Çocuklar ve ergenler için erken teşhis muayeneleri

Çocuklar ve ergenler, olası hastalıkları ve gelişimdeki anormallikleri erken tespit ve tedavi etmek için; U ve J muayeneleri olarak da adlandırılan toplam 11 önleyici ve erken tanı muayenesi talep edebilirler. Buradan muayenelerde nelere odaklanıldığını öğrenebilirsiniz.

Bir bakışta

  • U-muayenelerde doktor çocuğun genel sağlık durumunu ve yaşa uygun gelişimini kontrol eder.
  • Gelişimdeki anormallikleri ve hastalıkları erken tespit edebilmek için muayenelerde belirtilen sürelere uyulması önemlidir. Bu durum, engelli veya kronik hastalığı olan çocuk ve ergenler için de geçerlidir.
  • U-muayenelerin sonuçları, çocuk muayene kitapçığına kaydedilir.
  • Diş çürüğünün yanı sıra olası diş, ağız ve çene hastalıklarının tespiti için diş kontrolleri de öngörülür.
  • Bazı eyaletlerde erken teşhis muayeneleri zorunludur veya bağlayıcı bir davet ve kayıt sistemi mevcuttur.
Çocuk ve ergen sağlık kontrolleri: Küçük bir çocuk doktorun koltuğuna oturuyor ve stetoskopla oynuyor. Doktor çocuğu dikkatlice muayene ediyor.

U-muayenelerde neler yapılır?

U-muayenelerde doktor bazı hastalık belirtilerinin olup olmadığını muayene eder ve çocuğun genel sağlık durumunun yanı sıra yaşına uygun gelişimini de kontrol eder. Böylece hastalıklar, engeller veya gelişimsel gecikmeler erken teşhis edilerek tedavi ve amaca uygun destek sağlanır.

Bunun için doktorlar şunları muayene eder

  • vücudun yaşa uygun gelişimini
  • belirli hastalıkların varlığını
  • çocuğun zihinsel gelişiminin, dilsel gelişiminin, sosyal ve duygusal yeteneklerinin yaşa uygun gelişimini ve çocuk ile ebeveyn arasındaki ilişkinin nasıl şekillendiğini
  • özellikle kişisel zorlanma durumunu veya yüksek sağlık risklerinin olup olmadığını. Ayrıca önleyici tedbirler ve daha fazla yardım hakkında bilgi sağlarlar. 
  • ergenlerin sağlığında veya okul gelişiminde ya da sigara, alkol ve uyuşturucu tüketimi gibi sağlığa zararlı davranışlarda anormallikler olması

Doktorlar herhangi bir anormallik tespit ederse, nasıl devam edileceği konusunda tavsiyelerde bulunur ve gerekirse daha ileri teşhis ve tedavi için uzmanlara başvurur. Ayrıca aşılar konusunda tavsiyelerde bulunurlar ve aşıların tam olup olmadığını kontrol ederler.

Çocuğa bakan kişi muayene randevularını, çocuğun gelişimi hakkında sorular sormak ve kitle iletişim araçlarının kullanımı, beslenme veya yetiştirme gibi zorluklarla ilgili konuşmak için kullanabilir. Gerekirse doktor başka danışma merkezlerinin iletişim bilgilerini paylaşır.

Randevular için belirli zaman aralıklarına uymak neden önemlidir?

Tüm sağlık muayeneleri için, bunların yapılması gereken belirli zaman aralıkları verilir.

Bunun, doğumdan ergenliğe kadar her çocuğun çok sayıda gelişimsel aşamadan geçmesi gibi iyi bir nedeni vardır. Örneğin, anaokulu ve okul öncesi çağında konuşmada, motor becerilerde ve akranlarıyla ilişkilerde önemli gelişmeler yaşarlar. Gelişimdeki ve hastalıklardaki herhangi bir anormallik, ancak belirli bir yaşam süresi içinde erken bir aşamada teşhis ve tedavi edilirse, etkili bir şekilde terapi uygulanabilir veya düzeltilebilir.

Die Zeiträume der U-Untersuchungen einzuhalten ist wichtig: Auffälligkeiten lassen sich nur gut behandeln, wenn sie rechtzeitig entdeckt werden.

