insanlar, sigortasını yaptırdığı şirketle iletişime geçmelidir.
 • Başvuru sözlü veya yazılı olarak yapılabilir.
 • "Bakım değerlendirmesi", bakıma ihtiyaç olup olmadığını belirler. Bu ve belirli bir sigortalılık süresi, bakım hizmeti almak için ön koşullardır.
 • Hasta bakımı danışmanları, başvuru formunu doldurmanıza ve bakım değerlendirmesi için hazırlamanıza yardımcı olacaktır.
Bakım hizmetleri başvurusu: Bir kağıt parçasının üzerinde bir tükenmez kalem duruyor, görünüşe göre bu bir başvuru formu.

Hangi durumlarda bakım hizmeti alma hakkına sahip olunur?

Herkes bakıma muhtaç hale gelebilir: Özellikle yaşlılıkta, birçok kişi için kendine bakmak giderek zorlaşır. Ancak çocuklar, ergenler ve çalışma hayatlarının ortasında olan insanlar da örneğin kazalar, sakatlıklar veya kronik hastalıklar sonucunda bakım desteğine muhtaç hale gelebilir.

Bakıma muhtaç kişiler, iyi bir bakım alabilmek için bakım sigortasının maddi desteğine başvurabilir. Bu yardımlara bakım hizmetleri denir. Hem ayni hem de nakdi destek almak mümkündür.

Bakım hizmetlerinden ancak “bakım sigortası kapsamında bakıma muhtaç” durumda olanlar yararlanabilir.

Sigortalılar, ancak sosyal bakım sigortası sisteminde yeterince uzun bir süre sigortalı oldukları takdirde bu hizmetlerden yararlanabilir. Ön sigorta süresi olarak adlandırılan bu süre, başvurunun yapılmasından önceki son 10 yıl içinde en az 2 yıldır. Ayrıca "bakım sigortası kapsamında bakıma muhtaçlık" durumu olmalıdır.

Bakım hizmetine ilk kez başvuran kişi bu nedenle ilk önce böyle bir bakıma muhtaçlık durumu olup olmadığının incelenmesi için başvurur. Bu incelemenin önemli bir kısmı, bir uzman veya Medizinischer Dienst tarafından yapılan değerlendirmedir. Bu bakım değerlendirmesi genellikle başvuran kişinin evinde yapılır. Daha yüksek bir bakım derecesi talep edildiğinde de bu, bakım değerlendirmesi ile kontrol edilir.

Başvuru yaptığınızda nitelikli hasta bakım danışmanlığı alma hakkınız olur. Bu desteği kullanmanız önerilir. Bakım danışmanlığı ayrıca başvuru formunun doldurulmasına ve bakım değerlendirmesine hazırlanılmasına da yardımcı olur. Ayrıca, kendi durumunuz için gerekli olan hizmetleri ve yardımı seçmeniz için de destek sağlar.

Bakım ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Aşağıdaki videoda, bakıma muhtaçlık durumunun ne zaman mevcut olduğu ve dolayısıyla ne zaman bakım sigortasından yararlanma hakkının doğduğu açıklanmaktadır.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Bakım hizmetleri için nasıl başvurulur?

Bakım hizmetleri başvurusu resmi olmayan bir bildirimle yapılabilir. Bu, "bakım sigortası hizmetleri için başvuruyorum" gibi bir cümleyi bakım fonunuza veya özel bakım sigortanıza yazılı veya sözlü olarak iletmenizin yeterli olduğu anlamına gelir.

Başvuruyu posta, telefon, faks veya e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Başvuruyu telefonla yaparsanız, başvurunun ne zaman yapıldığına dair bir belgeniz olmaz. Bunun yerine, başvurunun bir müşteri merkezine şahsen götürülmesi veya sözlü olarak yapılması ve orada onaylatılması tavsiye edilir. Başvuruyu yazılı olarak yaparsanız, başvuruyu bakım fonuna iadeli taahhütlü posta ile göndererek kendinizi güvenceye alabilirsiniz.

Başvuruyu mümkün olduğunca erken gönderin. Başvurunun zamanlaması çok önemlidir, çünkü hizmetler başvuru yapılan andan itibaren sağlanacaktır. Geriye dönük olarak, yani başvurudan önceki süre için hiçbir hizmet ödenmeyecektir.

Yasal sağlık sigortalılar, bakım fonuna kendi sağlık sigortaları aracılığıyla ulaşabilir. Özel sigortalılar, başvurularını özel bakım sigortası şirketlerine yapar.

