Beyin tümörü

Birincil beyin tümörleri doğrudan beyin dokusunda meydana gelirler. Bunlar başka bir organda meydana gelen kanserin beyne yayılmasıyla oluşan beyin metastazlarıyla karıştırılmamalıdır. Bu makale, birincil beyin tümörlerinin risk faktörleri, teşhisi ve tedavisiyle ilgili genel bir bakış sunar.

Bir bakışta

 • Doğrudan beyin dokusunda meydana gelen birincil beyin tümörleri nadir görülür.
 • Beyin tümörlerinin birçok farklı türü vardır.
 • Bir beyin tümörünün sebep olduğu rahatsızlıklar esas olarak tümörün beyindeki boyutuna ve konumuna bağlıdır.
 • Bir beyin tümörünün tedavisi için ameliyat, radyasyon ve/veya kemoterapinin yanı sıra klinik çalışmalar çerçevesinde yeni tedaviler düşünülebilir.
 • Beyin tümörü hastalarının tedavi sonrasında hangi destek ve kontrol muayenelerine ihtiyacı olduğu hastalığın durumuna bağlıdır.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Beyin tümörleri: Bir monitörde beynin birkaç MRT taraması görülüyor. Arka planda bir adam MRT tüpünde yatıyor.

Beyin tümörü nedir?

Birincil beyin tümörleri beyin hücrelerinden meydana gelir. Farklı hücre tiplerinden farklı beyin tümörleri oluşur. İyi huylu veya kötü huylu olabilirler.  

Uzmanlar, omurilik, beyin ve omurilik zarları ve beyin sinirlerindeki tümörlerle birlikte merkezi sinir sistemi (MSS) tümörlerinden de söz eder.  

İyi ve kötü huylu beyin tümörleri nelerdir?  

İyi ve kötü huylu beyin tümörleri çeşitli doku türlerinden gelişebilir.  

İyi huylu tümörlere kıyasla, kötü huylu beyin tümörleri çevre dokuda gelişir. Bundan dolayı onların cerrahi olarak alınması çoğu vakada imkansızdır.  

Merkezi sinir sisteminin kötü huylu tümörlerine örnekler:

 • Glioblastoma
 • Difüz veya anaplastik astrositom
 • Difüz veya anaplastik oligodendrogliom
 • Medulloblastom

Lenfatik sistemin kötü huylu tümörleri (malign lenfomalar) beyinde de oluşabilir.

İyi huylu beyin tümörleri de büyüdükçe rahatsızlıklara neden olabilir. Ancak sınırlı bir ölçüde büyür ve genellikle cerrahi olarak tamamen alınabilirler.  

Merkezi sinir sisteminin iyi huylu tümörlerine örnekler:   

 • Meninjiyom  
 • Nörinom/schwannom 
 • Pilositik astrositom 

Önemli bilgi: Hipofiz adenomları ayrıca hipofiz bezinde yaygın olarak görülen iyi huylu tümörlerdir. Resmi olarak, merkezi sinir sisteminin tümörleri değil, hormon üreten sinir hücrelerinin oluşturduğu sistemde meydana gelen tümörler (endokrin tümörler) grubuna dahil edilir.    

Beyin tümörlerinin özellikleri nelerdir? 

Beyin tümörleri ayrım kriterleri:

 • Orijinal hücre tipinde: Beyin tümörleri, en sık görülen şekilde gliyal hücreler olarak adlandırılan beynin destek hücrelerinden gelişir. Doktorlar bu tür tümörleri gliom olarak adlandırır. 
 • Gelişme davranışları: Bir beyin tümörünün ne kadar hızlı geliştiği, uzmanlar tarafından WHO derecesi diye adlandırılan kademe sistemine göre tanımlanır. WHO derece I, örneğin iyi huylu, yavaş gelişen ve yayılımı sınırlı bir tümöre karşılık gelir. WHO derece IV, genellikle beyin çevre dokusunun içine doğru yayılımları sınırsız (yaygın) ve agresif bir şekilde büyüyen kötü huylu bir tümörü tanımlar. 
 • Genetik değişiklikler: Bunlar, özellikle gliomlarda, hastalığın seyrini değerlendirme ve tedaviyi planlama açısından doktorlar için çok önemlidir. 

Önemli bilgi: Doktorlar beyindeki "metastazdan" söz ettiğinde birincil beyin tümörünü kastetmez. Çünkü beyin metastazları, beynin dışında gelişen bir tümörden başlar. Bu nedenle beyindeki metastazlar genellikle birincil beyin tümörlerinden farklı şekilde tedavi edilir.  

Beyin tümöründe hangi semptomlar ortaya çıkabilir?

Beyin tümörleri çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Bunlar ayrı veya birlikte uygulanabilir. Bazı rahatsızlıklar, tümörün beyindeki tam konumuna bağlıdır.

