İyi huylu prostat büyümesi

Sık idrara çıkma ihtiyacı, geceleri tuvalete gitme ve mesanenin hiçbir zaman tamamen boşalmadığı hissi: Bunlar, iyi huylu prostat büyümesinin tipik semptomlarıdır. Çoğu zaman rahatsızlıklar 50 yaşından sonra ortaya çıkar ve erkekler için aşırı rahatsız edici olabilir.

Bir bakışta

 • İyi huylu prostat büyümesinin tipik semptomları: sık idrara çıkma ihtiyacı, zayıf idrar akışı, idrar yapmanın normalden daha uzun sürmesi ve artık idrar hissi. 
 • Özellikle yaşlı erkekler iyi huylu prostat büyümesinden muzdariptir. 
 • Genellikle zararsızdır, ancak yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. 
 • İyi huylu prostat büyümesinin tedavisi için çeşitli önlemler mevcuttur.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Orta yaşlı bir adam düşünceli bir şekilde yatağın üstünde oturuyor

İyi huylu prostat büyümesi nedir?

Eğer bir erkek daha sık idrara çıkmak, geceleri daha sık tuvalete gitmek zorunda kalıyorsa ve mesanenin asla tamamen boşalmadığı hissine kapılıyorsa, bunun nedeni iyi huylu bir prostat büyümesi olabilir.

İyi huylu prostat büyümesi hastalarda genellikle 50 yaşından sonra görülür. Şikayetler genellikle yaşla birlikte artar.

Birçok erkek rahatsızlıklarla oldukça iyi başa çıkar. Diğerleri içinse daha rahatsız edicidirler. Geceleri çok sık tuvalete gitmek zorunda kaldıkları için artık yeterince uyuyamaz ve gün boyunca yorgun düşerler. Randevular veya diğer faaliyetler tekrar tekrar kesintiye uğrarsa çok sık tuvalete gitmek de günlük yaşamda çok rahatsız edici olabilir. 

İyi huylu prostat sendromu (BPS), prostatın iyi huylu büyümesi için kullanılan tıbbi terimdir. Benign prostat hiperplazisi (BPH) terimi de sıklıkla kullanılır. "Benign" kelimesi iyi huylu anlamına gelir. Bu, hastalığın prostat kanseri olmadığı anlamına gelir. Hiperplazi, prostatın büyümesini tanımlar. 

Önemli bilgi: Prostatın iyi huylu büyümesi çok sıkıntı verici olabilir. Ama çoğunlukla zararsızdır. Tedavinin gerekli olduğu durumlarda genellikle acele etmeye gerek yoktur. Tedaviye karar vermeden önce, farklı seçeneklerin avantajları ve dezavantajları sakince değerlendirilmelidir. Bu, özellikle bir ameliyat durumunda faydalıdır, çünkü böyle bir müdahale bazen uzun vadeli komplikasyonlara yol açabilir.

Prostat büyümesi nedir?

Bu videoda iyi huylu prostat büyümesinin belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Hangi semptomlar iyi huylu prostat büyümesine işaret eder?

Prostat önemli ölçüde büyüdüğünde mesaneye ve üretraya baskı yapar. Bu durumda tipik semptomlar şunlardır:

 • İdrar yapma dürtüsü, özellikle geceleri daha sık ve daha güçlüdür. 
 • İdrarın çıkması biraz zaman alır. 
 • İdrar akışı daha zayıftır. 
 • İdrar yapma eskisinden daha uzun sürer. 
 • İdrar yaptıktan sonra damlama sızıntısı görülür. 
 • Mesanenin tam olarak boş olmadığı hissi vardır. 

Prostatın büyüklüğü ile şikayetlerin şiddeti arasında mutlaka doğrudan bir bağlantı yoktur: prostatı çok büyümüş ve sadece hafif şikayetleri olan erkekler vardır. Diğer erkeklerde biraz büyümüş prostat ciddi sorunlara neden olabilir.

