Yardımcı ekipmanlar: Masrafların karşılanması ve katkı payı

Bazı durumlarda, sağlık sorunlarını ve engelleri tedavi etmek veya telafi etmek için işitme cihazları, protezler veya yürüteçler gibi araçlar gereklidir. Masraflar tamamen veya kısmen yasal sağlık sigortası tarafından karşılanabilir. Fakat her durumda belirli bir kişisel katkı, yani katkı payı ödenmelidir.

Bir bakışta

  • Yardımcı ekipmanlar, tıbbi tedaviyi destekleyen, olası bir sakatlığı önleyen veya bir sakatlığı telafi eden ürünlerdir.
  • Bir yardımcı ekipman doktor tarafından reçete edilirse, yasal sağlık sigortalılar bu yardımcı ekipmanı sağlık sigortasından talep edebilirler. Yardımcı ekipman tıbbi olarak gerekliyse, masrafların çoğu karşılanacaktır.
  • Ancak, sigortalı da belirli bir kişisel katkı yapmak zorundadır. Buna katkı payı denir.
  • Özel sigortalılarda, masrafların geri ödenmesi ilgili poliçeye bağlıdır.
Yürüteç kullanan bir müşteri ve bir satış danışmanı.

Yardımcı ekipmanlar nelerdir?

Yardımcı ekipmanlar, hastalıkları veya engelleri olan kişileri terapide destekleyen, iyileşmeye yardımcı olan, bir engeli telafi eden veya günlük hayatı kolaylaştıran taşınabilir nesnelerdir. Bunlar örneğin işitme cihazları, protezler, tekerlekli sandalyeler ve ortopedik cihazlardır. İdrar kaçırma yardımcıları, solunum cihazları ve varis çorapları da bunlara dahildir.

Yasal sağlık sigortası olanlar için, yardımcı ekipmanlar eğer tıbbi olarak gerekliyse; masrafları tamamen veya kısmen sağlık sigortası tarafından karşılanabilir. Yardımcı ekipmanlardan yararlanma hakkı, bunların kullanımı için gerekli olan her şeyi de içerir - örneğin tadilatlar, bakım ve onarımlar.

Sağlık sigortaları, yardımcı ekipmanların masraflarını ancak tıbbi olarak gerekli olmaları ve reçete edilmeleri halinde karşılar.

Özel sigortalı olup bu kapsamda bir poliçe yaptıranlar, yardımcı ekipmanların bedelini kendi özel sigorta şirketlerinden karşılayabilirler.

Bu arada, yardımcı ekipmanlar, destekleyici sağlık hizmetleriyle karıştırılmamalıdır: Bu sağlık hizmetleri doktorlar tarafından değil, fizyoterapist veya konuşma terapisti gibi özel olarak eğitilmiş terapistler tarafından yürütülen tedavilerdir.

Yardımcı ekipmanlar için sağlık sigortasından ödemeyi nasıl alabilirim?

Sağlık sigortasının bir yardımcı ekipman için ödeme yapmasını istiyorsanız, bunun bir doktor tarafından reçete edilmesi gerekir. Bu, bir reçeteye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Yardımcı ekipmanın masraflarının karşılanması için yasal sağlık sigortasına reçete ile birlikte yazılı başvuru yapılmalıdır. Yasal sağlık sigortası, başvuruyu inceleyecek ve sürecin nasıl devam edeceğini tarafınıza bildirecektir. Sağlık sigortası şirketi, belirli yardımcı ekipman firmalarıyla sözleşme yapmış olabilir. Bu durumda, yardımcı ekipmanı bu sağlayıcıdan alırsınız. Yalnızca ara sıra ihtiyaç duyulan ve yeniden kullanılan yardımcı ekipmanlar ödünç de alınabilir - örneğin, tekerlekli sandalyeye yalnızca kısa bir süre için ihtiyaç duyulduğunda.

Maliyetlerin karşılanması için ön koşullar

Yasal sağlık sigortasının bir yardımcı ekipmanın masraflarını karşılayabilmesi için belirli şartların karşılanması gerekir. Örneğin bir tedavinin başarısını sağlamak, bir hastalığın kötüleşmesini önlemek veya günlük yaşamda bir sakatlığı telafi etmek için ilgili yardımcı ekipmanın elzem olması gerekir. Sağlık sigortası şirketi şartların karşılandığı sonucuna varırsa, size ilgili bir bildirim gönderir.

