Nevraljik amyotrofi

Nevraljik amyotrofide, köprücük kemiğinin yakınındaki belirli bir sinir ağı iltihaplanır. Bu iltihap, kolda ve omuzda şiddetli ağrılara ve felce neden olur. Bu şikayetleri tedavi etmenin çeşitli yolları vardır.

Bir bakışta

  • Nevraljik amyotrofi çok nadir görülür.
  • Omuzda veya koldaki, ellere kadar yayılan yoğun ağrılar tipiktir.
  • Bu ağrılar akşamları veya geceleri aniden ortaya çıkar.
  • Ayrıca münferit kas gruplarında güçsüzlük ve felç meydana gelebilir.
  • Nevraljik amyotrofinin nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir.
  • Ağrı kesiciler ve diğer ilaçlar şikayetleri hafifletebilir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Nevraljik amiyotrofi: Doktor önlüklü ve stetoskop takan bir kişi, hastanın omzunu ve dirseğinin kıvrımını kavrayarak ve hafifçe hareket ettirerek kolunu inceliyor.

Nevraljik amyotrofi nedir?

Nevraljik amyotrofi, kolda aniden şiddetli ağrıların meydana geldiği nadir görülen bir hastalıktır. Tipik olarak omuz ekleminde başlar, daha sonra üst kol ve boyuna yayılır ve sonunda tüm kolu ele kadar etkiler. Münferit kas gruplarında güçsüzlük ve felç oluşabilir. Çoğunlukla, genelde vücudun sağ tarafında olmak üzere yalnızca bir kol veya omuz etkilenir.

Nevraljik amyotrofinin, boyun ve üst vücut arasındaki geçişte bir sinir ağı olan "brakial pleksus" iltihabı ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. Bu iltihabın oluşma nedeni ise kesin olarak bilinmemektedir.

Nevraljik amyotrofi hastalarının çoğunda uzun süreli ağrılar görülür. Şikayetler, ilaçlarla tedavi edilebilir.

Nevraljik amyotrofide hangi semptomlar görülür?

Akşamları veya geceleri omuz ekleminde aniden ortaya çıkan şiddetli ağrılar tipiktir. Bu ağrılar günler veya haftalar sürebilir. Zamanla boyuna, kolun tamamına ve ellere kadar ilerler. Etkilenen bölgedeki bazı kaslar gevşer, küçülür veya felç belirtileri gösterir. 

Nevraljik amyotrofisi olan çoğu insanda vücudun yalnızca bir tarafı etkilenir ve üçte biri her iki kolda da ağrı yaşar.

Nevraljik amiyotrofisi olan çoğu insanda vücudun yalnızca bir tarafı etkilenir ve yüzde 30'unda her iki kolda ağrı görülür.

Göğüs kasları veya kürek kemiği ya da köprücük kemiği çevresindeki alanlar gibi üst vücudun diğer bölgelerinde de nadiren ağrı görülür.

Nevraljik amyotrofinin nedenleri nelerdir?

Nevraljik amyotrofinin iki formu vardır. Bunlardan biri kalıtsal (herediter) amyotrofi, diğeri ise nedeni bilinmeyen (idiyopatik) amyotrofidir.

Kalıtsal nedenlere dayanan nevraljik amyotrofide; ebeveynler, çocuklarına onları hastalığa daha duyarlı hale getiren belirli bir gen mutasyonu aktarır.

Nevraljik amyotrofi hastası olan insanların çoğunda hastalığın nedeni bilinmemektedir. Bu durumda bilinen tek şey, hastalığa köprücük kemiği üzerindeki bir sinir ağı olan brakial pleksus iltihabının eşlik ettiğidir.

Doktorlar, iltihabın bir bağışıklık reaksiyonuyla birlikte gelişebileceğini tahmin etmektedir. Gözlemler, nevraljik amyotrofinin sıklıkla, viral enfeksiyonlar veya bazı otoimmün hastalıklardan kaynaklanan bağışıklık sistemi üzerindeki streslerden önce geldiğini göstermektedir.

Nevraljik amyotrofinin görülme sıklığı nedir?

Hastalık nadirdir: Her yıl 100.000 kişiden 2 ila 3'ünün nevraljik amyotrofi hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Hastalık nadirdir: Dünya çapında her yıl 100.000 kişiden 2 ila 3'ünün nevraljik amiyotrofi geçirdiği tahmin edilmektedir.

Hastalığın görüldüğü insanların çoğunun yaşı 20 ile 60 arasındadır. Bu hastalık erkekleri kadınlardan iki kat daha fazla etkilemektedir, çocuklarda ise nadiren görülür.

Nevraljik amyotrofi nasıl seyreder?

Tipik ağrılar genellikle önce omuz ekleminde ortaya çıkar, daha sonra boyuna ve kolun tamamına yayılır. Münferit kas gruplarında saatler içinde felç meydana gelebilir. Çok şiddetli ağrılar, genellikle ilk birkaç gün veya haftalar içinde ortaya çıkar. Birçok insan aylar veya yıllar boyunca ağrı, kas güçsüzlüğü veya kısıtlı hareket kabiliyeti yaşar.

Nevraljik amyotrofi hastalarının çoğunda şikayetler 1 ila 3 yıl içinde azalır. Uzun süren sağlık kısıtlamalarını önlemek için, ilaç tedavisine ve fizyoterapiye akut ağrılar hafifledikten sonra da devam edilmesi önerilir. 

Nevraljik amyotrofi nasıl teşhis edilir?

Doktor tarafından yapılan kapsamlı sorgulamadan sonra fiziksel ve nörolojik muayene gerçekleştirilir.

Nevraljik amyotrofiyi teşhis etmek için, elektronörografi ve elektromiyografi de yardımcı olur. Bu yöntemlerle, hastalıkta sıklıkla etkilenen belirli sinirlerin ve kas aktivitelerinin fonksiyonu kontrol edilir. Bazı durumlarda da manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yapılır veya sinir sıvısı incelenir.

Nevraljik amyotrofi nasıl tedavi edilir?

Hastalığın nedeninin bilinmemesi nedeniyle, şimdiye kadar sadece semptomlar tedavi edilmiştir.

Ağrıları ve felçleri hafifletmek için, çeşitli ağrı kesiciler ve kortikosteroid gibi iltihap önleyici etki gösteren ilaçlar kullanılmaktadır. Kortikosteroidler iyileşme süresini kısaltır ve yeni ağrı nöbetlerinin meydana gelme riskini azaltır. Lokal ısı uygulaması da şikayetlerin hafifletilmesine yardımcı olur.

Fiziksel kısıtlamaları mümkün olduğunca düşük seviyede tutmak ve sürekli şikayetleri önlemek için, doktorlar ek olarak fizyoterapiler önermektedir.

Önemli bilgi: Ultrason, elektroterapi veya akupunktur gibi fiziksel terapilerin etkisi şimdiye kadar kanıtlanamamıştır.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?