Bakım değerlendirmesi - Dikkat edilecekler

Bakım değerlendirmesinde bir kişinin bakıma muhtaç olup olmadığı ve ihtiyaç duyulan bakım gücü tespit edilir. Bakım hizmetlerine ancak bunun ardından başvurulabilir. Değerlendirmenin nasıl yapıldığını ve buna nasıl hazırlanabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Bir bakışta

 • Bakım değerlendirmesinde, bir kişinin bakım sigortası kapsamında bakıma muhtaç olup olmadığı belirlenir. Bakım hizmetleri ancak bunun ardından alınabilir.
 • Medizinischer Dienst'in bir değerlendirme uzmanı bir ev ziyaretinde, başvuru sahiplerinin günlük hayatta hangi ölçüde ve ne kadar süreyle bakıma ihtiyaç duyduğunu kontrol eder.
 • Değerlendirme uzmanı ayrıca bakım durumunu nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin ipuçları verir ve önleme ve rehabilitasyon tedbirleri önerir.
 • Çocuklarda ve gençlerde aynı değerlendirme yönergeleri uygulanır, destek ihtiyaçları ise farklı şekilde ölçülür.
 • Değerlendirmeye kapsamlı şekilde hazırlanmak doğru sınıflandırılmaya katkıda bulunur.
 • Bakıma muhtaçlık kararına itiraz edilebilir.
Bakım değerlendirmesi: Tekerlekli sandalyede oturan sakallı ve gözlüklü yaşlı bir adam, arkasında duran ve ellerini omuzlarına koyan beyazlar içindeki bir kişiye gülümseyerek geri dönüyor.

Bakım değerlendirmesinde nelere dikkat etmeliyim?

Bakım sigortası hizmeti almak isteyen kişilerin "bakıma muhtaçlığının tanınmış" olması gereklidir. Bu durum bakım değerlendirmesi tarafından belirlenir. Medizinischer Dienst'in bir değerlendirme uzmanı, başvuru sahibinin bakıma muhtaç olup olmadığını ve bakıma muhtaçlığın derecesini ev ortamında değerlendirir.

Bu amaçla, başvuru sahibinin günlük hayatın farklı alanlarıyla ne kadar bağımsız olarak başa çıkabildiğini değerlendirir.

Kişinin bağımsızlığının kısıtlanmasının ve yardım ihtiyacının ölçüsüne bağlı olarak, değerlendirme uzmanları beş bakım derecesinden birini atar. Bakım derecesi yükseldikçe, bakım desteğine duyulan ihtiyaç da artar. Yüksek bir bakım derecesinde daha fazla hizmet talep edilebilir.

Değerlendirme yönteminin hedef ve işleyişini tanımak, değerlendirmenin destek ihtiyacına uygun bir sonuç vermesi için başvuru sahipleri açısından önem taşır. Bakım destek noktalarından alınan bireysel yardım ve ev ziyaretine iyi bir şekilde hazırlanmak da buna yardımcı olur.

Bu, (bakımı üstlenen) yakınlar ve bakıma katılan diğer kişiler açısından da önemlidir. Bu kişiler, özellikle demansı olan kişilerde başvurunun yapılması ve değerlendirme sürecinde önemli rol oynar. Ev ziyaretinde duygusal destekçi olarak yardımcı olurlar ve bakış açıları ve ilave özellikler ile sürece katkıda bulunurlar.

Başvuru sahipleri bakım değerlendirmesinin sonucunu kabul etmemeleri durumunda bu sonuca itiraz edebilir.

Bakım ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Aşağıdaki videoda, bakıma muhtaçlık durumunun ne zaman mevcut olduğu ve dolayısıyla ne zaman bakım sigortasından yararlanma hakkının doğduğu açıklanmaktadır.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Bakım değerlendirmesi süreci nasıldır?

"Bakıma muhtaçlığın tespiti" veya "bakım sigortası hizmetleri" amaçlı bir başvuru için bakım sigortası şirketine veya özel bakım sigortasına telefon veya e-posta yoluyla resmi olmayan bir bildirimde bulunmak yeterlidir. Size bir bakım derecesi atanacak olursa geriye dönük olarak o tarihe kadar hizmet tanınacağından, bildirimin tarihi önemlidir.

Akabinde, bakım sigortası şirketi veya özel bakım sigortası size bir başvuru formu gönderir. Sigorta ek olarak sizi başvurunuz hakkında kapsamlı ve ücretsiz şekilde bilgilendirmekle de yükümlüdür. Başvurunun doldurulmasında bakım sigortası şirketinden, özel bakım sigortasından veya bakım destek noktası gibi bir belediye merkezinden yardım alabilirsiniz.