Bakıma muhtaç kişinin kendisi başvuru yapamıyorsa, başkalarına başvuru yetkisi verilebilir. Yetki belgesi bakım fonuna sunulmalıdır, aksi takdirde başvuru yapılmamış sayılır. Bu belge örneğin vekaletname veya vasilik belgesinin bir kopyası olabilir. 

Sonraki adımlar

Bakım fonu veya bakım sigortası daha sonra size aşağıdaki belgeleri gönderir:

Başvuru formunda, kendiniz ve almak istediğiniz bakım hizmetleri hakkındaki bilgileri belirtmeniz gerekir.

Tüketici merkezleri, temel terimlerin açıklamalarını içeren örnek bir form sunar ve başvuru formunun nasıl doldurulacağını adım adım gösterir.

Bakım değerlendirmesi, bakım hizmetlerinin gerekli olup olmadığını ve gerekiyorsa hangi derecede olması gerektiğini belirlediği için zorunludur. Bakım fonu, bunun için örneğin Medizinischer Dienst'in bir değerlendirme uzmanını görevlendirir. Özel bakım sigortası, özel sağlık sigortasının tıbbi hizmetini (MEDICPROOF) görevlendirir.

Değerlendirme uzmanı, size bir randevu oluşturacaktır. Siz veya bakıcınız örneğin başka randevular nedeniyle gelemeyecekseniz, bunu erteleyebilirsiniz. Bunu sadece çok önemli nedenlerle yapmanız tavsiye edilir, çünkü tarafınızca yapılan erteleme durumunda bakım fonu artık yasal değerlendirme sürelerine uymak zorunda değildir. Yeni bir randevu için uzun süre beklemeniz gerekebilir. Değerlendirmeyi reddederseniz, bakım fonu başvurunuzu reddedebilir.

Bakım değerlendirmesine iyi hazırlanmanız tavsiye edilir. Bu, doğru bir şekilde derecelendirilmeye yardımcı olabilir. Bakım danışmanlığı bu süreçte de size destek olabilir.

Başvuru yapmadan önce hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Hangi hizmetlerden yararlanmak istediğinizi başvuru formunda belirtmeniz gerektiğinden, bakımın nasıl yapılandırılması gerektiğini erken bir aşamada düşünmek mantıklıdır.

Önemli konular şunlardır:

Bu konularda genellikle profesyonel bir bakım danışmanından destek almak mantıklıdır.

Bakım hizmetleri ve destek hakkında nereden bilgi ve danışmanlık alabilirim?

Nitelikli bakım danışmanlığı, örneğin bakımevleri, belediyelerdeki bakım danışma merkezleri, sosyal yardım ve hayır kurumları ve bakım fonlarının kendileri tarafından sunulmaktadır.

Stiftung Zentrum Qualität in der Pflege (Bakım Kalitesi Vakfı), bölgenizdeki danışma merkezleri ile bir veri tabanı sağlar.

Ayrıca, iyi hasta bakımı danışmanlığını belirlemek için bir kriter kontrol listesi geliştirmiştir.

Özel bakım sigortası olanlar, Compass Private Pflegeberatung GmbH ile iletişime geçebilir. Bu firma, Özel Sağlık Sigortaları Derneği'nin, özel sigorta şirketiniz adına size danışmanlık yapan bağımsız bir yan kuruluşudur.

Yasal hak

Bakım hizmeti için başvuruda bulunduğunuzda, ücretsiz ve nitelikli bakım danışmanlığı alma hakkınız olur. Bakım fonları, başvurunuzu yaptıktan sonra iki hafta içinde size bakım danışmanlığı için bir randevu vermekle yükümlüdür. Alternatif olarak, seçtiğiniz danışma merkezinde kullanabileceğiniz bir danışmanlık kuponu da alabilirsiniz.

Yakınlar ve gönüllü bakıcılar gibi diğer kişiler de, bakıma muhtaç kişinin onay vermesi koşuluyla, ücretsiz ve nitelikli danışmanlık alma hakkına sahiptir.

Danışmanlık konuları

Bakım danışma merkezleri, hizmetlerin ve desteğin kişisel durumunuza en uygun şekilde uyarlanabilmesi için size bireysel olarak tavsiyede bulunur. Konular örneğin şunlar olabilir:

 • Uzun süreli bakım ve sağlık sigortasının ve diğer sosyal güvenlik kurumlarının hizmetleri: Sizin için hangileri uygundur ve bunlar birbirleriyle nasıl birleştirilebilir?
 • Bakım değerlendirmesine hazırlık: Ev ziyareti nasıl gerçekleşir? Tüm bozuklukların doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için nasıl katkıda bulunabilirim?
 • Belirli hastalıkların bakımı için ipuçları: Örneğin demans, inme hastaları, fiziksel veya zihinsel engelli kişiler için önemli önlemler nelerdir?
 • Evde önlemler: Hangi yardımcı araçlar, düzenlemeler veya tadilatlar faydalı olabilir?
 • Bakıcı yakınlar için destek: Bu kişilerin ne gibi hakları vardır? Nasıl destek alabilirler?