Bir kadın, sağ eli şakağında yatakta yatıyor. Gözleri kapalı ve yüzü gergin.

Beyin tümörleri, aynı zamanda tümörün konumuna da bağlı olarak çok çeşitli semptomları tetikleyebilir. Baş ağrısı ve mide bulantısı gibi semptomlar başka zararsız hastalıklarla da ortaya çıkabilir. Yeni veya değişen baş ağrılarının nedenleri netleştirilmelidir.

Beyin tümörünün olası belirtileri şunlardır: 

 • Yeni ortaya çıkan epileptik nöbetler: Nöbetler, birçok beyin tümörü türünün ilk semptomudur. 
 • Artan kafa içi basıncı: Bu tipik olarak baş ağrısı, mide bulantısı, kusma veya bilinç bozukluğu gibi semptomlarla kendini gösterir. 
 • Organ işlevinde aksaklıklar (nörolojik bozukluklar): Bunlar örneğin felç, baş dönmesi veya duyusal bozukluk semptomlarıyla (örneğin görme veya işitme) kendini gösterir. 
 • Kişilik değişiklikleri: kişilik değişiklikleri, oryantasyon bozukluğu veya konsantrasyon bozuklukları

Beyin tümörü: Hangi nedenler ve risk faktörleri mevcuttur?

Şimdiye kadar, çeşitli beyin tümörlerinin gelişim nedenleri büyük ölçüde tespit edilememiştir. Kapsamlı araştırmalara rağmen, beyin tümörlerine neyin yol açtığı hakkında çok az şey bilinmektedir. Şimdiye kadar tespit edilmiş olan risk faktörleri sadece hastaların az bir kısmının anamnezinde görülmektedir. Bu nedenle uzmanlar, beyin tümörlerinin hücre bölünmesinde ortaya çıkan hatalar nedeniyle ağırlıklı olarak tesadüfen oluştuğundan şüphelenmektedir. 

Kanser nedir?

Aşağıdaki videodan, doktorların hangi durumlarda kanser hastalığından bahsettiğini ve kanserin nasıl ortaya çıktığını öğrenebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Beyin tümörü riskini arttıran faktörler:

 • Belirli genetik hastalıklar: Bunlar, Lynch veya Li-Fraumeni sendromu gibi kalıtsal tümör sendromlarını veya nörofibromatoz veya tüberoz skleroz gibi hastalıkları içerir.
 • Aile hastalık öyküsü: Genç hastaların birinci derece akrabalarında beyin tümörü gelişme riski biraz daha yüksektir.
 • Terapötik radyasyon: Kafatasında veya baş ve boyun bölgesinde radyasyon alan kişilerde beyin tümörü riski artar. Ama radyasyon kaynaklı beyin tümörleri genellikle sadece yıllar sonra ortaya çıkar.

Araştırma: Hangi konuda henüz güvenilir bir açıklama yapılamaz?

Çevresel faktörler ve yaşam tarzı

Belirli virüslerden kaynaklanan enfeksiyonun, zararlı maddelerin, sigara veya alkolün beyin tümörü riskini artırıp artırmadığı hala belirsizdir.

Cep telefonları

Bilim adamları şimdiye kadar cep telefonu kullanımı ile beyin tümörlerinin gelişimi arasında net bir bağlantı bulamadılar. Cep telefonlarının uzun süreli ve sık kullanımının beyin tümörü riskini artırıp artırmadığı da henüz net olarak belirlenmemiştir. Ancak uzmanlar bu olasılığı herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde dışlayamazlar.

Beyin tümörlerinin görülme sıklığı nedir?

Almanya'da her yıl yaklaşık 7.200 kişi merkezi sinir sisteminin kötü huylu tümörüne yakalanmaktadır. Erkekler ortalama 62 yaşında, kadınlar ortalama 66 yaşında hastalanmaktadır. Ama MSS tümörleri her yaşta görülebilir.  

Glioblastoma yetişkinlerde en sık görülen kötü huylu birincil beyin tümörüdür ve tüm MSS tümörlerinin yaklaşık yarısını oluşturur. 

Beyin tümörlerinin erken teşhisi mümkün müdür?

Şimdiye kadar, herkese uygulanabilen bir beyin tümörü erken teşhisi yasal programı bulunmamaktadır. Nedeni: Kötü huylu beyin tümörleri oldukça nadir görülür.  

Beyin tümörlerini destekleyen kalıtsal tümör hastalıkları (tümör sendromları) olan risk grupları için istisnalar vardır: Bu durumda, beyin tümörünün erken teşhisi için görüntüleme yöntemleri yardımıyla düzenli kontroller faydalı olabilir. Olası bir inceleme yöntemi manyetik rezonans görüntülemedir (MRG). 

Beyin tümörlerinin teşhisi için hangi muayeneler yapılır?