Başvuruyu kendiniz yapamayacak durumdaysanız, yakınınızı veya gerekirse bir yasal vasiyi de görevlendirebilirsiniz. Bunun için uygun bir vekalet gerekmektedir.

Sonraki adımda, bakım sigortası şirketi, hastalık sigortasının tıbbi hizmetlerini (Medizinischer Dienst) bir bakım değerlendirmesi için görevlendirir. Özel bakım sigortaları bu amaçla özel hastalık sigortalarının tıbbi hizmeti (Medizinischer Dienst) olan Medicproof'a başvurur. Bu tıbbi hizmetlerin (Medizinischer Dienst) değerlendirme uzmanları, bakım sigortası kapsamında bakıma muhtaç olup olmadığınızı ve bu ihtiyacın ölçüsünü kontrol eder. Bu süreçte aynı kıstaslara göre ilerlerler.

Medizinischer Dienst'in ev ziyareti

Değerlendirme uzmanları özel olarak eğitim almış sağlık çalışanları veya doktorlardır. Günlük hayatla hangi ölçüde bağımsız olarak başa çıkabildiğiniz konusunda bir izlenim edinmek amacıyla evinize gelirler. Değerlendirme yönergelerine uygun olarak, bağımsızlığınızın ne ölçüde etkilendiğini ve buna bağlı olarak, ne kadar bakım desteğine ihtiyaç duyduğunuzu kontrol ederler.

Ayrıca bakıma muhtaçlığın ne kadar sürebileceğini değerlendirirler. Değerlendirme uzmanları bunlara ek olarak, size bakım yardımcı araçlarının yeterli ölçüde sağlanıp sağlanmadığını ve önleme veya rehabilitasyona yönelik hizmetlerin önerilmesinin gerekli olup olmadığını kontrol ederler.

Bir kaza veya cerrahi müdahalenin ardından, değerlendirmenin hastanede veya bir rehabilitasyon tesisinde gerçekleştirilmesi de mümkündür.

Önemli bilgi: Medizinischer Dienst sizinle ev ziyareti için bir tarih kararlaştıracaktır. Bu randevuyu erteleyebilirsiniz. Bakım değerlendirmesini bütünüyle reddedecek olursanız, bakım sigortası şirketi veya özel bakım sigortası hizmet başvurusunu geri çevirebilir.

Yeterli düzeyde Almanca konuşamıyorsanız, Medizinischer Dienst ziyaretinde tercüme yapabilecek bir kişinin, örneğin yeterli dil bilgisine sahip bir yakınınız ya da tanıdığınızın veya bir tercümanın hazır bulunmasını sağlamalısınız.

Karar

Medizinischer Dienst, incelemesinin sonucunu bakım sigortası şirketiyle veya özel bakım sigortasıyla paylaşır ve değerlendirmesini ve tüm ilgili belgeleri onlara teslim eder. Sigorta şirketi bir bakıma muhtaçlığın mevcut olup olmadığına ve mevcut ise, hangi bakım derecesinin ortaya çıktığına karar verir. Başvurunuzun bakım sigortası şirketine veya özel bakım sigortasına ulaşmasından en fazla 25 gün sonra, belirlenen bakım derecesi hakkındaki kararlarını sizinle yazılı olarak paylaşmaları gereklidir.

Medizinischer Dienst bakıma muhtaçlığı nasıl kontrol eder?

İnsanlar, bağımsızlıkları veya belirli becerileri sağlık sorunları nedeniyle olumsuz etkilendiği için günlük hayatlarında en az 6 ay süreyle bakım desteğine ihtiyaç duyuyorsa, bakıma muhtaç olarak kabul edilir.

Günlük yaşamda altı aydan uzun süre bakım yardımına muhtaç olan kişiler bakıma muhtaç olarak tanımlanır.

Bakıma muhtaçlığın tespit edilmesinde, değerlendirme uzmanları tıbbi geçmişe ve bakım geçmişine ilişkin belgeleri inceler. Ancak, değerlendirmenin en önemli bileşeni kişisel ev ziyaretidir. Değerlendirme uzmanları, ülke çapındaki tek tip değerlendirme yöntemi uyarınca, başvuran kişinin bakıma hangi ölçüde muhtaç olduğuna ilişkin bir tablo ortaya çıkartır. Burada bulunan modüller bakım desteğinin önemli olduğu altı temel hayat alanına karşılık gelir:

