Elektronik sağlık kartı (eGK)

Yasal sağlık sigortası olanlar, sağlık sigorta şirketlerinden elektronik sağlık kartı (eGK) alabilir. Yasal sağlık sigortalılar bu kartla doktorda, diş hekiminde, sigorta izinli psikoterapistte, hastanelerde ve diğer tıbbi kurumlarda tedavi olabilir. Sigortalının ana verileri elektronik sağlık kartında (eGK) kayıtlıdır. Kart ayrıca, örneğin acil bir durumda başka yardımcı işlevler de sunar.

Bir bakışta

 • Elektronik sağlık kartı (eGK) ile, yasal sağlık sigortası olanlar sağlık sigortasının hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
 • Kartta sigortalının ana verilerine ek olarak acil durum bilgileri veya ilaç planı kaydedilir.
 • Elektronik sağlık kartı ile eczanede e-reçete kullanılabilir.
 • Yakın Alan İletişimi (NFC) sayesinde eGK, örneğin e-reçete uygulamasına kaydolurken temassız olarak kullanılabilir.
 • Kartın arka tarafı, "Avrupa Sağlık Sigortası Kartı" olarak AB içinde tıbbi tedavi imkanı sağlamaktadır.
 • Sağlık kartının veri koruması ve güvenliğine getirilen gereklilikler ise oldukça yüksektir.
Elektronik sağlık kartı: Bir hasta elektronik sağlık kartını resepsiyon görevlisine uzatıyor.

Elektronik sağlık kartı (eGK) nedir?

Sağlık kartı, kredi kartı formatında bir "sigorta kartıdır". Hastalar bunu bir sağlık sigortası şirketine üyeliklerini kanıtlamak için kullanır. Doktor ziyareti gibi birçok tıbbi hizmet, kart aracılığıyla doğrudan sağlık sigortası şirketine faturalandırılır. 
Sağlık kartının ön yüzünde fotoğrafa ek olarak şu bilgiler bulunmaktadır:

 • "Sağlık kartı" ibaresi
 • Sigortalının adı
 • Sağlık sigortası şirketinin adı
 • Sağlık sigortasının kimlik numarası
 • Sigortalı numarası
 • Sağlık sigortası şirketinin logosu

İşlemler için gerekli olan ana veriler, sağlık kartının çipinde saklanır. 
Aşağıdakiler bunlar arasında sayılabilir:

 • İsim
 • Adres
 • Doğum tarihi
 • Cinsiyet
 • Sağlık sigortalı numarası
 • Sigortalılık durumu (örn. "aile sigortası")
 • Sigorta korumasının başlangıcı ve sona erme tarihi

Genellikle kart, tedaviden önce, bir doktorun ofisinde veya başka bir tıbbi tesiste üç ay içindeki ilk randevuda taranır. Ana veriler güvenli bir bağlantı üzerinden çevrimiçi olarak sağlık sigortası şirketinin verileriyle karşılaştırılır.
Bu karşılaştırmanın avantajları vardır: Sağlık sigortası şirketlerinin adres değişikliğinde yeni kart düzenlemesine gerek yoktur, geçersiz kartlar hızla tanınır, kayıp veya çalıntı olanlar hızlı bir şekilde rapor edilir.

Hastalar ve doktor muayenehaneleri, örneğin reçeteler ve sevkler gibi tıbbi belgelerin doğru bir şekilde doldurulması söz konusu olduğunda, her zaman güncel olan verilerden de yararlanır.

Elektronik sağlık kartı en fazla beş yıl geçerlidir. Sağlık sigortası şirketleri daha sonra yeni bir sağlık kartı düzenler.

Elektronik sağlık kartında neden fotoğraf var?

15 yaş ve üzeri sigortalılara fotoğraflı bir kart verilir. Bu, kolayca fotoğraf çekemeyen sigortalılar için geçerli değildir - örneğin yatalak insanlar.

