Testis kanseri

Testis kanseri, erkeklerde testiste gelişen kötü huylu bir tümördür. Birçok erkek, değişim geçiren testisin farkına varır. Tedavi sırasında doktorlar etkilenen testisi bir operasyonla çıkarır. İyileşme şansları çok yüksektir.

Bir bakışta

 • Testis kanseri, erkeklerde testiste gelişen kötü huylu bir tümördür.
 • Birçok erkek, değişim geçiren testisin farkına varır. 
 • Testis kanserinin iki yaygın tipi vardır: Seminom ve seminom olmayan.
 • Tedavi sırasında doktorlar etkilenen testisi bir operasyonla çıkarır.
 • İyileşme şansları çok yüksektir.
 • Doğurganlık, tümör veya tedavi nedeniyle tehlikeye giriyorsa doktorlar, hasta erkekleri doğurganlığı korumanın yolları hakkında bilgilendirir.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Testis kanseri: Bir adam muayenehanede oturuyor. Bakışları karşısında oturan ve onunla konuşan bir doktora sabitlenmiş.

Testis kanseri nedir?

Testis kanseri, erkeklerde testislerde gelişen kötü huylu bir tümör hastalığıdır. Genellikle testis tümörleri testisin germ hücrelerinden başlar: Germ hücreleri, sperm hücreleri üreten hücrelerdir. Doktorlar ayrıca testis kanserinde germ hücreli tümörlerden bahseder.

Germ hücreli tümörler söz konusu olduğunda, seminom olanlar ve seminom olmayanlar arasında bir ayrım yapılır. Seminomlar sadece bir tür kanser hücresinden oluşur. Seminom olmayanlar ise çoğunlukla karma tümörlerdir. Bu, embriyonik karsinomlar, koryonik karsinomlar, yolk kesesi tümörleri veya kötü huylu teratomlar gibi çeşitli kanser dokularından oluşabilecekleri anlamına gelir. Seminom olmayan tür bir seminom da içerebilir.

Testis kanserinde hangi semptomlar görülür?

Testis kanserine yakalanan birçok erkek değişim geçiren testisin farkına varır. Tipik bir uyarı işareti, skrotumun ağrıya neden olmadan şişmesidir. Doktorlar, bazı erkeklerde, örneğin bir yaralanmadan sonra testisin ultrason taraması sırasında tesadüfen tümörü keşfeder. 

Testis kanserinde ortaya çıkabilecek semptomlar aşağıdaki gibi olabilir: 

 • Testiste ağırlık hissi 
 • Testis veya kasıkta tek taraflı çekme 
 • Testis içinde veya yüzeyinde dokunmayla hissedilebilen sertlik 
 • Testiste ağrı 
 • Tümörün hormonal aktivitesine bağlı olarak meme bezinin büyümesi (jinekomasti) ve göğüs ağrısı 
 • Testiste sıvı birikmesi (hidrosel) 
 • Kısırlık (infertilite) 

Testis kanseri için risk faktörleri var mıdır?

Faktörlerin erkeklerde testis kanseri geliştirme riskini arttırdığı bilinmektedir. Alman Üroloji Derneği (DGU) aşağıdakilerden bahseder: 

 • Tek taraflı testis kanseri olan önceki bir hastalık 
 • Tedavi edilmiş olsa bile çocuklukta inmemiş bir testis 
 • Bir erkek kardeş veya babanın testis tümörü 
 • Doğurganlık bozukluğu 

DGU, testis kanseri risk grubuna dahil olan herkesin sadece testisleri düzenli olarak kendi kendine muayene ederek dikkat etmesini değil, aynı zamanda bir ürologdan tıbbi yardım almasını tavsiye eder. 

Risk faktörlerini taşımayan erkeklerde de testis kanseri gelişebilir. Bazen kanser, hiçbir sebep bulunmaksızın tamamen tesadüfen ortaya çıkar. 

Alman Üroloji Derneği'nin web sitesinde testis kanseri risk faktörleri hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Testis kanseri görülme sıklığı nedir?

Almanya'da her yıl yaklaşık 4.000 erkek testis kanserine yakalanıyor. Testis kanseri, 20-44 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserdir. Testis kanseri, bu yaş grubundaki tüm kanserlerin dörtte birini oluşturur. 

Almanya'da her yıl yaklaşık 4000 erkek testis kanserine yakalanmaktadır. Testis kanseri, 20-44 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserdir.

Testis kanserinin erken teşhisi mümkün mü?

Şu anda sadece testis kanseri için belirli bir yasal tarama programı bulunmamaktadır. Ancak 45 yaşından itibaren dış genital organların (testisler dahil) palpasyonla muayenesi, doktor tarafından yapılan genel ücretsiz erken teşhisin bir parçasıdır. 