Prostat büyümesi nedir?

Bu videoda iyi huylu prostat büyümesinin belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

İyi huylu prostat büyümesinin nedenleri nelerdir?

Prostat, erkeklerde idrar kesesinin altında bulunur ve üretranın bir kısmını çevreler. Birçok küçük bezden oluşur ve spermin bir kısmını üretir.

Büyümüş bir prostat mesane, üretra ve mesane kaslarına baskı uygulayabilir. Sonuç olarak, mesane henüz dolu olmasa bile idrara çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ayrıca sürekli basınç mesane kaslarını zayıflatabilir ve mesanenin tamamen boşalmasını önleyebilir. Prostatın üretra üzerindeki baskısı aynı zamanda idrar akışını engelleyebilir.

Prostatın yaşla birlikte büyümesi normaldir. Ancak bazı erkeklerde aşırı derecede büyür. Nedeni halen bilinmemektedir. 

Prostatın nasıl çalıştığına dair daha ayrıntılı bilgiyi gesundheitsinformation.de web sitesinde bulabilirsiniz.

İyi huylu prostat büyümesinin görülme sıklığı nedir?

İyi huylu prostat büyümesi 40 yaşın altındaki erkeklerde nadirdir. 50 ila 59 yaşları arasındaki her 100 erkekten yaklaşık 20'sinde görülür. Artan yaşla birlikte prostat büyümesi daha sık görülür. 70 yaşın üzerindeki 100 erkekten 70'inde semptomlar gelişir.

İyi huylu prostat büyümesi genellikle 50 yaşından sonra görülür.

İyi huylu büyümüş prostat nasıl gelişir?

Çoğu erkeğin hafif ila orta şiddette rahatsızlıkları vardır. Genellikle günlük yaşamda buna iyi uyum sağlayabilirler. Ayrıca semptomların geçici olarak düzeldiği de olur.

Hastalık genellikle yavaş ilerler. Semptomların, hastaların günlük yaşamı iyi şekilde idare edebilecekleri düzeyde olup olmadığının veya yaşam kalitesinin çok fazla kısıtlanıp kısıtlanmadığının anlaşılması biraz zaman alabilir.

Prostat büyümesi olan bazı erkeklerde sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları görülür. Bir erkeğin idrarını çok az yapması veya hiç yapamaması durumları da ortaya çıkabilir. İdrar tutulması acil bir durumdur. Hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. İdrar kesesi bir kateter ile rahatlatılır.  

Prostatın boyutunu küçültme ameliyatı genellikle birkaç gün sonra yapılır. Bu önlem sayesinde idrar yeniden normal bir akışa döner.

Önemli bilgi: Bu tip idrar retansiyonu oldukça nadirdir. Beş yıl içinde 100 erkekten bir ila üçünde iyi huylu prostat büyümesi görülmektedir.

İyi huylu prostat büyümesi nasıl teşhis edilir?

İyi huylu prostat büyümesi, idrara çıkma problemlerinin en yaygın nedenidir. Fakat başka nedenler de olabilir. Bunların elenmesi için doktor görüşmesinde ne sıklıkla idrara çıkmanız gerektiği de sorulur.

Hastaların çoğu, bunun yanıtlanması o kadar da kolay bir soru olmadığını fark eder. Bu nedenle, doktor ziyaretinden bir veya iki gün önce bir tablo oluşturmaya başlamak faydalı olabilir. Hastalar doktorlarına ayrıca hangi ilaçları aldıklarını söylemelidir. İdrar yolu sorunları bazı ilaçların yan etkisi de olabilir.

Fizik muayenede ilk adım, doktorun prostatı rektum üzerinde parmakla hissetmek için tek kullanımlık eldivenler kullanmasıdır. Bu şekilde prostatın büyüklüğü ve durumu değerlendirilebilir. 

