Acil durum veri kaydı (NFD)

Acil bir durumda, acil tıp görevlileri ve doktorlar, örneğin önceki hastalıklar veya bir implantın varlığı gibi en önemli sağlık verilerini biliyorsa, etkilenenler tıbbi bakımı en iyi şekilde alabilir. Elektronik sağlık kartında saklanan acil durum verileri buna katkıda bulunur.

Bir bakışta

  • Yasal sağlık sigortalılar, dilerlerse elektronik sağlık kartlarına acil durum verilerini kaydettirebilir.
  • Acil bir durumda, etkilenenlere bu veriler yardımıyla daha iyi bakılabilir.
  • Önemli veriler, örneğin kronik hastalıklar, ilaç kullanımı, ilaç intoleransı veya implantların mevcut olup olmadığıdır.
  • İlave bir veri kaydında akrabaların ve tedavi eden doktorların iletişim bilgileri ve bir tıbbi vasiyet, vekalet veya organ bağışı kartı gibi önemli belgelerin saklanacağı yer hakkında bilgiler saklanabilir.
Hastane: Ön planda hasta verilerini gösteren bir tablet, arka planda bir kadın hasta.

Acil durum veri kaydı nedir?

Önceden var olan hastalıklar veya reçeteli ilaçlar: Bu ve diğer bilgiler, hızlı müdahalenin gerekli olduğu tıbbi bir acil durumda belirleyici olabilir. Bununla birlikte, çoğu zaman bu veriler hazır değildir veya yalnızca eksik olarak mevcuttur. 

Bu durum, örneğin iletişim kurulamayacak bir durumdaki hastaya acil müdahale sırasında oluşabilir. Acil servise, hastaneye veya doktorun nöbetçi servisine yapılan plansız bir ziyaret sırasında belirli tıbbi ve kişisel bilgilerin hemen mevcut olması da yararlıdır.

Bu nedenle, yasal sağlık sigortasına sahip kişiler elektronik sağlık kartına (eGK) bir acil durum veri kaydı (NFD) girme seçeneğine sahiptir. Acil tıp görevlileri ve doktorlar tıbbi bir acil durumda bu verilere zaman kaybetmeden, doğrudan ulaşabilir.

Bu, özellikle çok sayıda hastalığı olan ve pek çok ilaç kullanan kişiler açısından faydalıdır. Şiddetli alerjiler gibi hızla acil duruma dönüşebilecek tıbbi durumları olan kişiler için de yararlıdır.

Acil bir durum için hangi bilgiler kaydedilebilir?

Elektronik sağlık kartının acil durum veri kaydında aşağıdaki bilgiler saklanabilir:

  • Teşhisler, örneğin diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar
  • Düzenli olarak alınan ilaçlar
  • Alerjiler ve intoleranslar
  • Tıbbi bilgiler (örneğin implantlar veya hamilelik hakkında)
  • Tedavi eden doktorların ve akrabaların iletişim bilgileri

İlginç bilgi: Acil durum verilerine ek olarak, elektronik sağlık kartı üzerindeki kişisel beyanlarla organ bağış kartınızı, tıbbi vasiyetnamenizi ve sağlık vekaletnamenizi nerede sakladığınızı başka bir veri kaydında belirtebilirsiniz.

Sağlık kartıma nasıl acil durum veri kaydı yaptırabilirim?

Acil durum veri kaydının, hastalık geçmişine dair kapsamlı bilgiye sahip doktorun, genellikle aile hekiminin muayenehanesinde oluşturulması en iyisidir. Bunun için sigortalının rızası gereklidir. 

Veri kaydı oluşturulup muayenehane yönetim sistemine kaydedildikten sonra elektronik olarak imzalanır ve elektronik sağlık kartının hafıza çipine kaydedilir. 
İstenirse, hasta acil durum veri kaydının basılı bir kopyasını alabilir. 

Acil durum veri kaydının acil bir durumda gerçekten yararlı olması için, saklanan verilerin mümkün olduğunca eksiksiz ve güncel tutulması önemlidir. Bu nedenle, tedaviyi yürüten tüm hekimler ve psikoterapistler, acil bir durumda sigortalı için yararlı olabilecek bilgilerle veri kaydını güncellemelidir.

Önemli bilgi: Sağlık sigortası yeni bir elektronik sağlık kartı gönderdiğinde bu kart üzerinde herhangi bir acil durum veri kaydı bulunmaz. Bu kayıt, verileri en son güncellemiş olan doktor muayenehanesi tarafından yeni karta aktarılabilir. 

Acil durum veri kaydı: Yalnızca izinle kaydedilir

Sağlık kartına bir acil durum veri kaydının kaydedilip kaydedilmeyeceğine her sigortalı kendisi karar verir. Veriler ancak sigortalının onayı ile düzenlenebilir ve talep edildiğinde silinmelidir.

Acil durum veri kaydı (NFD): Kartta hangi verilerin kaydedileceğine sigortalılar karar verir.

Veri kaydı sadece acil durumlarda, tıbbi tedavi sırasında ve güncelleme amacıyla okunabilir. 
Elektronik sağlık kartına, acil durum verilerini kimin, ne zaman ve ne amaçla görüntülediği veya düzenlediği kaydedilir. 

Acil durum veri kaydı için bir PIN gerekli değildir. Ancak sağlık kartına ait PIN kodu ile acil durum veri kaydının ayrıca korunması da mümkündür. Bunu sağlık sigortanızdan temin edebilirsiniz.
 
Acil bir durumda, acil servis görevlileri veya elektronik sağlık meslek mensubu kartı olan diğer kişiler, hastanın rıza gösterememesi durumunda verilere erişebilir. Bu, örneğin bilinç kaybı, konuşma sorunları ve hasta hatırlayamıyorsa veya sadece eksik bilgi veriyorsa söz konusu olabilir. Veri kaydı bir PIN ile korunduğunda bile bu tür bir durumda PIN girişi gerekli değildir.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?