İstisna 

Testis kanseri riski yüksek olan genç erkekler (45 yaş altı), düzenli taramanın kendileri için yararlı olup olmadığı konusunda doktorlarıyla konuşmalıdır. 

Kendi kendine yapılan muayene 

Uzmanlar, ergenlik çağındaki erkek çocuklarına ve erkeklere testislerini düzenli olarak kendi kendilerine muayene etmelerini tavsiye etmektedir. Testislerinde değişiklik fark eden ergenler ve yetişkin erkekler, bunları bir doktora kontrol ettirmelidir. 

Testislerinizi en iyi nasıl muayene edebileceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini Alman Üroloji Derneği'nin web sitesinde bulabilirsiniz.

Testis kanseri şüphesi durumunda ne yapılmalıdır?

Testislerinde değişiklik fark eden ergenler ve yetişkin erkekler, bunları bir doktor tarafından kontrol ettirmelidir.

Testis tümörü şüphesi varsa doktor testisleri parmaklarıyla kontrol eder ve ultrason cihazı ile inceler. Ayrıca tüm vücudun muayenesi de buna dahildir. Testis kanseri olan birçok hastada, bazı tümör belirteçleri de kanda yükselir. Doğrulama için hastanın kanı alınır.

Testisi açmak

İlk muayenelerden sonra hala testis kanserinden şüpheleniliyorsa ameliyat gerekir. Doktor şüpheli testisi kasıktaki bir kesi ile ortaya çıkarır. Böylece çıplak gözle gerçek bir tümör olup olmadığını görebilir ve şüpheli durumlarda tümör dokusu ve testislerden doku örnekleri (biyopsi) alabilir. Testis kanseri bulunursa, etkilenen testis tamamen çıkarılır.

Yayılma teşhisi

Muayeneler kapsamında doktor ayrıca testis tümörünün diğer organlara yayılıp yayılmadığını da kontrol eder. Kanserin yayılma teşhisi olarak adlandırılan yöntem genellikle pelvis, karın ve göğsün bilgisayarlı tomografisini içerir. 

Bilgisayarlı tomografi prosedürü ile ilgili bilgiler, Kanser Bilgi Servisi DKFZ'nin web sitesinde bulunabilir.

Testis kanserinin tedavi süreci nasıl işler?

Testis kanseri hastalarının iyileşme şansı çok yüksektir. İleri bir aşamada bile testis kanseri hala tedavi edilebilir. İyileşme şansı, seminom olmayan türde seminomdan daha iyidir. İki tip tümör de biraz farklı şekilde tedavi edilir.

Kanser nasıl tedavi edilir?

Aşağıdaki videodan, kanser hastalıklarının nasıl tedavi edildiğini öğrenebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Ameliyat

Tedavi sırasında doktor, spermatik kord da dahil olmak üzere etkilenen testisi kasıktan bir kesi ile çıkarır. Uzmanlar bu işleme orşiektomi der. Hastaya operasyon için kısa bir genel anestezi verilir. Bazı hastalarda doktorlar başka bir ameliyatla karın arka kısmındaki lenf bezlerini çıkarır.

Ameliyattan sonra

Ameliyattan sonra tedavinin nasıl devam edeceği tümörün tipine ve hastalığın evresine bağlıdır. Kemoterapi, radyasyon tedavisi veya daha fazla tedavisiz hastalık takibi gibi seçenekler vardır.

İzleme stratejisi son yıllarda önem kazanmıştır. Çoğunlukla genç hastalar için olası uzun vadeli etkilerle gereğinden fazla tedavi yapılması riskini düşük tutmayı mümkün kılar.

Hastalığın ileri evresi

Mümkünse, ileri veya metastatik evrede testis kanseri olan erkekler, testis kanseri için uzmanlaşmış bir merkezde tedavi görmelidir. Bu iyileşme şansını artırır.

Önemli bilgi: Tedaviden önce, etkilenen erkekler sperm depolama olasılığı hakkında doktorlarıyla konuşmalıdır. Sperm örnekleri dondurulabilir ve daha sonra tedavi nedeniyle doğurganlık tehlikeye giriyorsa suni tohumlama yapılabilir.

Çeşitli kanser tedavi yöntemleri ve tedavilerin olası yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi, Kanser Bilgilendirme Servisi DKFZ'nin web sitesinde bulunabilir.

Testis kanseri olan hastalar rehabilitasyondan geçebilir mi?

Kanser hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok zorlayıcı olabilir. Bu nedenle testis kanseri olan hastalar için rehabilitasyon (Reha) seçeneği vardır. İdeal olarak, genç erkekler için de rehabilitasyon seçenekleri sunan rehabilitasyon kliniğinde yapılır.

Rehabilitasyon, hastalık ve tedavinin sonuçlarını önlemeye veya azaltmaya yarar. İş hayatına geri dönüş, çalışan insanlar için rehabilitasyonun hedeflerinden biridir.