Bir idrar örneğiyle prostat veya idrar yolu enfeksiyonu belirtileri tespit edilebilir. Bunlar da prostat büyümesine benzer rahatsızlıklara neden olabilirler. Bir idrar testi, diğer bazı hastalıkları da ortaya çıkarabilir. 

Önemli bilgi: Kan testi genellikle PSA değerini belirler (PSA = prostata özgü antijen). PSA, sadece prostatta üretilen bir proteindir. PSA seviyesi yükselirse prostat kanserinden şüphelenilir. Ancak bu değerin iyi huylu prostat büyümesi gibi birçok başka nedeni de olabilir. Bu nedenle PSA testi çok bilgilendirici değildir ve tartışmalıdır. Bu yüzden bu testin avantajları ve dezavantajları dikkatlice tartılmalıdır.

Diğer bir yöntem ise idrar akış hızı ölçümüdür. Saniyede ne kadar idrar atıldığını ölçer. Burada hasta, mümkün olduğunca dolu bir mesane ile idrarın akış hızını ölçen özel bir cihaza idrarını yapar.

Prostatın ne kadar büyüdüğünü görmek için ultrason taraması durumu netleştirmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda, boşaltıldıktan sonra mesanede ne kadar idrar kaldığını belirlemek için ultrason kullanılabilir (artık idrar tespiti).

İyi huylu prostat büyümesi nasıl tedavi edilir?

Hangi tedavinin mantıklı olduğu, prostat büyümesinin neden olduğu rahatsızlıklara bağlıdır. Sık görülen idrar yolu enfeksiyonu gibi komplikasyonların olup olmadığı ve hasta erkeklerin doktorlarıyla birlikte tedavinin avantaj ve dezavantajlarını nasıl değerlendirdikleri önemlidir.

Terapi seçenekleri arasında şunlar sayılabilir: 

 • Semptomların aktif gözlemi: Hafif semptomları olan ve komplikasyon görülmeyen 100 erkekten yaklaşık 30'u için günlük yaşamlarını değiştirmeleri ve yılda örneğin bir kez kontrole gitmeleri yeterlidir. 
 • Bitkisel ilaçlar: Bu ürünlerin çoğu iyi araştırılmamıştır, ancak BPD semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğuna inanılan birkaç bitkisel ilaç vardır. Bunlar reçetesiz temin edilebilir. Deutsche Gesellschaft für Urologie (Alman Üroloji Derneği), bazı ilaçların prostat semptomları üzerinde hiçbir etkisi olmadığından bunları tedavi için düzenli olarak önermemektedir. 
 • İlaç tedavisi: Tıbbi danışma hizmeti arayan 100 erkekten yaklaşık 70'i ilaçla tedavi olmayı tercih etmektedir. Çoğunlukla tamsulosin kullanılır. Prostat ve mesane kaslarını gevşeterek idrara çıkmayı kolaylaştırır. 
 • Cerrahi müdahale: Prostatı küçültmek için çeşitli cerrahi teknikler kullanılarak prostat dokusu çıkarılabilir veya yok edilebilir. 

Bir operasyonun avantajları ve dezavantajları hakkında bilgiler gesundheitsinformation.de adresinde bulunabilir.

İyi huylu bir prostat büyümesi ile günlük yaşamda neler yapabilirsiniz?

Prostat rahatsızlıkları genellikle birkaç yıl içinde gelişir. Bunların yavaş seyretmesi, birçok erkeğin değişime uyum sağlamasını kolaylaştırır. Bazı erkekler giderek daha sık tuvalete gitmek zorunda kaldıklarında ve cinsel organları ile ilgili şikayetleri olduğunda bunu hala rahatsız edici ve utanç verici bulmaktadır.

Ancak şikayetler, aşk hayatının artık tatmin edici olamayacağı anlamına gelmez. Çiftler yaşa bağlı değişiklikler hakkında açıkça konuşmalıdır. Bu şekilde, durumu daha iyi idare edebilmek için birlikte stratejiler geliştirebilirler.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Enstitüsü) (IQWiG) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?