Sağlık sigortası şirketleri bazı yardımcı ekipmanlar için ön onay istemez. Örneğin belirli bir fiyat sınırının altındaki yardımcı ekipmanlarda durum böyle olabilir. Emin olamadığınız durumlarda, yazılı bir başvurunun gerekli olup olmadığını sağlık sigortanıza önceden sorun. Yardımcı ekipmanların masraflarının karşılanması için başvuru yapmak, satın alma gerçekleştikten sonra mümkün değildir.

Hasta bakım ve diğer yaşam durumları için yardımcı ekipmanlar

Evde bakımı kolaylaştıran, bakıma muhtaç kişilerin şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olan veya daha bağımsız bir yaşam sürmelerini sağlayan yardımcı ekipmanlar (örneğin hasta yatakları veya acil çağrı düğmesi) belirli koşullar altında bakım derecesi 1'den itibaren bakım sigortası kapsamında olabilir. Bu durumda, hasta bakımı ekipmanlarından söz edilir. Bakım sigortası, teknik hasta bakımı ekipmanlarının yanı sıra tüketime yönelik hasta bakımı ekipmanlarını da kapsar. İhtiyaç halinde bu konuda bakım sigortanız veya özel bakım sigortası şirketinizden danışmanlık alabilirsiniz.

Yardımcı ekipmana meslek veya eğitim için ihtiyaç duyulursa, yaşam durumunuza bağlı olarak emeklilik sigortası, yasal kaza sigortası, entegrasyon bürosu veya iş ve işçi bulma kurumu masrafları karşılamakla yükümlüdür.

Başvuru ve yardımcı ekipmanların maliyetlerinin karşılanmasıyla ilgili en önemli soruların yanıtları Unabhängige Patientenberatung Deutschland'ın (Almanya Bağımsız Hasta Danışmanlığı) (UPD) web sitesinde bulunabilir.

Hangi yardımcı ekipmanların masrafları karşılanabilir?

Sağlık sigortası şirketleri bazı yardımcı ekipmanlar için sabit tutarlar öder. Bu, yardımcı ekipman için yalnızca sabit bir miktarının sağlık sigortası şirketleri tarafından karşılandığı anlamına gelir. Satın alma fiyatı sabit tutardan yüksekse, ek masrafları kendiniz ödemeniz gerekir. Örneğin gözlükler, işitme cihazları veya tabanlıklarda durum böyledir.

GKV-Spitzenverband'ın (Yasal Sağlık Sigortaları Birliği) web sitesinde sabit tutarları olan yardımcı ekipmanların bir listesini bulabilirsiniz.

Diğer birçok yardımcı ekipman için, sağlık sigortası tüm masrafları karşılar, ancak katkı payı kuralı geçerlidir: Masrafların yüzde onunu kendiniz ödemeniz gerekir, fakat bu tutar en az 5 ve en fazla 10 avrodur. Özel durumlarda katkı payı daha yüksek olabilir. Çocuklar ve gençler için katkı payı yoktur.

Çoğu yardımcı ekipman için farklı uygulamalar vardır. Sağlık sigortası kapsamındaki yardımcı ekipmanlar çoğunlukla standart modellerdir. Bunlar, tıbbi olarak gerekli ihtiyaçları karşılarlar. Tıbbi olarak gerekli olanın ötesine geçen bir model istiyorsanız, ek maliyetleri kendiniz karşılamanız gerekir.

Özel sağlık sigortanız varsa, geri ödeme poliçenize ve ilgili geri ödeme kataloğuna veya rehberine bağlıdır.

Hangi yardımcı ekipmanların masraflarının karşılanacağı nerede belirtilmiştir?

Hangi ürünlerin yasal sağlık sigortası tarafından karşılanacağı özel bir katalogda belirtilmiştir. Bu yardımcı ekipman kataloğu, GKV-Spitzenverband (Yasal Sağlık Sigortaları Birliği) tarafından oluşturulmuştur.