İstenirse, bakım danışmanlığı evde, yatılı bakım tesisinde, hastanede, rehabilitasyon merkezinde veya görüntülü telefon aracılığıyla da yapılabilir.

Bir bildirim almam ne kadar sürer?

Bakım fonunun başvuruyu işleme koyması için 25 iş günü vardır. Bakım danışmanlığı ve bakım değerlendirmesi bu süre içinde gerçekleşir. Belirlenmiş sürenin sonunda, bakıma muhtaç olup olmadığınız ve hangi bakım derecesine dahil edildiğiniz konusunda da bilgilendirilirsiniz.

Belirli koşullar için daha kısa süreler de geçerlidir:

1 hafta

Başvuru sahibi bir hastanede, bakımevinde veya rehabilitasyon tesisinde ise veya evde palyatif bakım alıyorsa, değerlendirme bir hafta içinde yapılmalıdır ve ayrıca

2 hafta

Başvuru sahibi evde palyatif bakım almadan yaşıyor ve Bakım Süresi Kanunu veya Aile Bakım Süresi Kanunu kapsamındaki yardımlar için başvuruda bulunuyorsa, değerlendirme 2 hafta içinde yapılmalıdır.

Bakım fonu bu süreleri aşarsa, başvuru sahibine gecikmenin sürdüğü her başlayan hafta için 70 avro ödemelidir.

Ancak, bazı durumlarda, örneğin

 • bakım fonu gecikmeden sorumlu değilse veya
 • kişi halihazırda bir yatılı bakım tesisinde yaşıyorsa ve bakım derecesi 2 veya daha yüksek olarak sınıflandırıldıysa, bu geçerli değildir.

Bakım fonunuzdan veya tüketici danışma merkezlerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bakım fonunun kararına itiraz edebilir miyim?

Bakım hizmetleri başvurusu reddedilirse veya verilen bakım derecesi çok düşük görünüyorsa, bakım fonunun kararına itiraz edilebilir. Sağlık sigortası şirketinin kararına karşı yapılan itirazlarda geçerli olan düzenlemeler, bu itiraz için de geçerlidir.

İtirazın gerekçelendirilmesi

Önce, değerlendirme uzmanının kararına itiraz ettiğinizi, bakım fonuna birkaç cümle ile yazılı olarak bildirmeniz yeterlidir.

Ardından, itirazın dikkatle gerekçelendirilmesi önemlidir. Bu zorunlu değildir, ancak başarı şansını arttırır. Gerekçelendirmenin itiraz süresi içinde verilmesine gerek yoktur. Bakım fonu size bir işlem süresi belirlediyse, bakım fonu ile görüşerek (örneğin hala tıbbi belgeleri toplamanız gerektiği için) bu süreyi uzatabilirsiniz.

Değerlendirme, bakım fonunun kararına temel oluşturur. Her şeyden önce bunu okumalı ve içeriğinin doğru olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bakım fonu size kararla birlikte değerlendirmeyi de göndermediyse, bunu vermelerini fondan talep edin. Bunu alma hakkınız vardır.

Değerlendirmede olduğu gibi, itirazı gerekçelendirirken, değerlendiriciler tarafından kullanılan kriterleri ve bakım derecesinin nasıl hesaplandığını kabaca anlamak avantajlıdır.

Tüketici merkezleri bunun için bir açıklama sunmaktadır.

Aşağıdaki noktalar gerçeğe uygun olmayan bir bakım değerlendirmesine neden olabilir:

 • Tüm önemli konular dikkate alınmamış, doğru bir şekilde kaydedilmemiş ve uygun şekilde derecelendirilmemiştir.
 • Değerlendirmenin yapıldığı gün nadiren iyi durumda olduğunuz bir güne denk geldiği için normal günlük hasta bakım sürecini yansıtmamıştır.
 • Bir destek ihtiyacı olmayabilir mi?
 • Başvurunuzda tüm önemli belgeler (ilaç kullanma programı, doktor veya hastane raporları) yer almamaktadır.

Tüm itirazların gerekçelendirilmesi veya kanıtlanması önemlidir. Bir bakım günlüğü tutmak yardımcı olabilir.

Bakım danışma merkezleri, itiraz durumunda da destek sağlamaktadır.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. (Rheinland-Pfalz Tüketici Danışma Merkezi) (VZ RLP) tarafından kontrol edilmiştir

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?