Hastanedeki hizmetler ve isteğe bağlı hizmetler

Neredeyse herkes hayatının bir noktasında hastanede tedavi görür. Yasal sağlık sigortası olan kişilerin masrafları, sadece tıbbi açıdan gerekli hizmetler için sağlık sigortası tarafından karşılanır. Ekstra hizmetlerden yararlanmak isteyenler, ücret karşılığında isteğe bağlı hizmetleri kullanabilir.

Bir bakışta

 • Yasal sağlık sigortası olan kişiler için, sağlık sigortaları tıbbi olarak gerekli tüm hizmetleri ve hastane konaklama masraflarını karşılar.
 • Hastalar, masraflarına günlük 10 avroluk bir katkı payı ile katkıda bulunmalıdır.
 • Yasal sağlık sigortası olan kişiler hastaneyi özgürce seçme hakkına sahiptir, ancak doktorlarını seçme hakkına sahip değildir.
 • Tıbben gerekli olmayan ekstra hizmetler, ücretli isteğe bağlı hizmetler olarak talep edilebilir.
 • Özel sağlık sigortalı kişiler için, isteğe bağlı hizmetlerin ne ölçüde geri ödeneceği ilgili poliçeye bağlıdır.
Bir kadın, diğerine bir belge gösteriyor

Yasal ve özel sağlık sigortası olan kişiler hangi hizmetlerden faydalanabilir?

Her hasta, kendisi için tıbbi olarak gerekli tüm hizmetleri alma hakkına sahiptir.

Tıbbi tedavi ve bakımın yanı sıra bu hizmetlere diğer hizmetler de dahildir:

 • İki kişilik odada konaklama
 • Yemek masrafı
 • Hastalıkların erken teşhisi için önlemler
 • Gerekli olması halinde refakatçilerin veya bakıcıların dahil edilmesi

Bu genel hastane hizmetleri, yasal sağlık sigortası tarafından ödenir. Tedavi, genel kabul görmüş tıbbi bilgi düzeyine göre gerçekleştirilecektir. Tıbbi nedenlerle başhekim tarafından tedavi veya tek kişilik odada konaklama gerekiyorsa sağlık sigortası bu masrafları da öder.

Hastanede yatış durumunda, sağlık sigortaları tıbbi olarak gerekli tüm hizmetlerin masraflarını karşılar.

Özel sağlık sigortası olan kişilere ilişkin düzenlemeler

Özel tam kapsamlı sağlık sigortaları genel hastane hizmetlerini karşılar. Ek olarak hangi hizmetleri ödeyecekleri, ilgili ücret tarifesi hükümlerine göre ayrı ayrı düzenlenir. Bununla birlikte birçok özel tarife, başhekim tarafından tedavi veya tek kişilik oda seçimi gibi ekstra hizmetleri kapsar.

Hastanede yatış süresi boyunca ne gibi masraflarım olacak?

Genel hastane hizmetlerinin ücretleri, yasal ve özel sağlık sigortası olanlar için devlet ruhsatlı hastanelerde aynıdır. Hastaneler vaka başına sabit bir ücret alır. Sabit ücret, diğer şeylerin yanı sıra teşhise ve vakanın ciddiyetine bağlıdır.

Yasal sağlık sigortası olan hastaların masraflarını hastane doğrudan sağlık sigortasından alır. Hastanede yatış masrafı olarak günlük sadece 10 avro katkıda bulunmanız gerekir. Bu, takvim yılı başına en fazla 28 gün için geçerlidir. Katkı payı doğrudan hastaneye ödenmelidir.