Sağlık sigortası şirketinin masraflarını üstlendiği ürünlere genel bir bakış, GKV-Spitzenverband'ın (Yasal Sağlık Sigortaları Birliği) online kataloğunda bulunabilir.

Bununla birlikte, bazı durumlarda, burada listelenmeyen ürünler de sağlık sigortası şirketleri tarafından ödenebilir. Bunun için, bu yardımcı ekipmanın bu kişi için neden elzem olduğu gerekçelendirilmeli ve belgelenmelidir.

Özel sağlık sigortası şirketlerinin de poliçeye göre geri ödenen yardımcı ekipman listeleri veya katalogları vardır. Burada ürünlere ek olarak maksimum geri ödeme tutarları da belirtilmiştir. Ancak özel sağlık sigortası şirketleri, tıbbi açıdan gerekli tüm yardımcı ekipmanların karşılandığı poliçeler de sunmaktadır.

Hangi yardımcı ekipmanlar sağlık sigortası kapsamında değildir?

Yasal sağlık sigortası şirketleri tarafından ödeme kapsamında olmayan ekipmanlar şunlardır:

  • Sıcak su torbaları gibi kanıtlanabilir terapötik faydası çok az olan veya hiç olmayan yardımcı ekipmanlar
  • Alkollü mendil gibi uygun fiyatlı yardımcı ekipmanlar
  • Günlük hayatta herkesin kullandığı yastık veya telefon gibi eşyalar. Görme engelli kişiler, günlük kullanım için gereken özel kalemleri Blindengeld (görme engeli parası) kullanabilirler.

Önemli bilgi: Yalnızca taşınabilir nesneler yardımcı ekipman olarak kabul edilir. Örneğin hastalık nedeniyle evin yeniden düzenlenmesi gerekiyorsa veya evde kalıcı teknik yardımcı ekipmanlara (merdiven asansörü gibi) ihtiyacınız varsa, bunun masrafları sağlık sigortası tarafından karşılanmayacaktır. Bununla birlikte, belirli koşullar altında örneğin bakım sigortası sınırlı bir sübvansiyon verebilir. İhtiyaç halinde bu konuda bakım sigortanızdan veya özel zorunlu bakım sigortasını yürüten özel sigorta şirketinizden danışmanlık alabilirsiniz.

Engelsiz yaşam alanı ile ilgili bilgileri "Engelsiz yaşam alanı: Tadilat ve yardımcı ekipmanlar hakkında bilgiler" yazısında bulabilirsiniz.

Bir yardımcı ekipman için yapılan masrafların geri ödenmesi başvurusu reddedilirse ne yapılmalıdır?

Sağlık sigortası başvuruyu reddedebilir. Buna bir ay içinde itiraz edebilirsiniz. Bir gerekçelendirme zorunlu değildir, ancak başarı şansını arttırır. Gerekçelendirmede, kişisel durumunuzda yardımcı ekipmanın neden tıbbi olarak elzem olduğunu açıklarsınız. Ayrıca doktorunuzdan bir beyan istemeniz ve bunu itiraza eklemenizde de fayda vardır.

Sağlık sigortası kararına itiraz etme yazımızda, sağlık sigortası kararına itirazda nasıl davranılacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini okuyabilirsiniz.

Nereden danışmanlık ve ayrıntılı bilgi alabilirim?

Unabhängige Patientenberatung Deutschland (Almanya Bağımsız Hasta Danışmanlığı) (UPD), yardımcı ekipmanlarla ilgili sorular da dahil olmak üzere, sağlık ve sağlık hukuku ile ilgili sorular için ücretsiz danışmanlık sağlar. Tüm iletişim seçenekleri UPD'nin bilgi portalında bulunabilir.

Yardımcı ekipmanlarla ilgili danışmanlık ayrıca sosyal dernekler, kendi kendine yardım dernekleri ve hayır kurumları tarafından da sunulmaktadır.

Engelli kişiler, yardımcı ekipmanlar konusunda tavsiye verebilecek danışma merkezlerinin iletişim bilgilerini şu internet portallarında bulabilir:

"REHADAT Hilfsmittel": https://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/

Tamamlayıcı bağımsız katılım danışmanlığı (EUTB®): https://www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?