Tele Acil Servis ve Tele-Stroke-Unit ile acil bakım

Acil durumlarda, bir doktor her zaman hemen hazır olmayabilir. Özellikle kırsal alanlarda, hastanelerde acil doktor ve yakında Stroke-Unit eksikliği vardır. Burada teletıbbi acil servislerin ve tele Stroke-Unit'lerin acil durumlarda hasta bakımını nasıl iyileştirdiğini öğrenebilirsiniz.

Bir bakışta

 • Teletıbbi acil durum tesisleri, hastaların iyileşme ve hayatta kalma şanslarını artırmaya yardımcı olur.
 • Tele acil durum doktorları, sahadaki kurtarma görevlilerine destek verir.
 • Hastanelerdeki özel donanımlı Stroke-Unit'ler, inmeli kişilerin günün her saatinde optimal bakım almalarını sağlar.
 • Ulusal Tele-Stroke-Unit Ağı sayesinde, daha küçük hastaneler bile yüksek kaliteli inme bakımı sağlayabilir.
 • İnme durumunda, özel donanımlı kurtarma araçları, hastaneye giderken teşhis ve tedavinin yapılabilmesini sağlar.
Sağlık görevlileri acil bir hastayı EKG ile muayene ediyor

Teletıp acil durumlarda nasıl destek sağlar?

Tıbbi acil durumlarda, hayat kurtarmak veya kalıcı hasarı önlemek söz konusu olduğunda her saniye önemlidir. Ancak özellikle kırsal alanlarda, hastanelerde, Stroke-Unit'lerde acil doktor pozisyonları veya uzmanlaşmış Stroke-Unit'ler bulunmamaktadır. Teletıp ve özel kurtarma araçlarının yardımıyla acil durumlarda hasta bakımı geliştirilebilir:

 • Kontrol merkezlerindeki tele acil doktorları, sahadaki kurtarma hizmetlerini destekler. Teşhise yardımcı olurlar ve tedaviye uzaktan rehberlik ederler.
 • Daha büyük kliniklerdeki Stroke-Unit'lere dijital bağlantı, bölge hastanelerinin inme hastalarına herhangi bir zamanda hedefe yönelik bir şekilde teşhis koymasını ve tedavi etmesini sağlar. Almanya'da neredeyse her onuncu inmeli hasta teletıbbi tedavi görmektedir.
 • Özel donanımlı kurtarma araçları, Mobil Stroke-Unit'ler (MSU) veya Stroke-Einsatz-Mobile (STEMO), hastaneye giderken inme teşhisini ve tedaviye başlamayı mümkün kılar.
Almanya'da neredeyse her onuncu inme hastası teletıbbi tedavi görmektedir.

Tele acil doktorlar ne yapar?

Acil bir duruma bir ambulans gönderildiğinde, genellikle araçta doktor yoktur. Arayanların verdiği bilgilere göre kontrol merkezi, sağlık görevlilerine ek olarak acil doktor isteyip istemediğine karar verir. Bunlar ambulanstan bağımsız olarak olay yerine giderler ve genellikle daha sonra gelirler. Zor durumlarda, uzaktan bir acil servis doktoru, sahadaki acil servislere uzaktan destek verebilir. 

Almanya'da sağlık görevlilerinin hastaları tedavi etme ve ilaç verme konusunda sınırlı yetkileri vardır. Bir tele acil servis dahil edilerek, acil durum ve gerekli tedavi erken ve güvenli bir şekilde değerlendirilebilir. Başlanan tedaviden tele acil doktoru sorumludur.

Kırsal alanlarda, genellikle geniş alanları kapsaması gereken sadece birkaç acil tıp merkezi vardır. Bu nedenle giderek daha fazla belediye, geleneksel kurtarma hizmetine paralel bir tele acil durum hizmeti kurmaktadır. 

Tele acil doktorları nasıl yardımcı olur?

Tele acil doktorları, acil servislere uzaktan tıbbi ve organizasyonel destek sağlar. Bunlar, ambulansa canlı video ve ses bağlantısı ile bağlanan deneyimli ve özel eğitimli acil servis doktorlarıdır. Buna karşılık, acil sağlık personeli, hastaların kan basıncı, kalp fonksiyonu (EKG) ve solunumu ile ilgili önemli bilgileri ve hayati verileri tele acil servise iletebilir. Bu işbirliği sayesinde, tele acil durum doktoru, acil durumu değerlendirmede kurtarma ekiplerine sahada tavsiyelerde bulunabilir ve rehberlik edebilir. 

Tele acil durum doktorlarının görevleri nelerdir?

