Tıbbi ikinci görüş: İkinci bir tıbbi görüş ne zaman alınabilir?

Bir ameliyat lehine veya aleyhine karar vermek her zaman kolayca ve net bir şekilde yapılamaz. Avantajların veya dezavantajların hangisinin daha ağır bastığı genellikle hemen belli olmaz. Bu nedenle böylesine önemli bir sağlık konusunda ikinci bir tıbbi görüş alınması faydalı olabilir. Bu yazıda, bu tıbbi ikinci görüşe ne zaman hak kazanıldığını öğreneceksiniz.

Bir bakışta

 • Yasal sağlık sigortası olanlar, belirli ameliyatlar için yapılandırılmış tıbbi ikinci görüş prosedüründen faydalanabilir.
 • Bu güncel olarak şu müdahaleler için mümkündür: Rahmin alınması, bademcik ameliyatı, omuz artroskopisi, diz eklemi replasmanı, diyabetik ayak durumunda ampütasyon, belirli omurga ameliyatları.
 • Yapılandırılmış tıbbi ikinci görüş prosedürü, bunun için yalnızca belirli uzmanlara izin verilmesi avantajına sahiptir.
 • Bu prosedürden bağımsız olarak, yasal sağlık sigortası olanlar bir doktor seçme hakkına sahiptir ve bu nedenle her zaman ikinci bir doktordan tavsiye isteyebilir.
 • Tıbbi ikinci görüş, hastaların doğru kararı vermesine ve gereksiz ameliyatlardan kaçınmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
İkinci görüş: Bir doktor bir masada oturuyor ve iki elinin parmaklarıyla bir bilgisayar klavyesine dokunuyor. Klavyenin yanında bir stetoskop var.

Tıbbi ikinci görüş nedir?

Bir hasta olarak olası bir ameliyattan önce ikinci bir tıbbi görüş alırsanız, kararınızı daha kapsamlı bilgilere dayanarak verebilirsiniz. Bu, yalnızca farklı doktorların genellikle farklı bakış açılarına sahip olması nedeniyle değil, aynı zamanda bir ameliyat sırasında doğru kararın yalnızca doktorun uzmanlık bilgisine bağlı olmaması nedeniyle de önemlidir. Kişisel durum ve ihtiyaçlar önemlidir.

Yasal sağlık sigortalıların belirli planlanabilir ameliyatlar için ikinci bir tıbbı görüş alma hakkı vardır. Bunun temeli, 2015 yılında Yasal Sağlık Sigortası Bakımını Güçlendirme Yasası ile oluşturulmuştur. Yeni yapılandırılmış tıbbi ikinci görüş prosedürü 2019'da yürürlüğe girmiştir. Bunun masraflarını sağlık sigortası karşılamaktadır.

Bu prosedürde ilk ziyaret edilen doktorlar da tıbbi ilk görüşün alındığı doktor olarak adlandırılır. Tıbbi ikinci görüşü verecek doktorlara tıbbi ikinci görüşün alındığı doktor denir.

Tıbbi ikinci görüş prosedürü hastaya ne gibi avantajlar sağlar?

Tıbbi ikinci görüş prosedürü, hastalara planlanmış bir ameliyatın tıbbi gerekliliği olup olmadığını daha güvenli bir şekilde değerlendirme olanağı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca birçok hastalık için çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Ve bu terapi seçeneklerinin her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Tıbbi ikinci görüş, kişiye özel doğru kararı vermeye yardımcı olmalıdır. Bu karar sadece kişisel duruma ve kişinin kendi isteklerine bağlı değildir.

Ek olarak karşılaştırmalar, doktorların çok farklı tavsiyelerde bulunduğunu ve genellikle farklı bakış açılarına sahip olduğunu göstermiştir. Örneğin bir doktor hemen ameliyat önerebilirken diğeri daha temkinli olabilmektedir. Bununla birlikte, her ikisinin de o anki konumları açısından mantıklı gerekçeleri olabilir.

Ayrıca, bazı hastalar doktorların önerilerini sorgulamaktan çekinir. Tıbbi ikinci görüş prosedürü, onlara ayrıntılı bilgi edinme ve ilgili argümanları karşılaştırma fırsatı sunar.

Önemli bilgi: Yasal sağlık sigortalıların doktor seçme hakkı vardır. Bu nedenle, tıbbi ikinci görüş prosedüründen bağımsız olarak, her zaman birkaç doktordan tavsiye isteme hakkı vardır. Ancak yapılandırılmış tıbbi ikinci görüş prosedürünün avantajı, doktorların tam olarak bu konuda tıbbi ikinci görüş için özellikle gerekli nitelikleri karşılaması gerektiğidir. Bu doktorların da ilk başvurulan doktorla aynı muayenehane veya klinikte çalışmıyor olması gerekmektedir. Ayrıca ikinci görüş alacak kişinin de ameliyatın yapılacağı klinikte çalışmıyor olması gerekmektedir.

