Böbrek kanseri

Almanya'da her yıl yaklaşık 15.000 insan böbrek kanserine yakalanır. Bu makale size böbrek kanserinin risk faktörleri, tipik belirtileri, teşhis ve tedavisi hakkında genel bilgi sunmaktadır.

Bir bakışta

 • Böbrek kanseri, renal hücreli kanser veya renal hücreli karsinom olarak da bilinir.
 • Böbrek kanseri daha az görülen bir tümör hastalığıdır. Bazı kişilerde kalıtsal veya ailesel böbrek kanseri riski olabilir.
 • Hastalığın erken evrelerinde böbrek kanseri nadiren semptomlarla kendini gösterir. Doktorlar genellikle böbrek kanserini tesadüfen tespit eder.
 • Lokalize böbrek kanserinde amaç tümörü tamamen çıkarmak ve hastayı iyileştirmektir.
 • Böbrek kanseri vücuda yayılmışsa, genellikle bir tedavi mümkün değildir. Doktorlar genellikle metastatik böbrek kanserini hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi ile tedavi eder.
 • Kemoterapi böbrek kanserinde genellikle anlamsızdır.

Not: Bu yazıdaki bilgiler bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişinin kendi kendine teşhis yapabilmesi veya tedavi etmesi için kullanılmamalıdır.

Bir insan böbreğinin kesiti.

Böbrek kanseri nedir?

Doktorlar böbrek kanserini böbrekte gelişen kötü huylu tümörler olarak tarif eder. Böbrek kanserinin farklı formları vardır. En yaygın olanı böbrek dokusundaki belirli hücrelerden kaynaklanan renal hücreli karsinomdur. Bu yazıda sadece renal hücreli karsinomdan bahsedilmiştir.

Böbrek kanseri genellikle tek böbrekte görülür, bilateral böbrek kanseri nadirdir.

Böbreğin anatomik yapısı: İç kenarda renal arterler böbreklere girer ve renal venlere girer ve üreterler onları terk eder. Her böbreğin bir üst ve bir alt kutbu vardır. İki üst kutbun her birine bir adrenal bez oturur.

Böbreklerin insan vücudundaki yeri: Normalde herkesin iki böbreği vardır.

Böbrek kanserinin semptomları nelerdir?

Doktorlar genellikle böbrek kanserini "tesadüfen" keşfeder. Yani, diğer tıbbi nedenlerle karnı incelerken. Daha sonra hastalık genellikle erken evrelerindedir ve hastalarda herhangi bir semptom görülmez. Sadece hastalık ilerlediğinde semptomlar ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki semptomlar böbrek kanserine işaret edebilir:

 • Kanlı idrar
 • Sırtın yan tarafında ağrı
 • Yeni başlayan yüksek tansiyon
 • şişmiş bacaklar
 • Kalıcı ateş, yorgunluk ve kilo kaybı gibi spesifik olmayan semptomlar

Bacaklarda şişlik, ateş veya kilo kaybı gibi bazı semptomlar sadece böbrek kanserinde değil, diğer iyi huylu hastalıklarda da ortaya çıkar. Bu belirtiler birkaç hafta devam ederse, bir doktor ziyareti önerilir. Aile hekimleri şikayetlerin nedenini iyi bir şekilde belirleyebilir ve gerekirse uzmanlarla daha ileri teşhis adımlarını başlatabilir.

Böbrek kanseri: Hangi nedenler ve risk faktörleri mevcuttur?

Böbrek kanserinin nedenleri ve risk faktörleri söz konusu olduğunda, araştırmalarda etkilenebilir ve etkilenemez faktörler arasında ayrım yapılmaktadır. Doktorlar, sigara içmek veya aşırı kilolu olmak gibi değiştirilebilir risk faktörlerinden kaçınmayı önerir. Kan basıncı yükselirse, iyi bir kan basıncı kontrolü böbrek kanseri riskini azaltabilir.

Etkilenmeyen risk faktörlerinden biri ailesel bir eğilimdir. Kalıtsal bir hastalık riskinin belirtileri şunlar olabilir:

 • Hastalanma yaşı 45 veya daha küçüktür.
 • Etkilenenlerin her iki böbreğinde de tümör vardır.
 • Akrabalarda böbrek tümörü vardır veya var olmuştur.

Kalıtsal bir yatkınlık kanıtı olan kişilere, doktorların onlara genetik olarak tavsiyede bulunması sağlanmalıdır. Böbrek kanserine neden olabilecek çeşitli genetik değişiklikler bilinmektedir. Bunlar genetik bir testle tespit edilebilir. Kalıtım nedeniyle risk altındaki insanlara kanseri mümkün olduğunca erken tespit etmek için muayeneler önerilebilir.

Ancak, Almanya'da böbrek kanseri için ülke çapında yasal bir tarama programı bulunmamaktadır.

Böbrek kanseri teşhisinde hangi muayeneler gerçekleştirilir?

Renal hücreli karsinomdan şüpheleniliyorsa, hekimlerin emrinde farklı ve tamamlayıcı teşhis yöntemleri vardır.