Bir tele acil durum doktorunun ana görevleri, kurtarma görevlilerine sahada tavsiyede bulunmak ve talimat vermektir:

 • Görevde acil durum doktoru yoksa, tele acil durum doktoru teşhise yardımcı olacaktır.
 • Gerekirse hastanın tedavisine ve ilaç verilmesine izin verir.
 • Acil servis ile istişare halinde, tele acil servis daha sonra olay yerine bir acil durum doktoru talep edebilir.
 • Tele acil durum doktorları, tedavi, uygulanması ve ileri tetkikler hakkında karar verirken acil durum mahallindeki acil durum doktoruna tavsiyede bulunur.
 • Hastaların ilgili kliniğe geldiklerini duyururlar.
 • Tele acil servislerin bir diğer görevi, hastalar başka bir hastaneye nakledildiğinde tavsiye ve destek sağlamaktır.

Tedavinin kalitesi nasıl sağlanır?

Tele acil doktorları deneyimli, özel eğitimli doktorlardır. Gereksinimler şunları içerir: 

 • Anesteziyoloji uzmanı veya diğer uzmanlık eğitimi (en az 5. eğitim yılı)
 • 500'den fazla acil durum operasyonu
 • Bir tıp derneğinin ek tanımı acil tıp
 • Resüsitasyon Bakım Sertifikası (İleri Yaşam Desteği Sağlayıcı Kursu)
 • Travma bakım sertifikası

Tele acil doktorlar ilk görevlerinden önce teletıp iletişim araçlarının kullanımı konusunda tek tip eğitim alırlar.

Hastalar, güncel tıbbi kılavuzlara uygun olarak bir tele acil doktor tarafından tedavi edilir. Teletıp kullanarak tıbbi tavsiye ve tedavi de doktorlar için model profesyonel uygulama kuralları (MBO-Ä) tarafından düzenlenmektedir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, bulguların nasıl yapıldığına, tavsiye ve tedaviye ve ayrıca dokümantasyona ilişkin düzenlemeleri içerir.

Stroke-Unit nedir?

Stroke-Unit, bir hastanede inme tedavisine ayrılmış özel bir koğuştur. İnme, birçok insanda kalıcı sakatlığa neden olur ve önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Stroke-Unit'ler, inme geçirmiş kişilerin hızlı tanı ve tedavisine önemli katkı sağlar. Tıbbi bakım ve hemşirelik bakımı, normal bir hastane koğuşunda olduğundan çok daha yoğundur. 

Bölgesel ve ulusal Stroke-Unit'ler vardır. Ulusal Stroke-Unit'ler, günün her saatinde kalifiye sağlık ekiplerinin yanı sıra özel teşhis ve tedavi seçenekleri sunar. Hastalara tavsiyelerde bulunarak ve tedavi ederek bölgesel Stroke-Unit'lerin çalışmalarını desteklerler. Bazı Stroke-Unit'ler ayrıca teletıbbi bakım da sunar.

Almanya'daki hastanelerde 300'den fazla sertifikalı Stroke-Unit bulunmaktadır. Sertifika alabilmek için Stroke-Unit'lerin düzenli olarak kontrol edilen teşhis, personel ve iş süreçleri ile ilgili çeşitli koşulları karşılaması gerekir. 

Bir Stroke-Unit'te ne olur?

Bir Stroke-Unit'te, inme geçirmiş kişiler, disiplinler arası bir doktor ekibi tarafından tedavi edilir. Bunlara nörologlar, kardiyologlar ve radyologlar ve bazı durumlarda beyin ve damar cerrahları da dahildir. Stroke-Unit'ler hem özel eğitimli hemşire kadrosuna hem de hastaların teşhis, tedavi ve takibi için tıbbi donanıma sahiptir. Bir Stroke-Unit'in en önemli görevleri şunları içerir:

 • Bilgisayarlı tomografi (BT) veya dupleks sonografi (ultrason) kullanılarak inmenin nedenini belirlemek için görüntüleme çalışmaları
 • İlaçlarla kan pıhtılarının çözülmesi (sistemik tromboliz)
 • Tek işlemde kan pıhtılarının alınması ve tıkalı damarların tedavisi (mekanik trombektomi)
 • Beyindeki kanamayı durdurmak ve morlukları gidermek
 • Nörolojik fonksiyonların ve kardiyovasküler değerlerin yakından izlenmesi
 • Dolaylı hasarı azaltmak için erken rehabilitasyon

Tahminlere göre, Almanya'daki inmeli hastaların yüzde 70 ila 80'i sertifikalı Stroke-Unit'lerde tedavi edilmektedir.

Stroke-Unit'te tedavi neden faydalıdır?

İnme geçirdiğinden şüphelenilen kişiler için, Stroke-Unit'te tedavi, kalıcı sakatlık riskini azaltır ve hayatta kalma şansını artırır. İnmeler beyindeki beyin kanaması veya dolaşım bozuklukları tarafından tetiklenir ve her zaman acil durumlardır.

Doktorların uzmanlığı ve bir Stroke-Unit'in donanımı, neden ile tedaviyi hızla ayırt etmeyi mümkün kılar: İnme bir kan pıhtısı tarafından tetiklenirse, bu genellikle ilaçla çözülebilir. Beyindeki kanama inmeye neden olursa kanamayı artırabileceğinden bu prosedür kullanılmamalıdır.

