Teletıp: uzaktan sağlık hizmetleri

Teletıp terimi, sağlık sektöründe mekansal ve bazen de zamansal bir mesafeden ve örneğin telefon, uygulamalar veya internet aracılığıyla sağlanan tüm hizmetleri ifade eder.

Bir bakışta

  • Teletıp, tıbbi hizmetlerin, örneğin bir online görüntülü muayenenin dijital medya yoluyla uzaktan sağlanmasına olanak tanır.
  • Özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan veya kırsal alanlarda yaşayan insanlara hizmet sağlanmasına yardımcı olur.
  • Teletıptaki diğer bir uygulama alanı da tele izlemedir ve sağlık değerlerinin uzaktan izlenmesini sağlar.
  • Telekonsültasyonlar da genellikle teletıp yoluyla gerçekleşir. Bunlar, örneğin bir teşhis veya tedavi seçimi hakkında sorular ortaya çıktığında doktorlar arasında yapılan konsültasyonlardır.
Bir kadın, açık dizüstü bilgisayarıyla yatağında oturuyor.

Teletıp nedir?

Teletıpta teşhis, danışmanlık ve hasta verilerinin değerlendirilmesi doktorlar veya diğer sağlık profesyonelleri tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilir. Bunun için hastalar ile doktorların aynı ortamda olması şart değildir. Bunun için doktorun ve hastanın aynı zamanda aynı yerde olması da gerekli değildir.

Teletıp uygulamaları doktorlar arasında bilgi alışverişini de desteklemektedir: Örneğin bulguları dijital olarak paylaşmak veya başka bir tıbbi uzmanlık alanından bir meslektaşın kendi teşhisini veya seçilen bir tedaviyi onaylamasını sağlamak.

Teletıp özellikle şunları içerir:

Hastalar teletıptan nasıl yararlanır?

Çoğu tıbbi tedavi için hasta ile doktor, terapist veya başka bir sağlık profesyoneli arasında doğrudan temas olmaya devam edecektir. Bununla birlikte teletıp çözümleri, örneğin bir bakım tesisine ulaşımın uzun sürmesi veya bir ameliyattan sonra hareket kabiliyetinin hala sınırlı olması durumunda hastaları rahatlatabilir.

Tıbbi uygulamalar ve sağlık sigortası şirketleri teletıp yardımıyla süreçleri daha verimli hale getirebilir. Bu, özellikle diğer dijital uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlantılı olduklarında geçerlidir. Bu şekilde, örneğin sanal doktor muayenesi, online muayeneden hemen sonra elektronik hasta dosyasında (ePA) belgelenebilir ve ilaçlar da e-reçete yoluyla reçete edilebilir.

Diğer bir avantaj ise uzaktan tıbbi teşhisin ve tedavinin yolculuk sırasında ve bekleme odasında oluşabilecek enfeksiyonları önleyebilmesidir.

Tıbbi bakım, önemli sağlık değerlerinin uzaktan izlenmesi ve değerlendirilmesi olan tele izleme yoluyla iyileştirilebilir: Bu, tedavinin seyrini takip etmeyi ve kötüleşmeyi erken aşamada tespit etmeyi kolaylaştırır. Özellikle kronik hastalıkları olanlar için bu daha fazla güvenlik sağlar. Kalp rahatsızlığı olan ve belirli kalp pillerine sahip kişiler bunlara örnek olarak verilebilir: Cihazlar verileri doğrudan ilgili hekime veya kliniğe göndererek anormallik durumunda hedefe yönelik şekilde ve erken müdahale etmelerine olanak vermektedir.

Teletıp, tıbbi verilerin uzaktan izlenmesini sağlar, seyahat mesafelerini ortadan kaldırır, yüksek kalitede bakım sağlar ve personel eksikliklerini telafi eder.

Teletıp örneğin seyrek nüfuslu bölgelerde acil bakımın sağlanması söz konusu olduğunda, personel eksikliğinin telafi edilmesine de yardımcı olabilir.

Ayrıca, yüksek kalitede tedavi sağlayan farklı bakım alanlarının birbirine bağlanmasını sağlar. Örneğin bölgesel hastaneler daha büyük hastanelerin Stroke-Unit'lerine (inme birimleri) bağlandığında durum böyledir: Stroke-Unit uzmanları, meslektaşlarını teşhis ve tedavi konusunda uzaktan desteklemektedir. Bu sayede daha küçük hastanelerdeki hastalar da yüksek düzeyde inme tedavisi alabilmektedir.

Doktorlar ve hastalar telekomünikasyon yoluyla nasıl görüşebilir?

Çoğu doktor ve psikoterapist online görüntülü muayene hizmeti sunmaktadır. Örneğin ekranda daha sonraki tedaviyi açıklar, bir ameliyattan sonra iyileşme sürecini takip eder veya psikoterapötik bir konuşma yaparlar. Bu sayede hastaların her randevu için muayenehaneye gelmesine gerek kalmaz. Bakıma muhtaç kişilere de bu şekilde destek sağlanabilir.

Online muayene için Kassenärztliche Bundesvereinigung (Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği) tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmış çeşitli video hizmet sağlayıcıları kullanılabilir. Sertifikasyon, özellikle uygulamaların geçerli veri koruma gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

Bazı zorunlu sağlık sigortası doktor dernekleri, Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği) (KVBW) tarafından sunulan "docdirekt" hizmeti gibi kendi tekliflerini de oluşturmuş durumdadır. Ayrıca giderek daha fazla sağlık sigortası şirketi kendi teletıp çözümlerini sunmaktadır.

Teletıpta nispeten yeni bir yaklaşım da tele ev ziyaretidir. Burada özel eğitimli bir sağlık çalışanı ev ziyaretini yerinde üstlenir. Gerekirse aile hekimi, uzmanın talebiyle video aracılığıyla bağlanabilir.

Teletıp tıbbi bilgi paylaşımına nasıl yardımcı olur?

Doktorların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunmasına telekonsültasyon adı verilmektedir.

Bu şekilde doktorlar örneğin röntgen ve bilgisayarlı tomografi görüntülerini dijital olarak iletebilir ve telefonda değerlendirebilir. Bu teletıp biçimi, etkin bir profesyonel bilgi alışverişi sağlar ve başka muayenelere veya yeni muayenelere gerek kalmadan teşhisi destekler. Bu hem hastalara, hem doktorlara avantaj sağlar. Ayrıca bir teşhis veya tedavi sırasında ikinci bir görüşe ihtiyaç duyulursa veya başka bir tıbbi uzmanlık alanını ilgilendiren sorular ortaya çıkarsa doktorlar, diş hekimleri, psikoterapistler ve diğer sağlık profesyonelleri teletıp yoluyla görüşüp karar verebilir.

Televizitler, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde değerini giderek daha fazla kanıtlıyor: Farklı disiplinlerden uzmanların teletıp ağı oluşturması, ağır hastaların nakil edilmeden tedavi edilmesini sağlayabilir ve nakilden dolayı ortaya çıkabilecek hasar riskini azaltabilir.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?