Telekonsültasyon – Doktorlar arasında uzaktan danışmanlık

Telekonsültasyonda doktorlar dijital ortamlar aracılığıyla birbirlerine danışır. Örneğin başka bir tıp alanı uzmanlığıyla ilgili bir tanı veya tedavi seçimi söz konusu olduğunda bu tür bir danışma gerekebilir. 

Bir bakışta

 • Telekonsültasyonda doktorlar dijital ortamlar aracılığıyla birbirlerine danışır.
 • Tüm uzmanlık gruplarından doktorlar, diş hekimleri ve psikoterapistler telekonsültasyondan yararlanabilir.
 • Amaç uzmanlık alanı dışındaki tıbbi bir konuyu danışmak veya ikinci bir görüş almaktır.
 • Telekonsültasyon sayesinde hastalar uzman doktordan randevu almak için beklemekten ve bununla uğraşmaktan kurtulur.
 • Uzmanların hızlı bir şekilde görüş alışverişinde bulunmasıyla tanıda ve tedavide yüksek kalite ve güvenlik sağlanır.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Bir video konferanstaki doktorlar

Telekonsültasyon nedir?

Doktorların dijital ortam üzerinden birbirleriyle görüş alışverişinde bulunmasına uzaktan konsültasyon veya telekonsültasyon adı verilir. 

Telekonsültasyon aşağıdaki durumlarda gerekli olabilir:

 • Zor tıbbi konularda ikinci bir görüş almak istendiğinde
 • Başka bir tıp alanı uzmanlığıyla ilgili bir muayene, tanı veya uygun bir tedavinin seçimi söz konusu olduğunda

Bu tür durumlarda bir uzman doktor hazır bulunmadığında doktorlar, diş hekimleri ve psikoterapistler telekonsültasyon yoluyla koordine olabilirler. 

Telekonsültasyon isteği dijital sevkle yapılır. Seçilen iletişim aracına bağlı olarak eş zamanlı olarak veya eş zamanlı olmayarak gerçekleştirilebilir. Bazen videolu konsültasyon ile muayene olmak üzere hastanın kendisinin de hazır bulunması gerekir.

Telekonsültasyonlarda hastaların kişisel verileri ve bilgileri aktarılır. Bu nedenle izin verilmesi gereklidir. Ayrıca, veri korumasına yönelik önemli gereklilikler vardır: Videoların, muayene sonuçlarının ve hasta görüntülemelerinin aktarımında yalnızca uçtan uca şifrelemenin sağlandığı belirli iletişim hizmetleri kullanılabilmektedir. 

Telekonsültasyonda doktorlar dijital ortam aracılığıyla birbirlerine danışırlar.

Telekonsültasyonun faydaları nelerdir?

Bazı semptomları ve hastalıkları netleştirmek üzere hastalar sıklıkla ilave muayeneler için başka uzman doktorlara yönlendirilirler. Bu durum, özellikle de az sayıda doktorun mevcut olduğu kırsal bölgelerde genellikle zaman alıcı ve zahmetlidir.

Doktorlar uzman görüşü alarak bulguları, teşhisi ve tedavi seçimini doğrularlar. Bazı hastalıklar vücudun farklı bölgelerini veya organlarını etkiler. Bu nedenle, farklı bir alandan uzman bilgisine başvurmak faydalı olabilir. 

Bir uzman doktor hazır bulunmadığında, telekonsültasyon sayesinde ihtiyaç duyulan uzmanlık bilgisine hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olur. Buna dahil olan doktorlar uzaktan muayeneleri yönlendirebilirler ve sonuçları değerlendirebilirler.

Telekonsültasyon bu süreçleri kolaylaştırır ve hızlandırır. Bundan hem doktorlar hem de hastalar fayda sağlar: 

 • Bir uzman doktor aramaya veya randevu almak üzere beklemeye gerek kalmaz.
 • Uzman doktorun muayenehanesine veya kliniğe gitmek gerekli değildir ve bu gidiş ile ilgili bir masraf doğmaz.
 • Tekrarlanan muayeneler görülmez.
 • Uzman doktorun değerlendirme sonuçları daha çabuk elde edilir.
 • Telekonsültasyon tedavinin başlamasına kadar geçen süreyi kısaltabilir. Böylece hastaların yakın zamanda iyileşme şansları da yükselir.
 • Ciddi hastalıklarda ve acil durumlarda teletıp hayatı kurtarmaya katkıda bulunabilir.

Belirleyici yasal dayanaklar nelerdir?

Ekim 2020'den beri, her uzmanlık grubundan doktorlar, diş hekimleri ve psikoterapistler telekonsültasyondan yararlanabilmektedir. Bu amaçla çeşitli ön koşulları karşılamaları gereklidir. 

Örneğin:

 • Telekonsültasyonlar ancak hastaların rızası ile gerçekleştirilebilir.
 • En az bir doktorun hasta ile bire bir temasta olması gereklidir.
 • Görevlendirilen doktorlar (konsültan hekimler), özellikle teşhis bağlamında görüntü oynatmaya yönelik gerekli cihazları sağlamalıdır.
 • Telekonsültasyonlarda katı veri koruma gereklilikleri uygulanır.

Telekonsültasyonların gerçekleştirilmesi çeşitli yasalar, sözleşmeler ve anlaşmalar ile düzenlenmektedir. Bunlar şunları içerir: 

 • Dijital Bakım Yasası DVG
 • Sağlık Sigortaları Birliği, Alman Hastaneler Birliği, Federal Yasal Sağlık Sigortası Diş Hekimleri Birliği ve Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği arasındaki telekonsültasyon anlaşması
 • Federal temel sözleşme - Doktorlar
Telekonsile dürfen nur mit Zustimmung der Patientin oder des Patienten durchgeführt werden.

Özel telekonsültasyon şekilleri

Telekonsültasyon yoğun bakım ünitelerindeki vizitelerde, kurtarma görevlerinde ve inme geçiren kişilerin acil tedavisi için de kullanılır. 
Acil tıp görevlileri örneğin teşhiste ve akut bakımda destek alabilirler: Bir tele acil tıp hekimi uzaktan tetkikleri yönlendirir, dijital olarak aktarılan bulguları değerlendirir ve tedavileri düzenler. Yerinde hızlı bakım sayesinde, özellikle inme geçiren kişilerde iyileşme ve sağ kalma şansı yükselmektedir. 

Bölgelerüstü Tele Stroke-Unit'ler ile telekonsültasyon aracılığıyla, daha küçük hastaneler de üst düzey bir inme bakımı sağlayabilir. Gerekirse danışılan doktorlar, örneğin uzaktan kontrol edilen bir kamera yardımıyla teletıbbi muayeneler de gerçekleştirebilir. 

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?