Doktorların beyin tümörü şüphesinin olduğu durumlar için farklı ve birbirini tamamlayan teşhis yöntemleri vardır.  

Doktor başlangıçta genellikle önceki hastalıkları, yaşam tarzı alışkanlıklarını ve semptomların ortaya çıkışını ve tam olarak nasıl seyrettiklerini sorar. Uzmanlar bu soruşturmaya anamnez der. 

Anamnezi, hastanın duyusal algısını, dikkatini veya hafızasını değerlendirmek için klinik muayeneler takip eder.  

Beyin tümörü şüphesinin olduğu durumlarda tercih edilen görüntüleme muayenesi manyetik rezonans görüntülemedir (MRG). Bir tümör ameliyatından önce ek görüntüleme yöntemi olarak aşağıdakiler uygulanabilir: 

 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Damar görüntüleme (anjiyografi)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET)
 • Manyetik rezonans spektroskopisi (MRS) gibi özel manyetik rezonans tomografi yöntemleri 
Die Magnetresonanz-Tomografie (MRT) ist die wichtigste Methode, um einen Hirntumor festzustellen.

Doktor, beyin tümörü teşhisini doğrulamak için tümör dokusu (biyopsi) almalıdır. Laboratuvarda uzmanlar doku örneğini mikroskop altında inceler ve tümörün tipini belirler. Ayrıca çeşitli genetik değişiklikler için tümör hücrelerinin genomunu da incelerler. Bu, doktorlara tümörün belirli tedavilere ne kadar iyi yanıt verebileceğinin değerlendirmesinde yardımcı olur. Tedavi bu temel üzerinde iyi planlanabilir.  

Beyin tümörü olan kişiler için aşağıdaki biyopsi türleri mümkündür: 

 • Stereotaktik biyopsi olarak adlandırılan yöntemle hedef dokunun alınması 
 • Tümör ameliyatı sırasında tümör dokusunun çıkarılması 

Bahsedilen görüntülü inceleme yöntemlerinin prosedürü, teknikleri ve olası riskleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ister misiniz? Bu konuyla ilgili ilk genel bakışın oluşmasını sağlayacak bilgileri Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin kanser bilgilendirme servisinin web sitesinde bulabilirsiniz.

Beyin tümörü nasıl teşhis edilir?

Hangi tedavinin uygulanacağı beyin tümörlerinin farklı çeşitlerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle tedavi, beyin tümörünün tipine bağlı olarak hastadan hastaya farklılık gösterebilir.

Tedavi seçimi aşağıdaki faktörlere bağlıdır: 

 • Orijinal doku
 • Tümörün genetik özellikleri
 • Tümörün büyüme hızı
 • Tümörün beyindeki yeri
 • Hastanın yaşı
 • Hastanın genel durumu
 • Komorbiditeler
Bir adam radyasyon tedavisi alıyor. Bir kanepede yatıyor. Başının yanında tıbbi bir alet var ve başı bir ağ ile kapatılmış. Yüzünde ve vücudunda lazerler var.

Bahsedilen faktörlere bağlı olarak, doktorlar genellikle ameliyat sırasında mümkün olduğunca beyin tümörünü çıkarır. Eğer hastada kötü huylu bir beyin tümörü varsa genellikle diğer bir tedavi daha görür. Bu çoğunlukla radyasyon tedavisi, kemoterapi veya her ikisinin bir kombinasyonudur. 

Hastalar yeni tedavilere nasıl erişebilir? 

Hastalığın durumuna bağlı olarak, bir hasta yeni, deneysel tedaviler de alabilir. Örneğin hedefe yönelik olarak adlandırılan tedaviler bunların arasında yer almaktadır. Bunlar kanser hücrelerinin belirli özelliklerini hedef alan ilaçlardır. Bunlar gerekirse hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Uzmanlar, bu tedavilerin tercihen klinik bir çalışma kapsamında kullanılması gerektiğini tavsiye etmektedir.

Destekleyici tedavi 

Hastalar, beyin tümörünün tedavisine ek olarak destekleyici tedavi de alır. Tedavi veya kanser sonucu ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar, destekleyici tedavi ile hafifletilir veya önlenir. Aşağıdakiler bu rahatsızlıklara örnek olarak gösterilebilir:

 • Baş ağrısı  
 • Mide bulantısı ve kusma 
 • Epileptik ani kasılma nöbeti  
 • Beyin şişmesi (beyin ödemi)  

Bu semptomları tedavi etmek hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilir.  

Beyin tümörlerinin tedavisi çok karmaşıktır ve kişiden kişiye değişir. Prognoz, şikayetler ve tedavi yan etkileri hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterebilir. Alman Kanser Araştırma Merkezi Kanser Bilgi Servisi, her beyin tümörünün kişisel şartlara göre uyarlanmış tedavisi hakkında güvenilir bilgi sağlar. 

