Tıbbi tedaviler hakkında şikayetler

Kötü veya yanlış tedavi edildiğini hisseden veya hekimlerinin kuralları ihlal ettiğini düşünen hastalar şikayette bulunabilir. Seçenekler nelerdir? Bu esnada neye dikkat etmek gerekir?

Bir bakışta

 • Hastalar bir doktor veya tedavi hakkında şikayette bulunmak için çeşitli seçeneklere sahiptir.
 • Yasal seçenekler hakkında bilgi veren ve bireysel davalar hakkında tavsiyelerde bulunan çeşitli kuruluşlar vardır.
 • Şikayet mercileri konuyu bağımsız olarak inceler ve gerekirse yaptırım önlemleri alır. Tedavi hataları gibi anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmaya veya yasal işlemlere hazırlanmaya yardımcı olurlar.
 • Şikayetin kime yapılacağı konunun arka planına bağlıdır.
 • Hastanelerde şikayetleri iletmenin özel yolları vardır.
 • Şikayetler yazılı olarak yapılmalıdır.
Tıbbi tedaviyle ilgili şikayet: Bir erkek ve bir kadın yan yana duruyor, karşılarında bir doktor duruyor. Adam bir elinde bir ilaç tutuyor. Doktora soran gözlerle bakıyor.

Ne zaman şikayetçi olabilirim?

Hastalar kötü veya yanlış tedavi edildiklerini hissettiklerinde veya hekimlerinin kuralları ihlal ettiğini düşündüklerinde şikayette bulunabilirler.

Şikayetin nedenleri aşağıdakiler olabilir:

 • Hekimin eksik bilgilendirmesi
 • Tedavi hatası
 • Yetersiz tıbbi bakım
 • Sözleşmeden doğan tıbbi yükümlülüklerin ihlali
 • Hasta haklarının reddi
 • Bir muayenehanede veya klinikte verilerin kötüye kullanımı
 • Hijyen kuralları ihlalleri
 • Uygun olmayan bekleme süreleri

İlk önce, olası bir yanlış anlaşmayı önlemek için, söz konusu hekimle yüz yüze konuşma yapmak mantıklı olabilir.

İlk önce doktorunuzla örneğin yanlış anlaşılmaları önlemek için yüz yüze konuşmanız mantıklı olabilir.

Çatışma konuşarak çözülemezse, hastaların kendilerini savunmak için çeşitli seçenekleri vardır. Yasal seçenekler hakkında bilgi veren ve bireysel davalar hakkında tavsiyelerde bulunan çeşitli kuruluşlar bir seçenektir. Bir başka seçenekse hastaların onları şikayet prosedürü sırasında destekleyecek resmi bir şikayet ofisine başvurmalarıdır. Bu hem kamu hem de özel sigortalılar için geçerlidir.

Şikayet ile ilgili tavsiye ve destek ücretsizdir. Hastalar, sağlık sigortası şirketlerinin tıbbi hizmetlerinden veya tabip birliklerinin tahkim kurulundan gelen tıbbi raporlar için ödeme yapmak zorunda değildir.

Uzman görüşü alınması gerekiyorsa, bu ücrete tabi olabilir. Ayrıca, bazı federal eyaletlerde, diş tedavisi ile ilgili şikayetler için eyalet diş hekimleri birliği tarafından verilen tahkim prosedürü ücrete tabidir.

Önemli bilgi: Hak talebinde bulunmak istiyorsanız, şikayet için çok uzun süre beklememelisiniz. Örneğin, tıbbi tedavi hataları üç yıl sonra zaman aşımına uğrar.

Nereden tavsiye alabilirim?

Resmi bir şikayette bulunmadan önce, olasılıklar hakkında uzman tavsiyesi almak faydalı olabilir.

Hasta olarak, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki kurumlara başvurabilirsiniz:

Kime şikayette bulunabilirim?

Hastalar bir şikayette bulunmak isterlerse, belirli şikayet mercilerine başvurabilirler. Bu merciler konuyu bağımsız olarak inceler ve gerekirse yaptırım önlemleri alır.

