Uzaktan izleme

Genellikle, doğru teşhis ve hastalığın seyrinin izlenmesi için kan basıncı veya nabız gibi sağlık değerlerinin ölçülmesi gereklidir. Çoğu zaman, bu doktor muayenehanesinde gerçekleşir. Ancak bu ölçümler her zaman yeterli olmaz. Uzaktan izleme, doktorların bu değerleri uzaktan kontrol etmelerini ve gerektiğinde hızlı hareket etmelerini mümkün kılmaktadır.

Bir bakışta

  • Uzaktan izleme, önemli sağlık değerlerinin uzaktan izlenmesi ve değerlendirilmesidir.
  • Modern uzaktan izleme, sağlık değerlerini elektronik olarak ölçer ve bunları sürekli olarak dijital yollarla iletir.
  • Uzaktan izleme, kronik hastalığı olan hastaları daha iyi tedavi etmeye yardımcı olabilir.
  • Uzaktan izleme ayrıca hastalıkların önlenmesi ve tedaviye eşlik etmek için de kullanılabilir.
Uzaktan izleme: Bir doktor muayenehanede duruyor. Sol elinde bir tablet tutuyor ve sağ eli mobil cihazın ekranına dokunuyor. Arka planda, diğer şeylerin yanı sıra, masanın üzerinde bir dizüstü bilgisayar var.

Uzaktan izleme nedir?

Uzaktan izleme, önemli sağlık değerlerinin uzaktan izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bunlar örneğin kan basıncı, nabız, kan şekeri seviyeleri, vücut sıcaklığı ve ağırlığı ve beyin ve kalp akımlarıdır.

Bu değerleri kaydetmeleri için hastalara, örneğin kendi ölçtükleri değerleri girdikleri taşınabilir ölçüm cihazları veya uygulamaları verilir. Bu sağlık değerleri daha sonra radyo veya internet aracılığıyla bir teletıp merkezine, hastaneye veya doktor muayenehanesine iletilir. Bu verilere dayanarak, sağlıkla ilgili gelişmeler tıp uzmanları tarafından veya otomatik olarak daha hızlı ve daha iyi tespit edilebilir.

Tedavi ilerlemeleri de daha net bir şekilde izlenebilir. Kronik hastalıkları olan hastalar için uzaktan izleme daha fazla güvenlik anlamına gelebilir. Sağlık durumundaki bir bozulma erken bir aşamada tespit edilebilir. Bu, tedavinin sürekli olarak hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabileceği anlamına gelir.

Uzaktan izleme, yalnızca hasta insanların sağlık değerlerini sürekli olarak izlemek için kullanılmaz. Uzaktan izleme, hastalıkların önlenmesi için ve tedavi sonrası bakımda da kullanılabilir.

Kronik hastalığı olan hastalarda uzaktan izleme nasıl kullanılır?

Kronik hastalığı olan hastalar için olası uygulama alanları arasında kardiyak aritmiler, yüksek tansiyon, astım, tip 1 diyabet veya tip 2 diyabet tedavisi yer alır.

Uzaktan izleme, kronik kalp yetmezliği olan hastalar için özellikle yararlı olabilir. Kilo, tansiyon, nabız gibi değerlerin uzaktan takip edilmesi halinde, doktorlar her zaman güncel bilgilere sahip olarak uygun önlemleri alabilir. Örneğin ilaçla terapiyi bireyin sağlık durumuna uyarlayabilirler.

Uzaktan izleme ayrıca kardiyak aritmileri tedavi etmek için kullanılan bir defibrilatöre bağlı insanların tedavisinde de örneğin olası acil durumlarda otomatik ve erken uyarı sağlayarak güvenliğe katkıda bulunabilir.

Kronik hastalar için uzaktan izlemenin olası uygulama alanları, örneğin: kardiyak aritmilerin, kronik kalp yetmezliğinin, yüksek tansiyonun, astımın ve diyabetin tedavisidir.

Ek olarak, uzaktan izleme, seyahat mesafelerini azaltarak kronik hastalığı olan hastaların günlük yaşamlarını da çok daha kolay hale getirebilir.

Diyabet hastaları, diğer unsurların yanı sıra kan şekeri düzeylerini, enjekte edilen insülin dozlarını ve tüketilen karbonhidratları belgeleyebilecekleri bir elektronik diyabet günlüğü tutabilirler. Doktor bu bilgileri uygulama veya e-posta üzerinden otomatik olarak alır.

Uzaktan izleme ile hastalıkların önlenmesi ve tedavinin desteklenmesi

Uzaktan izleme ayrıca hastalıkları önlemeye veya bir hastalığın ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir. Bu amaçla temel sağlık değerleri sürekli olarak kaydedilebilir, iletilebilir ve değerlendirilebilir. Örneğin beslenme için, bir beslenme programını kaydedilen ilerlemelere uyarlamak için vücut ağırlığı, beslenme ve günlük aktivitelerin belgelenmesine yardımcı olabilir.

Çoğu durumda, değerlendirme otomatik olarak gerçekleşebilir. Bu durumda uygulamalar sadece, değerler olumsuz yönde geliştiğinde bildirim verir. Koruyucu bir önlem olarak kaydedilen ve iletilen bilgiler, doktorların daha sonra ortaya çıkan hastalıkları daha iyi anlamalarına da yardımcı olabilir.

Tedavide ve tedavi sonrası bakımda, seyir ve iyileşme sürecini izlemek için de uzaktan izleme uygundur. Böylece doktorlar, önlemleri ve ilaçları derhal güncel gelişmelere uyarlama olanağına sahip olur.

Uzaktan izleme nasıl yapılır?

Uzaktan izleme önlemleri çok çeşitli araçlarla uygulanmaktadır. Çoğunlukla teknik cihazlar kullanılır. Bunların en gelişmiş olanı online izlemedir: Burada istenilen değerler elektronik sensörler yardımıyla ölçülür ve dijital yollarla sürekli olarak iletilir.

Bu tıbbi sensörler, örneğin kan basıncını, nabzı, beyin dalgalarını (EEG), kalp akımlarını (EKG), kan oksijen doygunluğunu, akciğer fonksiyonunu, göz içi basıncını ve diğer birçok değeri ölçebilir ve dijital olarak kaydedebilir. Bu veriler dijital olarak mevcut olduğundan doktorlara, hastanelere veya teletıp merkezlerine kolaylıkla iletilebilir.

Uzaktan izleme nasıl çalışır: Tıbbi sensörler beyin dalgalarını (EEG), kalp dalgalarını (EKG), tansiyonu ve akciğer fonksiyonunu ölçebilir ve dijital olarak kaydedebilir. Bu veriler, diğer hedeflerin yanı sıra doktorlara ve hastanelere iletilebilir.

Ayrıca, uygulamalar ve diğer programlar bu bilgileri sürekli olarak değerlendirerek örneğin hayati tehdit arz eden gelişmeler ortaya çıktığında otomatik olarak bildirim verebilir.

Değerler, elektronik hasta dosyası gibi diğer dijital sağlık uygulamalarına da aktarılabilir. Bu, hastaların isteğine bağlı olarak otomatik olarak da gerçekleşebilir. Değerler böylece hastaların müdahalesi olmadan güvenilir bir şekilde doktorlara iletilir.

Elektronik hasta kaydı ve ePA uygulaması nedir?

Aşağıdaki videoda elektronik hasta kaydının veya kısaca ePA'nın avantajlarını ve veri aktarımının nasıl çalıştığını öğrenin.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?