Beyin tümörü tedavisi sonrası rehabilitasyon

Nörolojik şikayetleri olan hastalarda doktorlar erken aşamada bu rahatsızlıkların iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini ve nasıl iyileştirilebileceğini kontrol eder. Hastalar ve yakınları da psiko-onkolojik destekten yararlanabilir. Kanserle ve tedavinin yol açtığı sonuçlarla mümkün olan en iyi şekilde baş etmeye yardımcı olabilir. 

Beyin tümörü sonrası tıbbi rehabilitasyonun olası içerikleri şunlardır: 

 • Konuşma terapisi 
 • İş terapisi 
 • Fizyoterapi 
 • Nörokognitif eğitim programları 

Tedaviden sonra neler olur?

Tedaviden sonra, hastalığın tekrarını (nüksetmesini) ve tedavinin yol açtığı sonuçları erken bir aşamada saptamak ve tedavi etmek için kontroller kullanılır.  

Beyin tümörü iyileştirme amacıyla tedavi edildiyse uzmanlar yapılandırılmış bir tedavi sonrası muayene önermektedir. Bu, hastanın sorgulanması (anamnez) ve fizik muayenenin yanı sıra düzenli aralıklarla manyetik rezonans görüntülemeden (MRG) oluşur.  

Hastaların ne sıklıkta muayene edilmesi gerektiği değişiklik gösterir: Beyin tümörünün tekrar büyümesi veya yeni semptomların ortaya çıkması riski ne kadar büyükse kontroller genellikle o kadar kısa aralıklarla yapılır. 

İyileşme amacıyla tedavi edilemedi mi? Hastalığın seyriyle alakalı kontroller hastalığın ilerleyişini izlemeye yardımcı olur. Düzenli bakım ayrıca rahatsızlık veren semptomların erken bir aşamada saptanıp hafifletilmesini sağlar. Amaç, hastaların yaşam kalitesini mümkün olduğunca uzun süre korumaktır.

Beyin tümörü hayatı ve günlük yaşamı nasıl etkiler?

Beyin tümörünün kişinin yaşamında sebep olduğu kısıtlamalar aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Tümörün türü 
 • Beyindeki durum
 • Hastalık dönemi 
 • Genel sağlık durumu 
 • Tedavi türü
 • Tedavinin yol açtığı sonuçlar

Hasta için sadece tümör hastalığının seyri değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarında meydana gelen olası bozulmalar da yük oluşturabilir. Bunlar, algılama, öğrenme, hatırlama, düşünme, aynı zamanda konuşma veya duyusal algı ve hareketin koordinasyonu ile alakalı bozuklukları içerir.  

Bu bozukluklara hastalığın kendisi veya uygulanan tedavi yol açabilir. Rehabilitasyon ve destekleyici tedaviler, hastanın bu işlevleri tekrar iyileştirmesine yardımcı olabilir. 

Beyin tümörü durumunda danışılabilecek irtibat kişileri

Beyin tümörü tedavisinde çeşitli disiplinlerden doktorlar birlikte çalışır. Beyin tümörlü hastaların tedavisinde özellikle çok deneyime sahip hastaneler, nöro-onkoloji modülüne sahip bir onkoloji merkezi olarak sertifika alarak bunu onaylatabilir. Deutsche Krebsgesellschaft (Alman Kanser Derneği), belirli mesleki gerekliliklere uygunluğu düzenli olarak kontrol etmektedir.  

Sertifikalı merkezlerin adreslerini OncoMAP web sitesinde bulabilirsiniz. Bunun için arama ekranında "Merkez" altında "Nöro-onkoloji" seçimini yapmanız gerekir.

Alman Kanser Derneği'ndeki nöro-onkolojik çalışma grubu (NOA) e. V., uygun bir tedavi merkezi arayışını destekleyebilmektedir. NOA üyeleri çeşitli tıbbi alanlardan gelmektedir ve hepsi beyin tümörlü hastaların bakımıyla ilgilenmektedir.

NOA'da organizasyona dahil olan birçok doktora, e-posta ve telefon üzerinden ulaşılabilmekte veya gerekirse direkt olarak kendisine danışılabilmektedir. NOA web sitesinde iletişim kurmak için bir iletişim formu yer almaktadır.

Günlük yaşamda hastalıkla başa çıkma ve diğer destek olanakları hakkında başka sorularınız mı var? Bununla ilgili bilgileri Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) web sitesinde bulabilirsiniz.

Beyin tümörü ile ilgili tüm sorularınızda, Kanser Bilgi Servisine 0800 - 420 30 40 numaralı ücretsiz telefondan veya krebsinformationsdienst@dkfz.de e-posta adresinden kişisel olarak da başvurabilirsiniz.

Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?