18 yaşın altındaki sağlık sigortalılar, katkı payı yükümlülüğünden muaftır. Diğer bazı durumlarda da katkı payı alınmaz, örneğin

 • hastanede ayakta ve kısmi yatılı tedavi için
 • yatılı doğum için
 • hastane tedavisi yasal kaza sigortası tarafından ödeniyorsa
 • sağlık sigortası olan kişinin katkı payı yükümlülüğünden muaf olması halinde

Özel sağlık sigortasında masrafların karşılanması

Normalde, özel sağlık sigortalı hastalar tıbbi tedavi veya ilaç faturalarını kendileri öder ve daha sonra faturayı geri ödeme için sigorta şirketlerine gönderir. Ancak özel sağlık sigortalılar genellikle hastane faturasını önceden ödemek zorunda değildir: Hastaneye yatırıldıklarında bir tahsis beyannamesi imzalayabilirler. Bu, hastaneye masrafları doğrudan sigortadan alma hakkı verir. 

Hastaneyi kendiniz seçebilir misiniz?

Yasal veya özel sağlık sigortası olan tüm insanlar yatacakları hastaneyi seçme hakkına sahiptir. Ancak yasal sağlık sigortalılar için hastanenin yasal sağlık sigortalıları tedavi etme ruhsatına sahip olması ve tamamen özel bir klinik olmaması gerekir.

Bu şartla, kişi sevkte belirtilen hastaneden başka bir hastane de seçebilir. Ancak yasal sağlık sigortalılar bunun sonucunda ortaya çıkan ek masrafları (örneğin daha uzun ulaşım mesafesi) kendileri karşılamak zorundadır. Kendilerini hangi doktorun tedavi edeceğini seçemezler. Buna hastane karar verir.

Özel sağlık sigortalılar, tüm hastanelerde ve özel kliniklerde tedavi olabilir. Koşul, tedavinin tıbbi açıdan gerekli olmasıdır. Doktor sevki gerekli değildir.

İsteğe bağlı hizmetler nelerdir?

Hastanedeki isteğe bağlı hizmetler, opsiyonel hizmetlerdir. Bu genel hastane hizmetlerine dahil olmayan tüm ekstra hizmetleri içerir: Örneğin tek kişilik oda, özel yemek, hatta tıbbi gerekliliğe bakılmaksızın hastanenin başhekimleri tarafından tedavi.

Hastanedeki isteğe bağlı hizmetler, tıbbi açıdan gerekli olmayan ve ücretli hizmetlerdir.

Hastanedeki isteğe bağlı hizmetler üç kategoriye ayrılır:

 • Oda: Çok yataklı ortak oda yerine tek kişilik veya iki kişilik oda seçilebilir.
 • İsteğe bağlı tıbbi hizmetler: Özel niteliklere sahip doktorlar tarafından tedavi edilme olanağını içerir. Genellikle bunlar başhekimlerdir. Ancak tedaviyi belirli bir kişiyle sınırlamak mümkün değildir. Anlaşma her zaman isteğe bağlı hizmet yetkisi olan ve tedaviye dahil olan diğer tüm doktorları kapsar. Tedavinin somut olarak nasıl yapılacağı doktorun takdirine bağlıdır. Belirli bir tedavi yöntemi isteniyorsa isteğe bağlı ek tıbbi hizmetler kararlaştırılmalıdır.
 • İsteğe bağlı tıbbi hizmetler: Bu, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir teşhis veya tedavi yönteminin seçimini veya örneğin kozmetik cerrahi gibi tıbbi olarak gerekli olmayan tedavileri kapsar. Bir hastalığın tedavisi için gerekli olmayan tıbbi hizmetler de buna dahildir. Bu, örneğin ileri laboratuvar teşhisi veya ek olarak alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı olabilir.

İsteğe bağlı hizmetlerin ücretleri

İsteğe bağlı tıbbi hizmetlerin ücretleri, Alman Doktor Ücretleri Skalasını (GOÄ) temel alır. Klinikler, tıbbi olmayan isteğe bağlı hizmetlerin ücretini kendileri belirler. Yasal sigortalılar, özel bir ek sigorta yaptırmamışlarsa bu ücretleri kendileri ödemek zorundadır. Özel sağlık sigortalılar için isteğe bağlı hizmetler çoğu durumda seçilen ücret tarifesi kapsamındadır.