 • Hareket kabiliyeti: Kişi ne kadar bağımsız hareket edebiliyor, postür alabiliyor ve değiştirebiliyor, örneğin oturabiliyor, yürüyebiliyor ve merdiven çıkabiliyor?
 • Bilişim ve iletişim becerileri: Kişi günlük hayatında mekan ve zaman açısından yolunu nasıl buluyor? Örneğin kendi başına karar alabiliyor mu, sohbet yürütebiliyor mu ve ihtiyaçlarını ifade edebiliyor mu?
 • Davranış biçimleri ve psikolojik sorun durumları: Kişi örneğin saldırgan veya endişeli davranışlar gibi psikolojik sorunlar nedeniyle bakım sağlayan bir kişinin desteğine ne sıklıkta ihtiyaç duyuyor?
 • Kendi kendine bakım: Kişi günlük hayatında kendi bakımını, örneğin vücut bakımını veya beslenmesini ne kadar bağımsız gerçekleştirebiliyor?
 • Hastalık ve tedavilerin neden olduğu zorluklar ve sıkıntılar ile başa çıkma ve bağımsız tepki verme: Hastalıklar ve tedavilere nasıl bağımsız tepki verilir? Başvuru sahibi, hastalıklar ve tedavilere tepki verirken bakımı üstlenen kişiden hangi desteklere ihtiyaç duyar?
 • Günlük hayatın ve sosyal ilişkilerin organizasyonu: Kişi günlük rutinini ne kadar bağımsızca planlayabiliyor ve ilişkilerini sürdürebiliyor?

Bakım derecesinin hesaplanması

Her modülde pek çok ayrı kriter mevcuttur (örneğin yemek, içmek, tuvaleti veya tuvalet sandalyesini kullanmak). Değerlendirme uzmanları her kritere puan atar; puanlar ne kadar yüksekse, bağımsızlık veya ilgili yeti o kadar çok bozulmuştur. Tek tek modüllerin toplam puanı hesaplanır.

Günlük yaşam için anlamlarına uygun şekilde, modüllerin toplam sonuç için ağırlığı farklılık gösterir: Örneğin "kendi kendinin bakımını gerçekleştirmek" hayat alanı yüzde 40'ı oluştururken, "günlük hayatın organizasyonu" yüzde 15'tir. Tüm modüllerin toplam sonucu, bakım sigortası kapsamında bakıma muhtaç olup olmadığınızı ve muhtaçlık durumunda bu ihtiyacın ölçüsünü belirler.

Önemli bilgi: Değerlendirme uzmanı için "bağımsızlık" kişinin bir aktiviteyi tek başına, başkasından destek almadan gerçekleştirebilecek durumda olması anlamına gelmektedir. Bağımsız kişi aynı zamanda, örneğin bir yürüteç ile yürüyebildiği için ve bu arada başka bir kişinin desteğine ihtiyaç duymadığı için bir yardımcı gereç kullanarak bir eylemi gerçekleştirebilen kişidir.

Ev ziyaretinde "ev dışındaki aktiviteler" ve "ev yönetimi" konuları da test edilir. Ancak bunlar bakım derecesinin hesaplanmasına katılmaz. Bunlar, yine ev ziyaretinde oluşturulan kişisel bakım planı için önem taşımaktadır.

Önleme ve rehabilitasyona ilişkin öneriler

Değerlendirme uzmanı, değerlendirme çerçevesinde, bağımsızlığınızı ve yetilerinizi korumanızda veya iyileştirmenizde size yardımcı olabilecek öneriler de getirir. Bunlar örneğin belirli yardımcı gereçler, bakım kursları ve önleme ve rehabilitasyon tedbirlerine yönelik önerilerdir. Değerlendirme sırasında önerilen yardımcı gereçler otomatik olarak başvurusu alınmış kabul edilir. Bu nedenle başkaca bir doktor reçetesine ihtiyacınız yoktur.

Üçüncü şahıslardan destek almak

Esas bakımınızı üstlenmiş olan kişinin sizi desteklemek üzere değerlendirmede hazır bulunması önem taşır. Genellikle onun da durumlar konusunda kendi görüşünü paylaşması faydalı olur. Bunun için sizin onayınız gereklidir.
Demansı olan kişiler veya yasal vasisi olan kişiler söz konusu ise, bakımı üstlenen kişi veya vasinin değerlendirmede hazır bulunması zorunludur.

Değerlendirmeye en uygun şekilde nasıl hazırlanırsınız?

Kendinizin veya yakınınızın mutlaka bir bakım derecesi alacağından emin olsanız bile, Medizinischer Dienst ile olan randevuya kapsamlı şekilde hazırlanmak önemlidir. Günlük yaşantınızda özellikle zorlandığınız durumları önceden düşünün. Günlük yaşantınızda hangi konularda desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Günlük yaşantınızda neleri bağımsız olarak yapabiliyorsunuz? Değerlendirme uzmanına özellikle sorunlu veya zorlayıcı alanlar hakkında kendiliğinizden bilgi verin.