Başlangıçta her zaman genellikle aşağıdaki unsurlardan oluşan temel teşhis vardır:

 • Hastanın önceki hastalıkları, semptomları ve aile öyküsü hakkında sorular sorulması (anamnez)
 • Fizik muayene
 • Kan değerlerinin belirlenmesi
 • Ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme prosedürleri
 • Gerekirse daha sonra ince doku incelemesi ile doku örnekleri alınması
Temel teşhis anamnez, fizik muayene, kan testi, görüntüleme prosedürleri ve gerekirse doku örneğinden oluşur.

Aile hekimleri, temel teşhiste ilk adımları kendileri gerçekleştirebilir. Ürologlar ve radyologlar gibi uzmanlar sonraki adımlardan sorumludur. Uzmanlaşmış poliklinikler ayrıca eğitimli uzman personele ve gerekli tıbbi donanıma sahiptir.

Tüm hastalar için böbrek tümöründen doku örnekleri (biyopsiler) gerekli değildir. Teşhis nispeten kesinse ve doktorlar tümörü cerrahi olarak çıkarmayı planlıyorsa: o zaman etkilenenlerin bazılarında önceki biyopsiden vazgeçebilirsiniz. Bununla birlikte, bir operasyon mantıklı değilse, ürolog numune almalı ve ince dokudaki böbrek kanserini doğrulamalıdır.

Bireysel muayene yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ister misiniz? Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) web sitesinde çeşitli teşhis yöntemleri ve süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Böbrek kanseri nasıl tedavi edilir?

Doktorlar, tümörün evresine bağlı olarak böbrek kanserini farklı şekilde tedavi eder. Renal hücreli karsinomda üç aşama vardır:

 • Lokalize (erken): Kanser sadece böbrekte büyür.
 • Lokal olarak ilerlemiş: Kanser hücreleri böbreğin ötesinde büyür, ancak koruyucu örtü (gerota fasyası) içinde kalır.
 • Metastaz yapmış: Kanser hücreleri gerota fasyasından, örneğin böbreküstü bezine göç eder veya diğer organlara yayılır.

Kanser nasıl tedavi edilir?

Aşağıdaki videodan, kanser hastalıklarının nasıl tedavi edildiğini öğrenebilirsiniz.

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Erken ve lokal ileri böbrek kanserinin tedavisi

Kanser böbrek veya koruyucu kılıfı içinde büyürse, doktorlar genellikle tümörü cerrahi olarak tamamen çıkarabilir. Bunu yaparken genellikle böbreği korumaya çalışırlar. Ameliyat, hastaları iyileştirmek için en önemli tedavidir. Bununla birlikte, uzun süreli bir tedavi her zaman mümkün değildir: Bazı hastalarda böbrek kanseri, örneğin böbrek bölgesinde veya metastaz olarak geri döner. Sonra başka terapötik yöntemler vardır.

Örneğin yaş nedeniyle ameliyat mümkün değilse hekimler kanserli dokuyu yerinde yok edebilir. Yerel yıkım için ısı veya soğuk kullanılabilir. Uzmanlar bu işlemi ablasyon olarak tanımlar: Ancak bu sadece küçük böbrek tümörleri, yani maksimum 4 santimetreye kadar olan tümörler için bir seçenektir.

Metastatik böbrek kanserinin tedavisi

Renal hücreli karsinom yayıldıysa, genellikle bir tedavi mümkün değildir. Daha sonra tüm vücutta çalışan ilaçlar hastalığı kontrol altında tutabilir ve şikayetleri giderebilir. Bu tür sistemik tedavilerde doktorlar sıklıkla farklı aktif maddeleri birbirleriyle birleştirir. Bu, aşağıdaki terapi yöntemlerini içerir:

 • Hedefe yönelik denilen tedaviler: İlaçların yardımıyla kanser hücrelerinin belirli özelliklerine saldırılıyor. Sağlıklı hücreler bu özelliklere çok az sahiptir veya hiç sahip değildir.
 • İmmünoterapi: Burada ilaçlar vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kanser hücreleriyle doğrudan savaşması için uyarır.
 • Destekleyici tedavi prosedürleri: Bu, rahatsız edici semptomları hafifletmeye ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik tüm prosedürleri içerir.

Hedefe yönelik kanser tedavileri nelerdir?

Aşağıdaki videodan, hedefe yönelik kanser tedavilerinin ne zaman uygulandığını öğrenebilirsiniz. İlaçlar nasıl kullanılır ve nasıl etki ederler?

Bu ve başka videolar YouTube kanalında da mevcuttur

Şimdi izleyin

Bu sitede yayınlanan veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Önemli bilgi: Kemoterapi, diğer birçok kanser türünün aksine böbrek kanserinde genellikle etkili değildir. Hekimler genellikle radyasyon tedavisini yalnızca belirli durumlarda kullanır. Örneğin, tümör akciğerlerde, iskelette veya beyinde bireysel metastazlar oluşturmuşsa.