Birçok farklı isteğe bağlı hizmet olduğundan, hastaların sonunda ne kadar ödeme yapmak zorunda kalacaklarını tahmin etmek her zaman kolay değildir. İsteğe bağlı hizmetleri düşünüyorsanız ücretler hakkında önceden ayrıntılı bilgi alın. Hastane, ücretler ve isteğe bağlı hizmetlerin içeriği hakkında sizi hem sözlü hem de yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Ayrıca isteğe bağlı hizmet anlaşmaları olmasa bile, nitelikli doktorlardan tıbbi olarak gerekli tüm tedavileri alacağınız konusunda sizi bilgilendirmelidir.

Sözleşmeyi imzalamadan önce ücretler hakkında bilgilendirilmediğinizi veya yeterince bilgilendirilmediğinizi düşünüyorsanız, isteğe bağlı hizmet anlaşmasına karşı yasal işlem başlatabilirsiniz.

Bu konuda diğerlerinin yanı sıra Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) (Almanya Bağımsız Hasta Danışmanlığı) kuruluşuna danışabilirsiniz.

Birçok hastane, hastalarına kabul sırasında bazı isteğe bağlı hizmetler sunar. Buna hazırlıklı değilseniz veya bu durumda isteyip istemediğinizden emin değilseniz hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Ancak isteğe bağlı bir hizmetten yararlanmak istiyorsanız yazılı bir sözleşme şarttır. Bu sözleşmeyi istediğiniz zaman, yani hastanede kaldığınız süre içinde de iptal edebilirsiniz. Bu durumda yalnızca fesih zamanına kadar yararlandığınız isteğe bağlı hizmetler için ödeme yapmanız gerekir.

Ek hastane sigortaları

Özel sağlık sigortası şirketleri, yasal sağlık sigortalılar için isteğe bağlı hizmetlerin ücretlerinin tamamen veya kısmen geri ödendiği tarifeler de sunar. İsteğe bağlı hizmetlere bağlı ekstra hizmetler sizin için genel olarak önemliyse bu tür bir ek sigorta yaptırmak mantıklı olabilir. Bir sözleşmeyi imzalamadan önce konu hakkında iyice bilgi sahibi olmanız ve farklı teklifleri karşılaştırmanız önemlidir. Sunulan tarifeler, sigorta primleri ve dahil edilen hizmetler açısından önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.

Hastaneden çıktıktan sonra bana nasıl bakılacak?

Taburcu olduktan sonra iyi bir bakım almaya devam etmenizi sağlamak hastanenin görevlerinden biridir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, hastanenin size evdeki ilk hafta için kesinlikle ihtiyacınız olan tüm ilaçlar, iyileştirici ve yardımcı malzemeler için reçeteler vermesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca size kimin tıbbi bakım sağlamaya devam edeceği ve komplikasyon durumunda kime başvurabileceğiniz konusunda da bilgi almanız gerekir.

Gerekirse klinik sosyal hizmetler departmanı sizi evdeki destek seçenekleri veya bakım seçenekleri hakkında bilgilendirir. Sosyal hizmet uzmanları da başvurularda veya yetkili makamlarla iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Hastanede yatış süresinin ardından neler yapılacağı ve taburcu olduktan sonra hangi hizmetleri alabileceğiniz konusunda ayrıntılı bilgiyi Unabhängige Patientenberatung Deutschland'ın (UPD) web sitesinde bulabilirsiniz

Sorunlarım olması durumunda kiminle iletişime geçebilirim?

Hastanede hakkınız olan hizmetleri alamadığınızı düşünüyorsanız, bu konuda hastane yönetimi veya sizi tedavi eden doktorlarla görüşebilirsiniz. Çözüm bulunamazsa şikayet yönetimi veya hastanedeki hasta temsilcileri (ombudsman) ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bunlar, fatura ile ilgili sorun yaşamanız halinde başvurmanız gereken doğru irtibat kişileridir. Özel sağlık sigortası söz konusu olduğunda, sigorta ombudsmanları sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki sorunların çözülmesine yardımcı olur.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?