Tazminat taleplerinde, endişelerin ve iddiaların mümkünse tahkim toplantılarında açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olurlar. Bu, genellikle bazı maliyetler içeren ve zaman alıcı olabilen yasal işlemlerden kaçınmak içindir. Bu mümkün değilse, şikayet büroları hastanın yasal işlemlere hazırlanmasına yardımcı olur. Örneğin, tıbbi hatalı davranışları kanıtlamak için kanıt toplamaya yardımcı olurlar.

Şikayet merkezleri, hastaların sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Şikayetinizin konusuna bağlı olarak çeşitli irtibat noktalarından uygun olanını seçebilirsiniz:

 • Resmi ya da özel sağlık sigortası
 • Hekimler odası
 • Psikoterapistler Odası
 • Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği (KV)
 • Diş hekimleri odası
 • Sağlık Sigortaları Diş Hekimleri Derneği (KZV)
 • Eyaletlerin veri koruma yetkilileri

Resmi ve özel sağlık sigortası şirketleri

Tedavi hataları ve özellikle tazminat taleplerinde yasal sağlık sigortaları, sigortalılarını şikayet süreçlerinde desteklemekle yükümlüdür. Ayrıca ilaç reçeteleri, sevkler veya hastalık izni ile ilgili şikayetlerde de yardımcı olurlar.

Özel sağlık sigortası şirketleri de belirli koşullar altında sigortalılarına destek verebilmektedir. Bu konuda özel sigorta şirketinden bilgi alabilirsiniz.

Resmi sağlık sigortası şirketlerinin iletişim adresleri Ulusal Resmi Sağlık Sigortası Fonları Birliği'nin web sitesinde bulunabilir.

Özel sağlık sigortalarının iletişim adresleri Özel Sağlık Sigortaları Derneği'nin internet sitesinde yer almaktadır.

Hekimler odası

Bir doktorun şikayet edilmesi durumunda, muayenehane veya hastanenin bulunduğu federal devletin tabipler birliği konuyla ilgilenmekten sorumludur. Bir tedavi hatasından şüpheleniliyorsa, hastalar veya yakınları ilgili eyaletin tabip birliğinin tahkim kuruluna başvurma seçeneğine de sahiptir. Bunlar, ilgili tarafların bu tür anlaşmazlıkları mahkeme dışında çözmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Eyaletlerin tabip birliklerinin iletişim adresleri Ulusal Tabipler Birliği'nin web sitesinde bulunabilir.

Psikoterapistler Odası

Psikoterapistler, Psikoterapistler Odasına şikayet edilebilir. Ancak tıbbi psikoterapistlere yönelik şikayetlerden Tabipler Birliği sorumludur.

Eyaletlerin psikoterapist odalarının iletişim adresleri Ulusal Psikoterapistler Odası'nın web sitesinde bulunabilir.

Resmi Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği (KV)

Resmi sağlık sigortasına sahip kişileri tedavi etmek isteyen doktorlar, sözleşmeli doktor olarak yetkilendirme sağlayan bir sözleşmeye ya da onay belgesine ihtiyaç duyarlar. Sözleşmeyle belirlenmiş belirli yükümlülükler altına girerler. Bir doktor bu sigortalılara zarar verirse, şikayetler yerel resmi sağlık sigortası doktorları birliğine iletilebilir. Aynı durum psikoterapistlerin resmi sağlık sigortası yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda da geçerlidir.

Şikâyet nedenleri, örneğin tedavinin yeterli sebep olmaksızın reddedilmesi veya gerekli bir ev ziyaretinin reddedilmesi olabilir.

Eyaletlerin psikoterapist odalarının iletişim adresleri Ulusal Psikoterapistler Odası'nın web sitesinde bulunabilir.

