Miyop

Miyop, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde gelişen bir görme bozukluğudur. Miyop (uzağı görememe), uzağı bulanık görmenize rağmen, genellikle yakını görebildiğiniz anlamına gelir. Gözlükler veya kontakt lensler bu görme bozukluğunu telafi edebilir. 

Bir bakışta

  • Miyop oldukça yaygındır. Doğuştan olabilir veya yaşamın bir döneminde gelişebilir.
  • Genellikle okul çağında başlar ve genç erişkinliğe kadar artar.
  • Miyop olan kişiler, uzağı bulanık görür. Yakında olan şeyler genellikle hala net bir şekilde görülebilir.
  • Miyop gözlükle veya kontakt lenslerle düzeltilebilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Bir kadın, göz testi için bir ölçüm cihazının arkasında oturuyor.

Miyop nedir?

Miyop, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde gelişen bir görme bozukluğudur. Uzaktaki nesneler bulanık görünür. Miyobun derecesine bağlı olarak, yakındaki nesneleri görmek genellikle kolaydır. Nedeni göz küresinin fazla uzun olmasıdır.

Hipermetropta durum tam tersidir: yakındaki nesneler bulanık ve uzaktaki nesneler net görünür.

Miyop genellikle ilkokul çağında başlar ve ergenlikten sonra artar, çünkü bu dönemde göz küresi de uzar. Erken yetişkinlik döneminden itibaren miyop sadece yavaş değişir.

Miyop derecesi diyoptri cinsinden ölçülür: Örneğin eksi 1 diyoptride hafif bir miyopluk, eksi 6 diyoptri ve daha fazla değerde şiddetli bir miyopluk vardır.

Miyobun semptomları nelerdir?

Hafif miyop olan insanlar bunu günlük yaşamda pek fark etmez. Bu durum genellikle sadece iyi bir mesafe görüşü gerektiğinde - örneğin araba kullanırken - fark edilir.

Miyop biraz daha belirginse, biraz daha uzaktaki her şey bulanık görünecektir. Örneğin bir kitabı kolayca okuyabilir, ancak birkaç metre ötedeki bir tahtada yazanı göremezsiniz.

Şiddetli miyop kişiler sadece birkaç santimetre uzaktaki şeyleri net bir şekilde görebilirler. Kitabı normal bir mesafede okumak artık mümkün değildir.

Şiddetli miyop durumunda, daha sonra retina dejenerasyonu veya retina dekolmanı, katarakt veya glokom gibi bazı göz hastalıkları da daha sık gelişir.

Miyop neden gelişir?

Normal göz, mercekten giren ışık ışınlarını retinaya odaklayarak retina üzerinde net görüntüler üretir. Mercek ve kornea, ışınları tam olarak retina üzerinde buluşacak şekilde kırar.

Miyopta ışınlar retinanın önünde odaklanır. Bu, bulanık bir görüntü oluşturur.

Bunun nedeni genellikle göz küresinin fazla uzun olmasıdır. Bununla birlikte neden, lens veya korneanın normalden daha kavisli olması da olabilir. Sonuç olarak, ışınlar daha fazla kırılır ve daha erken buluşur.

Hangi faktörler miyobu tetikler?

Miyop doğuştan olabilir. Bu, ailede miyop varsa, miyop olma olasılığının arttığı anlamına gelir.

Miyobu tetikleyen diğer faktörler, her şeyden önce ekrana bakarak çalışmak, uzun okumalar yapmak veya kitabı yakın mesafeden okumaktır.

Miyop ne kadar yaygındır?

Miyop oldukça yaygındır. Dünyadaki tüm insanların neredeyse dörtte birinin miyop olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa ve ABD'de miyop son yıllarda güçlü bir şekilde artmıştır.

Miyop oldukça yaygındır. Dünyadaki tüm insanların neredeyse dörtte birinin miyop olduğu tahmin edilmektedir.

Uzmanlar, bu artışı öncelikle değişen yaşam koşullarıyla açıklamaktadır: Günümüzde birçok insan kapalı odalarda daha fazla zaman geçirmekte, daha fazla okuyup gözlerini bilgisayar ekranı gibi yakındaki nesnelere daha uzun süre dikmektedir.

Tarama ile miyop nasıl erkenden tespit edilir?

Miyop küçük çocuklarda genellikle fark edilmez. Bu nedenle çocuk doktoru, U-muayenelerinin bir parçası olarak basit bir göz testi ile görme performansını kontrol eder.

Miyoptan şüpheleniliyorsa, bir göz doktoruna muayene olmak gerekir.

Miyop nasıl teşhis edilir?

Muayenede doktor önce şikayetleri sorar - örneğin, görmenin hangi durumlarda bozulduğu ve yakın veya uzak mesafeden daha iyi olup olmadığı gibi.

Göz testi ile gözlerin görme netliği kontrol edilebilir. Bu test için farklı büyüklükteki harfler veya karakterler belli bir mesafeden tanınmalı ve adlandırılmalıdır. Her iki gözü ayrı ayrı test edebilmek için bir göz dönüşümlü olarak kapatılır.

Daha küçük harfleri veya karakterleri tanıyamıyorsanız, göz doktoru, net bir şekilde görene kadar farklı güçlerde mercekleri söz konusu gözün önüne koyar. Miyobun derecesi bu şekilde belirlenebilir.

Ayrıca göz doktoru, gözlerin kırma gücünü belirlemek için bir cihaz kullanır. Bu, muayene edilen kişinin algısından bağımsız olarak görme bozukluğunu nesnel olarak belirlemeyi mümkün kılar. Cihaz göze bir ışık demeti gönderir ve ışığın kırılmasını ölçer. Miyopta ışık normalden daha fazla kırılır.

Miyop nasıl tedavi edilir?

Miyobun derecesine göre gözlük veya kontakt lens ile kırma kusuru düzeltilebilir.

Düzeltici gözlükler ve kontakt lensler içbükeydir. Bu, kenarlarda ortadan daha kalın oldukları anlamına gelir. Bunun sonucunda gelen ışık ışınları ayrıca saçılır. Bu, miyopluk durumunda ışığın aşırı kırılmasını telafi eder.

Şiddetli miyop, gözlük veya kontakt lenslerle telafi edilebilir.

Gözlük veya kontakt lenslere ek olarak, ciddi görme bozukluğu olan yetişkinlerin gözlerini ameliyat ettirme seçeneği vardır. Çoğu prosedürde, gözün korneası bir lazerle hafifçe düzleştirilir. Bu, korneanın kırma gücünü azaltır.

Bununla birlikte, kornea ameliyatının da riskleri vardır: örneğin yara izleri oluşabilir, gece veya uzaktan görme bozulabilir. Görme yeteneğiniz bozulmaya devam ederse veya yaşlılığa bağlı yakını görememe (presbiyopi) gelişirse tekrar gözlüğe ihtiyacınız olabilir.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?