Değerlendirmenin özü, ev ziyaretinden alınan sonuçtur. Değerlendirme uzmanları, tüm bozuklukları doğru şekilde kavrayabilmek amacıyla bir değerlendirme yönteminden faydalanır.

"Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit" (Yasal Sağlık Sigortaları Birliği'nin bakıma muhtaçlığın belirlenmesine ilişkin yönergesi) broşürü, yönlendirmeye yardımcı olmak üzere, bağımsızlığın nasıl değerlendirildiğine dair yöntemdeki her bir kriter için açıklamalar ve örnekler sağlar.

Bakım günlüğü tutmak

Broşüre bakınız. Değerlendirme yönteminde, sizin veya yakınınızın artık bağımsız olmadığı her bir kriter için günlük yaşamda ne sıklıkta ve hangi ölçüde yardıma ihtiyaç duyulduğunu düşünün. Ayrıca, söylediklerinizi kanıtlamak için somut örnekler düşünün. Sizce bakımı iyileştirebilecek öneriler getirmek de mantıklıdır. Bunları değerlendirme uzmanına göstermeyi de teklif edebilirsiniz.

Ayrıca, özel destek ihtiyacını yazılı olarak not almakta fayda vardır. Değerlendirme uzmanına bakım günlüğünü verebilirsiniz. Konuşmanın heyecanı içerisinde bazı konuları dile getirmeyi unutsanız da bunları oradan okuyabilir. Bakım günlüğü ayrıca değerlendirilme sırasında kendi başınıza başa çıkamadığınız tüm alanları dile getirmenize yardımcı olur.

Ev ziyaretinin bakıma muhtaç kişinin olağan dışı derecede formda olduğu bir günde gerçekleşmesi de mümkündür. Bu durum ertesi gün bütünüyle farklı görünebilecekse önceden bazı notlar almakta fayda vardır: Bakıma muhtaç kişi normal bir günde neleri kendi başına halledebiliyor ve nelerde yardıma ihtiyaç duyuyor? Genellikle, bunları ev ziyaretinden önce uzun bir süreyle günlük olarak tutmanız gereken bir bakım günlüğüne not etmenin çok yararı olur. Yemek hazırlamak veya içmek gibi küçük, çoğunlukla bağımsız olarak gerçekleştirilen eylemlerin de not edilmesi gerekir. Bu şekilde, bakıma muhtaç kişinin haftada veya ayda kaç gün yardıma ihtiyacı olduğu net bir şekilde görülür.

Önemli belgeleri hazır bulundurmak

Değerlendirmede tıbbi geçmiş ve bakım geçmişi de önemlidir. Değerlendirmede önemli rol oynadıklarından, aşağıdaki belgelerin kopyalarını hazırda tutmalısınız:

 • İlaçlar ve ilaç uygulama planı
 • Güncel hastane veya doktor raporları
 • Diğer sosyal sigorta hizmet yüklenicilerinden alınan yanıt ve değerlendirmeler (örneğin ileri derecede özürlülük bildirimi)
 • Düzenli tedavileri gösteren liste (örneğin kompresyon çoraplarının giyilmesi ve çıkarılması, tansiyon ölçümü)
 • Kullandığınız tüm bakım yardımcı gereçlerinin listesi
 • Kendi notlarınız, örneğin bir bakım günlüğü
 • Gerekirse bakım hizmetlerinin güncel bakım dokümantasyonu 

İzlenim de önemlidir

Değerlendirme uzmanının sizi normal günlük hayatınızda ve doğal bir durumda tanıması önem taşır. Size tüm kriterler hakkında sorular yöneltmeyecekler, bunun yerine kendiniz ve çevreniz hakkındaki izlenimlerinizi değerlendireceklerdir. Kendinizi her zaman en iyi şekilde göstermeye alışmış olsanız da, önceden ortalığı toplamaya başlamamanız ve değerlendirme sırasında bazı şeylerin üstünü örtmemeniz ve önemsiz göstermemeniz gerekir. Bunun yerine, her şeyi dürüstçe tarif edin. Değerlendirme uzmanları örneğin kapıyı sizin açmanıza veya nasıl giyinmiş ve süslenmiş olduğunuza da dikkat ederler.