Hangi ameliyatlar için ikinci bir tıbbi görüş alınabilir?

Gemeinsame Bundesausschuss (Federal Ortak Komite) (G-BA), tıbbi ikinci görüş prosedürünün hangi ameliyatlar için kullanılabileceğine karar vermektedir. Bu komite aynı zamanda tıbbi ikinci görüş için hangi yönergelerin geçerli olduğunu ve "ikinci tıbbi görüş alınan doktor" olarak adlandırılan doktorların hangi gereksinimleri karşılaması gerektiğini belirler. İkinci tıbbi görüş alınan doktorların uzun yıllardır ilgili uzmanlık alanında uzman doktor olarak çalışmaları gerektiği bu gereksinimlere örnek olarak gösterilebilir.

Yeni tıbbi ikinci görüş prosedürü şu anda aşağıdaki ameliyatlar için geçerlidir: Rahim alma, bademcik ameliyatı, omuz artroskopisi, diz eklemi replasmanı, diyabetik ayak durumunda ampütasyon, belirli omurga ameliyatları.

Yeni tıbbi ikinci görüş prosedürü şu anda aşağıdaki ameliyatlar için geçerlidir:

 • Histerektomi
 • Bademcik ameliyatı
 • Omuz artroskopisi
 • Diz eklemi replasmanı
 • Diyabetik ayak durumunda ampütasyon
 • Belirli omurga ameliyatları

Doktor bu ameliyatlardan birini önerirse kişi ikinci bir tıbbi görüş prosedürü imkanı konusunda bilgilendirilmelidir. Kişinin ikinci bir görüş almaya hazırlanabilmesi için, doktorun da ona göstermesi gereken her bir ameliyat için (karar verme yardımcıları) hasta broşürü ve bilgi belgeleri bulunmaktadır. 

Önemli bilgi: Bazı yasal sağlık sigortası şirketleri, üyelerine diğer ameliyatlar için uzman bir doktordan ikinci bir tıbbi görüş alma seçeneği de sunmaktadır. Bunlara örneğin omurga, diz ve kalça ameliyatları dahildir. Sağlık sigortası sigortalıya bu alanda sunulan hizmetler hakkında bilgi verebilir.

Nasıl ikinci bir tıbbı görüş alabilirim?

Bir doktor yukarıda belirtilen ameliyatlardan birini önerirse kişinin genellikle planlanmış ameliyattan en az on gün önce ikinci bir tıbbi görüş hakkı olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerekir.

Bu imkandan yararlanmak isteyen kişiler, yapılandırılmış tıbbi ikinci görüş prosedürü için onaylanmış bir doktora başvurmalıdır. Kassenärztliche Bundesvereinigung (Federal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği) (KBV) tarafından yayınlanan "Der Patientenservice" (hasta servisi) web sitesinde lisanslı doktorların bir listesi mevcuttur. Ayrıca her zaman sağlık sigortasına bu konuda soru sorulabilmektedir.

"Der Patientenservice" web sitesi

Tıbbi ikinci görüş verecek doktor, daha önceki bulgular, muayene sonuçları gibi belgelere ihtiyaç duyar. Gerekli belgeler ilk doktor muayenesinden temin edilebilir. Veya doğrudan oradan ikinci doktorun muayenehanesine gönderilmesi sağlanabilir. Her ikisi de ücretsizdir.

Genellikle, "ikinci görüş alınan doktor" tüm incelemeleri tekrar yapmayacak, bunun yerine belgeleri okuyacak ve ek sorular soracaktır. Daha ileri tetkikler mantıklıysa doktor bunu ilgili hastayla görüşecektir.

Tıbbi ikinci görüşle ne yapabilirim?

Bir doktor ve bir hasta masada oturuyor. Birbirleriyle konuşuyorlar. Hasta ikinci bir görüş alıyor. Bir hasta dosyasından basılı bir belge, doktorun önündeki masanın üzerindedir.

Doktor vakayı yeniden değerlendirip kontrol ettiyse, hastaya ikinci bir tıbbı görüş verecek ve tavsiyeyi hastayla görüşecektir. Kişi planlanmış ameliyatı yaptırmakta veya iptal etmekte özgürdür. Talep üzerine tıbbi ikinci görüşün yazılı bir özeti alınabilmektedir. Tıbbi ikinci görüşün ilk doktorunuza da gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?