Rehabilitasyona girmek isteyen kişiler bunu tedavi eden doktorla görüşebilir. Doktorlar, rehabilitasyon gerekliliğini belgeler. Hastanelerin klinik sosyal hizmetleri, yerel kanser danışma merkezleri ve sağlık sigortası şirketleri rehabilitasyonla ilgili soruları yanıtlar.

Onkolojik hastalıklardan sonra rehabilitasyon hakkında diğer bilgiler, Kanser Bilgi Servisi DKFZ'nin web sitesinde bulunabilir.

Testis kanserinde tedavi sonrası bakım nasıl olur?

Testis kanseri için tedavi sonrası bakımının amacı, hastalığın nüksetmesini (rezidif) mümkün olduğunca erken tespit etmektir. Diğer bir amaç ise kanser ve kanser tedavisinin olası uzun vadeli etkilerini önlemek, saptamak ve uygun şekilde tedavi etmektir. 

Testis kanserinde nüks riski, tedaviyi bıraktıktan sonraki ilk iki yıl içinde en yüksektir. Hastalığın nüksü nadir görülür. Geç nüksler 5 ila 10 yıl sonra ortaya çıkabilir. Tedavi sonrası bakım ilk birkaç yılda kısa aralıklarla gerçekleştirilir. Hastalar yılda birçok kez tedavi sonrası bakım randevusuna gider. 

Tedavi sonrası bakım kapsamında doktor hastayı fiziksel olarak muayene eder, tümör belirteçlerini düzenli olarak kontrol eder ve görüntüleme tetkikleri yapar. 

Uzun süreli tedavi sonrası bakım 

5 yıldan sonra, muhtemelen yaşam boyu bile sürebilecek tedavi sonrası bakım, uzun vadeli etkileri erken bir aşamada tespit etmek için önemlidir. Hangi muayenelerin hangi doktorda ve hangi aralıklarla faydalı olduğu, ilgili kişinin bireysel yaşam durumuna ve önceki tedaviye bağlıdır.

Testis kanseri, hastaların hayatlarını nasıl etkiler?

Kısırlık 

Testis kanseri olan iki hastadan biri, teşhis anında yalnızca sınırlı sayıda çocuk sahibi olabilir. Ameliyat, kemoterapi ve muhtemelen radyasyon tedavisi doğurganlığı daha da azaltabilir. 

Testis kanseri olan hastalar, tedaviden önce bir sperm bankasında donmuş kendi menilerini (sperm) saklama olasılığı hakkında doktorlarıyla konuşmalıdır. Kriyoprezervasyon diye adlandırılan bu yöntem, gelecekte sağlık sigortası tarafından ödenecektir. Hastalar, sağlık sigortası şirketleriyle, masrafları zaten ödeyip ödemediklerini netleştirebilir. 

Testosteron eksikliği 

Bazı hastalarda hastalık, erkek cinsiyet hormonu olan testosteronun eksikliğine neden olur. Bu, yaşam kalitesine zarar verebilir ve obezite veya yüksek tansiyona yol açabilir. Testosteron ilaçları ile bir hormon eksikliği telafi edilebilir.  

Testis protezi  

Bazı erkekler, bir testis eksik olduğunda değişen fiziksel görünümden mustariptir. Temel olarak eksik testisin protez ile değiştirilmesi mümkündür. Hastalar, sağlık sigortası şirketinin masrafları karşılayıp karşılamayacağını önceden netleştirmelidir.

Testis kanseri olan hastalar nereden yardım alabilir?

Doktorların testis kanseri hastalarını tedavi etme konusunda özellikle deneyimli olduğu hastaneler, bu bağlamda verilen bir sertifika ile tescillenebilir. Bazı merkezler ayrıca testis kanseri hastalarına ikinci bir seçenek sunmaktadır.

OncoMap web sitesinde Alman Kanser Derneği tarafından sertifikalandırılmış testis kanseri için uzmanlaşmış merkezlere genel bir bakış bulunabilir.

Alman Üroloji Derneği (DGU), Hodencheck (testis kontrolü) web sitesinde testis kanseri hakkında bilgi sağlar. Erkekler, diğer şeylerin yanı sıra testis kanserinin erken teşhisi ve kendi kendine muayene hakkında bilgi bulabilir.

Günlük yaşamda hastalıkla başa çıkma ve diğer destek olanakları hakkında başka sorularınız mı var? Bununla ilgili bilgileri Alman Kanser Araştırma Merkezi Kanseri Bilgi Servisi, DKFZ’nin web sitesinde bulabilirsiniz.

Testis kanseri ile ilgili tüm sorularınızda, Kanser Bilgi Servisine 0800 - 420 30 40 numaralı ücretsiz telefondan veya krebsinformationsdienst@dkfz.de e-posta adresinden kişisel olarak da başvurabilirsiniz.

Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?