Böbrek kanseri için bireysel tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ister misiniz? Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) web sitesinde renal hücreli karsinomun tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Böbrek kanseri tedavisinden sonra: Hayat nasıl devam eder?

Kanseri tedavi etmek hem beden hem de ruh için çok zayıflatıcı olabilir. Kanser tedavisinden sonra tıbbi rehabilitasyon, hastaların güçlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Ve etkilenenlerin hastalığın ve tedavinin sonuçlarıyla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmalarına yardımcı olmalıdır.

Rehabilitasyon, böbrek kanseri hastaları için konuya özeldir. Bu, programın uzman ürolojik desteği içerdiği anlamına gelir. Genel olarak, ürolojik rehabilitasyon kişisel tıbbi geçmişe, bireysel terapiye ve mevcut kısıtlamalara dayanmaktadır.

Böbrek kanseri tedavisinden sonra ürolojik rehabilitasyonun olası içerikleri şunlardır:

 • Egzersiz tedavisi, muhtemelen böbrek ameliyatından sonra karın duvarındaki zayıflığı önlemek için fizyoterapiyi hedef alır
 • Örneğin böbrek fonksiyonunu mümkün olan en iyi şekilde korumak için yaşam tarzı tavsiyeleri
 • Beslenme danışmanlığı ve su içme davranışına ilişkin tavsiyeler
 • Gevşeme tekniklerini öğreten bilgiler sunar
 • Psikolojik bakım

Hayat nasıl devam eder? Böbrek kanserinde tedavi sonrası bakım ve seyir kontrolü

Böbrek kanserinde tedavi sonrası bakım, nüksün yanı sıra tedavinin uzun vadeli etkilerini erken bir aşamada belirlemeyi amaçlar. Hastalar, tedavinin bitmesi üzerine önce kısa, sonra daha uzun aralıklarla düzenli olarak muayene edilir. Doktorlar semptomları sorar ve vücudu, kan basıncını ve kan sayımlarını inceler. Ayrıca çeşitli görüntüleme prosedürleri sunar.

Bununla birlikte, hastalar şikayetleri olduğunda doktora daha sık da gidebilir. Kanserin tedavi edilememesi halinde, düzenli takip muayeneleri, ağır semptomların erken bir aşamada tespit edilmesine yardımcı olur. Amaç, hastaların yaşam kalitesini mümkün olduğunca uzun süre korumaktır.

Böbrek kanseri ile yaşam nasıl şekillenebilir?

Birçok böbrek kanseri hastası, iyileşmelerine katkı sağlamak için aktif olmak ister. Bunun için çeşitli seçenekler vardır. Hastalıkla ve tedavinin sonuçlarıyla daha iyi başa çıkmaya neyin yardımcı olabileceği, bireysel duruma bağlıdır:

 • Egzersiz, yorgunluğun ve güçsüzlüğün üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Etkilenenler onları kişisel yeteneklerine uyarlamalıdır.
 • Beslenme tedavisi de dahil olmak üzere dengeli ve sağlıklı beslenme, yetersiz beslenmeyi önleyebilir veya tedavi edebilir.
 • Psikoonkolojik danışmanlık, endişeler ve korkular ortaya çıktığında yardımcı olabilir.

İyileşme artık mümkün değilse ve hastalık ilerliyorsa iyi bir tıbbi bakım çok önemlidir. Ağrı veya nefes darlığı gibi rahatsız edici şikayetler hafifletilebilir. Psikososyal destek de iyi bir yaşam kalitesinin mümkün olduğunca uzun süre korunmasına yardımcı olabilir.

Böbrek kanseri konusunda danışılacak doğru kişiler kimlerdir?

Böbrek kanseri tedavisinde çeşitli disiplinlerden doktorlar birlikte çalışır. Özellikle böbrek kanserli hastaları tedavi etme konusunda deneyimli hastaneler bunu sertifika ile onaylatabilir. Deutsche Krebsgesellschaft (Alman Kanser Derneği), belirli mesleki gerekliliklere uygunluğu düzenli olarak kontrol etmektedir.

Sertifikalı merkezlerin adreslerini OncoMAP web sitesinde bulabilirsiniz.

Almanya'daki üroloji üniversite klinikleri, Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. (Alman Üroloji Derneği) ve üroloji meslek birliğinin ortak web sitesinde (ürolog portalı) bulunabilir.

Günlük yaşamda hastalıkla başa çıkma ve diğer destek olanakları hakkında başka sorularınız mı var? Bununla ilgili bilgileri Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin kanser bilgilendirme servisinin web sitesinde bulabilirsiniz.

Böbrek kanseri ile ilgili tüm sorularınızda, Krebsinformationsdienst (Kanser Bilgi Hizmeti) ile 0800 - 420 30 40 numaralı ücretsiz telefondan veya krebsinformationsdienst@dkfz.de e-posta adresinden kişisel olarak da iletişim kurabilirsiniz.

Deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsinformationsdienst (Alman Kanser Araştırma Merkezi, Kanser Bilgi Hizmeti) ile birlikte hazırlanmıştır.

Tarih:
Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?