Göç geçmişi olan kişiler için kendi kendine yardım

Kültürlerarası kendi kendine yardım, göç geçmişi olan kişileri fikir alışverişinde bulunmaya ve kronik hastalıklar, engeller veya bağımlılık sorunları konusunda birbirlerini desteklemeye teşvik etmeyi amaçlar. Bunun için, birçok destek seçeneğinin yanı sıra farklı kültürlerden kişiler için özel hizmetler sunar.

Bir bakışta

  • Kültürlerarası kendi kendine yardım, göç geçmişi olan kişilere sağlıkta kendi kendine yardım için çeşitli seçenekler sunar.
  • Kültürlerarası kendi kendine yardım hizmetleri, göç geçmişi olan kişilerin farklı ihtiyaçlarını karşılar.
  • Kendi kendine yardım iletişim noktaları, kültürlerarası bir kendi kendine yardım grubu arayışında, çevrimiçi hizmetler veya diğer kendi kendine yardım seçenekleri için profesyonel danışmanlık tesisleri olarak destek sağlar.
Gesprächskreis mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen.

Kültürlerarası kendi kendine yardım nedir?

Almanya'da yaşayan insanların dörtte birinden fazlasının göç geçmişi vardır. Bununla birlikte, kendi kendine yardım gruplarında başka milletlerden neredeyse hiç kimse yoktur. Almanya'ya başka ülkelerden ve kültürlerden gelen pek çok kişi, anavatanlarında bu tür hizmetlere aşina değildir. Bu insanlar dil bariyeri veya sosyal geçmişleri nedeniyle bir gruba katılma konusunda isteksizdir. Kültürlerarası kendi kendine yardımın çeşitli girişimleri bunu değiştirmek istemektedir. Bunu yapmak için farklı kültürel gruplardan partnerler ararlar. Amaç, göç geçmişi olan kişileri fikir alışverişinde bulunmaya ve kronik sağlık sorunları ve engellilik konusunda birbirlerine destek olmaya teşvik etmektir.

Kültürlerarası kendi kendine yardım, göç geçmişi olan kişileri fikir alışverişinde bulunmaya ve kronik hastalıklar, engeller veya bağımlılık sorunları konusunda birbirlerini desteklemeye teşvik eder.

Kültürlerarası kendi kendine yardım farklı şekillerde gerçekleşebilir: Mevcut göçmen örgütleri gruplarında (örn. kültür veya cami dernekleri), yerleşik kendi kendine yardım kuruluşlarının gruplarında veya gayrı resmi olarak, örneğin mahalle yardımı derneklerinde. Fikir alışverişinde bulunma imkanına ek olarak, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ön plana çıkmaktadır. Belirli bir dilin konuşulduğu gruplar olduğu gibi gerektiğinde tercümanlar ile desteklenen kültürlerarası gruplar da vardır.

Kültürlerarası kendi kendine yardımın ana özellikleri nelerdir?

Her kültürün sağlık ve hastalık konularını ele alma konusunda kendine has bir yolu vardır. Örneğin bazı kültürlerde hastalık, kişinin kaderi olarak görülür. Ayrıca bazı kültürlerde insanlar aile dışındaki kişilerle hastalıklar hakkında konuşmaz. Kişisel sorunlar veya korkular aile içinde paylaşılır. Almanya'daki kendi kendine yardım hizmetlerinin benzerleri bazı ülkelerde olmadığı için, birçok göçmen kendi kendine yardımın süreçlerini, temel koşullarını ve faydalarını bilmemektedir.

Kültürlerarası kendi kendine yardım bu noktalarda devreye girer. Kendi kendine yardım fikrini daha iyi tanıtmak için bireysel dernekler veya kendi kendine yardım grupları kültürel derneklerle, dini topluluklarla veya diğer göçmen buluşma noktalarıyla iletişim kurar ve kendi kendine yardım olanakları hakkında bilgi verir. Aynı kültürden insanların olumlu deneyimleri, kendi kendine yardım hizmetlerinin daha iyi bilinmesine katkıda bulunabilir. Birçok kendi kendine yardım iletişim noktası, Alman sağlık sisteminin karmaşasında yol bulmak için artık ilgili dillerde bilgi ve yardım sunmaktadır.

Ayrıca, göç geçmişi olanlar için örneğin çeşitli konularda kültürlerarası kendi kendine yardım grupları gibi özel hizmetler de bulunmaktadır. Bu hizmetlerde ilgili kültürlerin alışkanlıkları ve ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Örneğin hastalık, acı ya da kederin nasıl ele alındığına dikkat edilir.

Kültürlerarası kendi kendine yardım, göç geçmişi olan kişilerin alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını ele alır.

Göç geçmişi olan kişiler bir kendi kendine yardım grubundan nasıl faydalanır?

Benzer sağlık sorunları olan veya aynı yaşam koşullarındaki insanlar kendi kendine yardım gruplarında buluşur. Grupta destek ve öneriler alırlar. Fikir alışverişinde bulunur ve sorunlarında yalnız olmadıklarını anlarlar. Örneğin anksiyete ve depresyon sorunu yaşayan Bosnalı kadınlara yönelik kendi kendine yardım grubundan Azra Tatareviç, "Zamanla, kendi kendine yardım grubu sayesinde, başımıza gelen her şeye rağmen yaşamaya devam etmemiz gerektiğini anladık" diyor. Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.'nin (Alman Kendi Kendine Yardım Grupları Derneği) (DAG SHG) 2017 almanağında Tatareviç, "Tüm cesaretimizi yeniden toplamamıza yardımcı olan, hayatın ikinci ortak çizgisiydi" diye yazıyor.

Kendi kendine yardım gruplarının faydaları artık bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Almanya'da sağlıkla ilgili kendi kendine yardım üzerine yapılan geniş bir araştırmanın gösterdiği gibi, bir kendi kendine yardım grubuna katılım, diğer şeylerin yanı sıra hastalıkla daha iyi başa çıkmaya yardımcı olur.

Kültürlerarası kendi kendine yardım gruplarını nasıl bulursunuz?

Göçmenler tarafından ve göçmenlerle birlikte yürütülen kendi kendine yardım grupları hala oldukça nadirdir. Çoğunlukla büyük şehirlerde bulunurlar. Kendi kendine yardım iletişim noktaları, kültürlerarası bir kendi kendine yardım grubu arayışında profesyonel danışmanlık kurumları olarak destek verirler. Ayrıca yeni gruplar oluşturmaya yardımcı olurlar. Bu nedenle, kendi kültürünüzden veya diğer kültürlerden insanlarla sağlık sorunları hakkında fikir alışverişi yapmak istiyorsanız, bu iletişim noktalarına başvurmaktan çekinmeyin.

Kendi kendine yardım iletişim noktalarının adreslerini Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)'un (Kendi kendine yardım grupları için teşvik ve destek ulusal iletişim ve bilgilendirme merkezi) web sitesinde bulabilirsiniz.

Diğer bilgileri nereden bulabilirim?

Kendi kendine yardımın organizasyonu, engelli ve kronik hastalığı olan kişilerin çıkarlarını siyasi düzeyde temsil etme ve kendi kendine yardımın bağımsızlığı hakkında ayrıntılı bilgiyi kendi kendine yardım genel bakış sayfamızda bulabilirsiniz.

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V. (BAG SELBSTHILFE) (Federal Kendi Kendine Yardım Derneği) tarafından kontrol edilmiştir.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?