Çocukların ve gençlerin bakım değerlendirmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Çocuklarda ve gençlerde de altı temel hayat alanındaki bağımsızlık değerlendirilmektedir. Çocuklar erken yaşlarında kendi başına yemek, oturmak ve giyinmek gibi temel yetileri henüz öğrenmediklerinden, bakıma muhtaçlık derecesi onlar için farklı bir şekilde değerlendirilmektedir. Değerlendirme uzmanları çocuğun bağımsızlığını ve yetilerini aynı yaştaki sağlıklı çocuklar ile karşılaştırır. 18 aylığa kadar çocuklar genel olarak daha yüksek bir bakım derecesinde sınıflandırılır.

Değerlendirmede 11. yaş gününden itibaren yetişkinlerle aynı koşullar geçerli olur.

"Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit" (Yasal Sağlık Sigortaları Birliği'nin bakıma muhtaçlığın belirlenmesine ilişkin yönergesi) broşüründe, çocuklar için değerlendirme yönergeleri açıklamalar ve örnekler eşliğinde yer almaktadır.

Danışmanlık ne kadar önem taşır?

Yasal olarak, ihtiyaçlarınıza uyarlanmış ücretsiz profesyonel tavsiye alma hakkınız vardır. Bakım danışma merkezi, size uygun yardım ve bakım hizmetlerini seçmenize ve başvuru yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bakım değerlendirmesine hazırlanmanızda ve bakımla ilgili tüm sorularınızda size yardımcı olur ve danışmanlık sağlar.

İsterseniz bu danışma kendi ev ortamınızda veya yaşamakta olduğunuz bir tesiste gerçekleşebilir.

Kime danışmak istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Örneğin, bakım sigortası şirketiniz, bir bakım danışmanı veya örneğin bir bakım destek noktası gibi belediyeye ait bir danışma merkezi düşünülebilir.

Stiftung Zentrum Qualität in der Pflege (Bakım Kalitesi Merkezi Vakfı) iyi bir bakım danışmanlığını tanımanızı sağlayacak bir kontrol listesi geliştirmiştir.

Ayrıca Yakınınızdaki danışma merkezlerini içeren bir veri bankası da hazırlamıştır.

İtirazda bulunabilir miyim?

Başvurunuz geri mi çevrildi? Yoksa size atanan bakım derecesi sizce çok mu düşük? Bu gibi durumlarda bakım sigortası şirketinin yanıtına itiraz edebilirsiniz. Bunun için bir ay süreniz vardır. Son tarih bildirim tarihine bağlıdır.

Önce, değerlendirme uzmanının kararına itiraz ettiğinizi, bakım sigortasına birkaç cümle ile yazılı olarak bildirmeniz yeterlidir. Ardından, itirazın dikkatle gerekçelendirilmesi önemlidir.

İtirazı bakım sigortası şirketinize gönderdiğinizde teslim alındığına dair bir makbuz alın. Örneğin iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Faks gönderdiğinizde, iletim raporunu özenle saklamalısınız.
Yasal bağlayıcılığı olmadığından, itirazınızı e-posta yoluyla göndermeyin. Bakım sigortası şirketinin itirazınıza yanıt vermek zorunda olduğu bir son tarih yoktur.

Değerlendirme, bakım sigortası şirketinin kararına temel oluşturur. Her şeyden önce bunu okumalı ve içeriğinin doğru olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bakım sigortası şirketi size kararla birlikte değerlendirmeyi yollamadıysa, şirketten bunu vermelerini talep edebilirsiniz. Bunu alma hakkınız vardır.

Aşağıdaki hususlar değerlendirmenin gerçeği yansıtmamasına yol açabilir:

 • Tüm önemli konular dikkate alınmamış, doğru bir şekilde kaydedilmemiş ve uygun şekilde derecelendirilmemiştir.
 • Değerlendirmenin yapıldığı gün nadiren iyi durumda olduğunuz bir güne denk geldiği için normal günlük hasta bakım sürecini yansıtmamıştır.
 • Tüm bilgiler doğru şekilde kaydedilmemiştir.
 • Bir destek ihtiyacı olmayabilir mi?
 • Başvurunuzda tüm önemli belgeler (ilaç kullanma programı, doktor veya hastane raporları) yer almamaktadır.

Tüm itirazların gerekçelendirilmesi veya kanıtlanması önemlidir. Bu amaçla, kendi kendinize tuttuğunuz bir bakım günlüğü de faydalı olabilir.

Diğer bilgiler

Medizinischer Dienst Bund KöR (MD Bund) web sitesinde bakım değerlendirmesine ilişkin 10 dilde hazırlanmış kontrol listeleri ve bilgiler bulunmaktadır. 

Medizinischer Dienst Bund KöR (MD Bund) tarafından kontrol edilmiştir

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?