Cinsiyet bilgisi ile birlikte, kartın kötüye kullanımının veya bir hastanın başka bir sigortalı ile karıştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Elektronik sağlık kartı (eGK) ile AB'de iyi bakım

Elektronik sağlık kartının (eGK) arka yüzü başka bir amaca hizmet eder: "Avrupa sağlık sigortası kartı" olarak kullanılır. Yasal sağlık sigortalılar, Avrupa Birliğinin tüm ülkelerinde bürokratik olmayan bir şekilde tedavi edilebilir.

Önemli bilgi: Arkada belirtilen geçerlilik tarihi sağlık kartı (eGK) için değil, yalnızca "Avrupa sağlık sigortası kartı" için geçerlidir.

Elektronik sağlık kartı başka hangi işlevleri sunar?

Elektronik sağlık kartı (eGK) yalnızca sigortanın kanıtı ve ana veriler için bir saklama yeri değildir. Elektronik sağlık kartı ile aynı zamanda e-reçete de kullanılabilir. Bunun için sağlık kartının eczanede okutulması yeterlidir. Doktor muayenehanesinde düzenlenen e-reçete daha sonra merkezi bir veri tabanından alınır ve hasta bu sayede ilaçlarını alır. Elektronik sağlık kartını e-reçete uygulamasına giriş yapmak için de kullanabilirsiniz. 

İstenirse, yardımcı veriler elektronik sağlık kartında saklanabilir:

Acil durum veri kaydı, ilaç planı, önlem belgelerinin saklanacağı yer

Bu ek bilgi isteğe bağlıdır. Yani bu veriler, yalnız sigortalının onay vermesi durumunda kayıt altına alınacaktır.

Bunları sağlık kartınızda saklamak için aile hekiminize veya diş hekiminize başvurabilirsiniz.
Gelecekte yasal sağlık sigortası şirketleri, sigortalıların bu verileri bağımsız olarak yönetebilecekleri çözümler sunacaktır.

Elektronik sağlık kartınızdaki (eGK) tıbbi verilere erişimi, kişisel bir PIN numarası ile onaylayabilirsiniz. PIN numarası size sağlık sigortanız tarafından verilecektir.

Sadece tıbbi bir acil durumda doktorlar veya tıp uzmanları, sigortalı acil durum verilerini PIN kodunu girmeden okuyabilir.

Verilerim ne kadar güvende?

Acil durum verilerinin yönetimi ve elektronik ilaç planı, sağlık kartının isteğe bağlı tıbbi kullanım imkanlarıdır. Yani bu veriler, yalnız sigortalının onay vermesi durumunda kullanılacaklardır.

Elektronik sağlık kartı: Karta hangi tıbbi verilerin kaydedileceğine sigortalılar karar verir.

Ana verilerin elektronik sağlık kartında (eGK) saklanması zorunludur. Sağlık kurumlarındaki personel ve sağlık sigortası şirketleri bunları görebilir. Bunun için bir PIN girişi gerekli değildir.

eGK'ya isteğe bağlı olarak eklenen diğer tüm bilgilere erişim için "iki anahtar ilke" geçerlidir: sigortalılar, istenirse şifrelerini girerek erişime izin verir, doktorlar veya acil tıp görevlilerinin ikinci anahtar olarak bir sağlık meslek kartı veya kurum kartına ihtiyaçları vardır. Her erişim aynı zamanda sağlık kartına da kaydedilir. Acil durum veri kaydı, ancak tıbbi bir acil durumda sigortalının izni olmadan okunabilir.

Hassas tıbbi verilerin korunması amacıyla iletim için özel bir sistem olan telematik altyapısı kurulmuştur. Bu sistemde sadece tıbbi muayenehaneler, terapistler veya eczaneler gibi yetkili servis sağlayıcıların bakım amacıyla tıbbi verilere erişmesine izin verilir - sigorta şirketleri, yetkili makamlar veya şirketlere izin verilmez. E-reçeteler de telematik altyapısında saklanmaktadır. Tıbbi veriler her zaman şifrelenir ve değiştirilmeye karşı bir imza ile korunur.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?