Bir Stroke-Unit, ayırt etmek için gerekli görüntüleme ekipmanına sahiptir ve 24 saat incelemelere izin verir. Hemen ardından gerekli tedavi yapılır. Bu, birçok durumda inme sonrası kalıcı hasarı veya hastanın ölümünü önleyebilir.

Hastaların yoğun şekilde izlenmesi, durumlarındaki bir değişikliğe hızlı bir şekilde yanıt verilebilmesi anlamına gelir. Stroke-Unit'te bunun için gerekli tıbbi ekipman ve özel eğitimli hemşireler bulunur.

Hastalar, konuşma terapistleri ile ergo ve fizyoterapistlerin Stroke-Unit'e dahil edilmesinden yararlanır. İnme geçirdikten kısa bir süre sonra konuşma, algı veya hareket kısıtlamalarını tedavi etmeye başlayabilirsiniz. İnme nedeniyle kaybedilen beceriler ne kadar hızlı eğitilirse, iyileşme şansı o kadar yüksek olur.

Tele Stroke-Unit nedir?

Tele Stroke-Unit, inmeli kişilerin bakımını uzaktan destekler: Her hastanenin günün her saati özel inme bakımını garanti etme imkanı yoktur. Bu nedenle, giderek daha fazla klinik bir teletıp ağı oluşturmak için bir araya gelmektedir. Ulusal bir Stroke-Unit'in tıbbi uzmanları günün 24 saati hizmetinizdedir. Onların desteğiyle, nöroloji bölümü olmayan hastaneler bile yüksek düzeyde inme tedavisi sunabilir. Almanya'da şu anda 200'den fazla kliniğin dahil olduğu 20'den fazla teletıp ağı mevcuttur. 

Tele Stroke-Unit'ler nasıl çalışır?

Tele-Stroke-Unit'in nöroloji uzmanları, inme durumunda tedavi eden doktorlara yerinde tavsiyelerde bulunur ve destek verir. Dijital medya yardımıyla hastaların hem muayenesine hem de tedavisine katılabilirler. Örneğin, yerinde doktor desteği ile uzaktan kumandalı, yüksek çözünürlüklü kamera ile uzaktan muayene yapabilirsiniz. Bu şekilde mümkün olan en iyi tedavi birlikte koordine edilebilir ve başlatılabilir. Bu genellikle Stroke-Unit olan daha uzak bir hastaneye nakil ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ayrıca tele Stroke-Unit'ler için bir sertifikasyon prosedürü vardır. Bölgesel ve ulusal Stroke-Unit'ler için kalite mührüne karşılık gelir.

Tele Stroke-Unit'ler, inme inmiş kişilerin muayenesini ve tedavisini destekler.

STEMO nedir?

İnmenin kesin nedeni ne kadar erken belirlenir ve tedavi edilirse, hastada kalıcı hasar ve ölümün önlenmesi şansı o kadar artar. Bu nedenle, özellikle inme için donatılmış acil durum araçları STEMO geliştirilmiştir. STEMO kısaltması Stroke-Einsatz-Mobil anlamına gelir. Diğer bir isim, MSU olarak kısaltılan Mobile Stroke Unit'tir.

STEMO veya MSU, bir bilgisayarlı tomografi (BT), bir X ışını cihazı ve bir mini laboratuvar ile donatılmıştır. Sağlık görevlilerine ek olarak, mürettebatta acil servisler için eğitilmiş bir nörolog da bulunur. BT yardımıyla, inmenin beyin kanamasından mı yoksa kan pıhtısından mı kaynaklandığını doğrudan yerinde belirleyebilirler. Bir kan pıhtısı durumunda, hastalar hastaneye giderken pıhtıyı (tromboliz) çözmek için bir ilaç infüzyonu alabilirler.

Bu, hayatta kalma ve iyileşme şansını önemli ölçüde artırır: Alman İnme Derneği (DSG) ve bir Berlin araştırma ekibi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, etkilenenler halihazırda ambulansta tedavi edildiyse inmeden ölme veya sakat kalma riski dörtte bir oranında azalmıştır. MSU hastalarının yarısından fazlası tromboliz almıştır. Ayrıca tedavi için hastanede beklemek zorunda kalan hastalardan ortalama 20 dakika daha hızlı tedavi verilmiştir.

Çok az sayıda STEMO/MSU şu anda Almanya'da sürekli kullanımdadır. Şimdiye kadar sınırlı kullanılmasının nedeni özel gereksinimlerdir: Bilgisayarlı tomografiler büyük, ağır cihazlar olduğu için normal ambulanslarda sonradan donatılamazlar, ancak özel üretilmiş temel araçlar gerektirirler.

Kanıtlanmış avantajları nedeniyle, Alman İnme Derneği (DSG), yüksek edinme maliyetlerine rağmen, özellikle kırsal alanlarda STEMO/MSU'nun daha fazla kullanılmasını önermektedir.

BMG tarafından kontrol edilmiştir

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?