Prematüre bebekler için de anne babalar olağan muayene zamanlarına dikkat etmelidir. Gelişimdeki herhangi bir farklılık, erken teşhis muayenelerinde dikkate alınır. 

Sağlık sigortanız, belirtilen zaman dilimlerinde yapılması durumunda 11 adet yasal sağlık muayenesinin masraflarını üstlenir. Bazı sağlık sigortaları, ayrıca U-muayeneleri ve J-muayeneleri de isteğe bağlı hizmet olarak sunar (U10, U11 ve J2). Sağlık sigortanızdan bununla ilgili önceden bilgi alın.

Dişler için önleyici muayene randevusu var mı?

Diş çürüğü gibi olası diş, ağız ve çene hastalıklarını erken teşhis etmek ve tedavi etmek için, yaşamın ilk 6 yılında diş muayeneleri de planlanır. 

Çocuklar, yaşamlarının ilk 6 yılında, ağız boşluğunu incelemeye ek olarak, bireysel eğitime ve ebeveynlere beslenme ve ağız hijyeni konusunda tavsiyelere odaklanan 6 önleyici muayene talep edebilirler. Burada gerekirse diş minesi sertleştirilebilir ve azı dişlerindeki çürük içermeyen çatlaklar ve çukurlar kapatılabilir.

6 yaşından itibaren, sağlık sigortaları altı ayda bir diş muayenesi masraflarını karşılar. 12 yaşından itibaren bu muayeneler bir bonus kitapçığa girilir ve daha sonra diş protezlerinin gerekli olması durumunda alınan yardımı artırır.

Kronik hastalığı olan veya engelli çocuklar için U-muayeneler faydalı mıdır?

Kronik hastalığı olan veya engelli çocuklar, sağlıklı veya engelsiz çocuklardan farklı gelişebilir. Bununla birlikte, doktor çocuğun nasıl geliştiğini kontrol ettiği için ve daha ileri tedavi ve destek önlemleri konusunda tavsiyelerde bulunduğu için, düzenli erken teşhis muayeneleri faydalıdır. Bazı engeller için, yaşa uygun gelişime uyarlanmış başka kriterler de vardır.

Nasıl belgelenir?

Her U-muayenenin sonucu doktorlar tarafından “sarı kitapçık” olarak da bilinen çocuk muayene kitapçığına kaydedilir. Bu kitapçık çocuk doğduğunda ebeveynlere verilir. 

Kayıtlı muayene sonuçları, özel veri koruma kapsamında olan gizli bilgilerdir. Anaokulu, okul veya yetkili kurum da dahil olmak üzere hiç kimse, ebeveynleri kabul etmedikçe kitapçığa erişim talebinde bulunamaz.

2017 yılından itibaren verilen yeni kitapçıklarda, ebeveynler muayenelere gittiklerini katlanır bir "katılım kartı" ile kanıtlayabilir.

Sarı kitapçık elektronik hasta dosyasına (ePA) da kaydedilebilir.

Çocuklar ve ergenler için sağlık muayeneleri zorunlu mudur?

Tüm çocuklar ve ergenler, U1'den U9'a ve J1'e kadar 11 yasal muayene için yasal haklara sahiptir. Bunlar hem yasal hem de özel tüm sağlık sigortaları tarafından karşılanır. Ancak muayene randevuları sadece bazı eyaletlerde zorunludur.

Çoğu eyalette bağlayıcı bir davet ve kayıt sistemi mevcuttur. Çocuk doktorları, önleyici muayenelere katılım sağlanıp sağlanmadığını yetkili mercilere bildirir. Herhangi bir önleyici bildirim alınmazsa, ebeveynlerden geri bildirim istenir.

Diğer bilgiler

Muayenelerle ilgili diğer bilgileri çocuk doktorunuzdan veya sağlık sigortanızdan edinebilirsiniz.

Kişisel muayene zamanlarını, Federal Sağlık Eğitimi Merkezi’nin web sitesi olan kindergesundheit-info.de adresinden hesaplayabilirsiniz.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?