Hasta makbuzu

Tedavide ve maliyetler konusunda da şeffaf olunması gerekliliği hastaların sahip olduğu bir haktır. Doktorların sunduğu hizmetlerle ilgili olarak, hasta makbuzu bu hakka katkıda bulunur.

Bir bakışta

 • Yasal sağlık sigortalılar hasta makbuzu alma hakkına sahiptir.
 • Ancak hasta olmanız hasta makbuzunu otomatik olarak alacağınız anlamına gelmez. Bunu istemeniz gerekmektedir.
 • Her doktor ziyaretinden sonra makbuzu ücretsiz olarak talep edebilirsiniz, ancak üç aylık makbuzlar da mevcuttur.
 • Bu hak sadece aile hekimlerine, uzman doktorlara ve diş doktoruna gitme halinde değil, aynı zamanda hastanede kalma durumlarında da geçerlidir.
 • Bilgiler, açık şekilde belirtilmiş ve tıp alanında çalışmayanlar için de anlaşılır halde olmalıdır.
 • Yasal sağlık sigortası, sağlanan tıbbi hizmetler hakkında da bilgi vermelidir.
Hasta makbuzu: Bir dizüstü bilgisayar ve bir stetoskop masanın üzerinde duruyor. Aynı masada bir doktor oturuyor. Panoya tutturulmuş bir kağıda tükenmez kalemle yazı yazıyor.

Hasta makbuzu nedir?

Hastalar tedavide şeffaflık hakkına sahiptir. Bir yandan doktorun ne tür işlemler yaptığı, teşhis ve bulgular elde ettiğiyle ilgili olarak: Buna katkıda bulunan faktörlerden biri, hasta olarak sahip olunan hasta dosyasını görme hakkıdır. Diğer yandan bu durum doktorların sağlık sigortasına fatura ettiği hizmetler için de geçerlidir. Burada hasta makbuzu, durumun netleştirilmesine yardımcı olur.

Yasal olarak hasta makbuzu talep etme hakkı vardır. Bu nedenle, talep etmeniz halinde doktorunuz size böyle bir makbuz vermekle yükümlüdür. İçerdiği bilgiler, açık bir şekilde belirtilmeli ve tıp alanında çalışmayan insanlar için bile anlaşılır halde olmalıdır.

Önemli Bilgi: Yasal bir sağlık sigortasının bir üyesi olarak, doktorun hangi hizmetleri faturalandırdığını ve hangi maliyetlerin bunlarla ilişkili olduğunu otomatik olarak öğrenemezsiniz. Bu nedenle aktif olarak hasta makbuzunu talep etmelisiniz.

Hangi doktorlar ve kurumlar hasta makbuzu verir?

Yasal sağlık sigortası olanlar, yasal sağlık sigortası doktorları (sözleşmeli doktorlar) tarafından yapılan tedaviler için hasta makbuzu alma hakkına sahiptir. Bu hak, hem aile hekimleri hem de uzman doktor ve diş doktoru muayenehanelerinde geçerlidir.

Yasal sağlık sigortalılar tedavi için hasta makbuzu talep etme hakkına sahiptir.

Talep üzerine, doktor ziyaretinden sonra hasta makbuzu ücretsiz olarak alınabilir. Ayrıca üç ayda bir hasta makbuzu almak da tercih edilebilir. Üç aylık hasta makbuzları, hizmetlerin alındığı üç aylık dönemin bitiminden sonra en geç dört hafta içinde ilgili doktorun muayenehanesi tarafından verilmelidir. Üç aylık makbuz için sigortalı olarak muayenehaneye gönderi ücretine ek olarak bir avroluk sabit bir ücret ödemeniz gerekir.

Hastaneler ayrıca, sigortalılara talep üzerine hastane tedavisinin tamamlanmasından sonra en geç dört hafta içinde ücretsiz hasta makbuzu vermekle yükümlüdür. Hastane, makbuzları taburcu olduğunuz gün size teslim edecek veya postalayacaktır. Hastanede ayakta tedavi görüyor olsanız bile hasta makbuzu alma hakkınız vardır.

Hasta makbuzu hangi bilgileri içerir?

Bir hasta makbuzu açık bir şekilde düzenlenmeli ve diğer verilerin yanı sıra aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Kişisel veriler (isim ve adres)
 • Tedavi tarihi veya süresi
 • Faturalanan ücret kodları
 • Sağlanan hizmetler (meslekten olmayanlar için de anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmelidir)
 • Öngörülen maliyetler

Hastanelerden gelen hasta makbuzları için ek olarak:

 • Ana teşhis
 • Alınan ücretlerin türü ve miktarı
 • Sigortalı için katkı payı tutarı
 • Kabul, taburcu ve gerekirse nakil tarihi

Sağlanan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için başka hangi seçenekler var?

Hasta, doktorlardan veya bir hastaneden hasta makbuzu talep etmek için son tarihi kaçırdıysa bilgi edinmek için başka bir seçeneği daha vardır: Çünkü yasal sağlık sigortası talep üzerine geriye dönük olarak kullanılan hizmetler ve bunların maliyetleri hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Hasta makbuzları konusunda şüphe olduğunda ne yapılabilir?

Hasta makbuzunda verilmediğini düşündüğünüz bilgiler veya hizmetler görürseniz, bu bir hata veya hatta fatura sahtekarlığı durumu olabilir. Daha sonra sağlık sigortası şirketinize başvurmanız gerekir. GKV-Spitzenverband'ın (Yasal Sağlık Sigortaları Birliği) sağlık sistemindeki hatalı davranışlarla mücadele birimiyle bu gibi durumlarda iletişime geçilebilir.

Ayrıntılı bilgiyi GKV-Spitzenverband (Yasal Sağlık Sigortaları Birliği) web sitesinde bulabilirsiniz.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?