Diş Hekimi Odası veya Yasal Sağlık Sigortası Diş Hekimleri Birliği

Bir diş hekimi ile ilgili şikayetler için çeşitli iletişim noktaları vardır. Tedavide bir hatadan şüpheleniyorsanız, sağlık sigortası şirketleri veya Resmi Sağlık Sigortası Diş Hekimleri Birliği ve ilgili eyaletin Diş Hekimleri Birliği'nin tahkim kurulları gitmek için doğru yerlerdir. Kusurlu protezlerle ilgili şikayetlerden sağlık sigortası şirketi sorumludur.

Tahkim kurullarının iletişim adresleri, Alman Diş Hekimleri Birliği ve Ulusal Resmi Sağlık Sigortası Diş Hekimleri Birliği'nin ortak danışma web sitesinde bulunabilir.

Eyaletlerin veri koruma yetkilileri

Federal eyaletlerin veri koruma denetleyici makamları, kabul edilemez veri işleme ve veri kötüye kullanımı ile ilgili şikayetler için doğru iletişim noktasıdır.

Eyalet veri koruma makamlarının iletişim adresleri Datenschutzkonferenz'in web sitesinde bulunabilir.

Önemli bilgi: Resmi bir şikayette bulunursanız, ilgili doktor artık gerekli güven ilişkisini görmediği için sizinle olan tedavi sözleşmesini feshedebilir.

Hastanede nasıl şikayet edebilirim?

Hastanelerin kolay erişilebilir şikayet ofislerinin olması zorunludur. Hastaları seçenekleri hakkında bilgilendirmek ve şikayetlerini hızlı ve şeffaf bir şekilde ele almakla yükümlüdürler.

Çoğu hastanede, ombudsman olarak da bilinen hasta savunucuları vardır. Hastaların şikayet ve endişelerini bağımsız ve çoğunlukla gönüllü olarak hastanenin sorumlu birimlerine iletirler.

Hastanedeki eksikliklerle ilgili şikayetler, örneğin personel veya hijyen eksiklikleri gibi durumlarda resmi sağlık sigortası şirketlerine de yönlendirilebilir.

Hastaneler devlet denetimi altında olduğundan sorumlu denetim makamına şikayette bulunulması da mümkündür. Bu birim genellikle ilgili Sağlık Bakanlığı'nda bulunur. Bu yöntem, bireysel vakalardaki şikayetler için, bir hastanedeki önemli temel eksikliklerin olduğu durumlara göre daha az uygundur.

Hastanede çalışan doktorlar tabipler birliğine üye olduğu için şikayetinizi sorumlu tabipler birliğine de iletebilirsiniz.

Şikayet nasıl ilerler?

Şikayetler yazılı olarak yapılmalıdır. Aşağıdaki bilgileri içermesine dikkat edin:

 • Adınız, soyadınız ve adresiniz
 • Şikayet etmek istediğiniz hekimin tam adı ve adresi
 • Şikayetinize konu olan durumun nesnel ve mümkün olduğunca ayrıntılı tanımı (Kim? Ne zaman? Nerede? Nasıl?)
 • Olası şikayetle ilgili belgelerin kopyaları

Şikayet Bürosu ayrıca sizden doktor veya tedaviye dahil olan diğer tarafların gizlilik yükümlülüğünü kaldırmak için imzalı bir gizlilik yükümlülüğünün kaldırılması beyanı isteyebilir. Sadece bu izniniz varsa doktordan ifade vermesini isteyebilirsiniz.

Şikayet organları şikayetin haklı olduğunu tespit ederse, yaptırım önlemleri alacak ve örneğin doktora resmi bir uyarı verecektir. Ciddi ihlaller olması durumunda, diğer şeylerin yanı sıra, mesleki işlemler başlatılabilir veya sözleşmeli doktorun lisansı geri alınabilir.

Şikayet süreci ve tahkim prosedürleri, ilgili şikayet ofisinin uygulamalarına dayanmaktadır. Tam prosedürle ilgili bilgiyi danışma merkezinden veya şikayette bulunduğunuz kurumdan alabilirsiniz.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?